สำรวจ
รีวิว
สอบเข้า
ออนไลน์

โครงการให้ทุนการศึกษา

ค้นหาด้วยเสียง
ค้นหาด้วยเสียงคลิกที่นี่

Home » Tutor » โครงการให้ทุนการศึกษา

แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ โครงการให้ทุนการศึกษา แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ โครงการให้ทุนการศึกษา แสดงบทความทั้งหมด

11 ธันวาคม 2565

โครงการทุนการศึกษา ADB-Japan (JSP) มอบทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

อันดับ1 ครูสอนพิเศษ เรียนพิเศษที่บ้าน กับทีมติวเตอร์คุณภาพ
โครงการทุนการศึกษา ADB-Japan (JSP) มอบทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

06 พฤศจิกายน 2558

โครงการให้ทุนการศึกษาแก่เด็กยากไร้และด้อยโอกาสในชุมชนแออัด

อันดับ1 ครูสอนพิเศษ เรียนพิเศษที่บ้าน กับทีมติวเตอร์คุณภาพ

ทุกการศึกษาของบุตรหลานท่าน

กลายเป็นส่วนหนึ่งของทุนการศึกษาให้แก่เด็กยากไร้และด้อยโอกาสในชุมชนแออัด

โครงการอุปการะเด็ก  มูลนิธิสันติสุข เป็นโครงการช่วยเหลือเด็กยากไร้และด้อยโอกาสในชุมชนแออัด 
มูลนิธิสันติสุข

โดยเปิดโอกาสให้ผู้มีจิตใจเมตตาได้มอบความรัก ความห่วงใยแก่เด็กๆ เหล่านี้ โดยการให้ความ ช่วยเหลือในด้านทุนการศึกษาเพื่อพัฒนา คุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยท่าน สามารถเข้าร่วมโครงการอุปการะเด็ก  ด้วยการ บริจาคเงินอย่างต่อเนื่องเพียงเดือนละ 500 บาท ต่อเดือน เด็กในความอุปการะของท่านจะได้รับ การช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน ด้านการศึกษาในส่วนที่ยังขาดแคลนไม่เพียงพอต่อการใช้จ่ายจริง ทั้งอุปการณ์การเรียน ชุดนักเรียน ชุดเนตรนารี รองเท้า เข็มขัด กระเป๋า สมุดหนังสือ ค่าอาหารกลางวัน ค่าพาหนะ รวมทั้งค่าการศึกษาต่างๆ ที่เด็กยังต้องจ่ายให้แก่ทางโรงเรียน

มูลนิธิสันติสุข


ระยะเวลาและเงื่อนไขในการอุปการะ

การอุปการะไม่มีข้อผูกมัดหรือพันธะใด ๆ ทั้งสิ้น ท่านสามารถอุปการะเพียง 1 คน หรือหลายคนก็ได้ ตามที่ท่านสะดวก และท่านสามารถยกเลิกการอุปการะ ได้ทันทีที่ต้องการโดยแจ้งให้มูลนิธิฯ ทราบ ท่านสามารถเข้าร่วมโครงการอุปการะเด็ก ด้วยการบริจาคเงิน เพียงเดือนละ 500 บาท สำหรับการอุปการะ เด็ก 1 คน โดยท่านสามารถเลือกบริจาคเป็น  รายเดือน,  ราย 3 เดือน, ราย 6 เดือน , รายปี  หรืออื่น ๆ ตามที่ท่านสะดวก


โดย Tutor Ferry จะนำส่วนหนึ่งของค่าเรียนของบุตรหลานท่านมาอุปการะเด็กยากไร้และด้อยโอกาสในชุมชนแออัด

