สำรวจ
รีวิว
สอบเข้า
ออนไลน์

ครูสอนพิเศษ คุณภาพอันดับ1

หาครูสอนพิเศษตัวต่อตัว คลิกเลย

ค้นหาด้วยเสียง
ค้นหาด้วยเสียงคลิกที่นี่

» » โครงการให้ทุนการศึกษาแก่เด็กยากไร้และด้อยโอกาสในชุมชนแออัด

06 พฤศจิกายน 2558

โครงการให้ทุนการศึกษาแก่เด็กยากไร้และด้อยโอกาสในชุมชนแออัด

โครงการอุปการะเด็ก : เป็นโครงการช่วยเหลือเด็กยากไร้และด้อยโอกาสในชุมชนแออัด โดยเปิดโอกาสให้ผู้มีจิตใจเมตตาได้มอบความรัก ความห่วงใยแก่เด็กๆ เหล่านี้ โดยการให้ความ ช่วยเหลือในด้านทุนการศึกษาเพื่อพัฒนา คุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยท่าน สามารถเข้าร่วมโครงการอุปการะเด็ก

ทุกการศึกษาของบุตรหลานท่าน

กลายเป็นส่วนหนึ่งของทุนการศึกษาให้แก่เด็กยากไร้และด้อยโอกาสในชุมชนแออัด

โครงการอุปการะเด็ก  มูลนิธิสันติสุข เป็นโครงการช่วยเหลือเด็กยากไร้และด้อยโอกาสในชุมชนแออัด 
มูลนิธิสันติสุข

โดยเปิดโอกาสให้ผู้มีจิตใจเมตตาได้มอบความรัก ความห่วงใยแก่เด็กๆ เหล่านี้ โดยการให้ความ ช่วยเหลือในด้านทุนการศึกษาเพื่อพัฒนา คุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยท่าน สามารถเข้าร่วมโครงการอุปการะเด็ก  ด้วยการ บริจาคเงินอย่างต่อเนื่องเพียงเดือนละ 500 บาท ต่อเดือน เด็กในความอุปการะของท่านจะได้รับ การช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน ด้านการศึกษาในส่วนที่ยังขาดแคลนไม่เพียงพอต่อการใช้จ่ายจริง ทั้งอุปการณ์การเรียน ชุดนักเรียน ชุดเนตรนารี รองเท้า เข็มขัด กระเป๋า สมุดหนังสือ ค่าอาหารกลางวัน ค่าพาหนะ รวมทั้งค่าการศึกษาต่างๆ ที่เด็กยังต้องจ่ายให้แก่ทางโรงเรียน

มูลนิธิสันติสุข


ระยะเวลาและเงื่อนไขในการอุปการะ

การอุปการะไม่มีข้อผูกมัดหรือพันธะใด ๆ ทั้งสิ้น ท่านสามารถอุปการะเพียง 1 คน หรือหลายคนก็ได้ ตามที่ท่านสะดวก และท่านสามารถยกเลิกการอุปการะ ได้ทันทีที่ต้องการโดยแจ้งให้มูลนิธิฯ ทราบ ท่านสามารถเข้าร่วมโครงการอุปการะเด็ก ด้วยการบริจาคเงิน เพียงเดือนละ 500 บาท สำหรับการอุปการะ เด็ก 1 คน โดยท่านสามารถเลือกบริจาคเป็น  รายเดือน,  ราย 3 เดือน, ราย 6 เดือน , รายปี  หรืออื่น ๆ ตามที่ท่านสะดวก


โดย Tutor Ferry จะนำส่วนหนึ่งของค่าเรียนของบุตรหลานท่านมาอุปการะเด็กยากไร้และด้อยโอกาสในชุมชนแออัด

ความสำเร็จของเด็กทุน

เด็กทุนที่จบโครงการ ปี 2555

นางสาวสุนทรี  ศรีเพชร

 • จบปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
 • เด็กทุนที่จบโครงการ  ปี 2555
" หนูเป็นคนหนึ่งที่ได้รับโอกาสตรงนี้ เป็นเวลา 14 ปีแล้ว ที่หนูได้รับทุนการศึกษา ได้มีโอกาสเรียนสูงๆ ถ้าหนูไม่ได้รับโอกาสตรงนี้ หนูก็ไม่รู้เลยว่า หนูจะเอาค่าเล่าเรียนมาจากไหน หนูจะมีโอกาสเรียนสูงๆ แบบนี้ไหม หนูยังโชคดีกว่าเด็กคนอื่นๆ อีกตั้งมากมาย ที่เขาอยากจะเรียนแต่ไม่มีโอกาสได้เรียน เพราะฉะนั้นแล้ว หนูจึงต้องคว้าไว้ให้แน่นเพื่อไปให้ถึงจุดหมาย จนมาถึงวันนี้วันที่ฝันหนูเป็นจริงสักทีหนูขอบคุณมูลนิธิสันติสุข และท่านผู้มีอุปการะคุณทุกท่านที่สนับสนุนทุนการศึกษาหนูตลอดมา สุดท้าย ถ้ามีอะไรที่หนูพอจะช่วยเหลือสังคมได้บ้าง หนูก็จะทำค่ะ "

