โจทย์ภาษาไทย มัธยมปลายพร้อมเฉลย

แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย ม.ปลาย พร้อมเฉลย Tutor Ferry : [email protected] : tutorferrygroup

แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย ม.ปลาย


เฉลย


1. บุคคลในข้อใดไม่มีสิทธิ์รับเงินความคุ้มครองจากประกันภัย พ.ร.บ. จำนวน 100,000  บาท  ในกรณีประสบภัย
จากรถ
1.  สาลีสติวิปลาสตลอดไป
2.  สาโรจน์ต้องตัดขาข้างซ้าย
3.  สาลินเดินไม่ได้  ต้องนั่งเก้าอี้เข็นตลอดเวลา
4.  สารัชกระดูกข้อเท้าหัก  ต้องเข้าเฝือกเป็นเวลา  2  เดือน

2. ข้อใดไม่ใช่แหล่งสอบถามกรณีมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการประกันภัย
1.  สายด่วนประกันภัย  1186
2.  www.doi.go.th
3.  กรมการประกันภัย  กระทรวงพาณิชย์
4.  ตู้ปณ. 69  บางซื่อ  กรุงเทพ 10800

3. บุคคลในข้อใดไม่ทำตามกติกาในการตอบปัญหาชิงรางวัลประจำเดือน
1.  ประณตใช้ไปรษณียบัตรเขียนคำตอบ
2.  ประพาสระบุชื่อและที่อยู่ของตนเองในคำตอบ
3.  ประทินเขียนคำตอบส่งไปที่  www.doi.go.th
4.  ประสงค์ระบุชื่อหนังสือพิมพ์มติชน  ประจำวันที่  25  ธันวาคม  2549  ในคำตอบ

4. ข้อใดเป็นประโยคใจความสำคัญของข้อความต่อไปนี้

(1)  ภาวะโภชนาการเป็นเรื่องจำเป็นอย่างมากในวัย  50  ปี/ (2)  เพราะการได้รับสารอาหารที่เป็นประโยชน์ต่าง ๆ อย่างครบถ้วนสมดุล /  (3)  โดยเฉพาะวิตามินและเกลือแร่จะมีส่วนช่วยให้ร่างกายแข็งแรง  มีภูมิต้านทาน  ไม่ติดเชื้อและเจ็บป่วยได้ง่าย /  (4)  ร่างกายจะสามารถต้านโรคร้ายต่าง  ๆ รวมถึงป้องกันและชะลอความเสื่อมของร่างกายและจิตใจได้
1.  ข้อ  (1)
2.  ข้อ  (2)
3.  ข้อ  (3)
4.  ข้อ  (4)

5. คำสอนในข้อใดนำมาใช้ให้เป็นประโยชน์ในการศึกษาเล่าเรียนได้มากที่สุด
1.  อย่าลองคะนองตน ตามชอบ ทำนา
2.  จงพ่ออย่ายืนยล แต่ตื้น
3.  อย่าระคนปนใกล้ เกลือกกลั้วขลาดเขลา
4.  อย่าหย่อนวิริยะยล อย่างเกียจ


6. ข้อความต่อไปนี้มีสาระสำคัญเกี่ยวกับเรี่องใด

ข้าพเจ้าใคร่จะกล่าวแก่ทุกท่านว่า  การทำนุบำรุงประเทศชาตินั้นมิใช่เป็นหน้าที่ของผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะ  หากเป็นภาระความรับผิดชอบของคนไทยทุกคนที่จะต้องขวนขวายกระทำหน้าที่ของตนให้ดีที่สุด  เพื่อธำรงรักษาชาติบ้านเมืองให้เจริญมั่นคงและผาสุกร่มเย็น
1.  ความรับผิดชอบของผู้นำ
2.  ความสามัคคีของคนในสังคม
3.  ความเจริญมั่นคงของประเทศ
4.  ความสำนึกรู้หน้าที่ของคนไทย

7. ข้อใดไม่สอดคล้องกับคำประพันธ์ต่อไปนี้

อันข้าไทได้พึ่งเขาจึงรัก แม้นถอยศักดิ์สิ้นอำนาจวาสนา
เขาหน่ายหนีมิได้อยู่คู่ชีวา แต่วิชาช่วยกายจนวายปราณ
1.  รู้สิ่งไรไม่สู้รู้วิชา
2.  ความรู้อาจเรียนทัน กันหมด
3.  มีวิชาเหมือนมีทรัพย์อยู่นับแสน
4.  ความรู้คู่เปรียบด้วย กำลัง  กายเฮย

8. ข้อความต่อไปนี้  ข้อใดไม่อาจอนุมานได้

สังคมปัจจุบันเป็นสังคมที่ต้องดิ้นรนเพื่อความอยู่รอดของตนเองและครอบครัว  ความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัวจึงไม่แน่นแฟ้นเท่าที่ควร
1.  ครอบครัวส่วนมากพ่อแม่ทำงานนอกบ้าน
2.  พ่อแม่ไม่มีเวลารับฟังปัญหาของลูก
3.  สมาชิกในครอบครัวมีเวลาอยู่ร่วมกันน้อย
4.  เวลาส่วนใหญ่ของลูกอยู่กับเพื่อนที่โรงเรียน

9. ข้อความต่อไปนี้ผู้เขียนต้องการโน้มน้าวใจผู้อ่านในเรื่องใด

หากพวกเราทั้งหลายอยากให้ลูกหลานของเราเจริญเติบโตเป็นคนดีที่มีความฉลาด  มีความเพียร  ก็จงหมั่นจัดหาหนังสือดี ๆ  ให้พวกเขาได้อ่านกัน  และร่วมสร้างกุศลจัดซื้อหนังสือบริจาคส่งไปให้ห้องสมุด  เพื่อ ลูกหลานของเราได้มีโอกาสอ่านเถอะ  เพราะเด็กที่ฉลาดมีความเพียรย่อมส่งผลให้ประเทศชาติเจริญ
1.  การรักการอ่าน
2.  การบริจาคหนังสือ
3.  การส่งเสริมให้เด็กฉลาด
4.  การพัฒนาประเทศด้วยการอ่าน

