ครูโต้ง ( ID : 10851 ) สอนคณิตศาสตร์

Ferry Group
หาครูสอนพิเศษที่บ้าน ต้องการเรียนพิเศษที่บ้าน Tutor Ferryรับสอนพิเศษที่บ้าน

ครูกิ๊ก ( ID : 10833 ) สอนภาษาญี่ปุ่น

Ferry Group
หาครูสอนภาษาที่บ้าน ต้องการเรียนภาษาที่บ้าน Tutor Ferryรับสอนภาษาที่บ้าน


ครูกิ๊ก ศิริพร  ขันคำ ( ID 10833 )

สอนวิชา : ภาษาญี่ปุ่น

สถานที่ : เชียงใหม่ - หางดง ,สันป่าตอง ,บ่อสร้าง

ค่าเรียน : 200 - 300 บาท / ชั่วโมง

สถาบันการศึกษา

ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น

  เทคนิคการสอน

  เป็นคนมีมนุษย์สัมพันธ์ดี รักในการสอน ใจดี

  เรียนภาษาญี่ปุ่น กับครูพี่กิ๊ก คลิกเลย


   


  ครูไผ่ ( ID : 10832 ) สอนภาษาอังกฤษ

  Ferry Group
  หาครูสอนภาษาที่บ้าน ต้องการเรียนภาษาที่บ้าน Tutor Ferryรับสอนภาษาที่บ้าน


  ครูไผ่ กมลชนก  ช่วยบุญส่ง ( ID 10832 )

  สอนวิชา : ภาษาอังกฤษ

  สถานที่ : สงขลา - หาดใหญ่

  ค่าเรียน : 250 - 350 บาท / ชั่วโมง

  สถาบันการศึกษา

  ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยทักษิณ  สาขาภาษาอังกฤษ
  ปริญญาโท  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี  สาขาการสอนภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการและงานอาชีพ

   เทคนิคการสอน

   สอนวิชาภาษาอังกฤษได้ทุกระดับชั้น ตรงต่อเวลา รับผิดชอบงาน ใจดี เป็นกันเอง

   เรียนภาษาอังกฤษ กับครูพี่ไผ่ คลิกเลย


    


   ครูน้องเล็ก ( ID : 10831 ) สอนภาษาจีน - ภาษาไทย - GAT เชื่อมโยง

   Ferry Group
   หาครูสอนพิเศษที่บ้าน ต้องการเรียนพิเศษที่บ้าน Tutor Ferryรับสอนพิเศษที่บ้าน


   ครูน้องเล็ก ศศินันท์  พงษ์อัคคศิรา ( ID 10831 )

   สอนวิชา : ภาษาจีน - ภาษาไทย - GAT เชื่อมโยง

   สถานที่ : กรุงเทพฯ - สถานที่ติด bts ทุกสถานี   

   ค่าเรียน : 300 - 400 บาท / ชั่วโมง

   สถาบันการศึกษา

   คณะอักษรศาสตร์ เอกวิชาภาษาจีน โทภาษาไทยมหาวิทยาลัยศิลปากร

    เทคนิคการสอน

    มีประสบการณ์สอนพิเศษภาษาจีนและภาษาไทย ทั้งน้องๆเด็กเล็กและน้องๆมัธยมมาไม่ต่ำกว่า 3 ปี รวมทั้งเป็นติวเตอร์พิเศษให้กับโรงเรียน  
    ใจเย็น  เป็นกันเอง เน้นความเข้าใจ จะเลือกใช้วิธีการสอนให้สอดคล้องกับน้องๆแต่ละคน  พร้อมทั้งคอยประเมินและติดตามผลการสอนอย่างใกล้ชิด  รวมทั้งให้คำปรึกษาและแนวการศึกษาต่างๆที่เป็นประโยชน์แก่น้องๆผู้เรียนได้

    เรียนภาษาจีน ภาษาไทย GAT เชื่อมโยง กับครูพี่น้องเล็ก คลิกเลย


     


    ครูไหม ( ID : 10830 ) สอนวิชาภาษาอังกฤษ

    Ferry Group
    หาครูสอนภาษาที่บ้าน ต้องการเรียนภาษาที่บ้าน Tutor Ferryรับสอนภาษาที่บ้าน


