คอร์สอบรมภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานขาย

การอบรมภาษาอังกฤษพื้นฐานสำหรับพนักงานขายและวงการธุรกิจ : Tutor Ferry Inter คอร์สอบรมการสนทนาภาษาอังกฤษให้พนักงานขายโดยติวเตอร์อันดับ 1 รับประกันผล

อบรมภาษาอังกฤษเพิ่มทักษะพนักงานขาย

เพื่อเพิ่มยอดขาย


อบรมภาษาอังกฤษเพิ่มทักษะพนักงานขาย  เพื่อเพิ่มยอดขาย

แผนการอบรมภาษาอังกฤษพื้นฐาน
สำหรับพนักงานขายและวงการธุรกิจ

Teaching Plan for Basic English 
for Salesperson and Business Correspondent

วัตถุประสงค์ 

เพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้คำศัพท์และประโยคภาษาอังกฤษในวิชาชีพของตัวเองได้ 
นักเรียนสามารถพูดและฟังภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง
นักเรียนสามารถออกเสียงคำศัพท์ภาษาอังกฤษได้ชัดเจนและถูกหลักไวยากรณ์

ระยะเวลา    

ระยะเวลาการอบรมขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆด้านเช่น

  • พื้นฐานทักษะด้านภาษาของผู้เข้าอบรม
  • จำนวนผู้เข้าอบรม
  • จุดประสงค์ของการอบรม

โดยปกติการอบรมหลักสูตรหนึ่งใช้เวลา 32 - 48 ชั่วโมง หรือ 2 - 3 เดือน

นักเรียนจะได้ใช้คำศัพท์และประโยคในการแนะนำตัวเองเป็นภาษาอังกฤษ เช่น My name is ……, please call me ……, I’m glad to meet you เป็นต้น และได้รู้เรื่องเกี่ยวกับการทักทายเป็นภาษาอังกฤษ และเรียนรู้การบรรยายในเรื่องการแนะนำตัวเองโดยใช้ Present Simple tense

แผนการอบรมการสนทนาภาษาอังกฤษ

บทแรก 

นักเรียนจะได้ใช้คำศัพท์และประโยคในการแนะนำตัวเองเป็นภาษาอังกฤษ เช่น My name is ……, please call me ……, I’m glad to meet you เป็นต้น และได้รู้เรื่องเกี่ยวกับการทักทายเป็นภาษาอังกฤษ และเรียนรู้การบรรยายในเรื่องการแนะนำตัวเองโดยใช้ Present Simple tense 

บทสอง 

นักเรียนจะได้เรียนรู้การใช้คำศัพท์เกี่ยวกับอาชีพ และการตั้งประโยคคำถามแบบ Yes/ No question 
และ การแต่งประโยคคำถามโดยใช้ 
Wh- question (What, When, Where, Why, Who and How) 
โดยยึดหลักการใช้ Present Simple tense และการออกเสียงคำศัพท์ภาษาอังกฤษอย่างถูกต้องตามหรือใกล้เคียงกับเจ้าของภาษามากที่สุด บอกเรื่องการใช้เวลาว่าง แทรกเรื่องการ

บทสาม 

นักเรียนจะได้เรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับ

  • การซื้อขายสินค้า ได้เสนอขายของ ได้เสนอราคา 
  • และตอบหรือถามราคาสินค้า

เพื่อนักเรียนจะได้นำมาใช้ในอาชีพที่ทำในปัจจุบัน


การประเมินการอบรม 

เมื่อจบในแต่ละบท ผู้เรียนต้องทำแบบทดสอบ แบบข้อเขียน และ แบบปฎิบัติ โดยตัวเอง และ เป็นกลุ่ม 

กิจกรรม 

จะมีการจัดกลุ่มสนทนาเป็นภาษาอังกฤษ และ มีเกมส์เพื่อเสริมทักษะภาษาอังกฤษให้กะผู้เรียน โดยการเรียนการสอน ครู เพื่อสอนจะพูดและอธิบายเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดเพื่อให้นักเรียนคุ้นเคยกับสำเนียงกะภาษาที่ใช้ในการสนทนา และอาจมีการเสริมเป็นภาษาไทยบ้างเป็นบางครั้ง 

ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม

Tutor Ferry

Author & Editor

รับสอนพิเศษที่บ้าน เรียนพิเศษตัวต่อตัวที่บ้านกับติวเตอร์คุณภาพ รับประกันผลและความพอใจ 100% เรียนก่อนจ่ายทีหลังสะดวกมั่นใจได้

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น