ห้องเรียนพิเศษ แก้ปัญหาอ่าน - เขียนภาษาไทย

สำหรับเด็กนักเรียนหลายคนมีปัญหาการเรียนไม่ทันในชั้นเรียน ซึ่งส่วนหนึ่งเกิดจากปัญหาเรื่องการอ่าน การเขียนภาษาไทยของนักเรียน นักเรียนบางคนอ่านไม่คล่อง นักเรียนบางคนอยู่ ประถม 2 ประถม 3 แล้วยังอ่านไม่ได้เลยก็มี ซึ่งเป็นปัญหาในการเรียนรู้ของเด็กๆอย่างมากในทุกๆวิชาไม่ใช่เฉพาะวิชาภาษาไทยเท่านั้นการอ่าน เขียนภาษาไทย

สำหรับเด็กนักเรียนหลายคนมีปัญหาการเรียนไม่ทันในชั้นเรียน ซึ่งส่วนหนึ่งเกิดจากปัญหาเรื่องการอ่าน การเขียนภาษาไทยของนักเรียน นักเรียนบางคนอ่านไม่คล่อง นักเรียนบางคนอยู่ ประถม 2 ประถม 3 แล้วยังอ่านไม่ได้เลยก็มี ซึ่งเป็นปัญหาในการเรียนรู้ของเด็กๆอย่างมากในทุกๆวิชาไม่ใช่เฉพาะวิชาภาษาไทยเท่านั้นมาดูการฝึกอ่าน เขียนภาษาไทยในระดับต่างๆที่จะทำให้เด็กอ่าน เขียนภาษาไทยได้ 100 % กันครับ


ระดับปฐมวัย

-ฝึกเปล่งคำและเปล่งเสียงพูดชัดเจน
-ฝึกเปล่งเสียงท่องพยัญชนะ ก-ฮ ได้ชัดเจน 
-ฝึกออกเสียงสระ และจดจำได้
- ฝึกเขียน พยัญชนะ สระ วรรณยุกต์และตัวเลข ๐-๙ ได้ถูกต้อง 
-ฟังนิทาน เรื่องเล่าและ พูด ถาม ตอบได้ชัดเจน ถูกต้อง


ระดับประถม 1

-ฝึกอ่านแจกลูก
-ฝึกอ่าน-เขียนพยัญชนะ
-ฝึกอ่าน-เขียนสระ
- ฝึกอ่าน-เขียน วรรณยุกต์ 
-ฝึกการผันเสียงวรรณยุกต์
-ฝึกการอ่านเขียนแม่ ก กา
- ฝึกการอ่าน-เขียนคำที่มีตัวสะกด
-ฝึกการอ่าน-เขียนอักษรนำ
-ฝึกการอ่าน-เขียนคำควบกล้ำ
-ฝึกการอ่านออกเสียง
-ฝึกการอ่านจับใจความ
-ฝึกเขียนตามคำบอก
-ฝึกคัดลายมือ
-ฝึกอ่าน/เขียนและท่องบทอาขยาน


ระดับประถม 2 ขึ้นไป

-ฝึกเขียนตามคำบอก
-ฝึกคัดลายมือ
-ฝึกอ่านออกเสียง
-ฝึกอ่านจับใจความสำคัญ
-ฝึกเขียนเรื่องจากภาพ
-ฝึกตอบคำถามจากการฟัง
- ฝึกการเขียนสรุปความจากเรื่องที่อ่านและฟัง
-ฝึกการอ่าน-เขียนคำควบกล้ำ
-ฝึกการเขียนเรียงความ
-ฝึกอ่าน/เขียนและท่องบทอาขยาน


พัฒนาทักษะภาษาไทย ด้วยบันได 5 ขั้น


  • ขั้นที่ 1  หาเรื่องให้สนุก
  • ขั้นที่ 2  แจกลูก  สะกดคำ
  • ขั้นที่ 3  อ่านย้ำ  นำวิถี
  • ขั้นที่ 4  คัดลายมือ ให้ถูกวิธี
  • ขั้นที่ 5  เขียนตามคำบอกทุกวันFerry Group

Author & Editor

รับสอนพิเศษที่บ้าน เรียนพิเศษตัวต่อตัวที่บ้านกับติวเตอร์คุณภาพ รับประกันผลและความพอใจ 100% เรียนก่อนจ่ายทีหลังสะดวกมั่นใจได้

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น