สำรวจ
รีวิว
สอบเข้า
ออนไลน์

Home » คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

1. ติวเตอร์ จบมาจากสถาบันใดบ้าง ?

คำตอบ เรามีติวเตอร์ที่จบทั้ง ปริญญาตรีและปริญญาโทจาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ,ม.ธรรมศาสตร์ ,ม.มหิดลฯ ,ม.เกษตรฯ ,ม.เทคโนฯเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ,ม.สงขลาฯ และมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วประเทศไทยและนักเรียนทุนจบการศึกษาจากต่างประเทศ และเราให้ความสำคัญกับความรู้ ความเชี่ยวชาญในวิชาที่สอนของติวเตอร์แต่ละท่าน รวมทั้งวิธีและเทคนิคการสอนและการถ่ายทอดความรู้ที่ทำให้ผู้เรียนเข้าใจและมีความสุขในการเรียน รวมถึงการให้แนวคิดและสามารถเป็นที่ปรึกษากับผู้เรียนได้ ค้นหาติวเตอร์จากมหาวิทยาลัยต่างๆ คลิกที่นี่เลย


2. ผู้เรียนสามารถกำหนดค่าเรียนได้หรือไม่ ?

คำตอบ ผู้เรียนสามารถแจ้งค่าเรียนที่ต้องการมาให้เรา ได้ และเจ้าหน้าที่จะจัดหาติวเตอร์ที่สอนในราคานั้นๆ หรือใกล้เคียงมาให้ผู้เรียนพิจารณา ในบางครั้งค่าเรียนอาจไม่ตรงกับที่ผู้เรียนต้องการ เพราะว่าเจ้าหน้าที่ต้องพิจารณาปัจจัยอื่นๆประกอบด้วย เช่น สถานที่สอน วิชาที่สอน ระดับชั้นของผู้เรียน และคุณสมบัติของติวเตอร์ รวมทั้งช่วงเวลาที่เรียนด้วย แต่อย่างไรก็ตามเรายังคงคำนึงถึงความพอใจสูงสุดของผู้เรียน ดูรายละเอียดค่าเรียนพิเศษตัวต่อตัวที่บ้าน คลิกที่นี่เลย


3. ผู้เรียนสามารถเปลี่ยนสถานที่เรียนได้หรือไม่ ?

คำตอบ ผู้เรียนสามารถแจ้งเปลี่ยนสถานที่เรียนได้ โดยแจ้งให้เราทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน และอาจจะต้องเปลี่ยนผู้สอนในครั้งนั้นๆด้วย หรือถ้าอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกันติวเตอร์เดินทางไปสอนได้ก็จะเป็นติวเตอร์คนเดิม อย่างไรก็ตาม เราจะแจ้งให้ผู้เรียนทราบก่อนและขึ้นอยู่กับผู้เรียนเป็นสำคัญ ดูติวเตอร์ตามพื้นที่ต่างๆของเรา คลิกที่นี่เลย


4. ผู้เรียนสามารถเปลี่ยนวิชาเรียนได้หรือไม่ ?


คำตอบ ถ้าเป็นการลงเรียนเป็นครั้งๆไป ผู้เรียนสามารถแจ้งกับทางเจ้าหน้าที่ได้ โดยแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันและเจ้าหน้าที่จะแจ้งรายละเอียด ติวเตอร์ ค่าเรียน และอื่นๆไปให้ผู้เรียนตอบตกลงก่อน ดูติวเตอร์สอนพิเศษวิชาต่างๆของเรา คลิกที่นี่เลย

5. ผู้เรียนสามารถเปลี่ยนติวเตอร์ได้หรือไม่ ?

คำตอบ แน่นอนว่าผู้เรียนสามารถแจ้งเปลี่ยนตัวผู้สอนได้ตลอดเวลา ถ้ารู้สึกไม่ถูกใจในตัวติวเตอร์ เพื่อให้ผู้เรียนพอใจสูงสุดเรารับฟังความเห็นของผู้เรียนเสมอ ดูติวเตอร์รวมทั้งหมดของเรา คลิกที่นี่เลย

6. ในกรณีที่ลงเรียนเป็นครั้งๆ การชำระเงินสามารถ ชำระกับติวเตอร์ได้หรือไม่ ?


คำตอบ วิธีการชำระเงินตามแต่ที่ผู้เรียนแต่ละท่านสะดวก วิธีการชำระเงินตามแต่ที่ผู้เรียนแต่ละท่านสะดวก คลิกที่นี่เลย


What Our Students Say.