หาครูสอนพิเศษที่บ้าน@Tutor Ferry แนะนำพี่ๆติวเตอร์ครับ

หาครูสอนพิเศษที่บ้าน เรียนพิเศษที่บ้านกับทีมติวเตอร์อันดับ 1 ที่กรุงเทพน สมุทรปราการ เชียงใหม่ ลำพูน โคราช ชลบุรี ภูเก็ต หาดใหญ่ เรียนก่อนจ่ายที่หลัง สะดวกมั่นใจได้ รับประกันผลและความพอใจ 100%ครูณัฐ (ณัฐชาต คุณารักษ์วงศ์)


 • ปริญญาตรี : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะ SIIT Major Industrial Engineering
 • สอนวิชา : คณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมปลาย
 • พื้นที่ : กรุงเทพฯและปริมณฑล

"ผมคิดว่าการที่เด็กมีการทัศนคติที่ดีต่อการเรียนและส่งผลให้เด็กอยากที่จะเรียนรู้เป็นสิ่งที่สำคัญ เราควรจะเริ่มจากการปรับทัศนคติของผู้เรียนเป็นสิ่งแรก เมื่อผู้เรียนเปิดใจที่จะยอมรับจึงจะทำให้การเรียนการสอนเป็นไปในแนวทางที่ดีได้"

ครูพิม (ผาสุข โพธิ์แก้ว)


 • ปริญญาตรี : เกียรตินิยมอันดับ 1 คณะการจัดการการท่องเที่ยว เป็นตัวแทนมหาลัยในการแข่งขันโต้วาทีภาษาอังกฤษระดับประเทศ
 • สอนวิชา : ภาษาอังกฤษ ทุกระดับชั้น
 • พื้นที่ : จ.ภูเก็ต

"พิมอยากสอนผู้ที่อยากใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารจริงๆ เพราะพิมเองอยากถ่ายทอดวิธีการเรียนที่ไม่จำเป็นต้องเรียนอินเตอร์หรือไปเมืองนอก ก็เก่งภาษาได้"

ครูณิชา (ณิชาภัทร รัตนดิลก ณ ภูเก็ต)


 • ปริญญาตรี : University of Northern Colorado, USA. Major Chemistry
 • สอนวิชา : เคมี (สามารถสอนเป็นภาษาอังกฤษ หรือ 2ภาษาได้)
 • พื้นที่ : จ.ชลบุรี

"รักการสอน ชอบที่จะถ่ายทอดความรู้ เวลาได้สอนได้อธิบายรู้สึกมีความสุข เรียนกับครูณิชา ไม่ต้องเกร็ง สงสัยตรงไหน ไม่เข้าใจตรงไหน ถามได้เลยอย่าปล่อยผ่าน"

ครูพิมพ์ (พิมพ์วิภา วงศ์ต๊ะน้อย)


 • ปริญญาตรี : เกียตรินิยมอับดับ 1 เหรียญทอง คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • ปริญญาโท : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์
 • สอนวิชา : ติวสอบ PAT1 ,Onet ,สอวน.
 • พื้นที่ : จ.นครราชสีมา (โคราช)

"สบายๆเป็นกันเอง  ใจเย็น เน้นพื้นฐานความเข้าใจเป็นหลัก ก่อนแนะนำหลักในการจำและสูตรลัด มีประสบการณ์สอนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย"


ครูพฤกษ์ (ปัญญวัฒน์  ไวว่องทวีสิริ)


 • ปริญญาตรี : คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาชา วิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • สอนวิชา : คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ และ แคลคูลัสสำหรับวิศวกร รวมทั้ง คณิตศาสตร์ในมหาลัย
 • พื้นที่ : หาดใหญ่ จ.สงขลา

"มีประสบการณ์สอน ติวน้องๆสอบเข้ามาแล้วมากมาย และมีเทคนิคการสอนที่รวดเร็วและเข้าใจง่ายครับ"

ครูเก๋ (ปิยทิพย์. เชียงอุทัย)


 • ปริญญาตรี : สัตวศาสตร์ พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • ปริญญาโท : หลักสูตรและการสอน  ม.กรุงเทพธนบุรี
 • สอนวิชา : เคมี , ฟิสิกส์ มัธยมปลาย
 • พื้นที่ : จ.เชียงใหม่

"เป็นคนอารมณ์ดี นิสัยร่าเริง ใจเย็น มีวิธีการสอนและเทคนิคการสอนหลากหลายวิธี สามารถนำมาปรับใช้กับนักเรียนที่หลากหลายได้"

ครูปรานต์ (ปรานต์ ภัทรางกุล)


 • ปริญญาตรี : วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ปริญญาโท : วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • สอนวิชา : ติวสอบ PAT1 - PAT2 ฟิสิกส์ เคมี
 • พื้นที่ : จ.ลำพูน

"สอนคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ได้ทุกระดับชั้น สอนได้ทั้ง 2 ภาษา สอนเชิงให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการคิดและค้นคว้า"

ครูเดย์ (ชลัยย์กร ประเสริฐอดิศร)

 • ปริญญาตรี : เกียรตินิยมอันดับ 2 บริหารธุรกิจ สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
 • ปริญญาโท : สถิติ สาขา พัฒนาซอฟแวร์ด้านธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • สอนวิชา : คณิตศาสตร์
 • พื้นที่ : สมุทรปราการ

Tutor Ferry

Author & Editor

รับสอนพิเศษที่บ้าน เรียนพิเศษตัวต่อตัวที่บ้านกับติวเตอร์คุณภาพ รับประกันผลและความพอใจ 100% เรียนก่อนจ่ายทีหลังสะดวกมั่นใจได้

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น