สำรวจ
รีวิว
สอบเข้า
ออนไลน์

ครูสอนพิเศษ คุณภาพอันดับ1

หาครูสอนพิเศษตัวต่อตัว คลิกเลย

ค้นหาด้วยเสียง
ค้นหาด้วยเสียงคลิกที่นี่

» » 13 สัญญาณแสดงถึงพรสวรรค์ของลูก

18 มีนาคม 2559

13 สัญญาณแสดงถึงพรสวรรค์ของลูก

ทีนี้ถ้าเราเห็นแววพรสวรรค์หรือความสามารถพิเศษของลูก คุณพ่อคุณแม่ก็ลองตรวจสอบเพิ่มเติมครับว่าลูกมีแววทางด้านใด เช่น - แววนักวิทยาศาสตร์ - แววนักคณิตศาสตร์ - แววศิลปิน - แววนักดนตรี - แววนักกีฬา - แววนักภาษา - แววผู้นำ - แววนักคิดสร้างสรรค์ - แววนักวิชาการ - แววนักคิด

เมื่อความสามารถพิเศษยากต่อการวินิจฉัย เด็กหนึ่งคนอาจมีได้ทั้งพรสวรรค์และภาวะบกพร่องในการเรียนรู้ จากกรณีศึกษาส่วนใหญ่ ภาวะบกพร่องในการเรียนรู้จะถูกตรวจพบ แต่กลับไม่สามารถตรวจพบพรสวรรค์ของเด็กได้ 

สิ่งสำคัญประการหนึ่งก็คือคุณพ่อคุณแม่สามารถสังเกตลูกและตรวจดูว่าเด็กมีความสามารถพิเศษใดที่การทดสอบทั่วไปไม่สามารถตรวจพบได้ มาดูสัญญาณของพรสวรรค์ในเด็กอายุ 5 ถึง 8 ขวบกันครับ ลูกๆ ของท่านอาจเป็นเด็กที่มีพรสวรรค์ ถ้า

1. สามารถคิดเชิงนามธรรมได้ กล่าวคือ เด็กสามารถรับรู้แนวคิดทางคณิตศาสตร์และภาษาศาสตร์ขั้นสูง และสามารถพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องที่ซับซ้อน เช่น หลักจริยธรรม หลักศีลธรรมและศาสนาได้
2. มีความสามารถพิเศษเฉพาะด้าน เช่น ความสามารถในการคิด คำนวณเลขในใจ หรือเข้าใจแนวคิดต่างๆ เช่น การคูณเลขได้ก่อนที่จะได้รับการสอนในโรงเรียน
3. สามารถเพ่งความสนใจและสมาธิไปที่กิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง เป็นระยะเวลานาน
4. รู้และเข้าใจคำศัพท์ที่เพื่อนในวัยเดียวกันมักไม่รู้จัก
5. มีความเป็นผู้นำ กล่าวคือ มักจะเป็นคนจัดกิจกรรมกลุ่ม เช่น นำเด็กคนอื่นๆ เล่นเกมส์
6. มีความมั่นใจในความสำเร็จและแนวความคิดของตนเอง
7. มีผลการเรียนดี
8. มีความคิดสร้างสรรค์ กล่าวคือ ชอบเล่าเรื่อง วาดภาพหรือแต่งเพลง
9. มีอารมณ์ขันและชื่นชอบเชาวน์
10. ชอบใช้เวลากับเด็กที่อายุมากกว่าและผู้ใหญ่
11. มีผลการเรียนล้ำหน้าเกินระดับชั้นของตนไปสองปี
12. ไวต่อการรับรู้ความรู้สึกของผู้อื่น
13. จดจำเรื่องราวต่างๆ ได้ง่ายและสามารถทบทวนซ้ำ และเชื่อมโยงเรื่องดังกล่าวได้ในเวลาที่เหมาะสม

