สำรวจ
เรตติ้ง
สอบเข้า
ออนไลน์

ครูสอนพิเศษ คุณภาพอันดับ1

» » โจทย์ PAT2 วิชาเคมี พร้อมเฉลยและแนวคิด

28 ตุลาคม 2561

โจทย์ PAT2 วิชาเคมี พร้อมเฉลยและแนวคิด

เฉลยวิธีทำพร้อมแนวคิดโจทย์ข้อสอบ PAT2 วิชาเคมี (พ.ย. 58) โดยครูพี่อิ๋ว : Tutor Ferry สอนเคมี ติว PAT2 ที่บ้าน 099-823-0343

ครูอิ๋วสอนเคมีที่บ้านย่านรามอินทรา นวมินทร์ แฟชั่นไอซ์แลนด์


เฉลยโจทย์วิธีทำ ข้อสอบPAT2 

วิชาเคมี (พ.ย. 58)


1. ข้อใดเป็นโครงสร้างของ ICl2+  และ ICl2- ตามลำดับ

ก. ทรงสี่หน้า , ทรงสี่หน้า
ข. เส้นตรง , เส้นตรง
ค. ทรงสี่หน้า , เส้นตรง
ง. มุมงอ , มุมงอ
จ. มุมงอ , เส้นตรง


เฉลยพร้อมแนวคิดโจทย์ PAT2 วิชาเคมี พร้อมเฉลยและแนวคิด


โจทย์ PAT2 วิชาเคมี พร้อมเฉลยและแนวคิด2. 1-เฮกซีนเกิดปฏิกิริยากับสารละลายโพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนตได้ 1,2 – เอกเซนไดออลแมงกานีส (IV) ออกไซด์ และโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ ถ้าทำการทดลองใน D2O จะพบสารใดน้อยที่สุดโจทย์ PAT2 วิชาเคมี พร้อมเฉลยและแนวคิด


เฉลยพร้อมแนวคิดโจทย์ PAT2 วิชาเคมี พร้อมเฉลยและแนวคิด


โจทย์ PAT2 วิชาเคมี พร้อมเฉลยและแนวคิด
3. ธาตุในข้อใดมีสมบัติสอดคล้องกับข้อมูลต่อไปนี้

l. อะตอมของธาตุนี้ในสถานะพื้นมีจำนวนอิเล็กตรอนเดี่ยว 1 ตัว
ll. สูญเสียอิเล็กตรอนได้ง่ายที่สุดในคาบ
lll. มีเลขอะตอมมากกว่า 31 แต่น้อยกว่า 46

ก. 35A ข. 37D ค. 39E ง. 43G


เฉลยพร้อมแนวคิดโจทย์ PAT2 วิชาเคมี พร้อมเฉลยและแนวคิด


โจทย์ PAT2 วิชาเคมี พร้อมเฉลยและแนวคิด


โจทย์ PAT2 วิชาเคมี พร้อมเฉลยและแนวคิดใช้ข้อมูลต่อไปนี้ตอบคำถามข้อ 4 และ 5


แก๊ส A และ แก๊ส D เกิดปฏิกิริยารวมตัวกันได้ของแข็ง E (มีสูตรโมเลกุล AD2) ปริมาณของแก๊ส A, D และ ของแข็ง E เป็นดังข้อมูลในตาราง

โจทย์ PAT2 วิชาเคมี พร้อมเฉลยและแนวคิด


4. มวลของโมเลกุลของแข็ง E คือข้อใด

            ก. 225                          ข. 300                          ค. 450                          ง. 900


เฉลยและแนวคิด

โจทย์ PAT2 วิชาเคมี พร้อมเฉลยและแนวคิด


โจทย์ PAT2 วิชาเคมี พร้อมเฉลยและแนวคิด


5. ที่เวลา 12 นาที น้ำหนักของของแข็ง E เป็นกี่กรัม            ก. 5.0                           ข. 5.4                           ค. 6.0                           ง. 6.3
เฉลยและแนวคิด

โจทย์ PAT2 วิชาเคมี พร้อมเฉลยและแนวคิด

Total Rating ✔

9.2 stars – 2,789 reviews

More Reviews

แสดงความคิดเห็น

โจทย์ PAT2 วิชาเคมี พร้อมเฉลยและแนวคิด