สำรวจ
รีวิว
สอบเข้า
ออนไลน์

Home » ค่าเรียนพิเศษ

ค่าเรียนพิเศษ

ค่าเรียนพิเศษครูสอนพิเศษที่บ้าน ?

 • ค่าเรียนต่อชั่วโมง
เรตค่าเรียนพิเศษแบบตัวต่อตัว ขึ้นอยู่กับเรียนวิชาอะไร อยู่ระดับชั้นไหน และบ้านนักเรียนอยู่ที่ไหน หรือนัดจุดเรียนที่ไหน และเป็นติวเตอร์ท่านไหน ยิ่งติวเตอร์อยู่ใกล้ๆค่าเรียนก็จะถูกกว่า ค่าเรียนจึงกำหนดไว้เป็นช่วงๆ (ดูที่หน้าโปรไฟล์ติวเตอร์แต่ละคน) ตัวอย่างเช่น ค่าเรียน 200-300 ต่อชั่วโมง หมายถึง ค่าเรียนกับคุณครูท่านนีอยู่ในช่วง 200-300 ต่อชั่วโมง ซึ่งขึ้นอยู่กับนักเรียนเรียนอยู่ระดับชั้นไหน และบ้านอยู่ที่ไหนด้วย โดยจะเป็นการช

ซึ่งค่าเรียนที่แน่นอนจะแจ้งให้นักเรียนหรือผู้ปกครองทราบก่อนหลังจากเช็คได้เวลาคุณครูแล้ว แต่ไม่เกินจากช่วงของค่าเรียนดังกล่าว

ค่าเรียนของนักเรียนระดับชั้นสูงกว่าจะสูงกว่า (สอนยากกว่า)
ค่าเรียนวิชาเฉพาะ จะสูงกว่าวิชาทั่วไป (มีติวเตอร์น้อย)
ค่าเรียนขึ้นอยู่กัระยะทางและค่าเดินทางของติวเตอร์

ถ้ามีนักเรียเรียนเป็นกลุ่ม (ปกติไม่เกิน 6 คน) 
ค่าเรียนนักเรียนคนที่ 2 และ 3 คิดเพิ่มคนละ 50 - 150 บาทต่อชั่วโมง
ค่าเรียนนักเรียนคนที่ 4 - 6 ไม่คิดเพิ่ม

 • ค่าเรียนเป็นคอร์ส
ในกรณีที่ต้องการชำระเงินเป็นคอร์ส (รายเดือน) จะเป็นการชำระค่าเรียนล่วงหน้า แนะนำให้เป็นกรณีที่นักเรียนมาเรียนที่บ้านครู ซึ่งครูจะมีส่วนลดให้ (แล้วแต่กรณี) 

ในกรณีที่ครูไปสอนให้ที่บ้าน ให้โอนชำระกับสถาบันเท่านั้น ถ้านักเรียนชำระกับติวเตอร์ค่าเรียนเป็นคอร์สกับติวเตอร์เอง สถาบันจะไม่รับผิดชอบถ้าติวเตอร์ไม่ได้ไปสอนโดยไม่ได้แจ้ง


* ค่าเรียนอาจมีการเปลี่ยนแปลง

=========================

ค่าสอนต่อชั่วโมง 

(ชำระหลังจากเรียนแล้วแต่ละครั้ง)

1. ค่าสอนพิเศษ

 • ค่าสอน ระดับชั้น อนุบาล - ประถม 150-300 ต่อชั่วโมง
 • ค่าสอน ระดับชั้น มัธยม 200-350 ต่อชั่วโมง
 • ค่าสอน ระดับชั้น อุดมศึกษา 250-350 ต่อชั่วโมง

ขึ้นอยู่กับปัจจัยดังต่อไปนี้
- เป็นคุณครูท่านไหน (ค่าสอนของติวเตอร์แต่ละคนไม่เท่ากัน)
- บ้านอยู่พื้นที่แถวไหน (ค่าสอนของติวเตอร์แต่ละพื้นที่ไม่เท่ากัน)
- คุณครูอยู่ใกล้ ไกลจากที่บ้านหรือจุดเรียนขนาดไหน ต้องเดินทางไกลขนาดไหน


2. ค่าสอนภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเกาหลี และภาษาอื่นๆ

 • ค่าสอน ระดับชั้น อนุบาล - ประถม 200-320 ต่อชั่วโมง
 • ค่าสอน ระดับชั้น มัธยม 250-350 ต่อชั่วโมง
 • ค่าสอน ระดับชั้น อุดมศึกษา 280-380 ต่อชั่วโมง
 • บุคคลทั่วไป 300-400 ต่อชั่วโมง

ขึ้นอยู่กับปัจจัยดังต่อไปนี้
- เป็นคุณครูท่านไหน (ค่าสอนของติวเตอร์แต่ละคนไม่เท่ากัน)
- บ้านอยู่พื้นที่แถวไหน (ค่าสอนของติวเตอร์แต่ละพื้นที่ไม่เท่ากัน)
- คุณครูอยู่ใกล้ ไกลจากที่บ้านหรือจุดเรียนขนาดไหน ต้องเดินทางไกลขนาดไหน


3. ค่าสอนหลักสูตรอินเตอร์

 • ค่าสอน ระดับชั้น อนุบาล - ประถม 200-320 ต่อชั่วโมง
 • ค่าสอน ระดับชั้น มัธยม 250-350 ต่อชั่วโมง
 • ค่าสอน ระดับชั้น อุดมศึกษา 300-400 ต่อชั่วโมง

ขึ้นอยู่กับปัจจัยดังต่อไปนี้
- เป็นคุณครูท่านไหน (ค่าสอนของติวเตอร์แต่ละคนไม่เท่ากัน)
- บ้านอยู่พื้นที่แถวไหน (ค่าสอนของติวเตอร์แต่ละพื้นที่ไม่เท่ากัน)
- คุณครูอยู่ใกล้ ไกลจากที่บ้านหรือจุดเรียนขนาดไหน ต้องเดินทางไกลขนาดไหน=========================

ค่าสอนเป็นคอร์ส 

(ชำระหลังจากเรียนครบ 4 ครั้ง หรือไม่เกิน 1 เดือน โดยการโอนค่าเรียนเข้าบัญชีธนาคาร)

1. เรียน 4 ครั้งต่อเดือน ( 8 ชั่วโมง) ค่าสอน 1,200 - 3,000 บาท
2. เรียน 12 ครั้งต่อเดือน (12 ชั่วโมง) ค่าสอน 2,000 - 4,000 บาท
3. เรียน 8 ครั้งต่อเดือน (16 ชั่วโมง) ค่าสอน 2,000 - 4,800 บาท
4. เรียน 20 ครั้งต่อเดือน (20 ชั่วโมง) ค่าสอน 3,500 - 7,000 บาท

ขึ้นอยู่กับปัจจัยดังต่อไปนี้
- เรียนวิชาอะไร ระดับชั้นไหน
- เป็นคุณครูท่านไหน (ค่าสอนของติวเตอร์แต่ละคนไม่เท่ากัน)
- บ้านอยู่พื้นที่แถวไหน (ค่าสอนของติวเตอร์แต่ละพื้นที่ไม่เท่ากัน)
- คุณครูอยู่ใกล้ ไกลจากที่บ้านหรือจุดเรียนขนาดไหน ต้องเดินทางไกลขนาดไหน


=========================

ดูวิธีการชำระค่าเรียน คลิกที่นี่

แจ้งความสนใจเรียน คลิกเลย