    ครูไหม พิชามญชุ์ ทิพย์เจริญ ( ID 10830 )

    สอนวิชา : คณิตศาสตร์

    สถานที่ : ภูเก็ต - ฉลอง

    ค่าเรียน : 300 - 400 บาท / ชั่วโมง

    สถาบันการศึกษา

    จบปริญญาตรีการศึกษาจากคณะ โบราณคดี เอกภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศิลปากร เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง

     เทคนิคการสอน

     สอนวิชาภาษาอังกฤษ รวมทักษะการฟังพูดอ่านเขียน ไวยากรณ์ ประสบการณ์การสอน สอนนักเรียนระดับประถมปลาย บุคลิกลักษณะ ใจเย็น เรียบร้อย ใจดี รับผิดชอบต่องานที่ทำ เข้ากับเด็กง่าย

     ลักษณะการสอน สอนเนื้อหาจากห้องเรียนพร้อมทั้งติวสอบ รวมถึงเพิ่มทักษะการฟังพูดอ่านเขียนนอกเหนือจากเนื้อหาที่เรียน และประเมินความก้าวหน้าทุกสัปดาห์จากแบบฝึกหัดที่ให้ทำ เน้นการสอนแบบเป็นกันเองโดยไม่ทำให้เด็กรู้สึกเครียด

     เรียนภาษาอังกฤษ กับครูพี่ไหม คลิกเลย


      


     ครูยุ้ย ( ID : 10829 ) สอนคณิตศาสตร์

     Ferry Group
     หาครูสอนพิเศษที่บ้าน ต้องการเรียนพิเศษที่บ้าน Tutor Ferryรับสอนพิเศษที่บ้าน


     ครูยุ้ย วิไลพร แน่นอุดร  ( ID 10829 )

     สอนวิชา : คณิตศาสตร์

     สถานที่ : อำเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี

     ค่าเรียน : 300 - 350 บาท / ชั่วโมง

     สถาบันการศึกษา

     จบจากมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม คณะวิทยาศาสตร์  สาขาคณิตศาสตร์

      เทคนิคการสอน

      ร่าเริง  ยิ้มเก่ง  เป็นคนพูดเสียงดัง  อธิบายจนกว่าเด็กจะเข้าใจ

      เรียนคณิตศาสตร์ กับครูพี่ยุ้ย คลิกเลย


       


      ครูมอส ( ID : 10828 ) สอนภาษาอังกฤษ Social, Science, Health

      Ferry Group
      สอนพิเศษที่บ้าน เรียนพิเศษที่บ้านกับทีมติวเตอร์อันดับ 1 เรียนก่อนจ่ายที่หลัง สะดวกมั่นใจได้ รับประกันผลและความพอใจ 100%


      ครูมอส มนัสวี อัศวกิตติพร ( ID 10828 )

      สอนวิชา : ภาษาอังกฤษ Social, Science, Health

      สถานที่ : กรุงเทพฯ - ทุ่งครุ. ประชาอุทิศ, บางประกอก, ดาวคะนอง

      ค่าเรียน : 300 - 350 บาท / ชั่วโมง

      สถาบันการศึกษา

      จบปริญญาตรี ม.หอการค้าไทย คณะมนุษยศาสตร์ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ

       เทคนิคการสอน

       สอนวิชาภาษาอังกฤษและวิชาที่เป็นภาษาอังกฤษ Social, Science, Health
       ร่าเริงแจ่มใส เข้มงวดในการเรียนการสอน ให้ความสำคัญต่อผู้เรียนในเรื่องความเข้าใจ สอนโดยเน้นให้ผู้เรียนได้มีโอกาสตั้งคำถามเพื่อเกิดการเรียนรู้ โดยเน้นความรู้ดัั้งเดิมของผู้เรียนเป็นสำคัญ

       เรียนภาษาอังกฤษ กับครูพี่มอส คลิกเลย


        


       ครูแพง ( ID : 10827 ) สอนศิลปะ - วาดรูป เขียนรูป ระบายสี ปั้นดินน้ำมัน บำบัดความเครียด ติวเข้มก่อนสอบเข้า