10. ข้อความต่อไปนี้ข้อใดไม่ใช่คุณลักษณะของผู้พูด

แม้ว่าฉันจะตายในการรับใช้ชาติ  ฉันก็จะรู้สึกภูมิใจเป็นอย่างมาก  เพราะเลือดทุกหยดที่รินรดออกมาจะสร้างความเจริญให้ประเทศชาติ  และก่อให้เกิดความเข้มแข็งอันทรงพลัง
1.  ความเสียสละ
2.  ความมุ่งมั่น
3.  ความซื่อสัตย์
4.  ความรับผิดชอบ

11. ข้อความต่อไปนี้ผู้เขียนมีจุดมุ่งหมายอย่างไร

วัยรุ่นจะรักเพื่อนมาก  เพราะมองเห็นว่าเพื่อนมีปัญหาคล้ายกับตนเอง  จึงมักเห็นอกเห็นใจกันและมักคิดว่าผู้ใหญ่ไม่เข้าใจ  จึงได้พยายามเกาะกลุ่มกันเอง พูดคุยกันเอง  ปรึกษากันเอง พ่อแม่หลายคนไม่เข้าใจไปตำหนิว่าเห็นเพื่อนดีกว่าพ่อแม่  จึงทำให้น้อยใจและโต้ตอบกลับมา  เกิดเป็นความขัดแย้งในครอบครัว
1.  ให้ผู้ใหญ่เข้าใจวัยรุ่น
2.  แสดงความเห็นใจวัยรุ่น
3.  แสดงพฤติกรรมของวัยรุ่นในแง่ลบ
4.  แก้ปัญหาการคบเพื่อนของวัยรุ่น

12. คำประพันธ์ต่อไปนี้ผู้เขียนสื่อความหมายตามข้อใด

ถ้าโลกคือละครโรงใหญ่ ผู้กำกับคือใครที่แอบซ่อน
เราจะยอมเขากำหนดทุกบทตอน หรือจะต้อนผู้กำกับให้อับจน
1.  เยาะเย้ยโชคชะตาอันรันทด
2.  ต้องการลิขิตชีวิตด้วยตนเอง
3.  ปลงตกกับชีวิตที่พลิกผัน
4.  ครุ่นคิดเรื่องอำนาจพรหมลิขิต

13. ข้อใดไม่ได้กล่าวถึงในข้อความต่อไปนี้

แพทย์ไทยเห็นว่าเด็กไทยกำลังถูกโรคอ้วนรุมเร้าอันเป็นผลจากการกินอาหารฟาสต์ฟู้ด  จึงร่วมกันจัดการประกวดการลดน้ำหนักเพื่อขจัดความเสี่ยง  เป็นการจูงใจคนทุกวัยให้เห็นความสำคัญของการลดน้ำหนักมากกว่าที่จะปล่อยให้ตัวเองอ้วนต่อไป

1.  ผลเสียของโรคอ้วน
2.  การแข่งขันลดความอ้วน
3.  ภัยของการบริโภคอาหารจานด่วน
4.  วิธีการป้องกันและรักษาโรคอ้วน

14. ข้อใดไม่แสดงภาพความขัดแย้ง
1.  รู้สึกอ่อนเพลีย  เหนื่อย  คล้ายอยู่ในความฝัน
2.  ภายในปากเต็มไปด้วยน้ำ  แต่ลำคอกลับแห้งผาก
3. หนาวกับร้อนคละเคล้า  ทั้งผลาญเผาและเย็นชา
4.  มีทั้งความเจ็บปวดทรมาน  ว่างเปล่าและสงบสุข


อ่านข้อความต่อไปนี้  แล้วตอบคำถามข้อ  15-16ถึงเวลาแล้วที่เราต้องกลับมามองประเทศของตนเองเพื่อตรวจดูความเหมาะสมของเชื้อเพลงชนิดต่าง ๆ  ที่จะนำมาผลิตไฟฟ้า  รวมทั้งกระจายแหล่งเชื้อเพลิงเพื่อสร้างความมั่นคงให้แก่ประเทศ  และมีต้นทุนต่อค่าไฟฟ้าที่เหมาะสม  ซึ่งจะเป็นรากฐานสำคัญของการวางแผนการผลิตไฟฟ้า  ซึ่งผลสุดท้ายจะส่งผลถึงประชาชนให้ได้ใช้ไฟฟ้าในราคาที่ถูก

15. ข้อใดเป็นเจตนาของผู้เขียน
1.  เชิญชวน
2.  บอกกล่าว
3.  ชี้แจง
4.  ตักเตือน

16. ข้อความข้างต้นไม่ใช้กลวิธีการนำเสนอตามข้อใด
1.  กระตุ้นให้เกิดการสำนึก
2.  ชี้ให้เห็นทั้งด้านดีและด้านเสีย
3.  แสดงให้ประจักษ์ถึงการมีส่วนร่วม
4.  แสดงเหตุผลที่หนักแน่นน่าเชื่อถือ

17. ข้อใดใช้วัจนภาษา
1.  เขายิ้มด้วยความพอใจเมื่อได้รับชัยชนะ
2.  เธออ่านนวนิยายแล้วชอบเล่าให้เพื่อนฟัง
3.  นักเรียนในชั้นเงียบทันทีเมื่อครูจ้องหน้า
4.  ทุกครั้งที่ฟังเพลงตลกพวกเราจะหัวเราะทันที


18. “ประกาศ”  ในข้อใดสื่อความหมายได้ชัดเจนที่สุด
1.  ให้นักเรียนชั้นม. 6  ทุกคนไปประชุมพร้อมกันที่ห้องประชุมหลังเลิกเรียน
2.  นักเรียนคนในสนใจเข้าค่ายศิลปะสำหรับเยาวชนภาคฤดูร้อน  สมัครเข้าค่ายได้วันที่ 2  เดือนหน้า
3.  เชิญร่วมกิจกรรมวันสุนทรภู่ในวันจันทร์ที่  26  มิ.ย.  2549  ตั้งแต่เวลา  09.00  น.  เป็นต้นไป  ณ หอประชุม
4.  ให้นักศึกษาวิชาทหารที่จะเดินทางไปฝึกภาคสนามที่ค่ายทหารขึ้นรถพร้อมกันที่โรงเรียน  วันเสาร์ที่  3  ต.ค. 2549

