สำรวจ
รีวิว
สอบเข้า
ออนไลน์

ครูสอนพิเศษ คุณภาพอันดับ1

หาครูสอนพิเศษตัวต่อตัว คลิกเลย

ค้นหาด้วยเสียง
ค้นหาด้วยเสียงคลิกที่นี่

» » ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาระดับมัธยมปลาย โรงเรียนการบินญี่ปุ่นประจำปี 2565 JAPAN AVIVATION ACADEMY

02 ธันวาคม 2565

ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาระดับมัธยมปลาย โรงเรียนการบินญี่ปุ่นประจำปี 2565 JAPAN AVIVATION ACADEMY

JAA โรงเรียนการบินญี่ปุ่น คือ เครือโรงเรียนเอกชน ขนาดใหญ่ที่มีประวัติก่อตั้งยาวนานมาถึง 77 ปี แล้ว และปัจจุบันได้ขยายไปยังเมืองต่างๆ ในประเทศญี่ปุ่น

JAPAN AVIVATION ACADEMY

JAPAN AVIVATION ACADEMY 

ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาระดับมัธยมปลาย โรงเรียนการบินญี่ปุ่นประจำปี 2565 

JAA โรงเรียนการบินญี่ปุ่น

คือ เครือโรงเรียนเอกชน ขนาดใหญ่ที่มีประวัติก่อตั้งยาวนานมาถึง 77 ปี แล้ว และปัจจุบันได้ขยายไปยังเมืองต่างๆ ในประเทศญี่ปุ่น ทั้งหมด 4 เมือง โดยมีสาขาหลักอยู่ที่ยามานาชิประเทศญี่ปุ่น

โรงเรียนการบินญี่ปุ่นได้ร่วมมือกับสำนักงานส่งเสริมการศึกษาเอกชน จัดการสอบวัดความรู้เพื่อชิงทุนการศึกษาระดับมัธยมปลายโรงเรียนการบินญี่ปุ่นประจำปีการ ศึกษา 2566 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 รายละเอียดของทุน

ค่าลงทะเบียนแรกเข้า ค่าธรรมเนียมการเรียน ตลอดหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านการบิน ที่ Japan Aviation Academy ประเทศญี่ปุ่น ประมาณ 240,000 บาทต่อปี

1. ผู้ได้รับทุนรับผิดชอบค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าตำราเรียน และค่าเครื่องแบบนักเรียน ที่ Japan Aviation Academy ประเทศญี่ปุ่น ประมาณ 420,000 บาทต่อปี (1,400,000 เยน) (ยังไม่รวมค่าบัตรโดยสารเครื่องบินระหว่างประเทศ ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง ค่าธรรมเนียมการตรวจลงตราหนังสือเดินทาง)

2.นักเรียนที่ได้ทุนการศึกษาเต็มจำนวนนั้น จะได้รับทุนการศึกษาปีละ 1.4ล้านเยน ตลอด 3 ปี (จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับในส่วนของอุปกรณ์เพื่อการศึกษาและเครื่องแบบนักเรียน) และจะพิจารณาผลการเรียน,ความประพฤติ,บทบาทในการทำกิจกรรมชมรมของนักเรียนรายปี (ยังไม่รวมค่าบัตรโดยสารเครื่องบินระหว่างประเทศ ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง ค่าธรรมเนียมการตรวจลงตราหนังสือเดินทาง)

JAPAN AVIVATION ACADEMY


คุณสมบัติของผู้มีสิทธ์สมัครสอบ

ชาย-หญิงที่กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือ จบหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น เกิดระหว่างวันที่ 31มีนาคม 2548 ถึง 1เมษายน 2550
 

หลักฐานการสมัคร

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. รูปถ่าย 2 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
4. หนังสือรับรองจากสถานศึกษา
5. สำเนา ปพ.1:3 กรณีจบหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น
 

ขั้นตอนการสมัคร

นักเรียนสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่ ใบสมัครแบบ PDF  หรือ ใบสมัครแบบ MS Word และ กรอกใบสมัครพร้อมแนบเอกสารที่จำเป็นมายังที่อยู่ข้างล่าง ก่อนวันที่ 31 ตุลาคม 2565

 

สำนักงานประสานงานโรงเรียนการบินญี่ปุ่นกรุงเทพ (บริษัท ยูเมะเทะระสุ จำกัด) เลขที่ 55 อาคารไบโอเฮ้าส์ ชั้น 6 ซอยพร้อมพงษ์ ถนนสุขุมวิท 39 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 
TEL: 02-072-2091
FACEBOOKFANPAGE: Japan Aviation Academy Thai

วันเวลาและสถานที่สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์


วันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน 2565 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป ณ โรงเรียนราชวินิตมัธยม เขตดุสิต กทม. 10300

วิชาที่สอบ 

คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ 
ภาษาอังกฤษ 
และสัมภาษณ์(ทุกวิชาสอบเป็นภาษาไทย ยกเว้นวิชาภาษาอังกฤษ)

 ประกาศผลผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา ภายใน 2 อาทิตย์หลังจากการสอบ ทางเว็บไซด์ www.jaathailand.net และ FACEBOOKFANPAGE: Japan Aviation Academy Thai

 กำหนดเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2566 ต้นเดือนเมษา 2566

Total Rating ✔

9.2 stars – 2,789 reviews

More Reviews

แสดงความคิดเห็น

ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาระดับมัธยมปลาย โรงเรียนการบินญี่ปุ่นประจำปี 2565 JAPAN AVIVATION ACADEMY

โครงการให้ทุนการศึกษา, ทุนนักบิน, News