       Ferry Group
       หาครูสอนพิเศษที่บ้าน ต้องการเรียนพิเศษที่บ้าน Tutor Ferryรับสอนพิเศษที่บ้าน


       ครูแพง ณัฐการณ์  แก้วรุ่งเรือง  ( ID 10827 )

       สอนวิชา : ศิลปะ - วาดรูป เขียนรูป  ระบายสี  ปั้นดินน้ำมัน  ติวเข้มก่อนสอบเข้า  บำบัดความเครียด  ใช้ศิลปะเพิ่มจินตนาการ

       สถานที่ : สงขลา - หาดใหญ่

       ค่าเรียน : 300 - 350 บาท / ชั่วโมง

       สถาบันการศึกษา

       ปริญญาตรี  สาขาทัศนศิลป์  มหาวิทยาลัยทักษิณ

        เทคนิคการสอน

        สอนได้ทุกระดับชั้น  เด็กเล็ก นักเรียน  นักศึกษา  ผู้สนใจทั่วไป

        สอนวาด  เขียนรูป  ระบายสี  ปั้นดินน้ำมัน  ติวเข้มก่อนสอบเข้า  บำบัดความเครียด  ใช้ศิลปะเพิ่มจินตนาการ  รับประกันความสนุก
        สอนได้ทั้งเดี่ยว  กลุ่ม  ถึงระดับการอบรม
        ผู้สอนเข้ากับผู้คนได้ง่าย  พูดจาเพราะ  ใจเย็น  มีความหลากหลายในการสอน  มีเทคนิคมากมาย

        เรียนศิลปะ วาดรูประบายสี ปั้นดิน ติวสอบ กับครูพี่แพง คลิกเลย


         


        ครูส้มส้ม ( ID : 10826 ) สอนภาษาจีน

        Ferry Group
        หาครูสอนพิเศษที่บ้าน ต้องการเรียนพิเศษที่บ้าน Tutor Ferryรับสอนพิเศษที่บ้าน


        ครูส้มส้ม สุรีฉาย จันเขียด  ( ID 10826 )

        สอนวิชา : ภาษาจีน

        สถานที่ : นครราชสีมา

        ค่าเรียน : 250 - 400 บาท / ชั่วโมง

        สถาบันการศึกษา

         ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา สาขาวิชา ภาษาจีน

         เทคนิคการสอน

         วิชาภาษาจีนพื้นฐาน การใช้คำศัพท์ในชีวิตประจำวัน การสนทนาพื้นฐาน และภาษาจีนระดับต้น 1-4  เป็นคนนิสัยร่าเริง ขี้เล่น พูดเก่ง เป็นกันเอง เข้ากันง่ายกับทุกเพศทุกวัย

         เทคนิกในการสอน
         ใช้เกมส์เข้ามามีส่วนร่วมในการสอน สอนคำศัพท์ง่าย ที่พบเจอในชีวิตประจำวัน และประโยคที่ใช้บ่อย เน้นทักษะสนทนาโต้ตอบได้และจำคำศัพท์ได้

         เรียนภาษาจีน กับครูพี่ส้มส้ม คลิกเลย


          


         ครูบอล ( ID : 10825 ) สอนเขียนโปรแกรมเบื้องต้น, Java/C++/php/jsp HTML, Javascript, SQL

         Ferry Group
         หาครูสอนพิเศษที่บ้าน ต้องการเรียนพิเศษที่บ้าน Tutor Ferryรับสอนพิเศษที่บ้าน


         ครูบอล ศุภกิจ ลิ้มวัฒนาพิบูลย์ ( ID 10825 )

         สอนวิชา : เขียนโปรแกรมเบื้องต้น, Java/C++/php/jsp HTML, Javascript,  SQL

         สถานที่ : นนทบุรี - งามวงศ์วาน, บางเขน, เกษตร, ประชาชื่น, เรวดี, แคราย หรือใกล้เคียง

         ค่าเรียน : 350 - 400 บาท / ชั่วโมง

         สถาบันการศึกษา

          จบปริญญาตรีจาก คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

          เทคนิคการสอน

          ทำงานทางด้าน Software โดยตรง ประสบการณ์ กว่า 10 ปี
          ลักษณะการสอน เน้น concept ให้เข้าใจ เน้นการยกตัวอย่างและลงมือทำ สอนให้สามารถประยุคใช้งานจริงได้