19.  ข้อความต่อไปนี้เป็นการอธิบายแบบใด

การเดินทางในสมัยก่อนใช้เกวียนหรือช้างหรือม้าถ้าไปทางบก  ถ้าเดินทางเรือก็ใช้เรือพายหรือเรือแจวการเดินทางกินเวลานาน  ผู้ที่มีนิสัยทางกวีจึงแต่งคำประพันธ์พรรณาหนทางที่ผ่านไป
1.  ใช้ตัวอย่าง
2.  กล่าวตามลำดับ
3.  ชี้สาเหตุและผลลัพธ์ที่สัมพันธ์กัน
4.  เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่าง

20. ข้อใดไม่ใช่การเขียนแบบบรรยาย
1.  ปลาหนักสามสิบกิโลกระแทกผิวน้ำเสียงดัง  มันหงายท้องขึ้นมาอยู่ครู่หนึ่งก่อนพลิกกลับ  แล้วผลุบหายลงสู่ใต้น้ำ
2.  พ่อครัวรีบปืนขึ้นหลังคา  อุ้มไอ้โต้งลงมาล่ามไว้  หยิบผ้าขนหนูออกมาเช็ดขนให้มัน
3.  รถยนต์คันหนึ่งเลี้ยวจากถนนใหญ่เข้ามาในซอยและจอดอยู่ใกล้ปากทางหลายนาที
4.  เขายังจำใบหน้าท่าทางของเธอได้อย่างติดตา  เธอเป็นคนอ้วน หน้าอิ่ม  แก้มแดงเรื่อ  เหมือนดอกหงอนไก่บาน

21. ข้อใดใช้โวหารการเขียนต่างกับข้ออื่น
1.  เสียงเพลงสรรเสริญพระบารมีดังขึ้น  พร้อมกับเสียงที่ทุกคนเปล่งออกมาว่า  “ทรงพระเจริญ”  ก็ดังก้องไปทั่วบริเวณ
2.  มองไปทางไหนเห็นแต่สีเหลืองอร่ามสะพรั่งไปทั่วบริเวณ  อาจมีสีอื่นบ้างจากร่มกั้นกางกันแดดเป็นสี กระดำกระด่างแซมปนอยู่
3.  เสียงผู้คนตะโกนก้องไปทั่วว่า  “ทรงพระเจริญ”  แสงแดดที่แผดกล้ากลับรู้สึกอบอุ่น  มีสายลมเย็น ๆแผ่วผ่านมา
4.  เสียงเห่เรือก้องกังวานตามผืนน้ำ  ท่ามกลางแสงอาทิตย์ยามเย็นที่สาดแสงสีเหลืองทองจับเป็นประกายบริเวณหมู่ยอดเจดีย์

22. ข้อใดใช้ภาษาเหมาะสมในการเขียนรายงานเชิงวิชาการ
1.  สมัยนี้ของทุกอย่างแพงไปหมดเพราะภาวะเศรษฐกิจกำลังตกต่ำ
2.  เขาเป็นนักกีฬาชื่อก้องของไทย  ที่ประสบความสำเร็จไม่แพ้วีรบุรุษคนสำคัญ
3.  ฝนโปรยปรายลงมาให้ความปรานีแก่ชีวิตสัตว์ในทะเลทรายซึ่งแห้งแล้งอย่างแสนสาหัส
4.  วัฒนธรรมทางจิตใจที่สำคัญคือวัฒนธรรมเกี่ยวกับความคิด  ความเชื่อ  และความศรัทธาในศาสนา

23. รายงานเรื่อง  “การวิเคราะห์เพลงอีแซว”  ควรเรียงลำดับโครงเรื่องตามข้อใด

1.  บทบาทของเพลงอีแซวต่อสังคมไทย

2.  ความเป็นมาและลักษณะทั่วไปของเพลงอีแซว
3.  สถานภาพและการอนุรักษ์เพลงอีแซวในปัจจุบัน
4.  การสร้างสรรค์บทเพลงอีแซว
1.  2-1-3-4
2.  2-4-1-3
3.  4-2-3-1
4.  4-3-2-1

24. ถ้าต้องการเขียนเรียงความเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใดแห่งหนึ่ง  เนื้อหาในข้อใดจำเป็นน้อยที่สุด
1.  มัคคุเทศก์
2.  พาหนะและเส้นทางคมนาคม
3.  ที่ตั้งและสภาพภูมิอากาศ
4.  สิ่งที่น่าสนใจและประโยชน์

25. ข้อความต่อไปนี้ไม่อาจใช้เป็นส่วนใดของเรียงความ

ตลาดโรงเกลือที่นี่จึงเปรียบได้ดั่ง  “สวรรค์ของนักช็อปเดินดิน”  ที่แต่ละวันตั้งแต่เช้าจรดเย็นจะมี
นักท่องเที่ยวนับพันนับหมื่นทยอยเดินทางมาจับจ่ายซื้อหาสินค้าแบรนด์เนมราคาถูกคุณภาพดีจากทั่วทุกมุมโลก  ใครที่เคยบอกว่าของถูกมักไม่ดี  ของดีมักไม่ถูก  เห็นทีจะใช้กับที่นี่ไม่ได้แน่
1.  ส่วนนำเรื่อง
2.  ส่วนเนื้อเรื่อง
3.  ส่วนขยายความ
4.  ส่วนสรุป

26. เมื่อเรียงลำดับข้อความให้ถูกต้อง ข้อใดเป็นลำดับที่ 4
1.  บางก้อนอยู่ใต้พื้นถนน  บางก้อนแช่นิ่งจมอยู่ในคลอง
2.  นี่แหละหินก็เหมือนชีวิตคนเรามีสูงมีต่ำ
3.  หินจากภูเขาลูกเดียวกันแท้ ๆ 
4.  บางก้อนอยู่บนยอดสูงของเจดีย์

