สร้างอะตอม ที่ประกอบด้วยโปรตอน, นิวตรอนและอิเล็กตรอน

สร้างอะตอมหนึ่งที่ประกอบด้วยโปรตอน, นิวตรอน, และอิเล็กตรอน รวมทั้งสังเกตว่าธาตุ, ประจุ, และมวลเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร หลังจากนั้นทดสอบเล่นเกมเพื่อตรวจสอบแนวคิดของตนเอง

วาดแบบจำลองอะตอม

โดยใช้จำนวนของโปรตอน นิวตรอน และอิเล็กตรอน 


วาดแบบจำลองอะตอม  โดยใช้จำนวนของโปรตอน นิวตรอน และอิเล็กตรอน
สร้างอะตอมหนึ่งที่ประกอบด้วยโปรตอน, นิวตรอน, และอิเล็กตรอน รวมทั้งสังเกตว่าธาตุ, ประจุ, และมวลเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร หลังจากนั้นทดสอบเล่นเกมเพื่อตรวจสอบแนวคิดของตนเอง

เรียนรู้เรื่อง

  • อะตอม
  • โครงสร้างอะตอม
  • สัญลักษณ์ไอโซโทป
  • นิวเคลียร์อะตอม


ตัวอย่างจุดประสงค์การเรียนรู้

  1. ใช้จำนวนของโปรตอน นิวตรอน และอิเล็กตรอน ในการวาดแบบจำลองอะตอม ระบุธาตุแล้วหามวลและประจุได้
  2. ทำนายว่าธาตุ ประจุ และมวลจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรเมื่อมีการเพิ่มและการลดโปรตอน นิวตรอน หรืออิเล็กตรอน
  3. ใช้ชื่อธาตุ มวล และประจุ เพื่อหาจำนวนโปรตอน นิวตรอน อิเล็กตรอน อะตอม และไอออน
  4. บอกความหมายของโปรตอน นิวตรอน อิเล็กตรอน อะตอม และไอออนได้
  5. สร้างสัญลักษณ์ไอโซโทรปิกของอะตอมที่กำหนดจำนวนโปรตอน นิวตรอนและอิเล็กตรอนให้
ทำการทดลองเพิ่มเติมที่แอพพลิเคชั่น คลิกเลย


Ferry Group

Author & Editor

รับสอนพิเศษที่บ้าน เรียนพิเศษตัวต่อตัวที่บ้านกับติวเตอร์คุณภาพ รับประกันผลและความพอใจ 100% เรียนก่อนจ่ายทีหลังสะดวกมั่นใจได้

0 ความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น