          เรียนเขียนโปรแกรมเบื้องต้น C++ JAVA PhP กับครูพี่บอล คลิกเลย


           


          ครูนิว ( ID : 10823 ) สอนฟิสิกส์ เคมี คณิตศาสตร์

          Ferry Group
          หาครูสอนพิเศษที่บ้าน ต้องการเรียนพิเศษที่บ้าน Tutor Ferryรับสอนพิเศษที่บ้าน


          ครูนิว อนุวัฒน์  ขาวอ้น ( ID 10823 )

          สอนวิชา : ฟิสิกส์ - เคมี - คณิตศาสตร์ 

          สถานที่ : ชลบุรี - บางแสน / ศรีราชา / บางพระ

          ค่าเรียน : 300 - 400 บาท / ชั่วโมง

          สถาบันการศึกษา

          ปริญญาตรีจาก สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขา วิศวกรรมอุตสาหการ

           เทคนิคการสอน

           ปัจจุบันทำงานอยู่ที่บริษัท Ford Motor Thailand (โรงประกอบและผลิตรถยนต์ยี่ห้อ Ford) ในตำแหน่ง Supplier Technical Assistant Engineer

           เรียนฟิสิกส์ เคมี คณิต กับครูพี่นิว คลิกเลย


            


           ครูเอก ( ID : 10822 ) สอนภาษาญี่ปุ่น

           Ferry Group
           หาครูสอนภาษาที่บ้าน ต้องการเรียนภาษาที่บ้าน Tutor Ferryรับสอนภาษาที่บ้าน


           ครูเอก ธนกร จีระเศรษฐ  ( ID 10822 )

           สอนวิชา : ภาษาญี่ปุ่น

           สถานที่ : กรุงเทพฯ นนทบุรี - บางแค ,พระราม2 ,ปิ่นเกล้า ,บางบัวทอง

           ค่าเรียน : 500 - 550 บาท / ชั่วโมง

           สถาบันการศึกษา

           จบ รร.นายร้อยประเทศญี่ปุ่น สาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม

            เทคนิคการสอน

            สอนภาษาญี่ปุ่นสำหรับผู้ที่ต้องการนำไปใช้จริง หรือเรียนเพื่อศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น เน้นสนุกสนาน สอนสนุก เน้นการใช้จริงในชีวิตประจำวัน สอนตามความต้องการผู้เรียน

            เรียนภาษาญี่ปุ่น กับครูพี่เอก คลิกเลย


             


            ครูผู้กองพีท ( ID : 10821 ) ติวภาษาอังกฤษเพื่อสอบเข้าเตรียมทหาร

            Ferry Group
            หาครูสอนพิเศษที่บ้าน ต้องการเรียนพิเศษที่บ้าน Tutor Ferryรับสอนพิเศษที่บ้าน


            ครูผู้กองพีท พ.ต.พิทยาพงษ์ เกษตรผลจำรูญ ( ID 10821 )

            สอนวิชา : ภาษาอังกฤษเพื่อสอบเข้าเตรียมทหาร

            สถานที่ : นครราชสีมา

            ค่าเรียน : 350 - 400 บาท / ชั่วโมง

            สถาบันการศึกษา

            จบการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์, วิทยาศาสตร์บัณฑิต
            การศึกษาต่างประเทศ หลักสูตรทางทหารจากประเทศสิงคโปร์และออสเตรเลีย
            สำเร็จการศึกษาจากศูนย์ภาษา กรมยุทธศึกษาทหารบก ทั้งภาษาอังกฤษแบบออสเตรเลียนและอเมริกัน

             เทคนิคการสอน

             ติวข้อสอบเพื่อเข้าโรงเรียนทหาร ได้แก่ โรงเรียนเตรียมทหาร
             เพิ่มเติมเทคนิคการเตรียมตัวเพื่อสอบเข้าโรงเรียนเตรียมทหารโดยเฉพาะ จากประสบการณ์ตรง ประสบการณ์สอนเข้าเตรียมทหาร 5 ปี