27. ข้อใดใช้ภาษาโน้มน้าวใจน้อยที่สุด
1.  ยีนส์ฟอกของแท้จากอเมริกามาถึงแล้ว
2.  รับซื้อรถเก๋ง  กระบะ  ตู้  ในราคาสูงด้วยเงินสด
3.  ที่นี่รับเช่าพระเครื่อง  พระบูชาทุกรุ่น  ทั้งเก่าและใหม่
4.  ขายรถสปอร์ตรุ่นล่าสุด  สภาพสวยหรู  ราคาเป็นกันเอง

28. ข้อความต่อไปนี้เป็นการแสดงทรรศนะประเภทใด

สังคมไทยยังคงเป็นสังคมเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่  ขณะเดียวกันก็เกิดสังคมอุตสาหกรรม  สังคมเมืองและกำลังจะกระโดดข้ามไปเป็นสังคมเทคโนโลยี  สังคมไทยจึงมิได้ข้ามผ่าน  แต่อยู่ในสังคม  3  ยุคในช่วงเวลาเดียวกัน
1.  เชิงคุณค่า
2.  เชิงนโยบาย
3.  เชิงข้อเท็จจริง
4.  เชิงข้อเท็จจริงและคุณค่า

29. ข้อใดเป็นประเด็นโต้แย้งในข้อความต่อไปนี้

หมู่บ้านนี้มีผู้อาศัยเกือบหนึ่งพันครอบครัว  แต่ไม่มีสถานะที่ที่ชาวบ้านจะพักผ่อนหย่อนใจได้เลย  บริเวณนี้เป็นที่ว่างแห่งเดียวที่เหลืออยู่  การสร้างอาคารพาณิชย์ในบริเวณนี้จึงเป็นการกระทำที่ไม่คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมแม้แต่น้อย
1.  หมู่บ้านนี้ควรสร้างอาคารพาณิชย์หรือไม่
2.  ชาวบ้านมีที่พักผ่อนหย่อนใจเพียงพอหรือไม่
3.  ควรสร้างอาคารพาณิชย์ในบริเวณที่เหลืออยู่หรือไม่
4.  ผลประโยชน์ทางธุรกิจสำคัญกว่าผลประโยชน์ของชุมชนหรือไม่

30. ข้อใดไม่ใช่การแสดงทรรศนะ
1.  ความสมดุลของร่างกายและจิตใจตามหลักหยิน-หยางน่าจะทำให้สุขกายสุขใจอย่างไม่ต้องสงสัย
2.  การติดต่อสื่อสารกันทั้งสองประเทศทำให้เกิดปรากฎการณ์แลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมซึ่งกันและกัน
3.  การคมนาคมขนส่งที่จะนำไปสู่สนามบินสุวรรณภูมิดูจะไม่สะดวกเหมือนที่ได้ประกาศไว้
4.  สิ่งสำคัญที่นักท่องเที่ยวพึงระลึกไว้เสมอยามไปอยู่ต่างแดนคือการเปิดใจยอมรับความแตกต่างทางวัฒนธรรม


31. ข้อใดมีการแสดงเหตุผล
1.  บ้านเมืองสะอาด ประชาชาติปลอดโรค
2.  เติมน้ำมันทีไร ขับไปได้หน่อยเดียว
3.  ภูมิปัญญาไทย ขอจงร่วมใจส่งเสริม
4.  รักชาติศาสน์กษัตริย์ เป็นคุณสมบัติของคนไทย

32. ข้อความต่อไปนี้เป็นการอ้างเหตุผลตามข้อใด

จังหวัดสระแก้วเป็นสวรรค์ของคนรักธรรมชาติ  พื้นที่ส่วนใหญ่ประกอบด้วยเทือกเขาสูงใหญ่  มีต้นน้ำสำคัญหลายสายที่เกิดจากหุบเขาเหล่านี้
        1.  จากสาเหตุไปหาผลลัพธ์
2.  จากผลลัพธ์ไปหาสาเหตุ
        3.  จากผลลัพธ์ไปหาผลลัพธ์
4.  จากสาเหตุไปหาสาเหตุ

33. ข้อความต่อไปนี้มีโครงสร้างการแสดงเหตุผลตามข้อใด

(1)  การใช้พลังงานอย่างผิดวิธีของเด็กมักเกิดจากความไม่รู้และไม่เข้าใจ /  
(2)  เนื่องจากเขาไม่ได้เรียนรู้วิธีการประหยัดพลังงานที่ถูกต้อง  /  
(3)  และไม่ได้ฝึกให้เคยชินเป็นนิสัย
1.  (1)  และ  (2)  เป็นข้อสรุป (3)  เป็นข้อสนับสนุน
2.  (1)  และ  (2)  เป็นข้อสนับสนุน (3)  เป็นข้อสรุป
3.  (1)  เป็นข้อสรุป (2)  และ  (3)  เป็นข้อสนับสนุน
4.  (1)  เป็นข้อสนับสนุน (2)  และ  (3)  เป็นข้อสรุป

34. ข้อความในประกาศของหายต่อไปนี้ส่วนใดไม่สมควรแจ้ง
(1)  มีผู้ลืมประเป๋าสตางค์ไว้ในห้องน้ำหญิง / 
(2)  เป็นกระเป๋าสีดำพับได้มีรอยขาดด้านซ้าย /  
(3)  ผู้ใดเป็นเจ้าของโปรดแสดงหลักฐานมาขอรับคืน  /  
(4)  ที่ห้องธุรการของโรงเรียนในเวลาราชการ
1.  ส่วนที่  1
2.  ส่วนที่  2
3.  ส่วนที่  3
4.  ส่วนที่  4

35. การพูดในข้อใดมีน้ำเสียงต่างกับข้ออื่น   
1.  หยุดทีเถอะ  ฉันจะนอ
2.  หยุดทีเถอะ  เธอเหนื่อยมากแล้ววันนี้
3.  หยุดทีเถอะ  แล้วอย่าหาว่าไม่เตือนนะ
4.  หยุดทีเถอะ  พูดเรื่องอื่นบ้างได้ไหม

