สำรวจ
รีวิว
สอบเข้า
ออนไลน์

Home » หาวิทยากรอบรมพิเศษ

หาวิทยากรอบรมพิเศษ

Tutor Ferry Training
วิทยกรคลิกที่นี่


คุณกำลังมองหาวิทยากรอบรมพิเศษให้พนักงานอยู่หรือป่าว ?

ถ้าคุณกำลังหาวิทยากรอบรมพิเศษเพื่อเพิ่มความเชี่ยวชาญหรือทักษะพิเศษให้กับบุคลากรของบริษัท ที่นี่ Tutor Ferry Training เรามีวิทยากรตามที่ท่านต้องการ โดยทำหลักสูตรเฉพาะสำหรับบริษัทของท่าน เพื่อให้ตรงกับวัตถุประสงค์และระยะเวลาตามที่กำหนด


วิทยากรของเราอบรมอะไรบ้าง ?

อบรมทักษะการสื่อสารภาษาต่างๆ 

เช่น ภาษาอังกฤษ ,ภาษาจีน ,ภาษาญี่ปุ่น , ภาษาเกาหลี ,ภาษาเยอรมัน หรือภาษาอื่นๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารและการทำงาน รวมถึงเพื่อการบริการที่ดีกว่า


อบรมทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี

เช่น อบรมการใช้โปรแกรม Ms Office ( Excel ,Words ,Power Point ) อบรมการเขียนโปรแกรมมิ่ง เพื่อพัฒนาแอพพลิเคชั่น หรือพัฒนาเว็บไซต์ อบรมทักษะทางด้านกราฟฟิกและการตัดต่อ VDO อบรมการทำ Social Media  ซึ่งการอบรมจะทำให้บุคลากรมีทักษะในด้านต่างๆนำไปใช้ในการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มมากขึ้น


อบรมทักษะเฉพาะด้าน

เช่น อบรมทักษะการขาย หรือการทำตลาด อบรมทักษะทางด้านบัญชีและภาษีอากร หรืออบรมทักษะด้านอื่นๆ เพื่อการพัฒนาบุคลากรของท่านสนใจหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม


ติดต่อสอบถามหรือแจ้งความสนใจหาวิทยากรอบรม ได้ตามช่องทางดังนี้

  1. Tel : 099-823-0343
  2. Line Official ID : @tutorferry
  3. Email : [email protected]
  4. กรอกแบบฟอร์มด้านล่างนี้