23 เม.ย. 2564

คำถาม : ต้องการเรียนวิขาภาษาญี่ปุ่นที่หมู่บ้านสารินซิตี้ สมุทรสาคร - ดูคำแนะนำครูสอนพิเศษที่นี่

Ferry Group
คำตอบ แนะนำครูสอนพิเศษตามบ้าน

คำถาม [Question]: หาครูสอนพิเศษตามบ้านวิชาภาษาญี่ปุ่นที่สมุทรสาคร [หมู่บ้านสารินซิตี้]

คำตอบ [Answer] : แนะนำครูสอนพิเศษตามบ้านเรียนพิเศษแบบตัวต่อตัว ดูโปรไฟล์ติวเตอร์สอนพิเศษวิชาภาษาญี่ปุ่นที่สมุทรสาคร ด้านล่างนี้ข้อมูลติวเตอร์

★ ติวเตอร์ (คุณครู) : โย พธู วิรัชวัฒนะ
วุฒิการศึกษา/การทำงาน : ครูโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ
เพิ่มเติม : เน้นการสอนไปใช้จริง - อายุ 24 เพศหญิง จบการสอนภาษาญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น เกียรตินิยมอันดับ 2 สื่อสารภาษาอังกฤษได้

สอนวิชา : ภาษาญี่ปุ่น ติวสอบวัดระดับภาษา n4-5 สอบ pat7.3
สถานที่ : มหาชัย สมุทรสาคร
จังหวัด : สมุทรสาคร / มหาชัย สมุทรสาคร

สอนทางออนไลน์ : ไม่ได้

➤ สนใจเรียนกับติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย

➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์วิชาอื่นๆในจังหวัดสมุทรสาคร คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์สอนออนไลน์วิชาภาษาญี่ปุ่น คลิกที่นี่เลย

------------------


สนใจเรียนกับติวเตอร์
T. 099-823-0343
Line : https://line.me/R/ti/p/%40uvo5435w

คำถาม : ต้องการเรียนวิขาวิทยาศาสตร์ที่หมู่บ้านคณาสิริ ปทุมธานี - ดูคำแนะนำครูสอนพิเศษที่นี่

Ferry Group
คำตอบ แนะนำครูสอนพิเศษตามบ้าน

คำถาม [Question]: หาครูสอนพิเศษตามบ้านวิชาวิทยาศาสตร์ที่ปทุมธานี [หมู่บ้านคณาสิริ]

คำตอบ [Answer] : แนะนำครูสอนพิเศษตามบ้านเรียนพิเศษแบบตัวต่อตัว ดูโปรไฟล์ติวเตอร์สอนพิเศษวิชาวิทยาศาสตร์ที่ปทุมธานี ด้านล่างนี้ข้อมูลติวเตอร์

★ ติวเตอร์ (คุณครู) : แมน นายจารุวัฒน์ ดำแดง ผู้ชาย
วุฒิการศึกษา/การทำงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา คณะ ครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์
เพิ่มเติม : นิสัย สอนสนุก เน้นผู้เรียนเป็นหลัก สอนตรงตามตัวชี้วัด - อายุ30ปี เพศชาย ศาสนาพุทธ รับราชการครูที่โรงเรียนวัดกลางคลองสี่ อายุราชการ6ปี

สอนวิชา : วิทยาศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ป.4-ป.6 ติวข้อสอบo-net ตามตัวชี้วัด ปรับความรู้พืนฐานของแต่ละตัวชี้วัด
สถานที่ : ลำลูกกา ธัญญะ รังสิต คลองหลวง และใกล้เคียง
จังหวัด : ปทุมธานี / ลำลูกกา ธัญญะ รังสิต คลองหลวง และใกล้เคียง

สอนทางออนไลน์ : Line Vdo Call

➤ สนใจเรียนกับติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย

➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์วิชาอื่นๆในจังหวัดปทุมธานี คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์สอนออนไลน์วิชาวิทยาศาสตร์ คลิกที่นี่เลย

------------------,
ข้อมูลติวเตอร์

★ ติวเตอร์ (คุณครู) : แมน นายจารุวัฒน์ ดำแดง ผู้ชาย
วุฒิการศึกษา/การทำงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา คณะ ครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์
เพิ่มเติม : นิสัย สอนสนุก เน้นผู้เรียนเป็นหลัก สอนตรงตามตัวชี้วัด - อายุ30ปี เพศชาย ศาสนาพุทธ รับราชการครูที่โรงเรียนวัดกลางคลองสี่ อายุราชการ6ปี