36. คำพูดในข้อใดไม่แสดงการวิเคราะห์วิจารณ์
1. ฉันว่า  ดูหนังเรื่องโหมโรงจบแล้วทำให้รักดนตรีไทยขึ้นแยะเลย
2.  ดูละครสะดุดรักเมื่อคืน  สงสารพระเอก  ใครมีแม่ที่คอยบงการอย่างนี้น่าอนาถ
3.  ข่าวโทรทัศน์ทุกช่องเมื่อคืนตรงกันหมด  เป็นข่าวรถขนระเบิดสภาพเตรียมพร้อม
4.  สารคดีชีวิตสัตว์ป่าทำให้ได้ข้อคิดจริง  ๆ ชีวิตใครใครก็รัก  เราท่านประจักษ์กันหรือไม่

37. ถ้าท่านเป็นพ่อค้าและถูกลูกค้าต่อว่าสินค้าของท่านแพงเกินไป  ท่านจะตอบเช่นไรจึงจะเหมาะสมในการสร้างไมตรี
1.  รอให้ราคามันลดลงก่อน  แล้วค่อยมาซื้อนะครับ
2.  ของดีมันก็ต้องแพงเป็นธรรมดาครับ  ของถูกก็ไม่ดีซิครับ
3.  ถ้าคุณยังไม่พร้อมวันหลังค่อยมาซื้อก็ได้ครับ  ของยังมีอยู่
4.  ตุ้นทุนมาก็แพงแล้วครับ  คราวหน้ามาอุดหนุนอีก  ผมจะลดให้

38. ข้อใดเป็นคำที่ใช้แทนข้อความที่ขีดเส้นใต้ได้ถูกต้อง

ในการประชุมเรื่องไปทัศนศึกษาที่เชียงใหม่  คณะครูแสดงความคิดเห็นอย่างหลากหลายเกี่ยวกับกำหนดการเดินทาง   มีทั้งฝ่ายที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย         
1.  ถกเถียง   เห็นชอบ   โต้แย้ง
2.  ถกเถียง   สนับสนุน   คัดค้าน
        3.  อภิปราย   เห็นชอบ   โต้แย้ง
4.  อภิปราย   สนับสนุน   คัดค้าน

39. บุคคลในข้อใดขาดมารยาทในการฟัง
1.  กรองกาญจน์ปรบมือเสียงดังหลังจากพิธีกรแนะนำผู้บรรยาย
2.  ขณะฟังบรรยายมาลีมักจะซักถามตลอดเวลา
3.  เมื่อวิทยากรเริ่มบรรยายสิรินาก็นั่งฟังอย่างตั้งใจ
4.  สุชาดาสบตาอาจารย์ขณะฟังบรรยาย

40. จากคำอธิบายศัพท์ในพจนานุกรมต่อไปนี้  คำว่า  “ชุ่มใจ”  จัดอยู่ในข้อใด

ชุ่ม  ก.  มีน้ำหรือของเหลวซึมซาบหรือเอิบอาบอยู่  เช่น  ชุ่มคอ.
ชุ่มใจ,  ชุ่มอกชุ่มใจ  ก. อิ่บเอิบใจ.    

1.  ตัวอย่างการใช้คำ
2.  ความหมายของคำ
3.  คำที่ใช้เฉพาะแห่ง
4.  ลูกคำ

41. ข้อใดเป็นการใช้ภาษาที่แสดงให้เห็นการเปลี่ยนแปลงของสังคม
1.  อาหารจานใหญ่
2.  อาหารจานด่วน
3.  อาหารจานพิเศษ
4.  อาหารจานเด็ด

42. ข้อใดมีเสียงวรรณยุกต์ครบ  5  เสียง
1.  เจ้าคุมแค้นแสนโกรธพิโรธพี่
2.  แต่เดือนยี่จนย่างเข้าเดือนสาม
3. จนพระหน่อสุริยวงศ์ทรงพระนาม
4.  จากอารามแรมร้างทางกันดาร

43. ข้อใดไม่มีสระประสม
1.  ใครดูถูกผู้ชำนาญในการช่าง
2.  ความคิดขวางเฉไฉไม่เข้าเรื่อง
3.  เหมือนคนป่าคนไพรไม่รุ่งเรือง
4.  จะพูดด้วยนั้นก็เปลืองซึ่งวาจา

44. ทุกพยางค์ในข้อใดเป็นคำเป็น
1.  พระเสด็จโดยแดนชล
2.  ทรงเรือต้นงามเฉิดฉาย
3.  เรือชัยไวว่องวิ่ง
4.  รวดเร็วจริงยิ่งอย่างลม

45. ข้อใดเขียนคำทับศัพท์ภาษาอังกฤษได้ถูกต้องทุกคำ
1.  เปอร์เซ็น   พลาสติค   คลินิก
2.  ซอส   เต็นท์   เบนซิน
3.  กร๊าฟ   ช้อค   สปริง
4.  สวิตช์   เชิ้ต   ดีเปรสชั่น

46. ข้อใดใช้ไม้ยมกเขียนแทนคำที่ซ้ำกันได้
1.  เขาขายที่ที่ระยองไปแล้ว
2.  รถเมืองเลยเลยเลยไปเลย
3.  รีบเก็บของให้หมดหมดนะ
4.  เรื่องที่บนบนศาลเจ้าพ่อนั้นคือเรื่องเงินหาย

47. ข้อใดไม่มีคำภาษาไทยแทนคำภาษาต่างประเทศ
1.  วัยรุ่นส่วนใหญ่ชอบร้องเพลงฮิตติดอันดับ
2.  รัฐบาลมีโปรเจ็กต์พัฒนาชนบทมากมาย
3.  พ่อค้ารับออร์เดอร์สั่งสินค้าจากอเมริกา
4.  ปัจจุบันอินเทอร์เน็ตมีความจำเป็นอย่างยิ่ง

