ครูหญิง ( ID : 10747 ) สอนเคมี วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์

สอนเคมี วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ที่บ้าน จ.เชียงใหม่ เรียนพิเศษที่บ้านกับทีมติวเตอร์อันดับ 1 เรียนก่อนจ่ายที่หลัง สะดวกมั่นใจได้ รับประกันผลและความพอใจ 100%

หาครูสอนพิเศษที่บ้าน ต้องการเรียนพิเศษที่บ้าน Tutor Ferryรับสอนพิเศษที่บ้าน


ครูหญิง สาวิณี  อึ้งรังษี ( ID 10747 )

สอนวิชา : เคมี - วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์

สถานที่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หรือสถานที่ใกล้เคียงภายในอำเถอเมืองเชียงใหม่

ค่าเรียน : 250 - 300 บาท / ชั่วโมง

สถาบันการศึกษา

คณะวิทยาศาสตร์ เคมี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

     เทคนิคการสอน 

     เป็นคนร่าเริง พูดเก่ง มีลักษณะการสอนโดยมีการวัดระดับความรู้ที่น้องได้แล้วจากนั้นปูพื้นฐานให้น้องๆเข้าใจถึงเรื่องที่เรียนก่อน แล้วจึงให้น้องๆฝึกทำโจทย์ เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจยิ่งขึ้น

     เรียนเคมี วิทย์ คณิต กับครูพี่หญิง คลิกเลย


     Tutor Ferry

     Author & Editor

     รับสอนพิเศษที่บ้าน เรียนพิเศษตัวต่อตัวที่บ้านกับติวเตอร์คุณภาพ รับประกันผลและความพอใจ 100% เรียนก่อนจ่ายทีหลังสะดวกมั่นใจได้

     0 ความคิดเห็น:

     แสดงความคิดเห็น