5 อาชีพเกิดใหม่มาแรงใน USA ปี 2015

5 อาชีพเกิดใหม่มาแรงใน USA ปี 2015 - Tutor Ferry Center สอนพิเศษที่บ้าน เรียนก่อนจ่ายที่หลัง สะดวกมั่นใจได้ รับประกันผลและความพอใจ 100%

5 อาชีพใหม่ เป็นที่ต้องการ ปี 2015

1. NUCLEAR MEDICINE TECHNOLOGIST

หาครูสอนพิเศษที่บ้าน ต้องการเรียนพิเศษที่บ้าน Tutor Ferryรับสอนพิเศษที่บ้าน

นักเทคนิคนิวเคลียร์การแพทย์ เหมาะกับคนที่มีความสนใจด้านการแพทย์ แต่ไม่จำเป็นต้องจบแพทยศาสตร์โดยตรงค่ะ เพราะรายละเอียดของงานนี้คือการดูแลอุปกรณ์พิเศษทางการแพทย์ เช่น เครื่องเอ็กซเรย์ด้วยคอมพิวเตอร์ (CT) เครื่องตรวจวินิจฉัยโรคด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) และอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ: มนุษยสัมพันธ์ดีเพราะต้องคอยให้บริการแก่ผู้ที่มาตรวจโรค ละเอียดรอบคอบและใส่ใจทุกรายละเอียด มีทักษะในการทำความเข้าใจศัพท์ทางวิชาการที่เกี่ยวกับอุปกรณ์ต่างๆ เพราะหากผิดพลาดเพียงนิดเดียวก็จะกระทบต่อผลการวินิจฉัยเป็นอย่างมาก ถนัดวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ทำไมงานนี้จึงมาแรง: สถานบริการทางการแพทย์หลายแห่งนิยมนำเทคโนโลยีขั้นสูงมาใช้ในการตรวจวินิจฉัยมากขึ้น เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าที่ให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพ

  • รายได้เฉลี่ยต่อปี: $71,120 ประมาณ 2,200,000 บาท
  • คาดว่าภายในปี 2022 จะเติบโตขึ้นอีก 20%2. MEDICAL EQUIPMENT REPAIRER

หาครูสอนพิเศษที่บ้าน ต้องการเรียนพิเศษที่บ้าน Tutor Ferryรับสอนพิเศษที่บ้าน

นักซ่อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ หากคุณมีทักษะด้านการซ่อมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เป็นทุนเดิมอยู่แล้ว อาชีพนี้ก็เป็นทางเลือกหนึ่งที่ไม่เลวทีเดียว เพราะอุปกรณ์การแพทย์ส่วนใหญ่ค่อนข้างซับซ้อนและราคาสูงลิ่ว เมื่อเกิดความขัดข้องสถานพยาบาลจึงมักจะซ่อมแซมมากกว่าซื้อใหม่

คุณสมบัติ: เชี่ยวชาญด้านเทคนิค มีความรู้ด้านเทคโนโลยีอุปกรณ์การแพทย์ หรือวิศวกรรมชีวการแพทย์ ชอบแก้ปัญหา มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์
ทำไมงานนี้จึงมาแรง: ทุกวันนี้คนปัจจุบันใส่ใจเรื่องสุขภาพมากขึ้น สถานพยาบาลต่างๆ จึงขยายงานมากขึ้นเพื่อรองรับเช่นกัน

  • รายได้เฉลี่ยต่อปี: $44,180 ประมาณ 1,400,000 บาท
  • คาดว่าภายในปี 2022 จะเติบโตขึ้นอีก 30%3. DIGITAL RISK OFFICER

หาครูสอนพิเศษที่บ้าน ต้องการเรียนพิเศษที่บ้าน Tutor Ferryรับสอนพิเศษที่บ้าน

เจ้าหน้าที่ประเมินความเสี่ยงทางดิจิตอล ทำหน้าที่ติดตาม ดูแล และป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นทางดิจิตอล เช่น ป้องกันการถูกแฮ็คข้อมูล ป้องกันไม่ให้ข้อมูลรั่วไหล และออกแบบระบบความปลอดภัยทางดิจิตอลให้มีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติ: เชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ดีเยี่ยม สามารถนำทักษะการแก้ปัญหามาประยุกต์ใช้กับงานได้ มีไหวพริบเท่า รู้ทันเหล่าอาชญากรไซเบอร์
ทำไมงานนี้จึงมาแรง: หากใครติดตามข่าวสารวงการไอที คงยังจำข่าวบริษัท Sony Pictures ค่ายหนังชั้นนำของฮอลลีวูดถูกจารกรรมข้อมูลครั้งใหญ่เมื่อปลายปีที่ผ่านมาได้ ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมหาศาล ทุกวันนี้บริษัทใหญ่ๆ ทั่วโลกจึงตื่นตัวกับการเก็บรักษาความปลอดภัยของข้อมูลเป็นอย่างยิ่ง

