สำรวจ
รีวิว
สอบเข้า
ออนไลน์

ครูสอนพิเศษ คุณภาพอันดับ1

หาครูสอนพิเศษตัวต่อตัว คลิกเลย

ค้นหาด้วยเสียง
ค้นหาด้วยเสียงคลิกที่นี่

» » โครงการทุนการศึกษา ADB-Japan (JSP) มอบทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

11 ธันวาคม 2565

โครงการทุนการศึกษา ADB-Japan (JSP) มอบทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

โครงการทุนการศึกษา ADB-Japan (JSP) มอบทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาประมาณ 135 ทุนต่อปีสำหรับการศึกษาด้านเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจและการจัดการ วิทยาศาสตร์และเทค

โครงการทุนการศึกษา ADB-Japan (JSP) มอบทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ADB-Japan Scholarship Program

โครงการทุนการศึกษา ADB-Japan (JSP) มอบทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาประมาณ 135 ทุนต่อปีสำหรับการศึกษาด้านเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจและการจัดการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา

สิ่งที่ผู้ได้รับทุนจะได้รับมีดังต่อไปนี้

 • ค่าเล่าเรียนเต็มจำนวน
 • เงินยังชีพรายเดือน (รวมที่อยู่อาศัย)
 • หนังสือและสื่อการเรียนการสอน
 • ประกันสุขภาพ
 • ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
 • สำหรับนักวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย อาจมีทุนสนับสนุนพิเศษสำหรับการจัดทำวิทยานิพนธ์ ในกรณีพิเศษ ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ ภาษาเตรียมอุดมศึกษา และหลักสูตรอื่นที่คล้ายคลึงกันอาจอยู่ภายใต้ทุนการศึกษา

คุณสมบัติผู้สมัคร

ต้องเป็นพลเมืองของประเทศสมาชิก ADB และเป็นประเทศที่มีสิทธิ์ได้รับทุนสนับสนุนเพื่อการพัฒนาจากประเทศญี่ปุ่น (ประเทศไทยเป็นหนึ่งในนั้น)
ต้องได้รับการตอบรับให้เข้าเรียนจาก 25 สถาบันที่ ADB กำหนด
จบการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาข้างต้น
อายุไม่เกิน 35 ปี

ขั้นตอนการสมัคร

 • สมัครเข้าศึกษาต่อผ่านมหาวิทยาลัยและแจ้งเจตจำนงค์ว่าต้องการขอรับทุน ADB 
 • กรอกใบสมัครสำหรับทุน ADB และส่งเอกสารการสมัครต่าง ๆ ให้มหาวิทยาลัยพิจารณา
 • หลังจากมหาวิทยาลัยตอบรับเข้าเรียน ทางมหาวิทยาลัยจะเป็นผู้ส่งรายชื่อไปยัง ADB
 • ADB พิจารณามูลค่าของทุนตามความเหมาะสมและประกาศผล
 • สำหรับมหาวิทยาลัยในญี่ปุ่นที่เปิดรับสมัครทุนนี้ มีทั้งหมด 14 มหาวิทยาลัย ทั้งมหาวิทยาลัยโตเกียว มหาวิทยาลัยนาโกย่า มหาวิทยาลัยเกียวโต เป็นต้น

วิธีการคัดเลือกผู้สมัคร

 • สถาบันการศึกษาจะคัดกรองและจัดอันดับผู้สมัครตามเกณฑ์การคัดเลือกของตนเอง โดยคำนึงถึงข้อกำหนดคุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือกของ ADB ในขั้นตอนการประเมิน สถาบันการศึกษาอาจติดต่อผู้สมัครเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม จากนั้นสถาบันการศึกษาจะส่งรายชื่อผู้สมัครที่ได้รับการจัดอันดับไปยัง ADB รวมถึงรายละเอียดของระบบคะแนน/การให้เกรดซึ่งเป็นพื้นฐานสำหรับการจัดอันดับ
 • ADB จะตรวจสอบการส่งผลงานจากสถาบันการศึกษาและแนะนำผู้ได้รับรางวัลตามเกณฑ์การคัดเลือกของ ADB ต่อผู้อำนวยการบริหารของญี่ปุ่นเพื่อขออนุมัติอย่างเป็นทางการ
 • เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้อำนวยการบริหารของญี่ปุ่น ADB จะแนะนำสถาบันการศึกษาเกี่ยวกับผู้สมัครที่ประสบความสำเร็จ
 • สถาบันการศึกษาจะแจ้งให้ผู้สมัครทุกคนทราบถึงผลการคัดเลือกและเริ่มดำเนินการจัดเตรียมผู้ได้รับรางวัลเพื่อรับทุนการศึกษา
 • สถาบันการศึกษาจะจัดให้มีการลงนามตอบรับทุนโดยผู้รับทุนโดยผู้รับทุนตกลงว่าเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วจะเดินทางกลับภูมิลำเนา
 • ADB จะส่งจดหมายแสดงความยินดีที่เหมาะสมไปยังนักวิชาการผ่านทางมหาวิทยาลัย

โครงการทุนการศึกษา ADB-Japan (JSP) มอบทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา


Total Rating ✔

9.2 stars – 2,789 reviews

More Reviews

แสดงความคิดเห็น

โครงการทุนการศึกษา ADB-Japan (JSP) มอบทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ข่าวการศึกษา, โครงการให้ทุนการศึกษา, News