สำรวจ
รีวิว
สอบเข้า
ออนไลน์

ครูสอนพิเศษ คุณภาพอันดับ1

หาครูสอนพิเศษตัวต่อตัว คลิกเลย

ค้นหาด้วยเสียง
ค้นหาด้วยเสียงคลิกที่นี่

» » แบบทดสอบค้นหาอาชีพที่เป็นตัวเรา

30 เมษายน 2559

แบบทดสอบค้นหาอาชีพที่เป็นตัวเรา

กลุ่มผู้รู้ Intuitive Thinking อาชีพที่เหมาะสมกับบุคลิกภาพ เหมาะกับนักวิทยาศาสตร์ นักคณิตศาสตร์ อาจารย์มหาวิทยาลัย วิศวกร แพทย์ โปรแกรมเมอร์ นักเศรษฐศาสตร์ นักประดิษฐ์ ผู้นำทหาร ผู้พิพากษา นักกฎหมาย


เส้นทางสู่อนาคต เริ่มต้นที่การค้นพบตัวเอง

โดย eduzones.com

เส้นทางสู่อนาคต เริ่มต้นที่ค้นพบตัวเอง 

 

ตัวอย่างบุคลิกของผู้ทดสอบ

กลุ่มผู้รู้ Intuitive Thinking

อยากรู้ ชอบแข่งขัน ริเริ่ม เป็นนักวิเคราะห์ นักทฤษฎี สนใจภาพรวม และความน่าจะเป็น บังคับตัวเอง ท้าทายระบบ ลักษณะ อิสระ มุ่งมั่น เป็นตัวเอง ผลักดันตนและคนรอบข้างให้บรรลุเป้าหมายได้ แบบบุคลิกภาพ มีลักษณะเป็นตัวของตัวเองสูง มีพลังความคิด และจุดมุ่งหมายในสิ่งที่ตนสนใจ จะมีพลังในการจัดการเพื่อทำงานนั้นให้สำเร็จ เป็นคนช่างสงสัย ช่างพินิจพิเคราะห์ รักอิสระ มีความมุ่งมั่นจนกระทั่งบางครั้งดูเหมือนดันทุรัง รู้จักมองข้ามสิ่งเล็กน้อยเพื่อประสบความสำเร็จในสิ่งที่สำคัญกว่า

อาชีพที่เหมาะสมกับบุคลิกภาพ

เหมาะกับนักวิทยาศาสตร์ นักคณิตศาสตร์ อาจารย์มหาวิทยาลัย วิศวกร แพทย์ โปรแกรมเมอร์ นักเศรษฐศาสตร์ นักประดิษฐ์ ผู้นำทหาร ผู้พิพากษา นักกฎหมาย
 
เหมาะกับนักวิทยาศาสตร์ นักคณิตศาสตร์ อาจารย์มหาวิทยาลัย วิศวกร แพทย์ โปรแกรมเมอร์ นักเศรษฐศาสตร์ นักประดิษฐ์ ผู้นำทหาร ผู้พิพากษา นักกฎหมาย

แบบทดสอบค้นหาอาชีพที่เป็นตัวเรา 

(กรุณาตอบให้ครบทุกข้อ)

1. คุณคิดว่า ปกติคุณเป็นคนแบบไหน

เข้ากับผู้อื่นได้ดี ทุกคน ค่อนข้างเงียบและระมัดระวังตัว มีมนุษยสัมพันธ์ดี กับคนที่ชอบหรือรู้จักเท่านั้น

2. เพื่อนสนิทของคุณ เป็นประเภทไหน

เพื่อนสนิทมากๆ คุยได้ทุกเรื่อง ไม่กี่คน เพื่อน แบบผิวเผินจำนวนมาก ไม่แน่ใจ เพื่อนทั่วๆไป ไม่สนิท ไม่ผิวเผิน จำนวนน้อย

3. เมื่อตกอยู่ในสถานการณ์น่าขายหน้า คุณจะ

เปลี่ยนหัวข้อสนทนา ทำให้กลายเป็นเรื่องขบขัน อีกหลายวันต่อมา จึงคิดได้ว่าน่าจะพูดอย่างไร