ความสำเร็จของเด็กทุน

เด็กทุนที่จบโครงการ ปี 2555

นางสาวสุนทรี  ศรีเพชร

 • จบปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
 • เด็กทุนที่จบโครงการ  ปี 2555
" หนูเป็นคนหนึ่งที่ได้รับโอกาสตรงนี้ เป็นเวลา 14 ปีแล้ว ที่หนูได้รับทุนการศึกษา ได้มีโอกาสเรียนสูงๆ ถ้าหนูไม่ได้รับโอกาสตรงนี้ หนูก็ไม่รู้เลยว่า หนูจะเอาค่าเล่าเรียนมาจากไหน หนูจะมีโอกาสเรียนสูงๆ แบบนี้ไหม หนูยังโชคดีกว่าเด็กคนอื่นๆ อีกตั้งมากมาย ที่เขาอยากจะเรียนแต่ไม่มีโอกาสได้เรียน เพราะฉะนั้นแล้ว หนูจึงต้องคว้าไว้ให้แน่นเพื่อไปให้ถึงจุดหมาย จนมาถึงวันนี้วันที่ฝันหนูเป็นจริงสักทีหนูขอบคุณมูลนิธิสันติสุข และท่านผู้มีอุปการะคุณทุกท่านที่สนับสนุนทุนการศึกษาหนูตลอดมา สุดท้าย ถ้ามีอะไรที่หนูพอจะช่วยเหลือสังคมได้บ้าง หนูก็จะทำค่ะ "

เด็กทุนที่จบโครงการ ปี 2556

นายวุฒิชัย  จำปาทิ

 • จบปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • เด็กทุนที่จบโครงการ  ปี 2556
" ผมดีใจมากครับ ที่ตลอดเวลาที่ผ่านมา ท่านผู้อุปการะได้สนับสนุนทุนการศึกษาผมมาโดยตลอด ทำให้ผมได้มีโอกาสศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย จนจบหลักสูตร สิ่งที่ท่านมอบให้กับผมทำให้ผมรู้ว่า จริงๆ แล้ว การให้ทำให้มีความสุข ให้โดยไม่ต้องหวังผลตอบแทน ท่านให้โอกาสแก่เด็กๆหลายคนที่ยังไม่มีโอกาสจนทำให้เด็กๆเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีได้ อย่างที่ท่านได้ให้โอกาสผมตลอดที่ผ่านมา ผมสัญญาครับว่าจะเป็นผู้ใหญ่ที่ดี ทำงานสุจริตและที่ขาดไม่ได้คือช่วยเหลือผู้อื่นที่เดือดร้อน ผู้ที่ลำบากกว่าเรา ให้เขาได้รับโอกาสเหมือนเราครับ "


สิ่งที่ท่านจะได้รับเมื่อท่านให้การอุปการะเด็กๆ

 • ประวัติเด็ก พร้อมรูปถ่าย
 • รายงาน พัฒนาด้านการศึกษา  และผลการเรียนของเด็ก
 • จดหมาย และบัตรอวยพรในโอกาสต่างๆ  จากเด็กในอุปการะ ถึงผู้อุปการะ
 • การพบปะกับเด็ก ผ่านกิจกรรมต่างๆ ของมูลนิธิฯ
 • บัตรอวยพรปีใหม่
 • ใบเสร็จรับเงินที่มูลนิธิสันติสุขออกให้แก่ท่าน  
 ในแต่ละปี ท่านจะได้รับทราบความคืบหน้า จดหมายขอบคุณ ภาพวาด และผลการเรียนของเด็กที่ท่านให้การอุปการะ เมื่อมูลนิธิฯได้รับเงินแล้ว จะออกใบเสร็จรับเงินให้แก่ท่าน ซึ่งท่านสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ ( มูลนิธิสันติสุข เป็นองค์การ หรือสถานสาธารณกุศล ลำดับที่ 528 ของประกาศกระทรวงการคลัง )

มูลนิธิสันติสุข  

เป็นองค์การ หรือสถานสาธารณกุศลอันดับที่ 528 ตามประกาศของกระทรวงการคลัง  ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 1982 ให้ความช่วยเหลือแก่เด็กๆ ยากจนซึ่งมาจากครอบครัวที่แตกแยก ถูกทอดทิ้ง และครอบครัวที่มีรายได้น้อย ในชุมชนแออัดกว่า 40 แห่ง โดยให้ทุนการศึกษาเล่าเรียนแก่เด็กๆ ประมาณ 1,100 คน ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงมัธยมปลาย ปวช.ปวส.หรือระดับอุดมศึกษา มีสถานรับเลี้ยงเด็กปฐมวัย และมีเด็กอยู่ในความดูแลประมาณ 200 คน