48. คำซ้ำในข้อใดไม่สามารถใช้เป็นคำเดี่ยวได้
1.  กับข้าวพื้น  ๆ ใครก็ทำได้
2.  แท็กซี่คันไหน ๆ  ก็ไม่รับฉันสักคน
3.  หาซื้อเมล็ดพันธุ์ดี ๆ มาเพาะปลูก
4.  จุดตะเกียงกระป๋องเล็ก  ๆ  ท่องหนังสือ


49. ข้อใดไม่มีคำซ้อน
1.  กินข้าวเสร็จแล้วต้องช่วยกันเก็บถ้วยชามให้เรียบร้อย
2.  ประชาชนกำลังยื้อแย่งกันซื้อเสื้อเหลืองที่เมืองทองธานี
3.  เด็กวัยรุ่นทุกวันนี้ชอบกินเหล้าเมายาประพฤติตนเหลวแหลก
4.  รัฐบาลยอมให้ราคาน้ำมันลอยตัวได้จึงทำให้น้ำมันมีราคาแพง

50. คำประสมทุกคำในข้อใดมีโครงสร้างเหมือนคำว่า  “เครื่องซักผ้า”
1.  ผ้าขาวม้า  หม้อหุงข้า
2.  แปรงสีฟัน  ตู้กับข้าว
3.  รถไถนา  น้ำพริกเผา
4.  ยาหยอดตา  ไม้จิ้มฟัน

51. ข้อใดไม่มีคำสมาส
1.  บทความบางเรื่องมีแผนภูมิประกอบ
2.  คณะนาฎศิลป์ไทยไปแสดงต่างประเทศ
3.  หนังสือที่มีอายุครบ  50  ปี  แล้วไม่มีค่าลิขสิทธิ์
4.  ทหารที่สละชีพเพื่อชาติได้รับยกย่องให้เป็นวีรบุรุษ

52. ข้อใดเป็นคำสมาสที่มีสนธิทุกคำ

1.  โลกาภิวัฒน์  เอกภพ  ศานติสุข
2.  สิงหาสน์  วชิราวุธ  นิลุยล
3.  ฉัพพรรณรังสี  อิทธิฤทธิ์  ปริศนา
4.  มโหฬาร  เจตนารมณ์  เบญจเพส
ประเทศของเราต้องประสบวิกฤติการณ์ด้านต่าง ๆ ติดต่อกันมาหลายปี .......  ด้วยความรู้เท่าทันและ
ความร่วมมือร่วมใจของคนไทยทุกคนที่ช่วยกันประคับประคองแก้ไข  บ้านเมืองของเรา .......  ยังคงเป็นปกติ อยู่
1.  ทั้งนี้  จึง
2.  แต่ จึง
3.  แต่  ก็
4.  ทั้งนี้ ก็

54. คำว่า  “ถูก”  ในข้อใดไม่ใช่กริยาแท้ของประโยค
1.  อย่ามาถูกตัวฉันนะ
2.  ไม่ถูกหรอกที่คิดอย่างนั้น
3.  ราคาถูกแล้วสำหรับของชิ้นนี้
4.  เขาถูกจับข้อหาเล่นการพนัน

55. ข้อใดใช้  “กับ”  ได้ถูกต้อง
1.  ครูให้คำปรึกษากับนักเรียนที่มีปัญหาด้านการเรียน
2.  สมเดชตั้งใจจะถวายภัตตาหารกับพระสงฆ์ในวันเกิด
3.  ปัจจุบันเกษตรกรมักจะกู้ยืมเงินกับธนาคาร
4.  สมศักดิ์สร้างบ้านหลังนี้มากับมือของเขาเอง

56. ทุกคำในข้อใดใช้ลักษณนามต่างกับข้ออื่น
1.  เน็คไท  เชือ
2.  ริบบิ้น  ผม
3.  คลอง  ถน
4.  เข็มขัด  ไหม

57. ข้อใดเป็นประโยคต่างชนิดกับข้ออื่น
1.  ลูกที่ดีเป็นที่พึ่งของพ่อแม่ในวัยชรา
2.  ไม่ว่าลูกจะเป็นอย่างไรพ่อแม่ก็ยังคงรักลูกเสมอ
3.  หากลูกทุกคนเอาใจใส่ดูแลพ่อแม่ท่านก็จะมีความสุข
4.  การดูแลเอาใจใส่พ่อแม่เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของลูก

58. ข้อใดเป็นประโยคความรวม
1.  กระแสน้ำไหลแรงจนเซาะตลิ่งพังไปแถบหนึ่ง
2.  มีหลักฐานว่ามนุษย์ยุคหินใช้ขวานทองแดงในการล่าสัตว์
3.  ฟ้าทะลายโจรเป็นพืชสมุนไพรที่นิยมใช้รักษาอาการเจ็บคอ
4.  การส่งเสริมการอ่านเป็นการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างหนึ่ง

59. ข้อใดเป็นประโยคสมบูรณ์
1.  การแต่งกายตามสมัยหรือตามแฟชั่นของวัยรุ่น
2.  มีข่าวโรคไข้หวัดนกระบาดในหลายจังหวัดของไทย
3.  บุคลิกภาพหรือชื่อเสียงของผู้พูดและการยอมรับจากผู้ฟัง
4.  ความเชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์  ปาฏิหาริย์   ตลอดจนเรื่องไสยศาสตร์

60. ข้อใดใช้ภาษาได้กระชับ
1.  ผู้ร้ายถูกฆ่าตายที่หน้าตลาดเมื่อคืนวานนี้
2.  ขอเชิญทุกท่านได้โปรดกรุณาช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้วย
3.  ในการพัฒนาชาติรัฐบาลควรส่งเสริมการศึกษาเป็นประการแรก
4.  อนุชนคนรุ่นหลังควรรักษาศิลปวัฒนธรรมของชาติให้คงอยู่สืบไป

