สำรวจ
รีวิว
สอบเข้า
ออนไลน์

ครูสอนพิเศษ คุณภาพอันดับ1

หาครูสอนพิเศษตัวต่อตัว คลิกเลย

ค้นหาด้วยเสียง
ค้นหาด้วยเสียงคลิกที่นี่

» » สรุปสั้นๆง่ายๆ ภาษาอังกฤษ ม.ต้น บท 1 - 3 แบบฝึกหัดพร้อมเฉลย

15 พฤษภาคม 2559

สรุปสั้นๆง่ายๆ ภาษาอังกฤษ ม.ต้น บท 1 - 3 แบบฝึกหัดพร้อมเฉลย

น้องมัธยม 1 ที่ยังไม่ค่อยเข้าใจวิชาภาษาอังกฤษอย่าปล่อยผ่านนะครับ มาทบทวนภาษาอังกฤษกันครับ วันนี้มีมาฝาก 3 บท มีแบบฝึกหัดพร้อมเฉลย ไปดูกันครับ : Tutor Ferry 099-823-0343

สรุปสั้นๆง่ายๆ ภาษาอังกฤษ ม.ต้น บท 1 - 3 แบบฝึกหัดพร้อมเฉลย
บทที่ 1 Questions and answers with is/am/are


บทที่ 1 Questions and answers with is/am/are

การทำเป็นประโยคคำถามก็เอา Verb to be ในประโยคนั้นมาไว้นำหน้าประโยคและเปลี่ยน รูปไปตามประธานใหม่นั้น เช่น

 1. Is she very clever?     Yes, she is.  / No, she isn’t.
 2. Are you Thai?     Yes, I am. / No, I’m not.
 3. Is it hot?     Yes, it is. / No, it isn’t.
 4. Am I late?    Yes, you are. / No, you aren’t.

แบบฝึกหัดที่ 1

ทำประโยคต่อไปนี้ให้เป็นประโยคคำถาม

1. Robert is a good friend. (Yes)


………………………………………………………………….


2. I am one of the authors of this book. (No)


…………………………………………………………………..


3. We are in the same class. (Yes)


…………………………………………………………………..


4. The buffalo is in the field. (No)


…………………………………………………………………..


5. See is an English author. (Yes)


…………………………………………………………………..บทที่ 2 This/that/these/those

บทที่ 2 This/that/these/those


1. This และ That (นี่ และ นั่น)

เราจะใช้คำว่า This ในการบ่งบอกถึงสิ่งที่เป็นเอกพจน์ ที่อยู่ใกล้ผู้พูด หรืออยู่ที่ผู้พูด เช่น 
This is a pencil.(นี่คือดินสอแท่งหนึ่ง) แสดงว่าดินสอแท่งนี้จะต้องอยู่ใกล้ผู้พูด หรืออยู่ที่ผู้พูดเลย ในทางตรงกันข้ามกันเมื่อเราต้องการพูดถึงสิ่งที่เป็นเอกพจน์ที่อยู่ไกลผู้พูดออกไป เราจะใช้คำว่า That แทนเช่น That is a red car.(นั่นคือรถยนต์สีแดงคันหนึ่ง)


2. These และ Those (พวกนี้ หรือเหล่านี้ และ เหล่านั้น หรือพวกนั้น)

สำหรับการบ่งบอกถึงสิ่งที่เป็นพหูพจน์ หรือสิ่งที่มีจำนวนมากกว่า 1 ขึ้นไป เราจะใช้คำว่า These และ Those แทนเราจะใช้ These ในการบ่งบอกถึงสิ่งที่เป็นพหูพจน์ที่อยู่ใกล้ผู้พูด หรืออยู่ที่ผู้พูด เช่น 
These are my pencils. (เหล่านี้คือดินสอของฉัน) และในทำนองเดียวกัน เราจะใช้คำว่า Thoses ในการแทนถึงสิ่งที่เป็นพหูพจน์ที่อยู่ไกลผู้พูด เช่น Those are the fat dogs. (พวกนั้นเป็นหมาอ้วน)
แบบฝึกหัดที่ 2

A : จงทำประโยครูปเอกพจน์ต่อไปนี้ให้เป็นพหูพจน์


1. This is a snake.


2. This is a blouse.


3. This is a picture.

4. This is a mango.


5. This is a can.


6. That is an eraser.


7. That is a ruler.


8. That is an umbrella.


9. That is a chair.


10. That is a butterfly.---------------------------------------------บทที่ 3 Questions and answers with do/dose

บทที่ 3 Questions and answers with do/dose


คำถาม Do / Does+ประธาน + กริยาช่องที่ 1+……………….. ?
Subject Verb1คำตอบ Yes,+Subject+do / does .
No,+Subject+do / does+not .


ตัวอย่าง

คำถาม

Do         I/you/we/they         play basketball?
the children
the dogs


Does         he / she / it         plays basketball?
the child
the dog


คำตอบ 

Yes/No   +   I, you ,we, they   +   do/do not
Yes/No  +  he / she / it   +  does/does notแบบฝึกหัดที่ 3

แบบฝึกหัด: เปลี่ยนประโยคต่อไปนี้ให้เป็นประโยคคำถาม


1. We work in the office.

2. You walk to school every day.

3. He swims in the pool.

4. They listen to the teacher.


5. She talks on the phone.ดูเฉลยในคอมเม้นท์ด้านล่างครับ


8 comments:

 1. เฉลยแบบฝึกหัดที่1

  1. Is Robert a good friend? Yes, he is.
  2. Are you one of the authors of this book? No, I am not.
  3. Are we in the same class? Yes, we are.
  4. Is the buffalo in the field? No, it is not.
  5. Is he an English author? Yes , she is.

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ทำไมข้อ 2 ใช้ are ขึ้นต้นค่ะ

   ลบ
  2. ทำไมข้อ 2 ใช้ are ขึ้นต้นค่ะ

   ลบ
  3. ทำไมฃข้อ5เปน he ค่ะ

   ลบ
 2. เฉลยแบบฝึกหัดที่ 2 จงทำประโยครูปเอกพจน์ต่อไปนี้ให้เป็นพหูพจน์           
      
  1.  These  are  snakes.
  2.   These  are  blouses.
  3.   These  are  pictures.
   
  4.   These  are  mangoes.
  5.   These  are  cans.
  6.   Those  are  erasers.
  7.   Those  are  rulers.   
  8.   Those  are  umbrellas.
  9.   Those  are  chairs.
  10. Those  are  butterfly.

  ตอบลบ
 3. เฉลยแบบฝึกหัดที่ 3

  1. Do we work in the office?
  2. Do I walk to school every day?
  3. Does he swim in the pool?
  4. Do they listen to the teacher ?
  5. Does she talk on the phone? Yes, she does.

  ตอบลบ
 4. one of anothers แปลว่าหนึ่งในหลายๆ เป็นพหูจณ์ ครับบ
  ข้อ5 นี่คงพิมพ์ผิดอ่าครับ 0.0

  ตอบลบ
 5. ไม่ระบุชื่อ6/5/66 13:30

  one of authors น่าจะเเปลว่าหนึ่งในผู้เขียนครับ
  (หนังสือเล่มดังกล่าวน่าจะเขียนกันหลายคน)

  ตอบลบ