สอนวิชา : วิทยาศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ป.4-ป.6 ติวข้อสอบo-net ตามตัวชี้วัด ปรับความรู้พืนฐานของแต่ละตัวชี้วัด
สถานที่ : ธัญญะ ลำลูกกา รังสิต คลองหลวง และใกล้เคียง
จังหวัด : ปทุมธานี / ธัญญะ ลำลูกกา รังสิต คลองหลวง และใกล้เคียง

สอนทางออนไลน์ : Line Vdo Call

➤ สนใจเรียนกับติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย

➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์วิชาอื่นๆในจังหวัดปทุมธานี คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์สอนออนไลน์วิชาวิทยาศาสตร์ คลิกที่นี่เลย

------------------,
ข้อมูลติวเตอร์

★ ติวเตอร์ (คุณครู) : จีน่า นางสาวจีรนันท์ เจ็งเจริญ
วุฒิการศึกษา/การทำงาน : ครุศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
เพิ่มเติม : ชอบสอนแบบมีเกม มีกิจกรรม และใช้เทคโนโลยีเพื่อให้นักเรียนมีส่วนร่วม มากกว่าให้นักเรียนนั่งฟัง - อายุ 22 เพศ หญิง ศาสนาพุทธ

สอนวิชา : วิทยาศาสตร์ Science EP. / Grade 2,3,4
สถานที่ : ปทุมธานี อยุธยา เพชรบูรณ์
จังหวัด : ปทุมธานี / ปทุมธานี อยุธยา เพชรบูรณ์

สอนทางออนไลน์ : ไม่ได้

➤ สนใจเรียนกับติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย

➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์วิชาอื่นๆในจังหวัดปทุมธานี คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์สอนออนไลน์วิชาวิทยาศาสตร์ คลิกที่นี่เลย

------------------,
ข้อมูลติวเตอร์

★ ติวเตอร์ (คุณครู) : มิ้ว สัณห์ฤทัย หอสว่างวงศ์
วุฒิการศึกษา/การทำงาน : จบการศึกษาปริญญาตรีจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีทางอาหาร ปัจจุบันทำงานที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาในเครือเบทาโกร เคยสอนพิเศษสมัยเรียนป.ตรี ที่compass tutor ที่สีลม
เพิ่มเติม : ใจเย็น สามารถอธิบายซ้ำได้ถ้าน้องๆสงสัย และพยายามหาตัวอย่างในชีวิตประจำวันมาสอดคล้องกับเรื่องที่เรียน - อายุ24 เพศหญิง ศาสนาพุทธ ไม่สูง และไม่ผอมเพรียว

สอนวิชา : วิทยาศาสตร์
สถานที่ : ฟิวเจอร์รังสิต ,มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิต,มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
จังหวัด : ปทุมธานี / ฟิวเจอร์รังสิต ,มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิต,มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

สอนทางออนไลน์ : ไม่ได้

➤ สนใจเรียนกับติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย

➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์วิชาอื่นๆในจังหวัดปทุมธานี คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์สอนออนไลน์วิชาวิทยาศาสตร์ คลิกที่นี่เลย

------------------,
ข้อมูลติวเตอร์

★ ติวเตอร์ (คุณครู) : เอม วิภาดา พีระวงศ์
วุฒิการศึกษา/การทำงาน : จบคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, จบเฉพาะทางการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ที่โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, ขณะนี้กำลังศึกษาชั้นปีหก คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เพิ่มเติม : เป็นคนง่ายๆ ยืดหยุ่นได้ เน้นเรียนสนุกและมีเนื้อหาสอดแทรก - อายุ33ปี เพศหญิง ศาสนาพุทธ

สอนวิชา : วิทยาศาสตร์ คณิต สังคม ระดับชั้นประถมศึกษา
สถานที่ : ธรรมศาสตร์, ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต
จังหวัด : ปทุมธานี / ธรรมศาสตร์, ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต

สอนทางออนไลน์ : ไม่ได้

➤ สนใจเรียนกับติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย

➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์วิชาอื่นๆในจังหวัดปทุมธานี คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์สอนออนไลน์วิชาวิทยาศาสตร์ คลิกที่นี่เลย