Cr : http://www.babycenter.com/

ทีนี้ถ้าเราเห็นแววพรสวรรค์หรือความสามารถพิเศษของลูก คุณพ่อคุณแม่ก็ลองตรวจสอบเพิ่มเติมครับว่าลูกมีแววทางด้านใดซึ่งมีดังนี้


แววนักวิทยาศาสตร์

#แววนักวิทยาศาสตร์

1. ชอบจัดหมวดหมู่ หรือจัดลำดับสิ่งต่างๆ ให้เป็นระบบ ทั้งสิ่งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม 
2. มีความสามารถที่จะโต้แย้ง ซักถาม หรืออธิบายเหตุผลต่างๆ โดยใช้หลักตรรกะหรือหลักของเหตุผลได้ 
3. สนใจหนังสือเกี่ยวกับสิ่งประดิษฐ์หรือหนังสือเกี่ยวกับธรรมชาติมากกว่าหนังสือนิทานหรือนิยาย 
4. สนใจประวัติของนักวิทยาศาสตร์และอยากเป็นเหมือนคนเหล่านั้น 
5. เป็นคนช่างสังเกตและมักสังเกตอย่างลึกซึ้ง เช่น เฝ้าดูการเปลี่ยนแปลง พิสูจน์กลิ่นด้วยการดม เป็นต้น 
6. ชอบทำงานที่ต้องลงมือปฏิบัติ ชอบการพิสูจน์ ทดลอง 
7. มองเห็นปัญหาที่คนอื่นมองไม่เห็นหรือนึกไม่ถึง 
8. ชอบทำงานกลุ่มย่อยหรือทำงานเดี่ยวอย่างมีความสุข 
   

แววนักคณิตศาสตร์ 

#แววนักคณิตศาสตร์

1. สนใจแผนที่ ลูกโลก แผนภูมิ ปฏิทิน เวลา และจำนวนตัวเลข 
2. สามารถเข้าใจความหมายของจำนวนและตัวเลขได้เร็วกว่าเด็กในวัยเดียวกัน 
3. ชอบเรียนวิชาคณิตศาสตร์และรู้สึกว่าเป็นเรื่องง่าย 
4. สามารถสรุปความคิดในเชิงคณิตศาสตร์ได้อย่างรวดเร็ว 
5. มีความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทั้งในลักษณะที่มีรูปแบบตายตัวและไม่ตายตัวได้ 
6. ชอบเล่นตัวต่อหรือของเล่นที่เกี่ยวกับการสร้างรูปทรง 
7. สนใจงานของนักคณิตศาสตร์หรือผลงานทางคณิตศาสตร์มากกว่าเด็กทั่วไป 
8. ชอบตั้งคำถามที่เป็นเหตุผลต่อกัน เช่น ถ้า...แล้ว, ดังนั้น, เพราะว่า, ถ้าไม่...แล้ว 


แววศิลปิน 

#แววศิลปิน

1. มีอารมณ์ตอบสนองต่อภาพเขียน ภาพวาด หรือผลงานทางศิลปะ 
2. มีทักษะในการวาดเขียนดีกว่าเด็กในวัยเดียวกัน 
3. ชอบหาเวลาว่างขีดเขียน วาดภาพ แกะสลัก หรือทำกิจกรรมเกี่ยวกับศิลปะ 
4. แสดงออกถึงความสามารถในทางจินตนาการอย่างโดดเด่น 
5. สามารถวาดภาพหรือผลิตผลงานทางศิลปะที่มีลักษณะเฉพาะตัว 
6. มีความเข้าใจและมีความไวในเรื่องของขนาดวัตถุ สี น้ำหนัก และความสมดุลทางศิลปะ 
7. มีความสนใจที่จะแสดงความคิดเห็น หรือพูดคุยเรื่องที่เกี่ยวกับศิลปะ 
8. สามารถจดจ่ออยู่กับงานศิลปะได้ครั้งละนานๆ

