ประกาศ : นักเรียนอินเตอร์สมัครสอบ กสพท อย่าลืมสมัครสอบ ONET ด้วยนะ

แจ้งข่าว ส าหรับนักเรียนที่จบจากโรงเรียนนานาชาติและสมัครสอบคัดเลือกฯ กับ กสพท เรื่องการแสดงผลคะแนน O-NET ปีการศึกษา 2558

แจ้งข่าว ส าหรับนักเรียนที่จบจากโรงเรียนนานาชาติและสมัครสอบคัดเลือกฯ กับ กสพท

เรื่องการแสดงผลคะแนน O-NET ปีการศึกษา 2558

หาครูสอนพิเศษที่บ้าน ต้องการเรียนพิเศษที่บ้าน Tutor Ferryรับสอนพิเศษที่บ้านเนื่องจาก ในปีการศึกษา 2558 นี้ สทศ. ได้เปิดโอกาสให้ผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่โรงเรียนนานาชาติสามารถสมัครสอบ O-NET ได้ โดยนักเรียนจะต้องดำเนินการสมัครสอบ O-NET ด้วยตนเอง ดังนั้น 


ผู้ที่สมัครสอบคัดเลือกฯ กับ กสพท ควรเข้าสอบ O-NET ปีการศึกษา 2558 


ตามข้อกำหนดของ สทศ. และตามประกาศกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ฉบับที่ 1 เรื่องหลักเกณฑ์การสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2559 ผ่านระบบรับตรง (Direct Admissions) ของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2558

ข้อ 9.2 ต้องได้คะแนนรวม 5 กลุ่มสาระวิชา (ตามตารางในข้อ 8 ) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ส าหรับผู้สมัครที่ไม่สามารถเข้าสอบและนำผลคะแนน O-NET ปีการศึกษา 2558 มาแสดงได้ เช่น  ผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ 

คณะอนุกรรมการจัดการสอบคัดเลือกฯ ระบบรับตรงของ กสพท สงวนสิทธิ์ในการกำหนดหลักเกณฑ์ที่จะนำผลการเรียนมา พิจารณาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ร้อยละ
60 ของผู้สมัครที่ผ่านการสอบ O-NET


กำหนดการสอบ O-NET  59

6-7 กุมภาพันธ์ 59 สอบ O-NET
21 มีนาคม 59 ประกาศผลสอบ O-NETหาครูสอนพิเศษที่บ้าน ต้องการเรียนพิเศษที่บ้าน Tutor Ferryรับสอนพิเศษที่บ้าน
สถิติคะแนนคณะต่างๆในการสอบ กสพท


สนามสอบ กสพท 2559

กทม. เขต 1
ร.ร.เตรียมอุดมศึกษา
คณะแพทย์ฯ จุฬา
คณะทันตแพทย์จุฬา
คณะสัตวแพทย์จุฬา

กทม. เขต 2
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต

กทม. เขต 3
ร.ร.ทวีธาภิเศก
ร.ร.มัธยมวัดดุสิตาราม
ร.ร.สตรีวัดระฆัง
ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย (ถนนตรีเพชร เขตพระนคร)

กทม. เขต 4
มหาวิทยาลัย สวนดุสิต

เชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอนแก่น
ร.ร.แก่นนครวิทยาลัย
ร.ร.กัลยาณวัตร
ร.ร.ขามแก่นนคร
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สงขลา
ร.ร.พณิชยการหาดใหญ่
ร.ร.หาดใหญ่วิทยาลัย

พิษณุโลก
มหาวิทยาลัยนเรศวร

Tutor Ferry

Author & Editor

รับสอนพิเศษที่บ้าน เรียนพิเศษตัวต่อตัวที่บ้านกับติวเตอร์คุณภาพ รับประกันผลและความพอใจ 100% เรียนก่อนจ่ายทีหลังสะดวกมั่นใจได้

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น