สำรวจ
เรตติ้ง
สอบเข้า
ออนไลน์

ครูสอนพิเศษ คุณภาพอันดับ1

» » โรงเรียนประถมและมัธยมในภูเก็ต มีโรงเรียนอะไรบ้าง

17 เมษายน 2560

โรงเรียนประถมและมัธยมในภูเก็ต มีโรงเรียนอะไรบ้าง

รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดภูเก็ต โรงเรียนมัธยม สพม. โรงเรียนนานาชาติ โรงเรียนเอกชน โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครภูเก็ต โรงเรียนประถม สพฐ. โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต วิทยาลัยสังกัดรัฐ และเอกชน

รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดภูเก็ต


ที่อยู่: 4020 วิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต ภูเก็ต 83000โรงเรียนมัธยม สพม.


อำเภอเมืองภูเก็ต


 • โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
 • โรงเรียนสตรีภูเก็ต
 • โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

อำเภอถลาง


 • โรงเรียนเมืองถลาง
 • โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม “จุติ-ก้อง อนุสรณ์”
 • โรงเรียนวีรสตรีอนุสรณ์

อำเภอกะทู้


 • โรงเรียนกะทู้วิทยา


โรงเรียนนานาชาติ


 • โรงเรียนนานาชาติ QSI ภูเก็ต
 • โรงเรียนานาชาติบริติช ภูเก็ต
 • โรงเรียนนานาชาติเฮดสตาร์ท
 • โรงเรียนภูเก็ต นานาชาติ อคาเดมี เดย์


โรงเรียนเอกชน • โรงเรียนกาญจนวัฒน์วิทยา
 • โรงเรียนพุทธมงคลนิมิต
 • โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา
 • โรงเรียนมุสลิมวิทยาภูเก็ต
 • โรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต
 • โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
 • โรงเรียนวิทยาสาธิต
 • โรงเรียนภูเก็ตไทยหัว(ประศาสน์วิทยา) phuketthaihuaโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครภูเก็ต • โรงเรียนเทศบาลวัดขจรรังสรรค์
 • โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
 • โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมฯ
 • โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง (ขุนวิเศษนุกูลกิจอุทิศ)
 • โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต
 • โรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดี


โรงเรียนประถม สพฐ. • เกาะมะพร้าว
 • เกาะสิเหร่
 • เกาะโหลน
 • บ้านกะตะ (ตรีทศยุทธอุปถัมภ์)
 • บ้านกู้กู
 • บ้านฉลอง
 • บ้านทุ่งคา (บุณยขจรประชา อาสา)
 • บ้านบางคู
 • บ้านสะปำ (มงคลวิทยา)
 • บ้านอ่าวนำบ่อ
 • วัดเทพนิมิตร
 • วัดลัฎฐิวนาราม
 • วัดสว่างอารมณ์
 • วัดสุวรรณคีรีเขต
 • วิชิตสงคราม
 • แหลมพันวา
 • อนุบาลภูเก็ต
 • ไทยรัฐวิทยา 29
 • บ้านกะหลิม
 • บ้านเก็ตโฮ่
 • บ้านบางทอง
 • วัดสุวรรณคีรีวงค์
 • บ้านเกาะนาคา
 • ถลางพระนางสร้าง
 • บ้านคอเอน
 • บ้านโคกวัดใหม่
 • บ้านเชิงทะเล (ตันติวิท)
 • บ้านท่าเรือ
 • บ้านบางเทา
 • บ้านบางโรง
 • บ้านป่าครองชีพ
 • บ้านป่าคลอก
 • บ้านพรุจำปา
 • บ้านพารา
 • บ้านม่าหนิก
 • บ้านไม้ขาว
 • บ้านลิพอน
 • บ้านสาคู
 • บ้านหมากปรก
 • บ้านแหลมทราย
 • บ้านอ่าวปอ
 • วัดเทพกระษัตรี
 • วัดมงคลวราราม
 • วัดเมืองใหม่
 • วัดศรีสุนทร (มิตรภาพ 15)
 • หงษ์หยกบำรุง


โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต • โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต อำเภอเมืองภูเก็ต
 • โรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู ๒๕๐๒)-โรงเรียนบ้านตลาดเหนือฯ เป็นโรงเรียนในสังกัด อบจ. ที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลนครภูเก็ต อำเภอเมืองภูเก็ต
 • โรงเรียน อบจ.บ้านไม้เรียบ (ตันติโกวิทบำรุง)อำเภอกะทู้ เปิดให้เป็นโรงเรียนที่มีการจัดระบบการเรียนการสอน ภาคภาษาอังกฤษ ทุกระดับชั้น)
 • โรงเรียน อบจ.บ้านนาบอน อำเภอเมืองภูเก็ต โรงเรียนประถมศึกษาวิทยาลัยสังกัดรัฐ และเอกชน


วิทยาลัยสังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา


 • วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
 • วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต
 • วิทยาลัยเทคนิคถลาง
 • วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต


วิทยาลัยสังกัดเอกชน


 • วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต
 • วิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจภาคใต้ (เอส.แบค)
 • วิทยาลัยราชพฤกษ์ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งวิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต จ.ภูเก็ต

ข้อมูลจาก : https://th.wikipedia.org/


Total Rating ✔

9.2 stars – 2,789 reviews

More Reviews

แสดงความคิดเห็น

โรงเรียนประถมและมัธยมในภูเก็ต มีโรงเรียนอะไรบ้าง