61. ข้อใดไม่ใช้สำนวนภาษาต่างประเทศ
1.  ในความคิดของผมหนังสือเล่มนี้ดีที่สุดในสถานการณ์ปัจจุบัน
2.  ไม่เป็นการยากที่เราจะสืบค้นประวัติชีวิตของท่านผู้รู้
3.  ปัจจุบันนี้ชาวกรุงเทพฯ  ประสบปัญหาการจราจรติดขัด
4.  คนไทยกำลังให้ความสนใจในข่าวเศรษฐกิจ

62. ข้อความต่อไปนี้ใช้คำราชาศัพท์ผิดกี่แห่ง

สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระเจ้าวรวงศ์เธอ  พระองค์เจ้าโสมสวลี  พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จ ฯ แทนพระองค์ไปพระราชทานรางวัล  “แม่ที่ควรยกย่อง”
1.  1  แห่ง
2.  2  แห่ง
3.  3  แห่ง
4.  4  แห่ง

63. ข้อใดใช้ภาษาระดับทางการ
1.  วิถีชีวิตไทยริมสองฝั่งน้ำกลับมาคึกคักอีกครั้ง
2.  เมื่อกระบวนเห่เรือพระราชพิธีในแม่น้ำเจ้าพระยาปิดฉากลง
3.  ถนนการลงทุนทุกสายต่างเร่งปัดฝุ่นเศรษฐกิจฟื้นจุดขาย
4.  กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

64. สถานการณ์ต่อไปนี้ตรงกับสำนวนในข้อใด

เมื่อวานนี้คุณสมศรีอธิบายวิธีให้บริการบนเครื่องบินให้คุณสายใจฟัง  แม้คุณสายใจเป็นแอร์โฮสเตสแต่เธอก็นิ่งฟังอย่างตั้งใจ
1.  น้ำนิ่งไหลลึก
2.  จุดไต้ตำตอ
3.  สอนจระเข้ให้ว่ายน้ำ
4.  เอามะพร้าวห้าวไปขายสวน

65. ข้อความต่อไปนี้เมื่อจัดถูกต้องตามฉันทลักษณ์จะเป็นคำประพันธ์ชนิดใด

น้ำฝนหล่นจากฟ้ามาดินเป็นบ่อเกิดวารินแผ่กว้างของอันคู่ธรณินแต่งโลกปลาอาศัยแหล่งสร้างต่างเหย้าเรือนรัง

1.  ร่ายสุภาพ
2.  โคลงสี่สุภาพ
3.  กลอนสุภาพ
4.  กาพย์ยานี

66. ข้อใดแสดงเวลาต่างกับข้ออื่น
1.  พื้นนภางค์เผือดดาว แสงเงินขาวจับฟ้า
2.  ดาวเดือนก็เลื่อนลับ แสงทองพยับโพยมหน
3.  พอพระสุริยงเธอเยื้องรถบทจร พิพากรยอแสงคลาไคล
4.  แสงทองระรองรุ่ง รวิปรุงชโลมสรรพ์

67. เนื้อความในข้อใดไม่ใช่การถาม
1.   อ้อ จิตระรถเจ้าไป ตามที่กูใช้สำเร็จประสงค์ฤาหวา
2.   ไปถึงซึ่งแคว้นแดนใด ข้าบาทก็ได้วาดรูปอนงค์งามงอน
3.   หากเราจะขอให้ท่าน ช่วยเปลื้องรำคาญจะได้ละหรือว่ามา
4.   ท่านมีเวทมนต์คาถา อาจดลหัทยาใครใครได้หมดฤาไฉน


68. ข้อใดไม่ใช่คำถามเชิงวาทศิลป์
1.  นามวงศ์พงศ์ใดจงบอกมา แจ้งกิจจาแล้วจึงจะรบกัน
2.  เมื่อผันแปรแลพบก็หลบพักตร์ จะเห็นรักฤๅไม่เห็นเป็นไฉน
3.  อันของสูงหมายปองต้องจิต ถ้าไม่คิดปีนป่ายจะได้หรือ
4.  ยังมิทันสู่สมภิรมยา เวราสิ่งใดให้ไกลกัน

69. ข้อความที่ขีดเส้นใต้ในคำประพันธ์ต่อไปนี้หมายถึงข้อใด

เมื่อสุกงอมหอมหวนจึงควรหล่น อยู่กับต้นอย่าให้พรากไปจากที่

อยางชิงสุกก่อนห่ามไม่งามดี เมื่อบุญมีคงจะมาอย่าปรารมภ์          
1.  ลาภยศ
2.  ทรัพย์สิน
3.  คู่ครอง
4.  ผู้อุปถัมภ์

70. คำประพันธ์ต่อไปนี้อนุมานได้ว่าผู้เขียนเป็นคนลักษณะใด

คราหิวใช่จักต้อง เสียศรี
อุทกกลั้วนาภี อยู่ได้
เย็นซ่านผ่านอินทรีย์ พอชื่น  จิตนา
แม้มิได้อิ่มไซร์ ใช่ต้องวางวาย
1.  หยิ่งยโส
2.  รักเกียรติของตน
3.  แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้
4.  สู้ชีวิตอย่างมีความหวัง

71. ข้อใดไม่ใช่จุดเด่นของคำประพันธ์ต่อไปนี้

อันว่าโกสุมสโรชก็โรยรายร่วงรสเรณูนวลผกาเกสร  หมู่แมลงมาศภมรก็มัวเมาเอาชาติละอองอัน
ละเอียด  เสียดแทรกไซร้สร้อยเสาวคนธ์ขจร  หึ่งหึ่งบินวะวู่ว่อนร่อนร้องอยู่โดยรอบขอบจตุรสระศรี
1.  การสรรคำ
2.  ภาพชัดเจน
3.  เสียงไพเราะ
4.  เนื้อความลึกซึ้ง

72. ข้อใดไม่มีการเล่นคำ
1.  เบญจวรรณวันจากเจ้า กำสรดเศร้าแทบวายวาง
2.  นามแก้วดอกแก้วคือ แก้วเนตรพี่นี้ใช่ใคร
3.  งามทรงดังวาด งามมารยาทนาดกรกราย
4.  นางแย้มดุจเรียมยล น้องแย้มยิ้มพริ้มพรายงาม


