เฉลยตัวอย่างข้อสอบ TOEIC ( Correct Answers )

เฉลยตัวอย่างข้อสอบ TOEIC : ติวสอบ TOEIC ที่บ้าน เรียนพิเศษที่บ้านกับทีมติวเตอร์อันดับ 1 เรียนก่อนจ่ายที่หลัง สะดวกมั่นใจได้ รับประกันผลและความพอใจ 100%

TOEIC Listening & Reading Test

หาครูสอนภาษาที่บ้าน ต้องการเรียนภาษาที่บ้าน Tutor Ferryรับสอนภาษาที่บ้าน

Section I: Listening

Test takers listen to a variety of questions and short conversations recorded in English, then answer
questions based on what they have heard (100 items total).
  • Part 1: Photographs
  • Part 2: Question-Response
  • Part 3: Conversations
  • Part 4: Short Talks


Section II: Reading

Test takers read a variety of materials and respond at their own pace (100 items total).
  • Part 5: Incomplete Sentences
  • Part 6: Error Recognition or Text Completion
  • Part 7: Reading Comprehension

Test Length The test takes approximately 2½ hours, with:

  • 45 minutes for Section I
  • 75 minutes for Section II

approximately 30 minutes to answer biographical questions

หาครูสอนภาษาที่บ้าน ต้องการเรียนภาษาที่บ้าน Tutor Ferryรับสอนภาษาที่บ้าน
TOEIC Listening Test

TOEIC Reading Testเพิ่มเพื่อน

HOTLINE

Tutor Ferry

Author & Editor

รับสอนพิเศษที่บ้าน เรียนพิเศษตัวต่อตัวที่บ้านกับติวเตอร์คุณภาพ รับประกันผลและความพอใจ 100% เรียนก่อนจ่ายทีหลังสะดวกมั่นใจได้

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น