อยากเป็นนักบิน เรียนอะไรดี ?

เรียนเสริมเพิ่มทักษะสำหรับน้องๆที่อยากเป็นนักบิน เรียนตัวต่อตัวที่บ้านกับติวเตอร์คุณภาพ รับประกันผลและความพอใจ เรียนก่อน จ่ายทีหลัง สะดวก ปลอดภัย

เส้นทางนักบิน กว่าจะเป็นนักบิน

อาชีพนักบินพาณิชย์ ถือว่าเป็นอาชีพในฝันของเด็กผู้ชายหลายๆคน อาจจะเพราะว่าเครื่องแบบที่ใส่ของนักบินดูเท่ห์ระเบิด หรือนักบินหนุ่มๆจะเป็นที่หมายปองของสาวๆ แต่ที่แน่ๆคืออาชีพนักบินมีรายได้สูงติดอันดับต้นๆกันเลยทีเดียว 


แต่จะมีใครรู้บ้างว่ากว่าจะมาเป็นนักบินหรือที่เราเรียกกันว่า "กัปตัน" นั้นต้องผ่านอะไรมาบ้าง ยากเย็นขนาดไหน บางคนก็ได้เป็นนักบินสมใจ แต่ก็มีหลายคนที่อาจจะไม่ได้เป็นนักบินอย่างที่ฝันไว้ อาจจะต้องเปลี่ยนเส้นทางไปเรียนอย่างอื่นเลย หรืออาจจะอยู่ในวงการการบิน แต่ไม่ใช่นักบินก็ได้


วันนี้เรามาดูกันว่า กว่าจะเป็นนักบินนั้นต้องทำอย่างไรบ้างในรูปแบบของ Infographic กันกว่าจะเป็นนักบิน


ข้อมูลเพิ่มเติมครับ

มหาวิทยาลัยใดบ้าง ที่มีคณะและสาขาวิศวกรรมการบิน 

หมายเหตุ
เป็นหลักสูตรปริญญาตรีภาคพื้นการบิน ไม่ใช่เรียนเพื่อเป็นนักบิน แต่ถ้าจบมาแล้วก็สามารถทำงานเกี่ยวกับการบินได้ และสมัครเรียนหลักสูตรนักบินพาณิชย์ตรีก็จะมีความรู้พื้นฐานดีกว่าคณะอื่นๆ หรืออาจรอสอบชิงทุนกับสายการบินต่างๆ


สถาบันการบินพลเรือน 

(ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี)

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (4 ปี)  (Bachelor of Engineering: วศ.บ.) สาขาวิชา อิเล็กทรอนิกส์การบิน (Aviation Engineering program : AEE) 
หลักสูตรเทคโนโลยีการบินบัณฑิต (4 ปี) (Bachelor of Technology in Aviation: ทล.บ.)    
ประกอบด้วย 3 สาขาวิชาคือ

 • การจัดการจราจรทางอากาศ (Air Traffic Management Program : ATM)
 • การจัดการท่าอากาศยาน (Airport Management Program : APM) 
 • การจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ (Air Cargo Management Program : ACM) 


หลักสูตรเทคโนโลยีการบินบัณฑิต (ภาคต่อเนื่อง 2 ปี) Bachelor of Technology in Aviation (ทล.บ.: Continuing Education) ประกอบด้วย 2 สาขาดังนี้ (สำหรับน้อง ๆ ปวส. อนุปริญญา หรือเทียบเท่า หรือปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่ง หรือ จบหลักสูตรประกาศนียบัตรจากสถาบันการบิน- พลเรือน)

 • สาขาวิชาการจัดการท่าอากาศยาน (Airport Management Program : APM)
 • สาขาวิชาการจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ (Air Cargo Management Program : ACM)มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ (Department of Aerospace Engineering) ระดับปริญญาตรี 
เปิดสอนจำนวน 3  หลักสูตรคือ

 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต(วศ.บ.) สาขาวิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ  ( Bachelor of Engineering Program in Aerospace Engineering )
 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต(วศ.บ.) สาขาวิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศและบริหารธุรกิจร่วมนานาชาติ 2 ปริญญา(IDDP) ( Bachelor of Engineering Program in Aerospace Engineering and Business Administration (International))
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการบิน ( Bachelor of Science Program in Aviation Technology Management )


ระดับปริญญาโทมี 1 หลักสูตรคือ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต(วศ.ม.) สาขาวิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ  ( Master of Engineering Program in Aerospace Engineering)จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต(วศ.บ.) วิศวกรรมอากาศยาน (Bachelor of Engineering program in Aerospace Engineering (International Program))


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วศ.บ.) สาขาวิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ (Aerospace Engineering) 
 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) สาขาวิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ (Aerospace Engineering)มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต(วศ.บ.) นานาชาติ (TU-UNSW) อยู่ใน Mechanical Engineering - Aerospace 


มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต(วศ.บ.) ภาควิชาวิศวกรรมการบิน(Aeronautic Engineering) 
แบ่งออกเป็น 3 สาขาคือ

 • วิชาเอกนักบินผู้ช่วยเครื่องบิน Multi-crew Pilot License (MPL) 
 • วิชาเอกนักบินพาณิชย์ตรี Commercial Pilot License (CPL) 
 • วิชาเอกซ่อมบำรุงอากาศยาน Aircraft Maintenance Engineeringโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต มี 5 สาขาวิชา สาขาวิศวกรรมอากาศยานมาดูตัวอย่างคะแนน admission คณะวิศวกรรมการบินและอวกาศของ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กัน

ปี 2556  

 • สมัคร 159 
 • รับ 31  
 • คะแนนสูงสุด 22,553.35  
 • คะแนนต่ำสุด 19,382.25


ปี 2557  


 • สมัคร 113 
 • รับ 8  
 • คะแนนสูงสุด 21,126.7000  
 • คะแนนต่ำสุด 20,329.1000


อย่างที่บอกไว้ครับว่า การจะเป็นนักบิน ไม่จำเป็นต้องเรียนสายวิทย์เท่านั้น น้องๆที่เรียนสายศิลป์ก็เรียนต่อเป็นนักบินได้ แต่อาจจะต้องเสริมความรู้ทางด้านสายวิทย์บ้างเพราะจะต้องใช้ในการสอบด้วย เช่น คณิตศาสตร์ และ ฟิสิกส์  และเด็กสายวิทย์ก็อย่าวางใจเพราะความรู้และทักษะเรื่องของ ภาษาอังกฤษ ก็สำคัญมากๆเหมือนกันครับ

และที่ต้องรู้ไว้อีกอย่างหนึ่งคือ การเป็นนักบิน จะมีรายได้มากๆก็ต้องบินครับ ดังนั้นเวลาของเราอาจต้องใช้ในการทำงานมากอาจจะมีเวลาสำหรับครอบครัวน้อย และความรับผิดชอบตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัณสำหรับนักบินครับ

รู้แล้วถ้าอยากเป็นนักบินก็ต้องเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้ครับ ขอให้น้องๆได้เป็นนักบินอย่างที่ฝันไว้ทุกคนครับTutor Ferry

Author & Editor

รับสอนพิเศษที่บ้าน เรียนพิเศษตัวต่อตัวที่บ้านกับติวเตอร์คุณภาพ รับประกันผลและความพอใจ 100% เรียนก่อนจ่ายทีหลังสะดวกมั่นใจได้

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น