[ทุนการศึกษาที่ญี่ปุ่น] หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ (Aged Care)

ปัจจุบันจำนวนผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก และปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจสังคมที่เปลี่ยนไป ส่งผลให้ความต้องการของธุรกิจดูแลผู้สูงอายุนั้นขยายตัวมากขึ้น ด้วยสัดส่วนผู้สูงอายุที่มีจำนวนมาก ซึ่งสวนทางกับวัยทำงานที่ลดลง จึงทำให้ลูกหลานทำงานมากขึ้น และมีเวลาดูแลผู้สูงอายุน้อยลงนั้นเอง

เรียนภาษาญี่ปุ่นติวสอบ N2 ตัวต่อตัว


ทุนการศึกษาหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุที่ญี่ปุ่น (Aged Care)

ปัจจุบันจำนวนผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก และปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจสังคมที่เปลี่ยนไป ส่งผลให้ความต้องการของธุรกิจดูแลผู้สูงอายุนั้นขยายตัวมากขึ้น ด้วยสัดส่วนผู้สูงอายุที่มีจำนวนมาก ซึ่งสวนทางกับวัยทำงานที่ลดลง จึงทำให้ลูกหลานทำงานมากขึ้น และมีเวลาดูแลผู้สูงอายุน้อยลงนั้นเอง


ดังนั้นประเทศที่พัฒนาแล้วอย่าง อเมริกา ญี่ปุ่น หรืออังกฤษ ได้มีการพัฒนาเทคโนโลยี ระบบการบริหารจัดการ รวมถึงการพัฒนาบุคลากร เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของสังคมผู้สูงอายุมาอย่างต่อเนื่อง เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี ทำให้ประเทศเหล่านี้มีประสบการณ์ และความพร้อมที่จะให้บริการแก่ผู้สูงอายุ


แนะนำสถาบัน

[ทุนการศึกษาที่ญี่ปุ่น] หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ (Aged Care)

วิทยาลัยอาชีวะศึกษาซูซูกะ (Suzuka Social Welfare Office Work College) หรือ SOC

[ทุนการศึกษาที่ญี่ปุ่น] หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ (Aged Care)


วิทยาลัยอาชีวะศึกษาซูซูกะ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1986 จนถึงปัจจุบัน 2017 (31 ปี) ซึ่งจะเป็นหลักสูตรที่เปิดให้เฉพาะนักเรียนของญี่ปุ่นเท่านั้น ตลอดระยะเวลา 30 ปี ทางวิทยาลัยได้ผลิตนักศึกษา และนักบริบาลที่มีคุณภาพออกมามากมาย ปัจจุบันเมื่อต้นปี 2017  ที่ผ่านมา ทางรัฐบาลของประเทศญี่ปุ่นได้เปิดโอกาสให้นักเรียนต่างชาติที่สนใจทางด้านการดูแลผู้สูงอายุ เข้ามาเรียนหลักสูตรนี้กับทางสถาบันได้ เมื่อจบมาจะได้ประกาศนีบัตรประกอบวิชาชีพทางด้านนี้โดยตรง

[ทุนการศึกษาที่ญี่ปุ่น] หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ (Aged Care)

[ทุนการศึกษาที่ญี่ปุ่น] หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ (Aged Care)

[ทุนการศึกษาที่ญี่ปุ่น] หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ (Aged Care)

[ทุนการศึกษาที่ญี่ปุ่น] หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ (Aged Care)

[ทุนการศึกษาที่ญี่ปุ่น] หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ (Aged Care)


ทุนการศึกษา

ทางสถาบัน SOC มี “ทุนการศึกษา” ให้กับนักเรียนที่มีคุณสมบัติตามรายการด้านล่างนี้

 • จบมัธยมศึกษาตอนปลาย (ต้องเรียนครบหลักสูตร 12 ปี)
 • มีพื้นฐานภาษาญี่ปุ่น ในระดับ N2 ขึ้นไป
 • (ในกรณีที่คุณสมบัติตรงตามที่แจ้งมา ทางสถาบันจะทำการนัดสัมภาษณ์ทาง Skype และจะแจ้งผลให้ทราบอีกครั้งว่าได้รับทุนหรือไม่)*ในกรณีที่ได้รับทุนการศึกษาจากทางสถาบัน ทุนที่ทางสถาบันให้ จะเป็นทุนเฉพาะ “ค่าเรียน” ฟรีตลอดหลักสูตร*


เงื่อนไขในการใช้ทุน

สัญญาในการใช้ทุน คือ จะต้องทำงานทางด้านบริบาลที่ประเทศญี่ปุ่นเป็นระยะเวลา 2 – 4 ปี เพื่อทำการใช้ทุน โดยหักออกจากเงินเดือนทุกๆ เดือน

