สำรวจ
รีวิว
สอบเข้า
ออนไลน์

ครูสอนพิเศษ คุณภาพอันดับ1

หาครูสอนพิเศษตัวต่อตัว คลิกเลย

ค้นหาด้วยเสียง
ค้นหาด้วยเสียงคลิกที่นี่

» » 9 วิชาสามัญ สำคัญอย่างไร มาดูตารางสอบ สถิติคะแนนสอบและเราเอาคะแนนไปใช้ทำอะไรกัน ?

06 ตุลาคม 2559

9 วิชาสามัญ สำคัญอย่างไร มาดูตารางสอบ สถิติคะแนนสอบและเราเอาคะแนนไปใช้ทำอะไรกัน ?

สำหรับน้องๆที่สนใจจะสอบตรงเข้าคณะและมหาวิทยาลัยที่ต้องกสรและทางมหาวิทยาลัยนั้นก็มีเปิดรับสอบตรงด้วย น้องๆจำเป็นต้องสอบ 9 วิชาสามัญ นี้เพื่อมีคะแนนให้กับทางมหาวิทยาลัยนั้นเอาไปใช้ในการคัดเลือก โดยที่น้องๆต้องตรวจสอบก่อนนะครับว่า คณะและมหาวิทยาลัยที่เราสนใจเปิดรับตรง และใช้คะแนนวิชาอะไรบ้าง (ใน 9วิชาสามัญ) เราก็ไปเลือกสอยเลยครับ

ติวสอบ 9 วิชาสามัญที่บ้านที่กรุงเทพ ขอนแก่น ภูเก็ต เชียงใหม่ โคราช ชลบุรี ระยอง
ตารางสอบ 9 วิชาสามัญ เดือนตุลาคม 2559 นี้

คะแนนสอบ 9 วิชาสามัญเอาไปใช้ทำอะไร ?

สำหรับน้องๆที่สนใจจะสอบตรงเข้าคณะและมหาวิทยาลัยที่ต้องกสรและทางมหาวิทยาลัยนั้นก็มีเปิดรับสอบตรงด้วย น้องๆจำเป็นต้องสอบ 9 วิชาสามัญ นี้เพื่อมีคะแนนให้กับทางมหาวิทยาลัยนั้นเอาไปใช้ในการคัดเลือก โดยที่น้องๆต้องตรวจสอบก่อนนะครับว่า คณะและมหาวิทยาลัยที่เราสนใจเปิดรับตรง และใช้คะแนนวิชาอะไรบ้าง (ใน 9วิชาสามัญ) เราก็ไปเลือกสอยเลยครับ9 วิชาสามัญ จะประกอบไปด้วยวิชา

1.ภาษาไทย
2.สังคมศึกษา
3.ภาษาอังกฤษ
4.คณิตศาสตร์ 1 (สำหรับ นร.สายวิทย์)
5.คณิตศาสตร์ 2 (สำหรับนร.สายศิลป์)
6.ฟิสิกส์
7.เคมี
8.ชีววิทยา
9.วิทยาศาสตร์พื้นฐาน (สำหรับนร.สายศิลป์)จำเป็นไหมที่ต้องสอบทั้ง9วิชา?

คณะสายวิทย์ต่างๆจะใช้แค่ 5-7 วิชา ส่วนสายศิลป์ ก็ประมาณ 3-5 วิชาครับ ซึ่งน้องๆต้องดูในระเบียบการของทางมหาวิทยาลัยที่น้องๆต้องการจะสมัครอีกที 

ถ้าต้องการสอบตรงเข้าคณะสายวิทย์เลือกสอบ

1.ภาษาไทย
2.สังคมศึกษา
3.ภาษาอังกฤษ
4.คณิตศาสตร์ 1
5.ฟิสิกส์
6.เคมี
7.ชีววิทยา


ถ้าต้องการสอบตรงเข้าคณะสายศิลป์เลือกสอบ

1.ภาษาไทย
2.สังคมศึกษา
3.ภาษาอังกฤษ
4.คณิตศาสตร์ 2
5.วิทยาศาสตร์พื้นฐาน


มหาวิทยาลัยไหนใช้คะแนนสอบ "9วิชาสามัญ" บ้าง?


- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- มหาวิทยาลัยทักษิณ
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- มหาวิทยาลัยนครพนม
- มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
- มหาวิทยาลัยนเรศวร
- มหาวิทยาลัยบูรพา
- มหาวิทยาลัยพะเยา
- มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
- มหาวิทยาลัยมหิดล
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
- มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
- มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
- มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
- มหาวิทยาลัยศิลปากร
- มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
- มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
- สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
- มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์


สถิติคะแนนสอบ 9 วิชาสามัญ

Total Rating ✔

9.2 stars – 2,789 reviews

More Reviews

แสดงความคิดเห็น

9 วิชาสามัญ สำคัญอย่างไร มาดูตารางสอบ สถิติคะแนนสอบและเราเอาคะแนนไปใช้ทำอะไรกัน ?

9 วิชาสามัญ, บทความจาก TutorFerry, แอดมิชชั่น