4. สถานที่ใดที่คุณชอบมากที่สุด

งานเลี้ยง โรงภาพยนตร์ ฟิตเนส

5. ข้อใดแสดงความเป็นคุณมากที่สุด

พูด เขียน อ่าน ฟัง

6. ถ้าอยู่ในงานเลี้ยงคุณชอบที่จะ

ช่วยให้งานดำเนินไปได้อย่างดี ให้แต่ละคนสนุกด้วยวิธีของตนเอง เป็นคนสำคัญ ถ้าขาดคุณงานจะกร่อย

7. คุณสามารถ

พูดกับใครก็ได้ พูดได้เรื่อยๆ นานเท่าไหร่ก็ได้ พูดมากได้กับบางคนหรือบางสถานการณ์เท่านั้น ไม่ชอบพูดมาก ไม่ว่ากับใครก็ตาม

8. เมื่อคุณรู้สึกโกรธ คุณมักจะ

แสดงความรู้สึกออกมาอย่างทันที เก็บความรู้สึก แสดงออกภายหลัง ไม่สนใจ ผ่านเลยไป ลืม

9. ถ้าคุณเป็นครู คุณอยากจะสอนวิชาที่เกี่ยวกับ

ข้อเท็จจริง ทฤษฎี ประวัติศาสตร์

10. คนส่วนใหญ่ มองว่าคุณเป็นแบบไหน

บุคคลที่มีจินตนาการสูง บุคคลที่มองโลกตามความเป็นจริง บุคคลที่ไม่ค่อยแน่นอนแล้วแต่สถานการณ์

11. ในการดำเนินชีวิต คุณมักจะ

ทำตามสิ่งที่คนส่วนใหญ่ยอมรับ เป็นผู้ริเริ่มทำสิ่งใหม่ๆ เป็นตัวของตัวเอง บางครั้งก็แตกต่างจากคนทั่วไป

12. คุณชอบข้อความใดมากที่สุด

ข้อเท็จจริง ความคิดเห็น ทฤษฎี

13. คุณคิดว่า สิ่งใดมีสำคัญมากที่สุด

การมองเห็นความเป็นไปได้ในแต่ละสถานการณ์ การปรับตัวเข้ากับสภาพความเป็นจริง การหาแนวทางเปลี่ยนแปลงสถานการณ์

14. เมื่อเลือกทำงาน คุณจะเลือกทำหน้าที่

ฝ่ายออกแบบผลิตภัณฑ์ ฝ่ายผลิตสินค้า ฝ่ายขาย

15. คุณคิดว่า ใครควรได้รับคำชมมากกว่ากัน

คนที่มีสายตากว้างไกล คนที่มีสามัญสำนึก คนที่นิ่งเฉย ยอมรับความเปลี่ยนแปลง

16. คุณชื่นชอบบุคคลแบบที่

ทำตัวเหมือนคนทั่วไปไม่ทำตัวเด่น มีความเป็นตัวของตัวเอง โดยไม่สนใจว่าตัวเองจะเด่นหรือไม่ ทำตัวเด่น เป็นที่สนใจของคนรอบข้าง

17. หนังสือที่คุณชอบอ่าน มีลักษณะ

สอดคล้องกับความเป็นจริง สร้างจินตนาการ ทำให้เคลิบเคลิ้มหลงใหล ลึกลับซับซ้อน

18. ความผิดใดที่คุณคิดว่า เลวร้ายมากที่สุด

ไม่เห็นอกเห็นใจผู้อื่น ไม่มีเหตุผล ตัดสินคนอื่น จากการกระทำ

19. เจ้านายในฝัน ของคุณ มีลักษณะ

มีจิตใจเมตตา มีความยุติธรรม เสมอต้นเสมอปลาย

20. โดยส่วนใหญ่ คุณมักจะ

ความรู้สึก อยู่เหนือ เหตุผล เหตุผลอยู่เหนือความรู้สึก ต้องการให้เหตุผลอยู่เหนือความรู้สึก แต่มักจะทำไม่ได้

