ค่าเรียนพิเศษ

ค่าเรียนพิเศษครูสอนพิเศษที่บ้าน ?

      =========================

ค่าสอนต่อชั่วโมง 

(ชำระหลังจากเรียนแล้วแต่ละครั้ง)

1. ค่าสอนพิเศษ


  • ค่าสอน ระดับชั้น อนุบาล - ประถม 150-300 ต่อชั่วโมง
  • ค่าสอน ระดับชั้น มัธยม 200-350 ต่อชั่วโมง
  • ค่าสอน ระดับชั้น อุดมศึกษา 250-350 ต่อชั่วโมง

ขึ้นอยู่กับปัจจัยดังต่อไปนี้
- เป็นคุณครูท่านไหน (ค่าสอนของติวเตอร์แต่ละคนไม่เท่ากัน)
- บ้านอยู่พื้นที่แถวไหน (ค่าสอนของติวเตอร์แต่ละพื้นที่ไม่เท่ากัน)
- คุณครูอยู่ใกล้ ไกลจากที่บ้านหรือจุดเรียนขนาดไหน ต้องเดินทางไกลขนาดไหน


2. ค่าสอนภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเกาหลี และภาษาอื่นๆ


  • ค่าสอน ระดับชั้น อนุบาล - ประถม 200-320 ต่อชั่วโมง
  • ค่าสอน ระดับชั้น มัธยม 250-350 ต่อชั่วโมง
  • ค่าสอน ระดับชั้น อุดมศึกษา 280-380 ต่อชั่วโมง
  • บุคคลทั่วไป 300-400 ต่อชั่วโมง

ขึ้นอยู่กับปัจจัยดังต่อไปนี้
- เป็นคุณครูท่านไหน (ค่าสอนของติวเตอร์แต่ละคนไม่เท่ากัน)
- บ้านอยู่พื้นที่แถวไหน (ค่าสอนของติวเตอร์แต่ละพื้นที่ไม่เท่ากัน)
- คุณครูอยู่ใกล้ ไกลจากที่บ้านหรือจุดเรียนขนาดไหน ต้องเดินทางไกลขนาดไหน


3. ค่าสอนหลักสูตรอินเตอร์


  • ค่าสอน ระดับชั้น อนุบาล - ประถม 200-320 ต่อชั่วโมง
  • ค่าสอน ระดับชั้น มัธยม 250-350 ต่อชั่วโมง
  • ค่าสอน ระดับชั้น อุดมศึกษา 300-400 ต่อชั่วโมง

ขึ้นอยู่กับปัจจัยดังต่อไปนี้
- เป็นคุณครูท่านไหน (ค่าสอนของติวเตอร์แต่ละคนไม่เท่ากัน)
- บ้านอยู่พื้นที่แถวไหน (ค่าสอนของติวเตอร์แต่ละพื้นที่ไม่เท่ากัน)
- คุณครูอยู่ใกล้ ไกลจากที่บ้านหรือจุดเรียนขนาดไหน ต้องเดินทางไกลขนาดไหน=========================

ค่าสอนเป็นคอร์ส 

(ชำระหลังจากเรียนครบ 4 ครั้ง หรือไม่เกิน 1 เดือน โดยการโอนค่าเรียนเข้าบัญชีธนาคาร)

1. เรียน 4 ครั้งต่อเดือน ( 8 ชั่วโมง) ค่าสอน 1,200 - 3,000 บาท
2. เรียน 12 ครั้งต่อเดือน (12 ชั่วโมง) ค่าสอน 2,000 - 4,000 บาท
3. เรียน 8 ครั้งต่อเดือน (16 ชั่วโมง) ค่าสอน 2,000 - 4,800 บาท
4. เรียน 20 ครั้งต่อเดือน (20 ชั่วโมง) ค่าสอน 3,500 - 7,000 บาท

ขึ้นอยู่กับปัจจัยดังต่อไปนี้
- เรียนวิชาอะไร ระดับชั้นไหน
- เป็นคุณครูท่านไหน (ค่าสอนของติวเตอร์แต่ละคนไม่เท่ากัน)
- บ้านอยู่พื้นที่แถวไหน (ค่าสอนของติวเตอร์แต่ละพื้นที่ไม่เท่ากัน)
- คุณครูอยู่ใกล้ ไกลจากที่บ้านหรือจุดเรียนขนาดไหน ต้องเดินทางไกลขนาดไหน


=========================

ดูวิธีการชำระค่าเรียน คลิกที่นี่

แจ้งความสนใจเรียน คลิกเลย