มูลนิธิสันติสุข เริ่มต้นจากการก่อตั้งสถานรับเลี้ยงเด็กเล็กขึ้นโดย คุณราเคล อิฟเตอร์วิค หญิงสาวชาวนอร์เวย์   ท่านได้มาสัมผัสกับเด็กๆในชุมชนคลองเตยก็เกิดความเวทนาสงสารอย่างมาก จึงได้ดำเนินการหาทุนจัดตั้งสถานรับเลี้ยงเด็กในช่วงแรกมีเด็กอยู่ในความดูแลประมาณ 30 คน ต่อมาจำนวนเด็กเพิ่มมากขึ้นจึงต้องหาสถานที่ใหม่ จนกระทั่งปี 1987 การท่าเรือแห่งประเทศไทยจึงได้ให้เราเช่าที่ผ่านการเคหะแห่งชาติ และได้ก่อสร้างอาคาร 2 ชั้น อันเป็นที่ตั้งสำนักงานของมูลนิธิฯในปัจจุบัน

วัตถุประสงค์ เพื่อการสนับสนุนและช่วยเหลือเด็กยากจนไร้ที่พึ่ง และด้อยโอกาสด้านการศึกษา การเสริมสร้างพัฒนาคุณภาพชีวิตฯลฯ เพื่อสร้างความหวัง กำลังใจ และพัฒนาเด็กๆ ให้มีความรู้ ความสามารถที่จะดำเนินชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ สามารถช่วยเหลือจุนเจือครอบครัวได้ และมีความพร้อมที่จะดำเนินชีวิตในสังคมต่อไป 


จาก บ้านสันติสุข ในอดีต ... ปัจจุบันได้เติบโตขึ้นเป็น " มูลนิธิสันติสุข "

หากท่านประสงค์จะมาเยี่ยมชม หรืออยากมาเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กๆ และมีส่วนร่วมกิจกรรมกับเด็กๆ ท่านสามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่หมายเลข 02-240-1729, 02-240-1730 โทรสาร 02-249-7312

หรือ หากท่านต้องการอุปการะเด็ก หรือบริจาค ท่านสามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่ หมายเลข 02-240-1729, 02-240-1730 โทรสาร 02-249-7312 

โครงการอุปการะเด็ก

ดูโปรไฟล์ครูสอนพิเศษทั้งหมด

 • ครูสอนพิเศษชลบุรีเรียนพิเศษที่บ้าน จ.ชลบุรี
 • ครูสอนพิเศษพิษณุโลกเรียนพิเศษที่บ้าน จ.พิษณุโลก
 • ครูสอนพิเศษเชียงใหม่เรียนพิเศษที่บ้าน จ.เชียงใหม่
 • ครูสอนพิเศษขอนแก่นเรียนพิเศษที่บ้าน จ.ขอนแก่น
 • ครูสอนพิเศษขอนแก่นเรียนพิเศษที่บ้าน จ.ภูเก็ต
 • ครูสอนพิเศษนนทบุรีเรียนพิเศษที่บ้าน จ.นนทบุรี
 • Tutor Reviews


  Total Rating ✔

  9.2 stars – 2,789 reviews


  ดูรีวิวติวเตอร์ทั้งหมด


 • รีวิวการสอนนักเรียนอินเตอร์คุณแม่น้อง เกรด 11 MUIDS ที่ราชพฤกษ์
 • รีวิวการเรียนMathคุณแม่น้อง เกรด 10 จ.ชลบุรี
 • www.tutorferry.comคุณน้าน้อง ม.5 ที่วัชรพล
 • รีวิวการสอนเสริมทักษะภาษาไทยคุณแม่น้องอนุบาล 2 ที่พัทยา
 • รีวิวการสอนภาษาเกาหลีนักเรียน คนวัยทำงาน ที่ระยอง
 • รีวิวการสอนภาษาญี่ปุ่นคนทำงาน ที่กรุงเทพฯ
 • Tutor Ferry แนะนำครูสอนพิเศษ

  เรียนพิเศษที่ไหนดี?

