คณะไหนใช้คะแนน PAT 7 ในการคัดเลือกบ้าง ?

คณะที่ต้องใช้ PAT7 ในการคัดเลือก การท่องเที่ยวและการโรงแรม ครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ อักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์ รัฐศาสตร์ สังคมวิทยาและมนุษยวิทยา นิติศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์

คณะที่ต้องใช้ PAT7 ในการคัดเลือก

คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ


 • การท่องเที่ยวและการโรงแรม
 • ครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์
 • นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์
 • อักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์
 • รัฐศาสตร์
 • สังคมวิทยาและมนุษยวิทยา
 • นิติศาสตร์
 • สังคมสงเคราะห์ศาสตร์


ตัวอย่างรูปแบบการแอดมิชชั่นที่มีสอบ PAT7 คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


รูปแบบที่1(ฟื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่1)

- GAT  ใช้ในสัดส่วน 50%


รูปแบบที่2(ฟื้นฐานวิทยาศาสตร์)

- GAT  ใช้ในสัดส่วน 30%
- PAT1  ใช้ในสัดส่วน 20%


รูปแบบที่3(ฟื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่2)

- GAT  ใช้ในสัดส่วน 30%
- PAT7  ใช้ในสัดส่วน 20%(เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส/เยอรมัน/ญี่ปุ่นและจีน) 

รูปแบบที่3(ฟื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่2)

 • คณะนิเทศศาสตร์ พื้นฐานศิลปศาสตร์ (รูปแบบที่ 2) เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน คะแนนต่ำสุดที่แอดติดอยู่ที่ 22,923 คะแนน คิดเป็น 76.41 %
 • คณะนิเทศศาสตร์ พื้นฐานศิลปศาสตร์ (รูปแบบที่ 2) เลือกสอบวิชาภาษาจีน คะแนนต่ำสุดที่แอดติดอยู่ที่ 22,689 คะแนน คิดเป็น 75.63%
 • คณะนิเทศศาสตร์ พื้นฐานศิลปศาสตร์ (รูปแบบที่ 2) เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น คะแนนต่ำสุดที่แอดติดอยู่ที่ 22,578 คะแนน คิดเป็น 75.26 %
 • คณะนิเทศศาสตร์ พื้นฐานศิลปศาสตร์ (รูปแบบที่ 2) เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส คะแนนต่ำสุดที่แอดติดอยู่ที่  22,539คะแนน คิดเป็น 75.13%

=========================

=========================

ข้อควรระวังคือบางคณะ บางมหาวิทยาลัย ที่ใช้ PAT7 ในการคัดเลือก จะไม่รับพิจารณา PAT 7.6 ความถนัดทางภาษาบาลี เช่น

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะนิติศาสตร์
คณะนิเทศศาสตร์


มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาการท่องเที่ยว


มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาเยอรมันเพื่ออาชีพ
คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาสเปน
คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาพัฒนาสังคม
คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน
คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาสังคมวิทยาและมนุษยวิทยา
วิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชากิจการระหว่างประเทศ
วิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชาธุรกิจระดับโลก
วิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชาการตลาดระหว่างประเทศ
วิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว


มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาการระหว่างประเทศ


มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คณะนิติศาสตร์
คณะนิติศาสตร์ มธ.ศูนย์ลำปาง
คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาการเมืองการปกครอง
คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาการระหว่างประเทศ
คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ


มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

คณะมนุษยศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต (ศศ.บ. 4 ปี) สาขาวิชาภาษาเพื่ออาชีพ
คณะสังคมศาสตร์ หลักสูตรบริหารธุรกิจ (บธ.บ 4 ปี) สาขาวิชาการท่องเที่ยวและโรงแรม


มหาวิทยาลัยศิลปากร

คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว


มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ตรัง สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ


ลงทะเบียนเรียน PAT7 และ GAT 40 ชม.
ติว PAT7 + GAT คลิกเลย


Tutor Ferry

Author & Editor

รับสอนพิเศษที่บ้าน เรียนพิเศษตัวต่อตัวที่บ้านกับติวเตอร์คุณภาพ รับประกันผลและความพอใจ 100% เรียนก่อนจ่ายทีหลังสะดวกมั่นใจได้

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น