             สอนตามพื้นฐานผู้เรียน เน้นตะลุยโจทย์ เจาะลึกการทำข้อสอบเข้าเตรียมทหาร

             เรียนภาษาอังกฤษ ติวสอบเข้าโรงเรียนเตรียมทหาร กับครูผู้กองพีท คลิกเลย

             ติวข้อสอบเพื่อเข้าโรงเรียนทหาร ได้แก่ โรงเรียนเตรียมทหาร เพิ่มเติมเทคนิคการเตรียมตัวเพื่อสอบเข้าโรงเรียนเตรียมทหารโดยเฉพาะ

             ติวข้อสอบเพื่อเข้าโรงเรียนทหาร ได้แก่ โรงเรียนเตรียมทหาร เพิ่มเติมเทคนิคการเตรียมตัวเพื่อสอบเข้าโรงเรียนเตรียมทหารโดยเฉพาะ

             ติวข้อสอบเพื่อเข้าโรงเรียนทหาร ได้แก่ โรงเรียนเตรียมทหาร เพิ่มเติมเทคนิคการเตรียมตัวเพื่อสอบเข้าโรงเรียนเตรียมทหารโดยเฉพาะ

              


             ครูทศ ( ID : 10820 ) สอนคณิตศาสตร์

             Ferry Group
             หาครูสอนพิเศษที่บ้าน ต้องการเรียนพิเศษที่บ้าน Tutor Ferryรับสอนพิเศษที่บ้าน


             ครูทศ ทศทัศน์ บุญตา  ( ID 10820 )

             สอนวิชา : คณิตศาสตร์

             สถานที่ : กรุงเทพฯ - รามอินทรา ,นวมินทร์ ,มีนบุรี ,ห้วยขวาง ,อนุสาวรีย์ ,ดินแดงหรือแถวที่มีรถไฟฟ้าใต้ดิน

             ค่าเรียน : 400 - 450 บาท / ชั่วโมง

             สถาบันการศึกษา

             จบป.ตรี ศศ.บ.สารสนเทศศาสตร์ มสธ.
             จบป.ตรี ทล.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ มสธ.
             จบป.ตรี ศษ.บ.การวัดและประเมินผลการศึกษา มสธ.
             จบป.ตรี ศษ.บ.การแนะแนว มสธ.
             จบป.ตรี ศษ.บ. วัดผลการศึกษา ม.ราม
             จบ ป.โท ศษ.ม. การวัดและประเมินผลการศึกษา ม.ราม (ทำวิทยานิพนธ์)
             กำลังเรียน ศษ.บ.ภาษาอังกฤษ มสธ.
             กำลังเรียน ศษ.บ. ภาษาจีน ม.หอการค้าไทย
             กำลังทำวิทยานิพนธ์ ป.โท จิตวิทยา ม.เกษมบัณฑิต

              เทคนิคการสอน

              อาชีพรับราชการครู บุคลิกนิสัย ร่าเริง ยิ้มแย้มสนุกสนาน สอนโดยเน้นกระบวนการคิด

              เรียนคณิตศาสตร์ กับครูพี่ทศ คลิกเลย


              ครูโม ( ID : 10819 ) สอนภาษาญี่ปุ่น ติวสอบ N2 - N5 PAT7.3

              Ferry Group
              หาครูสอนภาษาที่บ้าน ต้องการเรียนภาษาที่บ้าน Tutor Ferryรับสอนภาษาที่บ้าน


              ครูโม บุณยาพร ธนกิจรุ่งทวี  ( ID 10819 )

              สอนวิชา : ภาษาญี่ปุ่น ติวสอบ N2 - N5  PAT7.3

              สถานที่ : กรุงเทพฯ และปริมณฑล

              ค่าเรียน : 350 - 450 บาท / ชั่วโมง

              สถาบันการศึกษา

              จบปริญญาตรี ธรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ เอกภาษาญี่ปุ่น

               เทคนิคการสอน

               สอนภาษาญี่ปุ่น ติวสอบ N2-N5
               - สอบเข้ามหาวิทยาลัย
               - ติวบทเรียนในโรงเรียน-มหาวิทยาลัย
               - เพื่อการทำงาน
               - พื้นฐาน