ระยะเวลาในการสมัครเพื่อขอรับทุน


 • เดือนกรกฎาคม > ยื่นใบสมัคร และตรวจเอกสาร
 • เดือนกันยายน > ผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน สอบสัมภาษณ์ และสอบข้อเขียยน
 • เดือนธันวาคม – เดือนมีนาคม > ประกาศผลผู้ที่ผ่านการคัดเลือกยื่นเอกสารขอวีซ่า และเตรียมตัวเดินทางไปเรียน
 • เดือนเมษายน > เปิดภาคเรียน

*** หมดเขตรับสมัครเพื่อขอรับทุน ในเดือนกรกฎาคม 2561 ***
Address & Street View

ที่อยู่ของสถาบัน : 2 Chome-24-9 Sumiyoshi, Suzuka-shi, Mie-ken 513-0826 Japan


หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร ?


 • เหมาะกับนักเรียนที่สนใจทางด้านการบริการ, การดูแลผู้สูงอายุ
 • เหมาะกับผู้ที่ต้องการเปิดธุรกิจบ้านพักคนชรา
 • เหมาะกับผู้ที่ต้องการจะเผยแพร่ ความรู้ทางด้านการบริการผู้สูงอายุ

รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตรสวัสดิการบริบาล (Socialwalfare Course) / หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ
ระยะเวลาของหลักสูตร 2 ปี
เวลาเรียน วันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่ 9.20 น. – 16.30 น. (พักกลางวัน 12.30 น. – 13.20 น.)
จำนวนนักเรียนต่อห้อง 40 คน

วิชาที่เรียน


 1. การใช้ชีวิต ความเข้าใจในพัฒนาการ และการเสื่อมวัย
 2. พื้นฐานการบริบาล (จริยธรรมอาชีพบริบาล/ ประเภทการบริบาล และสถานบริบาล)
 3. กลไกของจิดใจ และร่างกาย (ความรู้พื้นฐานทางการแพทย์)
 4. เทคนิคการช่วยเหลือในชีวิตประจำวัน (การช่วยเหลือด้านความสะอาด/ กิน-ถ่าย/ การเคลื่อนย้าย/ การเปลี่ยนเสื้อผ้า และอื่นๆ)
 5. เทคนิคการส่งเสริมนันทนาการ และกิจกรรมผู้สูงอายุ
 6. ภาษามือ มนุษยสัมพันธ์ และการสื่อสาร
 7. ความเข้าใจภาวะพิการ และสมองเสื่อม
 8. ความเข้าใจพัฒนาการ และการเสื่อมลงของวัยผู้สูงอายุ
 9. อาหารเพื่อสุขภาพ
 10. วิธีการพยาบาลฉุกเฉิน/ การช่วยชีวิตขั้นสูง
 11. การดูแลในทางการแพทย์


(ผู้บริบาล หมายถึง ผู้ดูแล เช่น ผู้ดูแลคนชรา, ผู้ป่วย, เด็ก, คนพิการ รวมไปถึงพี่เลี้ยงเด็กด้วย)


รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการเรียน


 • ค่าเรียนหลักสูตรบริบาล (การดูแลผู้สูงอายุ) 2 ปี : 1,710,000 เยน หรือประมาณ 523,000 บาท
 • ค่าที่พักห้องเดี่ยว (ต่อเดือน) ไม่รวมค่าน้ำ, ค่าไฟ  : 20,000 เยน หรือประมาณ 7,000 บาท
 • ค่าที่พักห้องคู่ (ต่อเดือน) ไม่รวมค่าน้ำ, ค่าไฟ : 10,000 เยน หรือประมาณ 3,500 บาท
 • ค่าครองชีพ (ต่อเดือน) โดยรวม : 30,000 – 60,000 เยน หรือประมาณ 15,000 – 30,000 บาท

ในกรณีที่ไม่ต้องการทุนสามารถสมัครเรียนได้เลย โดยมีคุณสมบัติตามรายการด้านล่างนี้


 • จบมัธยมศึกษาตอนปลาย (ต้องเรียนครบหลักสูตร 12 ปี)
 • มีพื้นฐานภาษาญี่ปุ่น ในระดับ N2 ขึ้นไป (ในกรณีที่มีระดับภาษาน้อยกว่านี้ จะพิจารณาเป็น Case by case)

Ferry Group

Author & Editor

รับสอนพิเศษที่บ้าน เรียนพิเศษตัวต่อตัวที่บ้านกับติวเตอร์คุณภาพ รับประกันผลและความพอใจ 100% เรียนก่อนจ่ายทีหลังสะดวกมั่นใจได้

0 ความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น