73. โคลงต่อไปนี้บาทใดใช้สัมผัสอักษรเด่นชัดที่สุด

 ร้อนอากาศอาบน้ำ บรรเทา
ร้อนแดดพอแฝงเงา ร่มไต้
ร้อนในอุระเรา เหลือหลีก
ร้อนอกราคหมกไหม้ หม่นเพี้ยงเพลิงรุม
1.  บาทที่  1
2.  บาทที่  2
3.  บาทที่  3
4.  บาทที่  4

74. ข้อใดใช้คำอัพภาส
1.  ประยงค์ทรงพวงห้อย ระย้าย้อยห้อยพวงกรอง
2.  ลวดลายระบายระบุกระหนาบ กระแหนะภาพกระหนกพัน
3.  สามยอดตลอดระยะระยับ วะวะวับสลับพรรณ
4.  ความรักที่ยังรักระบมใจ อย่าตัดไม่ตรีตรึงให้ตรอมตรม

75. โคลงต่อไปนี้ชี้ให้เห็นค่านิยมในเรื่องใด

แม้นมีความรู้ดั่ง สัพพัญญู
ผิบ่มีคนชู ห่อนขึ้น
หัวแหวนค่าเมืองตรู ตาโลก
ทองบ่รองรับฟื้น ห่อนแก้วมีศรี
1.  การมีความรู้
2.  การมีผู้สนับสนุน
3.  การสะสมของมีค่า
4.  การแสวงหาทรัพย์สิน

76. ข้อใดเป็นศิลปะที่ต่างกับข้ออื่น
1.  ช่อฟ้าก็เฟื้อยกลจะฟัด ดลฟาดทิฆัมพร
2.  บราลีพลาศศุภจรูญ นภศูลประภัสสร
3.  แลลิบลิบหลังคาศาลาราย มีเสาหงส์ธงปลายปลิวระยับ
4.  เทพนมปฐมพรหมสี่หน้า สอดสร้อยมาลาเฉิดฉิน

77. ข้อใดใช้ภาพพจน์
1.  พระโหยหวนครวญเพลงวังเวงจิต ให้คนคิดถึงถิ่นถวิลหวัง
2.  ว่าจากเรือนเหมือนนกมาจากรัง อยู่ข้างหลังก็จะแลชะแง้คอย
3.  ถึงยามค่ำย่ำฆ้องจะร้องไห้ ร่ำพิไรรัญจวนหวนละห้อย
4.  โอ้ยามดึกดาวเคลื่อนเดือนก็คล้อย น้ำค้างย้อยเย็นฉ่ำที่อัมพร

78. ข้อใดไม่ได้แสดงวัฒนธรรม
1.  เสนาะเสียงเทศนาปุจฉาถาม ในสนามเสียงสนั่นเนินสิงขร
เป็นวันบัณรสีรวีวร พระจันทรทรงกลดรจนา
2.   ม่านนี้ฝีมือวันทองทำ จำได้ไม่ผิดนัยน์ตาพี่
เส้นไหมแม้นเขียนแนบเนียนดี สิ้นฝีมือแล้วแต่นางเดียว
3. แม้ลูกเรืออวดดีมีทิฐิ และเริ่มริเฉโกยุ่งโยเส
เมื่อคลื่นลมแรงจัดซัดโซเซ เรือจะเหล่มระยำคว่ำไป
4.  เริ่มผูกลายลวดเลิศประเสริฐก่อน อรชรก้านกิ่งยิ่งประสงค์
สลับสีเพียบเพ็ญเบญจรงค์ จัดประจงเป็นภาพพิไลตา

79. ข้อใดไม่ใช้ภาพพจน์ชนิดบุคคลวัต
1.  เมฆไหลลงห่มเงื้อม ผาชะโงก
2.  งามม่านเงาไม้โศก ซับซ้อน
3.  ดอกหญ้าป่าลมโบก ผงกช่อ
4.  ซ่าซ่าธาราฉะอ้อน เร่งร้อนระหายฝัน

80. ข้อใดสื่อจินตภาพต่างกับข้ออื่น
1.  เสนาะเสียงสังคีตประณีตฉ่ำ 2.  ทั้งทุ้มต่ำร่ำเรื่อยจะเจื้อยแจ้ว
3.  วะแว่วเพียงเสียงพ้อซอสายเอก 4.  ประกายพรึกกะพริบพลิ้วพันทิวไม้
                                         

เฉลยข้อสอบ ภาษาไทย

โจทย์ภาษาไทย มัธยมปลายพร้อมเฉลย

เรียนภาษาไทยที่บ้าน ชลบุรี ระยอง เชียงใหม่ ภูเก็ต สงขลา นครราชสีมา

โจทย์ภาษาไทย มัธยมปลายพร้อมเฉลย

โจทย์ภาษาไทย มัธยมปลายพร้อมเฉลย

โจทย์ภาษาไทย มัธยมปลายพร้อมเฉลย

ติวภาษาไทยที่บ้าน ลาดพร้าว รังสิต ห้วยขวาง สยาม อนุเสาวรีย์ สามเสน สีลม พระราม3 ลาดกระบัง อ่อนนุช บางแค เพชรเกษม

โจทย์ภาษาไทย มัธยมปลายพร้อมเฉลย

โจทย์ภาษาไทย มัธยมปลายพร้อมเฉลย

โจทย์ภาษาไทย มัธยมปลายพร้อมเฉลย

โจทย์ภาษาไทย มัธยมปลายพร้อมเฉลย

โจทย์ภาษาไทย มัธยมปลายพร้อมเฉลย

โจทย์ภาษาไทย มัธยมปลายพร้อมเฉลย

โจทย์ภาษาไทย มัธยมปลายพร้อมเฉลย

โจทย์ภาษาไทย มัธยมปลายพร้อมเฉลย

Tutor Ferry

Author & Editor

รับสอนพิเศษที่บ้าน เรียนพิเศษตัวต่อตัวที่บ้านกับติวเตอร์คุณภาพ รับประกันผลและความพอใจ 100% เรียนก่อนจ่ายทีหลังสะดวกมั่นใจได้

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น