               สอบผ่านวัดระดับ2 ตั้งแต่เรียนอยู่ปี4ผ่านงานล่ามบริษัทญี่ปุ่นมา 6 ปี หลากหลายสาขามีประสบการณ์สอนตั้งแต่พื้นฐาน-N2 
               สอนสนุก มีเทคนิค คัดตำราที่ดีที่สุดมาสอน

               เรียนภาษาญี่ปุ่น ติวสอบ N2-5 ,PAT7.3 กับครูพี่โม คลิกเลย


               ครูข้าว ( ID : 10818 ) สอนชีววิทยา

               Ferry Group
               หาครูสอนพิเศษที่บ้าน ต้องการเรียนพิเศษที่บ้าน Tutor Ferryรับสอนพิเศษที่บ้าน


               ครูข้าว วรรณวิสา บัวทอง ( ID 10818 )

               สอนวิชา : ชีววิทยา

               สถานที่ : ชลบุรี - บ้านสวน ,บางแสน ,บางพระ ,ศรีราชา

               ค่าเรียน : 300 - 350 บาท / ชั่วโมง

               สถาบันการศึกษา

               ปริญญาตรีคณะนิติศาสตร์ ศรีปทุม ชลบุรี

                เทคนิคการสอน

                นิสัย ห้าวๆลุยๆๆ สอนแบบเปนกันเองไม่เคร่งเครียด

                เรียนชีววิทยา กับครูพี่ข้าว คลิกเลย


                วิชาภาษาไทย ระดับมัธยมต้น เรื่อง คำราชาศัพท์

                Ferry Group

                คำราชาศัพท์


                วิชาภาษาไทย มัธยมต้น

                คำราชาศัพท์มาจากภาษาเขมร  

                เช่น  เสวย  เสด็จ  ถวาย (ตังวาย)  ขนง  และมาจากภาษาบาลีสันสกฤต  เช่น  ประพาส  มเหสี 
                คำ  “ราชาศัพท์”  แปลตามตัวว่า  “ศัพท์เฉพาะราชา”  แต่ปัจจุบันหมายถึง  คำสุภาพที่ใช้กับบุคคล       5 ประเภท  คือ  พระมหากษัตริย์  พระบรมวงศานุวงศ์  ข้าราชการ  พระสงฆ์  และคนสุภาพ 

