อบรมภาษาญี่ปุ่นเพิ่มทักษะพนักงานสำหรับบริษัทและองค์กรต่างๆ

Tutor Ferry Inter ขอเสนอคอร์สภาษาญี่ปุ่นพื้นฐานเน้นที่การสนทนา ซึ่งจัดทำขึ้นสำหรับผู้เรียนที่ไม่มีพื้นฐานภาษาญี่ปุ่นมาก่อนหรืออาจจะมีเล็กน้อย โดยหลักสูตรมีดังนี้คะ

In house Japanese Language Training Courses


คอร์สภาษาญี่ปุ่นพื้นฐานเน้นที่การสนทนา ซึ่งจัดทำขึ้นสำหรับผู้เรียนที่ไม่มีพื้นฐานภาษาญี่ปุ่นมาก่อนหรืออาจจะมีเล็กน้อย โดยหลักสูตรมีดังนี้คะ

คอร์ส Beginner (เนื้อหาเทียบเท่าระดับ N5) 

แบ่งออกเป็น 5 ระดับคือ Beginner 1 - Beginner 5 ซึ่งมีรายละเอียดคือ

1. แต่ละระดับจะใช้เวลาเรียนรวมระดับละ 30 ชั่วโมง
2. เรียนครั้งละ 2 ชั่วโมง (พักเบรกระหว่างชั่วโมงเป็นเวลา 10 นาที) สัปดาห์ละ 2-3 ครั้ง รวมระดับละ 15 ครั้ง
3. มีทั้งหมด 5 ระดับ รวมทั้งสิ้น 150 ชั่วโมง
4. เนื้อหารวม 5 ระดับจะเทียบเท่ากับระดับ N5 ของการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น หรือ JLPT
5. ผู้เรียนจะได้พัฒนาทักษะภาษาญี่ปุ่น ได้แก่ 
- ทักษะการสนทนา 
- ทักษะการฟัง 
- ทักษะไวยากรณ์ 
- ทักษะคำศัพท์ 
- และทักษะการอ่าน
6. แบบเรียนที่ใช้คือ Minna no Nihongo และเอกสารเพิ่มเติมอื่น ๆ ซึ่งมุ่งเน้นในการพัฒนาทักษะการสนทนาและการฟังเป็นหลัก


ระยะเวลาตลอดหลักสูตรอบรม 150 ชั่วโมง

- เรียนสัปดาห์ละ 4 ชั่วโมงใช้เวลาโดยประมาณ ใช้เวลารวม 37.5 สัปดาห์ ( ประมาณ 9 เดือน)
- เรียนสัปดาห์ละ 6 ชั่วโมงใช้เวลาโดยประมาณ ใช้เวลารวม 25 สัปดาห์ ( ประมาณ 6 เดือน)
- เรียนสัปดาห์ละ 8 ชั่วโมงใช้เวลาโดยประมาณ ใช้เวลารวม 18.75 สัปดาห์ ( ประมาณ 4.5 เดือน)
- เรียนสัปดาห์ละ 10 ชั่วโมงใช้เวลาโดยประมาณ ใช้เวลารวม 15 สัปดาห์ ( ประมาณ 3.5 เดือน)

รายละเอียดเนื้อหาในการอบรมนี้ จะขึ้นอยู่กับ

1.ประเภทธุรกิจของท่านว่า ทำธุรกิจอะไร
2.ผู้เข้าสัมมนาเป็นใคร (ตำแหน่ง/หน่วยงาน/ประสบการณ์ทำงานในตำแหน่งนั้นๆ/เพศ/อายุ)
3.วัตถุ ประสงค์ในการจัดอบรม
4.ท่านต้องการเห็นอะไรหลัง จากอบรมเสร็จสิ้นแล้ว
5. ปัญหาอะไรที่พบจากการปฏิบัติงาน จึงต้องการจัดอบรมในหลักสูตรนี้


สนใจอบรมภาษาญี่ปุ่นเพิ่มทักษะและประสิทธิภาพการทำงาน
โทร 099-8230343
ID Line : tutorferry
Tutor Ferry

Author & Editor

รับสอนพิเศษที่บ้าน เรียนพิเศษตัวต่อตัวที่บ้านกับติวเตอร์คุณภาพ รับประกันผลและความพอใจ 100% เรียนก่อนจ่ายทีหลังสะดวกมั่นใจได้

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น