แววนักดนตรี 

#แววนักดนตรี

1. สามารถบอกได้ว่าดนตรีที่ได้ยินเล่นด้วยเครื่องดนตรีชนิดใด (ถ้ารู้จักเครื่องดนตรีชนิดนั้นมาก่อน) 
2. สามารถแยกแยะเพลงที่มีท่วงทำนองคล้ายกันได้อย่างแม่นยำ 
3. สามารถเต้นรำ เคลื่อนไหว ได้สอดคล้องกับจังหวะดนตรี 
4. มีความคิดริเริ่มในการสร้างท่วงทำนองใหม่ๆ 
5. มีความสามารถในการเล่นดนตรีหรือมีความกระตือรือร้นที่จะเล่นดนตรี 
6. มีอารมณ์ตอบสนองต่อเสียงเพลง เป็นคนที่ไวต่อสุนทรียภาพทางดนตรี 
7. ชอบใช้เวลาว่างกับดนตรี อาจจะเป็นการร้องเพลง เล่นดนตรี หรือทำกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวกับดนตรี 
8. สามารถใช้ความดังเบาของเสียงและโทนเสียงต่างๆ ทำให้คนฟังมีอารมณ์ร่วมกับดนตรีที่ตนเล่นได้

แววนักกีฬา 

#แววนักกีฬา

1. มีความสุขกับการได้เคลื่อนไหว ออกกำลังกาย เช่น การวิ่ง กระโดด หรือปีนป่าย เป็นต้น 
2. มีความสามารถในการกระโดดยองๆ ขาเดียว เดินบนเส้นตรง หรือ ห้อยโหนบาร์ได้ 
3. สามารถใช้อุปกรณ์กีฬาได้อย่างคล่องแคล่วมากกว่าเด็กทั่วไป 
4. สามารถสร้างสรรค์กระบวนท่าเต้นระบำที่หลากหลายได้ทั้งการเต้น การกระโดด และการม้วนตัว 
5. มีความรู้ในเรื่องทิศทาง สามารถกะระยะทางและเวลาได้ดี 
6. สามารถใช้สีหน้า ท่าทาง และร่างกายในการแสดงความรู้สึกนึกคิดได้เป็นอย่างดี 
7. สามารถปรับความสามารถในการเล่นเกมกีฬาลักษณะต่างๆ ได้เป็นอย่างดี 
8. มีลักษณะของเด็กที่มีความคิดสร้างสรรค์

แววนักภาษา 

#แววนักภาษา

1. มีความสนใจในบทประพันธ์ กวี โคลง ฉันท์ กาพย์กลอน และสามารถจดจำได้เป็นอย่างดี 
2. ชอบอ่านหนังสือที่มีตัวอักษรมากกว่ารูปภาพ 
3. มีความกระตือรือร้นที่จะเขียนหนังสือก่อนเด็กในวัยเดียวกัน 
4. ชอบกิจกรรมที่ต้องใช้ความสามารถทางภาษา เช่น การโต้วาที การอภิปราย เป็นต้น 
5. มีความฉลาดหลักแหลมในการใช้ภาษา สามารถพูดจาโต้ตอบได้อย่างฉะฉาน 
6. มีการใช้ประโยคที่สละสลวยและซับซ้อนมากกว่าเด็กในวัยเดียวกัน 
7. สามารถจดจำและใช้คำใหม่ๆ ได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว 
8. มีความสามารถในการอ่านหนังสือได้เร็วกว่าเด็กทั่วไป 