21. คุณคิดว่าข้อใดคือความสามารถที่คุณทำได้ดี

พูดจาโน้มน้าวผู้อื่น สามารถเข้าถึงจิตใจผู้อื่นได้ดี เป็นผู้ฟังที่ดี

22. เมื่อเกิดการทะเลาะวิวาท คุณมักจะ

เป็นผู้ประนีประนอม เป็นผู้ตัดสิน เป็นลงมือ แก้ไขปัญหา

23. บุคคลอื่น จะมองว่าคุณเป็น

เป็นคนใจคอหนักแน่น เป็นคนจิตใจอ่อนโยน เป็นคนเสียสละ ยอมอุทิศตน

24. คุณชอบคำใด มากที่สุด

ใคร อะไร เมื่อไหร่

25. สิ่งใดสำคัญที่สุด

ความรู้สึกของผู้อื่น สิทธิของผู้อื่น ประโยชน์ที่ได้รับ

26. เมื่อกระเป๋าสตางค์หาย คุณจะ

ร้องไห้ โวยวาย ขอความช่วยเหลือจากคนอื่น แสดงความเสียใจ พยายามหาด้วยตนเอง เสียใจ แต่ช่างมันเถอะ หายไปแล้ว

27. ถ้าไปต้องออกไปทำธุระนอกบ้านคุณจะ

วางแผนล่วงหน้าว่าจะไปที่ไหน เมื่อไหร่ ออกไปเลยทันที วางแผนระหว่างการเดินทาง

28. งานที่คุณสามารถทำได้ดี คือ

จัดการแก้ไขกับเหตุการณ์ หน้าได้ดี ทำตามแผนที่วางไว้ได้อย่างรัดกุม งานที่ทำได้เรื่อยๆ ไม่มีกำหนดแน่นอน

29. การวางแผนการล่วงหน้า สิ่งที่ต้องทำในวันหยุด เป็นสิ่งที่คุณ..

จะทำ น่าเบื่อ รู้สึกกดดัน

30. ลักษณะงานที่คุณชอบ

ชอบการทำงานที่อยู่ในภาวะเร่งด่วนและการแข่งขันสูง ไม่ชอบทำงานในภาวะที่กดดัน มักจะวางแผนงานล่วงหน้า เพื่อที่จะไม่ต้องทำงานเร่งด่วนภายใต้ภาวะกดดัน

31. ถ้าจะต้องไปซื้อของที่ซุปเปอร์มาเกต คุณจะ

ลืมมันบ่อยๆจนกระทั่งไม่ทันการณ์ จดไว้ในกระดาษเพื่อเตือนความจำ จำได้ โดยไม่ต้องเตือน

32. กรณีใดที่ทำให้คุณคิดว่า ปรับตัวได้ยากกว่า

การทำงานแบบเดียวกันซ้ำๆทุกวัน การทำงานที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอไม่แน่นอน การทำงานที่มีกำหนดการเปลี่ยนแปลงที่แน่นอน

33. ลักษณะการทำงานของคุณเป็นแบบใด

เป็นตามความรู้สึก เป็นไปตามระบบ ไปเรื่อยๆ สบายๆ ง่ายๆ

34. ถ้าถามว่า “วันนี้คุณจะทำอะไรบ้าง” ในเช้าวันหนึ่ง คุณจะสามารถ

สามารถบอก และกำหนดเวลาได้อย่างชัดเจน บอกรายการที่จะทำมากเกินกว่าที่จะทำได้ คอยดูเหตุการณ์ไปก่อน

35. ข้อความใดตรงกับความเป็นคุณมากที่สุด

ระเบียบ รวดเร็ว รอบคอบ              
      
    
ขอบคุณข้อมูลจาก eduzones.com

Total Rating ✔

9.2 stars – 2,789 reviews

More Reviews

แสดงความคิดเห็น

แบบทดสอบค้นหาอาชีพที่เป็นตัวเรา

บทความจาก TutorFerry, แอดมิชชั่น