รูปแบบข้อสอบ O-NET พร้อมตัวอย่าง

รูปแบบการตอบของข้อสอบ O-NET : Tutor Ferry สอนพิเศษ ติวสอบ Onetที่บ้าน ต้องการเรียนพิเศษที่บ้าน Tutor Ferryรับสอนพิเศษที่บ้าน

รูปแบบการตอบของข้อสอบ Onet

มีแบบไหนบ้าง ?

การสอบ O-Net ของปีการศึกษานี้ใกล้เข้ามาแล้วซึ่งจะมีการสอบกันเป็น 3 ช่วงชั้นคือ

  • ประถม 6 สอบวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2559
  • มัธยม 3 สอบวันที่ 27 - 28 กุมภาพันธ์ 2559
  • มัธยม 6  สอบวันที่ 6 - 7 กุมภาพันธ์ 2559


การสอบ Onet สำคัญอย่างไรน้องๆคงรู้กันดีอยู่แล้ว วันนี้เราจะมาดูกันถึงรูปแบบการตอบของข้อสอบกันว่ามีกี่รูปแบบ เวลาอยู่ในห้องสอบน้องๆจำเป็นต้องอ่านคำสั่งให้ดีๆ เพราะว่าถ้าตอบผิดจากคำสั่งไปจะเป็นเรื่องที่น่าเสียดายอย่างมาก ซึ่งรูปแบบจะมี หลักๆ 5 รูปแบบด้วยกันคือ

1. ข้อสอบแบบปรนัย เลือกคำตอบที่ถูกต้อง ซึ่งมีรูปแบบย่อยอีกคือ


  • มี 4 ตัวเลือกให้เลือก 1 คำตอบที่ถูกที่สุด 
สอบ Onet

  • มี 4 ตัวเลือกให้เลือก 2 คำตอบที่ถูกที่สุด 
สอบ Onet

  • มี 5 ตัวเลือกให้เลือก 1 คำตอบที่ถูกที่สุด 
ข้อสอบ Onet

  • มี 5 ตัวเลือกให้เลือก 2 คำตอบที่ถูกที่สุด 
ข้อสอบ Onet

  • มี 6 ตัวเลือกให้เลือก 1 คำตอบที่ถูกที่สุด
  • มี 6 ตัวเลือกให้เลือก 2 คำตอบที่ถูกที่สุด  


2. ข้อสอบแบบปรนัย หลายตัวเลือก 1คำตอบ

ข้อสอบ Onet


3. ข้อสอบแบบปรนัย หลายตัวเลือก ตอบมากกว่า 1คำตอบ

ข้อสอบ Onet


Onet


4. แบบเลือกตอบจากแต่ละหมวดที่สัมพันธ์กัน

ข้อสอบ Onet


5. แบบระบายคำตอบที่เป็นค่าตัวเลข

ข้อสอบ Onet


ไม่ว่ารูปแบบการตอบคำถามจะเป็นรูปแบบไหนก็ตาม สิ่งที่สำคัญคือต้องมีสมาธิและอ่านคำสั่งให้ดีๆ และตอบคำถามตามคำสั่งนั้นๆ เพราะว่าถ้าไม่ตอบตามคำสั่งก็ถือว่าข้อนั้นผิด เช่นคำสั่งให้เลือก 2 คำตอบจาก 5 ตัวเลือก แต่ถ้าน้องๆตอบแค่ 1 คำตอบ ถึงแม้คำตอบนั้นจะถูกก็ตามแต่น้องก็จะไม่ได้คะแนนในข้อนั้น

ดังนั้น เมื่ออยู่ในห้องสอบ ตั้งสมาธิให้ดีๆ และอ่านคำสั่งให้ดีๆด้วย


Ferry Group

Author & Editor

รับสอนพิเศษที่บ้าน เรียนพิเศษตัวต่อตัวที่บ้านกับติวเตอร์คุณภาพ รับประกันผลและความพอใจ 100% เรียนก่อนจ่ายทีหลังสะดวกมั่นใจได้

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น