วิชาฟิสิกส์ เรื่องการเคลื่อนที่

การเคลื่อนที่แบบโปรเจกไตล์ (Motion of a Projectile) คือการเคลื่อนที่ของวัตถุเป็นแนวโค้ง ในกรณีที่วัตถุเคลื่อนที่อย่างเสรีด้วยแรงโน้มถ่วงคงที่ เช่นวัตถุ เคลื่อนที่ไปในอากาศภายใต้แรงโน้มถ่วงของโลกทางเดินของวัตถุจะเป็นรูปพาราโบลา

การเคลื่อนที่แบบโปรเจกไตล์ (Motion of a Projectile) 

คือการเคลื่อนที่ของวัตถุเป็นแนวโค้ง ในกรณีที่วัตถุเคลื่อนที่อย่างเสรีด้วยแรงโน้มถ่วงคงที่ เช่นวัตถุ เคลื่อนที่ไปในอากาศภายใต้แรงโน้มถ่วงของโลกทางเดินของวัตถุจะเป็นรูปพาราโบลา


การเคลื่อนที่แบบโปรเจกไตล์ (Motion of a Projectile)

การเคลื่อนที่แบบโปรเจกไตล์ (Motion of a Projectile)

การเคลื่อนที่แบบโปรเจกไตล์ (Motion of a Projectile)

การเคลื่อนที่แบบโปรเจกไตล์ (Motion of a Projectile)

การเคลื่อนที่แบบโปรเจกไตล์ (Motion of a Projectile)

การเคลื่อนที่แบบโปรเจกไตล์ (Motion of a Projectile)


การเคลื่อนที่แบบโปรเจกไตล์ (Motion of a Projectile)

การเคลื่อนที่แบบโปรเจกไตล์ (Motion of a Projectile)

การเคลื่อนที่แบบโปรเจกไตล์ (Motion of a Projectile)

การเคลื่อนที่แบบโปรเจกไตล์ (Motion of a Projectile)

การเคลื่อนที่แบบโปรเจกไตล์ (Motion of a Projectile)
Tutor Ferry

Author & Editor

รับสอนพิเศษที่บ้าน เรียนพิเศษตัวต่อตัวที่บ้านกับติวเตอร์คุณภาพ รับประกันผลและความพอใจ 100% เรียนก่อนจ่ายทีหลังสะดวกมั่นใจได้

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น