------------------,
ข้อมูลติวเตอร์

★ ติวเตอร์ (คุณครู) : เมย์ เตชินี แสงสว่าง
วุฒิการศึกษา/การทำงาน : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เพิ่มเติม : สอนเป็นกันเอง ทำสรุปเนื้อหาเพื่อเน้นความเข้าใจ มีแบบฝึกหัดให้ทำก่อน-หลังเรียน พร้อมเทคนิคช่วยจำด้วยความเข้าใจ มีเอกสารการสอนประกอบ+สื่อการสอนเพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าใจในเนื้อหาการเรียนมากยิ่งขึ้น ยินดีอธิบายเพิ่มเติม จนกว่าผู้เรียนจะเข้าใจ - - อายุ 25 ปี -เพศ หญิง

สอนวิชา : วิทยาศาสตร์ ป.1- ม.3
สถานที่ : ลำลูกกาคลอง6
จังหวัด : ปทุมธานี / ลำลูกกาคลอง6

สอนทางออนไลน์ : ไม่ได้

➤ สนใจเรียนกับติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย

➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์วิชาอื่นๆในจังหวัดปทุมธานี คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์สอนออนไลน์วิชาวิทยาศาสตร์ คลิกที่นี่เลย

------------------,
ข้อมูลติวเตอร์

★ ติวเตอร์ (คุณครู) : ปุ๊กกี้ เนตรชนก ถูกจิตร
วุฒิการศึกษา/การทำงาน : กำลังศึกษาอยู่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เพิ่มเติม : ใจเย็นมากที่จะสอนและอธิบายน้องๆ - อายุ 21 ปี เพศหญิง ศาสนาพุทธ

สอนวิชา : วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ ระดับมัธยมปลาย
สถานที่ : รังสิต-นครนายก ช่วงคลอง 1-6 และฟิวเจอร์พาร์ครังสิต
จังหวัด : ปทุมธานี / รังสิต-นครนายก ช่วงคลอง 1-6 และฟิวเจอร์พาร์ครังสิต

สอนทางออนไลน์ : ไม่ได้

➤ สนใจเรียนกับติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย

➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์วิชาอื่นๆในจังหวัดปทุมธานี คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์สอนออนไลน์วิชาวิทยาศาสตร์ คลิกที่นี่เลย

------------------,
ข้อมูลติวเตอร์

★ ติวเตอร์ (คุณครู) : ลูกปัด ณัฐณิชา สังขพันธุ์
วุฒิการศึกษา/การทำงาน : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาฟิสิกส์อิเล็กทรอนิกส์
เพิ่มเติม : ใจเย็น สอนไม่เครียด อธิบายละเอียดเปิดโอกาสให้ผู้เรียนถามเสมอ - อายุ 22 หญิง ศาสนาพุทธ ตัวเล็ก ตาตี่ๆ

สอนวิชา : วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ม.ปลาย วิทยาศาสตร์ ป.1-ม.3 คณิตศาสตร์ ป.1-ม.3
สถานที่ : รังสิต ปทุมธานี ดอนเมือง แจ้งวัฒนะ
จังหวัด : ปทุมธานี / รังสิต ปทุมธานี ดอนเมือง แจ้งวัฒนะ

สอนทางออนไลน์ : ได้

➤ สนใจเรียนกับติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย

➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์วิชาอื่นๆในจังหวัดปทุมธานี คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์สอนออนไลน์วิชาวิทยาศาสตร์ คลิกที่นี่เลย

------------------,
ข้อมูลติวเตอร์

★ ติวเตอร์ (คุณครู) : ฝน พรรษชล เขื่อนเชียงสา
วุฒิการศึกษา/การทำงาน : มัธยมศึกษา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยเชียงราย เกรดเฉลี่ย 3.75 แผนวิทย์-คณิต กำลังศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะรัฐศาสตร์ สาขาการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เกรดเฉลี่ย 3.43
เพิ่มเติม : มีความยืดหยุ่นสูง เข้ากับผู้เรียนง่าย เน้นสอนแบบกระชับ สรุป เข้าใจง่าย เพิ่มเกรดในห้องเรียน มีการสอนทำข้อสอบ มีชีทเสริม เน้นการวิเคราะห์เรียนแบบ critical thinking ผู้เรีบนสามารถกำหนดเรื่องที่อยากเรียน หรือเนื้อหาที่อยากเน้นเพิ่มเติมได้ - อายุ 20 ปี เพศหญิง ศาสนาพุทธ

สอนวิชา : วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ป.1-6 สังคมศึกษา ป.1-6 สังคมศึกษา ม.1-3 คณิตศาสตร์ ป.1-3
สถานที่ : ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต,แถวม.ธรรมศาสตร์ รังสิต,คลองหลวง
จังหวัด : ปทุมธานี / ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต,แถวม.ธรรมศาสตร์ รังสิต,คลองหลวง