เด็กทุนที่จบโครงการ ปี 2556

นายวุฒิชัย  จำปาทิ

 • จบปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • เด็กทุนที่จบโครงการ  ปี 2556
" ผมดีใจมากครับ ที่ตลอดเวลาที่ผ่านมา ท่านผู้อุปการะได้สนับสนุนทุนการศึกษาผมมาโดยตลอด ทำให้ผมได้มีโอกาสศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย จนจบหลักสูตร สิ่งที่ท่านมอบให้กับผมทำให้ผมรู้ว่า จริงๆ แล้ว การให้ทำให้มีความสุข ให้โดยไม่ต้องหวังผลตอบแทน ท่านให้โอกาสแก่เด็กๆหลายคนที่ยังไม่มีโอกาสจนทำให้เด็กๆเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีได้ อย่างที่ท่านได้ให้โอกาสผมตลอดที่ผ่านมา ผมสัญญาครับว่าจะเป็นผู้ใหญ่ที่ดี ทำงานสุจริตและที่ขาดไม่ได้คือช่วยเหลือผู้อื่นที่เดือดร้อน ผู้ที่ลำบากกว่าเรา ให้เขาได้รับโอกาสเหมือนเราครับ "


สิ่งที่ท่านจะได้รับเมื่อท่านให้การอุปการะเด็กๆ

 • ประวัติเด็ก พร้อมรูปถ่าย
 • รายงาน พัฒนาด้านการศึกษา  และผลการเรียนของเด็ก
 • จดหมาย และบัตรอวยพรในโอกาสต่างๆ  จากเด็กในอุปการะ ถึงผู้อุปการะ
 • การพบปะกับเด็ก ผ่านกิจกรรมต่างๆ ของมูลนิธิฯ
 • บัตรอวยพรปีใหม่
 • ใบเสร็จรับเงินที่มูลนิธิสันติสุขออกให้แก่ท่าน  
 ในแต่ละปี ท่านจะได้รับทราบความคืบหน้า จดหมายขอบคุณ ภาพวาด และผลการเรียนของเด็กที่ท่านให้การอุปการะ เมื่อมูลนิธิฯได้รับเงินแล้ว จะออกใบเสร็จรับเงินให้แก่ท่าน ซึ่งท่านสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ ( มูลนิธิสันติสุข เป็นองค์การ หรือสถานสาธารณกุศล ลำดับที่ 528 ของประกาศกระทรวงการคลัง )

มูลนิธิสันติสุข  

เป็นองค์การ หรือสถานสาธารณกุศลอันดับที่ 528 ตามประกาศของกระทรวงการคลัง  ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 1982 ให้ความช่วยเหลือแก่เด็กๆ ยากจนซึ่งมาจากครอบครัวที่แตกแยก ถูกทอดทิ้ง และครอบครัวที่มีรายได้น้อย ในชุมชนแออัดกว่า 40 แห่ง โดยให้ทุนการศึกษาเล่าเรียนแก่เด็กๆ ประมาณ 1,100 คน ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงมัธยมปลาย ปวช.ปวส.หรือระดับอุดมศึกษา มีสถานรับเลี้ยงเด็กปฐมวัย และมีเด็กอยู่ในความดูแลประมาณ 200 คน

มูลนิธิสันติสุข เริ่มต้นจากการก่อตั้งสถานรับเลี้ยงเด็กเล็กขึ้นโดย คุณราเคล อิฟเตอร์วิค หญิงสาวชาวนอร์เวย์   ท่านได้มาสัมผัสกับเด็กๆในชุมชนคลองเตยก็เกิดความเวทนาสงสารอย่างมาก จึงได้ดำเนินการหาทุนจัดตั้งสถานรับเลี้ยงเด็กในช่วงแรกมีเด็กอยู่ในความดูแลประมาณ 30 คน ต่อมาจำนวนเด็กเพิ่มมากขึ้นจึงต้องหาสถานที่ใหม่ จนกระทั่งปี 1987 การท่าเรือแห่งประเทศไทยจึงได้ให้เราเช่าที่ผ่านการเคหะแห่งชาติ และได้ก่อสร้างอาคาร 2 ชั้น อันเป็นที่ตั้งสำนักงานของมูลนิธิฯในปัจจุบัน

วัตถุประสงค์ เพื่อการสนับสนุนและช่วยเหลือเด็กยากจนไร้ที่พึ่ง และด้อยโอกาสด้านการศึกษา การเสริมสร้างพัฒนาคุณภาพชีวิตฯลฯ เพื่อสร้างความหวัง กำลังใจ และพัฒนาเด็กๆ ให้มีความรู้ ความสามารถที่จะดำเนินชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ สามารถช่วยเหลือจุนเจือครอบครัวได้ และมีความพร้อมที่จะดำเนินชีวิตในสังคมต่อไป 


จาก บ้านสันติสุข ในอดีต ... ปัจจุบันได้เติบโตขึ้นเป็น " มูลนิธิสันติสุข "

หากท่านประสงค์จะมาเยี่ยมชม หรืออยากมาเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กๆ และมีส่วนร่วมกิจกรรมกับเด็กๆ ท่านสามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่หมายเลข 02-240-1729, 02-240-1730 โทรสาร 02-249-7312

หรือ หากท่านต้องการอุปการะเด็ก หรือบริจาค ท่านสามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่ หมายเลข 02-240-1729, 02-240-1730 โทรสาร 02-249-7312 

โครงการอุปการะเด็ก

Total Rating ✔

9.2 stars – 2,789 reviews

More Reviews

แสดงความคิดเห็น

โครงการให้ทุนการศึกษาแก่เด็กยากไร้และด้อยโอกาสในชุมชนแออัด

โครงการให้ทุนการศึกษา