เข้าร่วมงานวิทยากร Tutor Ferry Training

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา Tutor Ferry Group

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา

หรือร่วมเป็นพาร์ทเนอร์กับเราTutor Ferry Training


เรามีครูและนักเรียนจากทั่วประเทศ และเรามีองค์กร บริษัทห้างร้านต่างๆที่สนใจเรื่องของการอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรขององค์กร บริษัทห้างร้าน ซึ่งมีครบทุกด้านของการพัฒนา เช่น

  • ทักษะด้านการใช้ภาษา ทั้งภาษาอังกฤษ ,ภาษาจีน ,ภาษาญี่ปุ่น ,ภาษาเกาหลีและภาษาอื่นๆ
  • ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ ทั้งงานกราฟฟิก ,งานโปรแกรมมิ่ง ,การใช้โปรแกรมไมโครซอฟท์ต่างๆ (excel ,word ,powerpoint)
  • ทักษะเฉพาะด้าน เช่น ทางด้านวิศวกรรม ,ทางด้านการคำนวณ ,ทางด้านบัญชี ,การขาย หรือการตลาด
  • และการพัฒนาตัวเอง เช่น การพัฒนาบุคลิกภาพ ,การพัฒนาความคิด

และถ้าคุณมีความรู้ ประสบการณ์ทางด้านใดด้านหนึ่ง ที่สามารถถ่ายทอดความรู้เหล่านั้นได้ มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา หรือร่วมเป็นพาร์ทเนอร์กับเรา


เรื่องการพัฒนาหลักสูตรเป็นงานของคุณ เรื่องการตลาดให้เป็นงานของเรา

ขั้นตอนการเข้าร่วม

  1. กรอกแบบฟอร์มและส่ง
  2. ยืนยันตัวตน โดยแอดไลน์ ID : @tutorferry
  3. ส่งรูปถ่ายและรูปใบรับรองต่างๆที่มีมาทางไลน์
  4. สถาบันบันทึกข้อมูลลงฐานข้อมูลและทำโปรไฟล์ลงเว็บ
  5. สถาบันจะแจ้งไปเมื่อมีงานอบรมที่แมทซ์กันกับโปรไฟล์วิทยากร

กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างนี้ให้ครบถ้วน ถูกต้องและตามความเป็นจริง