                ข้อสังเกตเกี่ยวกับคำราชาศัพท์

                1. คำว่า “จงรักภักดี”  ใช้คำว่า “มี”  กับ  “แสดง”  ไม่ใช้คำว่าถวาย  เพราะไม่ใช่สิ่งของ              ถวายไม่ได้
                2. คำว่า “ต้อนรับ”  ใช้คำว่า  เฝ้าฯ รับเสด็จ
                3. “อาคันตุกะ” แขกถ้าเป็นแขกของพระราชาใช้ว่า  พระราชอาคันตุกะ  ถ้าเป็นแขกของประธานาธิบดีใช้ว่า  “อาคันตุกะ” ธรรมดาให้ดูที่เจ้าของบ้าน
                4. การ “ถวาย” ของถ้าเป็น  หมวก  แหวน  ให้ใช้คำธรรมดา  เพราะพระเจ้าแผ่นดินยังไม่ได้ทรงใส่  เช่น  ถวายแหวน  ถวายหมวก  ต่อเมื่อพระราชาใช้ของนั้นแล้ว  “หมวก  แหวน”  จึงใช้คำราชาศัพท์ได้เป็น  พระมาลา  พระธำมรงค์  เป็นต้น
                5. การถวายของใหญ่ให้ใช้ว่า  “น้อมเกล้าฯ ถวาย”  เพราะของใหญ่ยกไม่ไหว                                 ส่วนถวายของเล็กใช้ว่า “ทูลเกล้าฯ ถวาย”  อ่านเต็มๆ ว่า ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย  เช่น  ทูลเกล้าฯ  ถวายเงิน , น้อมเกล้าฯ ถวายรถยนต์ เป็นต้น
                6. คำที่เป็นคำธรรมดาจะให้เป็นคำราชาศัพท์ให้ใช้ “ทรง”  นำหน้า  เช่น  ทรงเรือใบ                  ทรงดนตรี  ทรงม้า  ทรงกีฬา
                7. ถ้าคำที่เป็นคำราชาศัพท์อยู่แล้ว  ไม่ต้องใช้ทรงนำหน้าอีก  เช่น  เสด็จ  อาพาธ  ประชวร  บรรทม  ตรัส  ประพาส  เป็นต้น
                8. คำว่า “หลวง”  “ต้น”  ใช้กับของใช้ของพระราชา  เช่น  ม้าต้น  ช้างต้น  เรือหลวง               ยกเว้น เมียหลวง  ไม่ใช่คำราชาศัพท์
                9. คำว่า “พระ”  “พระราช”  “พระบรม”  “พระบรมราช”  ใช้กับพระราชาถ้ามี
                คำว่า “บรม”  เช่น  พระบรมราชโองการ  บรมรูปทรงม้า  บรมราชวัง 
                คำว่า  “พระราช” จะเกี่ยวข้องกับพระราชา  เช่น  พระราชโอรส  พระราชวัง  พระราชดำรัส
                คำว่า “พระ”  มักจะเกี่ยวข้องกับอวัยวะ  เช่น  พระเนตร  พระกรรณ  พระอุระ  พระขนง  ยกเว้น  พระเอก  พระเครื่อง  พระอัยมณี  ไม่ใช่คำราชาศัพท์
                10. คำกล่าวต่างๆ
                สบายดี  เวลาตอบ  “ขอเดชะพระบารมีปกเกล้าปกกระหม่อมข้อพระพุทธเจ้าสบายดี  พระพุทธเจ้าข้า”
                เล่าสิ่งน่าเกลียดน่ากลัว  ข่าวร้ายใช้ว่า  “ขอเดชะพระบารมีปกเกล้าปกกระหม่อมไม่ควรกราบบังคมทูลพระกรุณาพระพุทธเจ้าข้า”
                เล่าสิ่งที่ผิดพลาดไม่ควรทำ  ใช้ว่า  “ขอพระราชอาญาไม่พ้นเกล้าพ้อนกระหม่อม”
                ชื่ออะไร  ควรตอบว่า “ขอเดชะพระบารมีปกเกล้าปกกระหม่อม  ข้าพระพุทธเจ้าชื่อ  สมชาย  ภักดี  พระพุทธเจ้าข้า”
                ขอบคุณ  “ขอเดชะพระคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อม”  หรือ  “พระกรุณาล้นเกล้าล้นกระหม่อม”
                แสดงความเห็น  “เห็นด้วยกระหม่อม”
                ราชาศัพท์สำหรับพระสงฆ์  อาตมา  โยม (สรรพนามบุรุษที่ 2) ฉัน (กิน) จังหัน (อาหาร)            จำวัด (นอน) นิมนต์ ,อาราธนา (เชิญ) ทำวัตร (สวดมนต์) อาพาธ (ป่วย) มรณภาพ (ตาย)
                11. หมายกำหนดการ  ใช้กับงานพระราชพิธี  ถ้างานธรรมดา  ใช้ว่า “กำหนดการ”