  กำลังหาติวเตอร์ใกล้ๆบ้าน ต้องการหาครูสอนพิเศษเฉพาะด้าน ต้องการครูสอนพิเศษที่บ้าน ต้องการหาครูสอนภาษา Tutor Ferry เรียนพิเศษที่บ้าน หาครูสอนพิเศษตามบ้าน ต้องการเรียนภาษาที่บ้านเรียนตัวต่อตัว

  Tutor Ferry รับสอนพิเศษวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ รับสอนภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเกาหลีและภาษาอื่นๆ คลิกที่นี่เลย

  เรียนภาษาไทยที่ไหนดี?

  กำลังหาติวเตอร์ภาษาไทยใกล้ๆบ้าน ต้องการหาครูสอนภาษาไทย Tutor Ferry เรียนภาษาไทยที่บ้าน หาครูสอนภาษาไทยตามบ้าน ต้องการเรียนภาษาไทยตัวต่อตัว

  Tutor Ferry รับสอนภาษาไทย คลิกที่นี่เลย

  เรียนภาษาญี่ปุ่นที่ไหนดี?

  กำลังหาติวเตอร์ภาษาญี่ปุ่นใกล้ๆบ้าน ต้องการหาครูสอนภาษาญี่ปุ่น Tutor Ferry เรียนภาษาญี่ปุ่นที่บ้าน หาครูสอนภาษาญี่ปุ่นตามบ้าน ต้องการเรียนภาษาญี่ปุ่นตัวต่อตัว

  Tutor Ferry รับสอนภาษาญี่ปุ่น คลิกที่นี่เลย

  เรียนภาษาเกาหลีที่ไหนดี?

  กำลังหาติวเตอร์ภาษาเกาหลีใกล้ๆบ้าน ต้องการหาครูสอนภาษาเกาหลี Tutor Ferry เรียนภาษาเกาหลีที่บ้าน หาครูสอนภาษาเกาหลีตามบ้าน ต้องการเรียนภาษาเกาหลีตัวต่อตัว

  Tutor Ferry รับสอนภาษาเกาหลี คลิกที่นี่เลย

  เรียนวิทยาศาสตร์ที่ไหนดี?

  กำลังหาติวเตอร์วิทยาศาสตร์ใกล้ๆบ้าน ต้องการหาครูสอนวิทยาศาสตร์ Tutor Ferry เรียนวิทยาศาสตร์ที่บ้าน หาครูสอนวิทยาศาสตร์ตามบ้าน ต้องการเรียนวิทยาศาสตร์ตัวต่อตัว

  Tutor Ferry รับสอนวิทยาศาสตร์ คลิกที่นี่เลย

  เรียนคณิตศาสตร์ที่ไหนดี?

  กำลังหาติวเตอร์คณิตศาสตร์ใกล้ๆบ้าน ต้องการหาครูสอนคณิตศาสตร์ ต้องการครูสอนคณิตที่บ้าน Tutor Ferry เรียนคณิตศาสตร์ที่บ้าน หาครูสอนคณิตตามบ้าน ต้องการเรียนคณิตตัวต่อตัว

  Tutor Ferry รับสอนพิเศษวิชาคณิตศาสตร์ คลิกที่นี่เลย

  เรียนภาษาอังกฤษที่ไหนดี?

  กำลังหาติวเตอร์ภาษาอังกฤษใกล้ๆบ้าน ต้องการหาครูสอนภาษาอังกฤษ Tutor Ferry เรียนภาษาอังกฤษที่บ้าน หาครูสอนภาษาอังกฤษตามบ้าน ต้องการเรียนภาษาอังกฤษตัวต่อตัว

  Tutor Ferry รับสอนภาษาอังกฤษ คลิกที่นี่เลย

  เรียนภาษาจีนที่ไหนดี?

  กำลังหาติวเตอร์ภาษาจีนใกล้ๆบ้าน ต้องการหาครูสอนภาษาจีน Tutor Ferry เรียนภาษาจีนที่บ้าน หาครูสอนภาษาจีนตามบ้าน ต้องการเรียนภาษาจีนตัวต่อตัว

  Tutor Ferry รับสอนภาษาจีน คลิกที่นี่เลย