ครูต้น ( ID : 10983 ) สอนศิลปะ

สอนศิลปะที่บ้าน กรุงเทพ นนทบุรี นครปฐม สมุทรสาคร เรียนพิเศษที่บ้านกับทีมติวเตอร์อันดับ 1 เรียนก่อนจ่ายที่หลัง สะดวกมั่นใจได้ รับประกันผลและความพอใจ 100%

หาครูสอนพิเศษที่บ้าน ต้องการเรียนพิเศษที่บ้าน Tutor Ferryรับสอนพิเศษที่บ้านครูต้น ราชวัฒน์  แฝงสมศรี ( ID : 10983 )

สอนวิชา : ศิลปะ

สถานที่ : กรุงเทพ นนทบุรี นครปฐม สมุทรสาคร

ค่าเรียน : 300 - 500 บาท / ชั่วโมง

สถาบันการศึกษา

ปริญญาตรี ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาจิตรกรรม  คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ป.โท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยรามคำแหง

  เทคนิคการสอน

  ประสบการณ์และผลงานในการทำงาน

  - พ.ศ. 2551-2552  ตำแหน่ง ครูผู้สอนวิชาศิลปะ ระดับชั้น ป.4 – ม.6 โรงเรียนพิชญบัณฑิต      อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู
  - พ.ศ. 2552-2558 ตำแหน่ง นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ (ด้านศิลปะ) (สอบได้อันดับที่ 1)      ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านมุทิตา
  - พ.ศ. 2553-2554  ตำแหน่ง Artdutrainer ที่ Global Art and Creative สถาบันสอนศิลปะและความคิดสร้างสรรค์ (ครูสอนพิเศษเสาร์-อาทิตย์)
  - พ.ศ. 2558-ปัจจุบัน รับราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฎิบัติการ       (ด้านศิลปะ) (สอบได้อันดับที่ 1) สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดบุรีรัมย์

  *ผลงาน

  -รางวัลทุนมูลนิธิพลเอกเปรม  ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ  พ.ศ.๒๕๕๐
  -รางวัลชมเชย  การประกวดภาพถ่ายในหัวข้อ “I Love Library” มหาวิทยาลัยขอนแก่น    
  พ.ศ.๒๕๔๙
  -รางวัลชนะเลิศ การประกวดค้นหาสุดยอด วีโก้ สมาร์ท ไอเดีย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์
   ประเทศไทยจำกัด และบริษัทโตโยต้าอุดรธานี ผู้แทนจำหน่ายโตโยต้าจำกัด  พ.ศ.๒๕๕๑
  -รางวัลเพชรจรัสแสง  กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน  กระทรวงยุติธรรม  พ.ศ.๒๕๕๔
  -รางวัลเชิดชูเกียรติครูดีเด่น  ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านมุทิตา กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน  กระทรวงยุติธรรม  พ.ศ.๒๕๕๔
  -ร่วมแสดงผลงานในนิทรรศการศิลปะต่างๆ ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๕๔ - ปัจจุบัน
  -ครูผู้ฝึกสอนกิจกรรมวาดภาพระบายสี,ศิลปะจากเศษวัสดุ,ประติมากรรมนูนต่ำ,ประติมากรรม 
  นูนสูง,สร้างสรรค์จากสีโปสเตอร์,วาดเส้นหุ่นนิ่งจิตรกรรมไทยลงสี,จิตรกรรมไทยลงสี(เอกรงค์) ได้รับรางวัลในระดับเหรียญทอง,เหรียญเงิน และเหรียญทองแดง การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลำภูเขต ๑ พ.ศ.๒๕๕๐ - ๒๕๕๑
  -กรรมการตัดสินผลงาน การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลำภูเขต ๑ พ.ศ.๒๕๕๐ - ๒๕๕๑
  -กรรมการตัดสินผลงาน การประกวดวาดภาพระบายสี  สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร  
  พ.ศ.๒๕๕๓
  -กรรมการตัดสินผลงาน การประกวดวาดภาพระบายสี  ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง 
  พ.ศ.๒๕๕๗
  -กรรมการตัดสินผลงาน การประกวดวาดภาพระบายสี  กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน  กระทรวงยุติธรรม  พ.ศ.๒๕๕๙
  -กรรมการตัดสินผลงาน การประกวดวาดภาพระบายสี  สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร  
  พ.ศ.๒๕๕๙

  ผมต้องการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และต้องการหารายได้พิเศษเพื่อดูแลครอบครัว 
  โดยใช้ความรู้ความสามารถด้านศิลปะที่ตนเองมีครับ

  เรียนศิลปะ กับครูพี่ต้น คลิกเลย

  แอดไลน์ไอดี : tutorferry

  โทรเลย
  099-823-0343  อโรมาเธอราพี บทความเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชนโดยภาควิชาเภสัชวินิจฉัย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

  Tutor Ferry

  Author & Editor

  รับสอนพิเศษที่บ้าน เรียนพิเศษตัวต่อตัวที่บ้านกับติวเตอร์คุณภาพ รับประกันผลและความพอใจ 100% เรียนก่อนจ่ายทีหลังสะดวกมั่นใจได้

  0 ความคิดเห็น:

  แสดงความคิดเห็น