                คำสุภาพ

                พออนุมานได้ว่าเป็นคำที่มีลักษณะ  ดังนี้
                1. ไม่เป็นคำห้วนหรือคำกระด้าง ซึ่งพูดแล้วดูเป็นแสดงว่าไม่เคารพ  เช่น  พูดทำอุทาน  เออ  โว้ย  หา  เป็นต้น  หรือคำพูดห้วนๆ เช่น  เปล่า  ไม่มี  เมื่อจะพูดคำเหล่านี้ก็เปลี่ยนให้เป็นคำที่มีสำเนียงอ่อน  เช่น  มิได้  หามิได้  เป็นต้น
                2. ไม่เป็นคำหยาบ  เช่น  ขี้  เยี่ยว  อ้าย  อี  เมื่อจะพูดถึงคำเหล่านี้ก็เปลี่ยนใช้คำอื่นเสีย  เช่น อุจจาระ  ปัสสาวะ  สิ่งนี้  สิ่งนั้น  บางคำที่มี  อ้าย  อี  เป็นชื่อ  เช่น  ปลาอ้าบ้า  อีเลิ้ง  ก็เปลี่ยนเป็น  ปลาบ้า  นางเลิ้ง  เป็นต้น
                3. ไม่เป็นคำที่นิยมเปรียบเทียบกับของหยาบ  คำที่นิยมเปรียบเทียบกับของอันไม่บังควรก็เปลี่ยนเสีย  แต่ปัจจุบันรู้สึกไม่ค่อยเคร่งครัดนัก  เช่น  ปลาช่อน  เรียก  ปลาหาง  , สากกระเบือ  เรียก  ไม้ตีพริก
                ตัวอย่างคำสุภาพ
                ปลาหาง        ปลาช่อน
                ปลาใบไม้        ปลาสลิด
                ปลายาว        ปลาไหล
                ปลามัจฉะ        ปลาร้า
                ปลาลิ้นสุนัข        ปลาลิ้นหมา
                ผลอุลิด        แตงโม
                ฟักเหลือง        ฟักทอง
                ผักสามหาว        ผักตบชวา
                ผักทอดยอด        ผักบุ้ง
                ผักรู้นอน        ผักกระเฉด
                ดอกมณฑาขาว    ดอกยี่หุบ
                หมอผดุงครรภ์    หมอตำแย
                ตัวอย่างการใช้คำสุภาพที่มีคำว่าใส่
                ใส่บาตร        ตักบาตร
                ใส่หมวก        สวมหมวก
                ใส่ดุม        ขัดดุม
                ใส่กำไล        สวมกำไล
                ใส่สร้อย        ผูกสร้อย
                ใส่จี้            ผูกจี้
                ใส่โซ่  ใส่ตรวน    จำโซ่  จำตรวน
                ใส่กุญแจ        ลั่นกุญแจ
                ใส่รถใส่เรือ        บรรทุกรถบรรทุกเรือ   
                เพิ่มเพื่อน

                HOTLINE                ครูกุ้ง ( ID : 10817 ) สอนภาษาอังกฤษ - ติวสอบ IELTS, SAT, TOEIC, O-Net

                Ferry Group
                หาครูสอนภาษาที่บ้าน ต้องการเรียนภาษาที่บ้าน Tutor Ferryรับสอนภาษาที่บ้าน


                ครูกุ้ง sirinporn techarattanaprasert ( ID 10817 )

                สอนวิชา : ภาษาอังกฤษ - ติวสอบ IELTS, SAT, TOEIC, O-Net

                สถานที่ : เชียงใหม่

                ค่าเรียน : 300 - 400 บาท / ชั่วโมง

                สถาบันการศึกษา

                ปริญญาตรี-โท  รัฐศาสตร์  จุฬาฯ (เกียรตินิยม)

                 เทคนิคการสอน

                 เชี่ยวชาญการสอนภาษาอังกฤษทุกระดับชั้น ชอบติวน้องๆที่พื้นฐานภาษาอังกฤษไม่แน่นให้เก่ง
                 รวมถึงเชี่ยวชาญติวข้อสอบ IELTS, SAT, TOEIC, O-Net  ถนัดสอน? Grammar, Reading, Writing และ สนทนาภาษาอังกฤษ เป็นพิเศษ


                 ประสบการณ์
                 อดีตล่ามและผู้ช่วยวิจัย ของ ดร.สตีฟ ที่ SIM University, Singapore
                 อาจารย์สอนภาษาอังกฤษโรงเรียนกวดวิชาชั้นนำหลายแห่งในกรุงเทพฯ (Group & Private)
                 ประสบการณ์ใช้ชีวิตต่างประเทศที่ อังกฤษ  นอร์เวย์  อิตาลี  เยอรมัน และสวีเดน (ทุกครั้งจะพักหลายเดือน)


                 เป็นทั้งติวเตอร์, ที่ปรึกษา รักการสอน เข้าใจนักเรียน และนักเรียนที่สอนทุกคนประสบความสำเร็จในการเรียนภาษาอังกฤษและการสอบ

                 เรียนภาษาอังกฤษ ติวสอบ SAT IELTS TOEIC กับครูพี่กุ้ง คลิกเลย