แววผู้นำ 

 #แววผู้นำ

1. เมื่อเริ่มทำอะไรแล้วจะพยายามทำจนสำเร็จ 
2. มีวิธีในการแก้ไขปัญหาต่างๆ มากมายหลายวิธี และมีการตัดสินใจที่ดี 
3. เล็งเห็นปัญหาที่คนอื่นมองไม่เห็น 
4. มีความเข้าใจถึงความยุติธรรมสำหรับตนเองและผู้อื่น 
5. มีความสามารถในการจูงใจผู้อื่นให้คล้อยตามได้ 
6. มีความรับผิดชอบและมีความสามารถในการเรียนรู้ที่จะแก้ไขข้อผิดพลาดของตนเองได้เป็นอย่างดี 
7. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับคนทั่วไป เป็นที่รู้จักและยอมรับในหมู่เพื่อนๆ 
8. สามารถทำงานร่วมกับคนอื่นได้เป็นอย่างดี 

แววนักคิดสร้างสรรค์ 

#แววนักคิดสร้างสรรค์

1. สนใจสิ่งต่างๆ รอบตัวและชอบตั้งคำถามอยู่ตลอดเวลา 
2. มักจะมีคำถามแปลกๆ ไม่เหมือนใครมาถามอยู่เสมอ 
3. มีความคิดที่เป็นอิสระและเป็นคนที่มีความคิดยืดหยุ่น 
4. สามารถคิดอะไรหลายๆ อย่างในเวลาเดียวกันได้ 
5. มีนิสัยดื้อรั้น ไม่ฟังความคิดเห็นของใคร และชอบโต้เถียง 
6. เบื่อหน่ายความจำเจ หรือสิ่งที่ต้องทำซ้ำๆ เป็นเวลานาน 
7. มีความคิดเป็นของตัวเองและไม่ชอบทำตามใคร

แววนักวิชาการ 

#แววนักวิชาการ

1. มีความสามารถในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ ได้เร็ว ไม่ต้องย้ำบ่อยๆ 
2. มีความสามารถในการอ่านและสามารถอ่านหนังสือที่มีเนื้อหายากๆ ให้เข้าใจได้เร็ว 
3. ชอบเรียนวิชายากๆ และมีความสุขในการเรียน 
4. มีความรอบรู้ในสิ่งที่คนทั่วไปไม่รู้ 
5. มีความเชื่อมั่นในตนเองและชอบแก้ไขสถานการณ์ 
6. เป็นคนช่างสังเกต และสามารถแยกแยะสิ่งต่างๆ ได้ดี 
7. มีความสามารถในการใช้ภาษาและเข้าใจความหมายของภาษาเป็นอย่างดี

แววนักคิด

#แววนักคิด

1. ชอบถามปัญหาลึกซึ้งและพยายามหาคำตอบอย่างจริงจัง 
2. มีความกระตือรือร้นในการศึกษาหาความรู้อยู่เสมอ 
3. มีสมาธิหรือมีความสนใจในสิ่งที่ตนชอบยาวนานกว่าเด็กทั่วไป 
4. มีความรอบรู้ในสิ่งต่างๆ ที่เด็กในวัยเดียวกันอาจไม่สนใจ 
5. ชอบทำงานที่ยากและท้าทายมากกว่างานง่ายๆ และชอบการแข่งขัน 
6. มีความเป็นตัวของตัวเองสูง ชอบทำอะไรด้วยตัวเอง 
7. อ่านหนังสือได้เร็วกว่าเด็กวัยเดียวกัน และบางรายชอบอ่านหนังสือสำหรับผู้ใหญ่ 
8. มีความจำเป็นเลิศ สามารถจดจำสิ่งต่างๆ ได้เป็นอย่างดี 
9. สนใจเรื่องความสัมพันธ์ของเหตุและผล และชอบทดสอบว่าเป็นจริงหรือไม่ 
10. มีความสามารถในการวางแผน แก้ไขปัญหาหรือมีความคิดลึกซึ้งในเชิงนามธรรมเกินวั

บทความจาก https://www.facebook.com/HowToTeachYourKids/

Total Rating ✔

9.2 stars – 2,789 reviews

More Reviews

แสดงความคิดเห็น

13 สัญญาณแสดงถึงพรสวรรค์ของลูก

บทความจาก TutorFerry