คำบอกเล่าของคุณพ่อกับวิธีการโค้ชลูกและผลการสอบ TEDET ที่ผ่านมา (2559)

ครูหมง คุณพ่อที่สนใจและใส่ใจในเรื่องการเรียนของลูกชายมาตั้งแต่น้องยังเล็กๆ มาบอกวิธีการโค้ชเรื่องการเรียนให้ลูกพร้อมทั้งนำผลการสอบ TEDET ปี 2559 มาให้ดู โดยคุณพ่อหมงบอกกับเราว่าการสอนลูกเน้นความเข้าใจในบทเรียนที่เรียน ไม่ได้เน้นโจทย์ข้อสอบแข่งขัน

ผลการสอบ TEDET คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์


คำบอกเล่าของคุณพ่อกับวิธีการโค้ชลูกและผลการสอบ TEDET ที่ผ่านมา (2559)

คำบอกเล่าของคุณพ่อกับวิธีการโค้ชลูกและผลการสอบ TEDET ที่ผ่านมา (2559)

เฉลย TEDET ครบทุกระดับชั้นมีแล้วที่แอพพลิเคชั่นติดตั้ง (ระบบแอนดรอยด์) ที่ Google Play Store คลิกที่นี่
เฉลย TEDET ครบทุกระดับชั้นมีแล้วที่แอพพลิเคชั่น
ติดตั้ง (ระบบแอนดรอยด์) ที่ Google Play Store คลิกที่นี่

ครูหมง คุณพ่อที่สนใจและใส่ใจในเรื่องการเรียนของลูกชายมาตั้งแต่น้องยังเล็กๆ มาบอกวิธีการโค้ชเรื่องการเรียนให้ลูกพร้อมทั้งนำผลการสอบ TEDET ปี 2559 มาให้ดู โดยคุณพ่อหมงบอกกับเราว่าการสอนลูกเน้นความเข้าใจในบทเรียนที่เรียน ไม่ได้เน้นโจทย์ข้อสอบแข่งขัน


"ในวิชาคณิตศาสตร์ผมจะเน้นการสอนให้ลูกชายเข้าใจในระดับพร้อมในการสอบทั่วไป ไม่ได้เน้นแข่งขันในสนามแข่งขันโดยใช้เนื้อหาในตำราเรียน โจทย์พื้นฐาน โดยจะเรียนด้วยกันที่บ้านวันละประมาณ 15 นาที ซึ่งผลสอบที่ออกมาน้องจะได้คะแนนจากโจทย์ประยุกต์น้อย ในส่วนของวิชาวิทยาศาสตร์ การสอนจะเน้นรายลเอียดในเนื้อหา โดยฝึกทำโจทย์วันละประมาณ 10 ข้อ และมีติวพิเศษวันอาทิตย์อีก 1 ชั่วโมง โดยมีการควบคุมในเรื่องของเวลาที่ใช้ทำโจทย์ด้วย"

ครูหมงยังบอกอีกว่า สำหรับน้องคงจะต้องเพิ่มในส่วนของทักษะการทำโจทย์ประยุกต์และการเพิ่มความเร็วในการคิดโดยดึงหลักการคิดออกมาใช้ให้มีประสิทธอภาพมากขึ้น ในส่วนของวิทยาศาสตณ์คงต้องมีการเรียนรู้ที่เกินระกับชั้นมากขึ้น

ครูหมงและลูกชาย

ผลสอบ

ลูกชายครูหมง

Ferry Group

Author & Editor

รับสอนพิเศษที่บ้าน เรียนพิเศษตัวต่อตัวที่บ้านกับติวเตอร์คุณภาพ รับประกันผลและความพอใจ 100% เรียนก่อนจ่ายทีหลังสะดวกมั่นใจได้

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น