  • รายได้เฉลี่ยต่อปี: $153,602 ประมาณ 4,900,000 บาท (สำหรับเจ้าหน้าที่ระดับหัวหน้า)
  • การเติบโต: Gartner บริษัทวิจัยและให้คำแนะนำด้าน IT ในสหรัฐอเมริกาประเมินว่า ภายในปี 2017 หนึ่งในสามของบริษัทยักษ์ใหญ่ที่มีแผนกดิจิตอล จะว่าจ้างเจ้าหน้าที่ประเมินความเสี่ยงทางดิจิตอล4. HEALTH-AND-WELLNESS EDUCATOR

หาครูสอนพิเศษที่บ้าน ต้องการเรียนพิเศษที่บ้าน Tutor Ferryรับสอนพิเศษที่บ้าน

นักการศึกษาด้านสุขภาพและสุขภาวะ เหมาะสำหรับคนที่สนใจด้านการดูแลสุขภาพและโภชนาการ เพราะงานจะเกี่ยวข้องกับการวางแผนกลยุทธ์ให้คนทั่วไปหันมาใส่ใจกับการดูแลสุขภาพ หรือบางคนอาจทำงานในองค์กรใหญ่ๆ ที่มีนโยบายส่งเสริมให้พนักงานมีสุขภาพดี

คุณสมบัติ: มีบุคลิกภาพเป็นมิตร ดูสุขภาพดีน่าเชื่อถือ เชี่ยวชาญทักษะด้านการสื่อสาร สามารถกระตุ้นให้คนเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได้
ทำไมงานนี้จึงมาแรง: หลายบริษัทเริ่มหันมาให้ความใส่ใจกับการดูแลสุขภาพพนักงาน เพราะนอกจากจะประหยัดค่าใช้ในการรักษาพยาบาลแล้ว การแสดงความใส่ใจยังเป็นแรงจูงใจสำคัญที่ทำให้พนักงานอยากอยู่กับบริษัทไปนานๆ อีกด้วย โดยเฉพาะกลุ่มพนักงานรุ่นใหม่ที่มักเปลี่ยนงานบ่อย

  • รายได้เฉลี่ยต่อปี: $62,280 ประมาณ 1,900,000 บาท
  • คาดว่าภายในปี 2022 จะเติบโตขึ้นอีก 21%5. INDUSTRIAL-ORGANIZATIONAL PSYCHOLOGIST

หาครูสอนพิเศษที่บ้าน ต้องการเรียนพิเศษที่บ้าน Tutor Ferryรับสอนพิเศษที่บ้าน

นักจิตวิทยาอุตสาหกรรมองค์กร มีหน้าที่วัดประสิทธิภาพและปรับปรุงการทำงานขององค์กร โดยจัดการฝึกอบรมและหาวิธีสร้างความพึงพอใจให้แก่พนักงาน รวมถึงวางแผนการคัดสรรบุคลากรใหม่ๆ เข้ามาในองค์กร และพัฒนานโยบายด้านสุขภาพและความปลอดภัยด้วย

คุณสมบัติ: มีทักษะในการประเมิน เข้าใจภาพรวมการจัดการองค์กร ชอบปฏิสัมพันธ์กับผู้คน ใจเย็น มีความสามารถในการสื่อสาร
ทำไมงานนี้จึงมาแรง: อย่างที่บอกไปในหัวข้อที่แล้วว่าพนักงานรุ่นใหม่มักเปลี่ยนงานบ่อย บริษัทจึงต้องหันมาให้ความสำคัญมากขึ้นกับการหาวิธีจูงใจให้พนักงานอยู่กับบริษัทไปนานๆ โดยเฉพาะคนเก่งที่มีความสามารถสูง ซึ่งมักมองหาโอกาสสร้างกิจการของตัวเองมากกว่าทำงานเป็นลูกจ้าง

  • รายได้เฉลี่ยต่อปี: $80,330 ประมาณ 2,500,000 บาท
  • คาดว่าภายในปี 2022 จะเติบโตขึ้นอีก 53%Tutor Ferry

Author & Editor

รับสอนพิเศษที่บ้าน เรียนพิเศษตัวต่อตัวที่บ้านกับติวเตอร์คุณภาพ รับประกันผลและความพอใจ 100% เรียนก่อนจ่ายทีหลังสะดวกมั่นใจได้

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น