สอนทางออนไลน์ : ไม่ได้

➤ สนใจเรียนกับติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย

➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์วิชาอื่นๆในจังหวัดปทุมธานี คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์สอนออนไลน์วิชาวิทยาศาสตร์ คลิกที่นี่เลย

------------------,
ข้อมูลติวเตอร์

★ ติวเตอร์ (คุณครู) : อาย มนัสนันท์ สุพรรณวรรษา
วุฒิการศึกษา/การทำงาน : จบการศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สขาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เพิ่มเติม : ใจเย็นในการสอน พยายามสอนให้เข้าใจ ส่วนใดที่ต้องจำ จะหาวิธีจำง่ายๆ ให้ - อายุ 25 ปี, เพศ หญิง, ศาสนา พุทธ, สูงปานกลาง ค่อนข้างอ้วน

สอนวิชา : วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น, ฟิสิกส์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
สถานที่ : ระแวกรังสิต หรือปทุมธานี
จังหวัด : ปทุมธานี / ระแวกรังสิต หรือปทุมธานี

สอนทางออนไลน์ : ได้

➤ สนใจเรียนกับติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย

➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์วิชาอื่นๆในจังหวัดปทุมธานี คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์สอนออนไลน์วิชาวิทยาศาสตร์ คลิกที่นี่เลย

------------------


สนใจเรียนกับติวเตอร์
T. 099-823-0343
Line : https://line.me/R/ti/p/%40uvo5435w

22 เม.ย. 2564

ดูโปรไฟล์ติวเตอร์สอนพิเศษทั้งหมด

 • www.tutorferry.comเรียนพิเศษที่บ้าน จ.ชลบุรีครูสอนพิเศษตามบ้นในเมืองชลบุรี บางแสน ศรีราชา แหลมฉบัง บางละมุง พัทยา สัตหีบ
 • www.tutorferry.comเรียนพิเศษที่บ้าน จ.พิษณุโลกครูสอนพิเศษตามบ้นในเมืองพิษณุโลก ม.นเรศวร พรหมพิราม บางระกำ เนินมะปราง
 • www.tutorferry.comเรียนพิเศษที่บ้าน จ.เชียงใหม่ครูสอนพิเศษตามบ้นในเมืองเชียงใหม่ ม.เชียงใหม่ แม่ริม สารภี สันกำแพง สันทราบ สันป่าตอง หางดง
 • www.tutorferry.comเรียนพิเศษที่บ้าน จ.ขอนแก่นครูสอนพิเศษตามบ้นในเมืองขอนแก่น ม.ข. หนองเรือ พระยืน บ้านฝาง ชุมแพ น้ำพอง หนองสองห้อง พล บ้านไผ่
 • www.tutorferry.comเรียนพิเศษที่บ้าน จ.ภูเก็ตครูสอนพิเศษตามบ้นในเมืองภูเก็ต วิชิต ป่าตอง ราไวย์ เกาะแก้ว ถลาง กะทู้ บางเทา กู้กู
 • www.tutorferry.comเรียนพิเศษที่บ้าน จ.นนทบุรีครูสอนพิเศษตามบ้นในเมืองนนท์ บางใหญ่ บางบัวทอง ปากเกร็ด งามวงศ์วาน บางกรวย
 • Tutors Reviews


  Total Rating ✔

  4.8 stars – 2,789 reviews

 • www.tutorferry.comคุณแม่น้อง เกรด 11 MUIDS ที่ราชพฤกษ์เรียน Math Inter เสริมเพิ่มเกรด
 • www.tutorferry.comคุณแม่น้อง เกรด 10 จ.ชลบุรีติวสอบ GED และ SAT วิชา Math ,Chem และ Phy
 • www.tutorferry.comคุณน้าน้อง ม.5 ที่วัชรพล เรียนคณิตศาสตร์ ปรับพื้นฐานเตรียมแอดมิชชั่น
 • www.tutorferry.comคุณแม่น้องอนุบาล 2 ที่พัทยาเรียนเสริมทักษะภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
 • www.tutorferry.comนักเรียน คนวัยทำงาน ที่ระยองเรียนภาษาเกาหลีเพื่อการใช้งาน
 • www.tutorferry.comคนทำงาน ที่กรุงเทพฯเรียนภาษาญี่ปุ่นเพื่อใช้ในการทำงาน