คอร์สภาษาญี่ปุ่น Fast Speaking

คอร์สอบรมภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารในที่ทำงานและบทสนทนาทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ที่ทำงานกับบริษัทญี่ปุ่น นักเรียนนักศึกษาที่สนใจภาษาญี่ปุ่น และบริษัท องค์กรต่างๆที่ต้องการพัฒนาทักษะด้านภาษาให้กับบุคลากร เพื่อความคล่องตัวและเพื่อความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพนักงานคนไทยกับคนญี่ปุ่น หรือบุคคลทั่วไปและบริษัทที่กำลังจะส่งคนไปดูงาน ไปทำงานที่ญี่ปุ่น : Tutor Ferry Training

หลักสูตรการอบรมทักษะด้านภาษาญี่ปุ่น


คอร์สอบรมภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารในที่ทำงานและบทสนทนาทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ที่ทำงานกับบริษัทญี่ปุ่น นักเรียนนักศึกษาที่สนใจภาษาญี่ปุ่น และบริษัท องค์กรต่างๆที่ต้องการพัฒนาทักษะด้านภาษาให้กับบุคลากร เพื่อความคล่องตัวและเพื่อความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพนักงานคนไทยกับคนญี่ปุ่น หรือบุคคลทั่วไปและบริษัทที่กำลังจะส่งคนไปดูงาน ไปทำงานที่ญี่ปุ่น 


เรียนภาษาญี่ปุ่นที่บ้าน กรุงเทพฯ ชลบุรี สมุทรปราการ สมุทรสาคร ระยอง ปทุมธานี นนทบุรี รังสิต

หัวข้อเนื้อหาการเรียน

1. สามารถทักทายในชีวิตประจำวันและการสนทนารูปแบบต่างเบื้องต้น

คำศัพท์ ในชั้นเรียน
1. หลักทั่วไปภาษาญี่ปุ่น
2. อักษรภาษาญี่ปุ่น
3. การออกเสียงภาษาญี่ปุ่น


2. สามารถสนทนาแนะนำตัวเอง และแนะนำบุคคลอื่น

ตัวอย่างบทสนทนา “ยินดีที่ได้รู้จัก”
คำศัพท์ ตารางชื่อ ประเทศ คน ภาษา
1. คำนาม 1  は คำนาม 2です
2. คำนาม 1 はคำนาม 2 じゃありません
3. ประโยค か
4. คำนาม も
5. คำนาม 1のคำนาม 2
6. ―さん 3. สามารถสนทนาระบุสิ่งนี้คืออะไร ของใคร

ตัวอย่างบทสนทนา “น้ำใจเพียงเล็กน้อย”
คำศัพท์ ชื่อสกุล
1. これ/それ/あれ
2. この/คำนาม そのคำนาม/あのคำนาม
3. そうです/そうじゃありません
4 . ประโยค 1か  ประโยค 2 か
5. คำนาม のคำนาม 2
6. そうですか

4. สามารถสนทนาชี้ระบุตำแหน่ง สถานที่ต่างๆได้
ตัวอย่างบทสนทนา “ขอ...นี่คะ”
คำศัพท์ ห้างสรรพสินค้า
1.ここ / そこ/あそこ/こちら/ 
そちら/あちら
2. คำนาม 1 はคำนาม (สถานที่) です
3.どこ/ どちら
4. คำนาม 1 の คำนาม 2
5. นิยมสรรพนาม นิยมคุณศัพท์ こ/ そ/ あ/ど
6.お国


5. สามารถสนทนาหัวข้อการระบุเวลา

ตัวอย่างบทสนทนา “ที่นั่นเปิดตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมง”
คำศัพท์ โทรศัพท์ – จดหมาย
1.今 一時 一分です
2. คำกริยารูป ます
3. คำกริยา ます ません
คำกริยา ました ませんでした
4. คำนาม (เวลา)  に คำกริยา
5. คำนาม 1からคำนาม 2まで
6. คำนามとคำนาม 2
7. ประโยคね


อบรมคอร์สสนทนาภาษาญี่ปุ่นเป็นเร็วใน 30 ชั่วโมง

เวลาอบรมคอร์สนี้ 15 ครั้ง 30 ชั่วโมง


บริษัทต่างๆให้ความไว้วางใจ Tutor Ferry


Tutor Ferry

Author & Editor

รับสอนพิเศษที่บ้าน เรียนพิเศษตัวต่อตัวที่บ้านกับติวเตอร์คุณภาพ รับประกันผลและความพอใจ 100% เรียนก่อนจ่ายทีหลังสะดวกมั่นใจได้

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น