เรียนพิเศษกับติวเตอร์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เรียนพิเศษกับติวเตอร์จากจุฬาฯ มาดูโปรไฟล์ติวเตอร์จุฬาได้ที่นี่ สอนพืเศษที่บ้านโดยติวเตอร์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : Tutor Ferry 099-823-0343

จะเข้าศึกษามหาวิทยาลัยในฝัน
สอนพิเศษโดยติวเตอร์จุฬาฯ

 • เรียนฟิสิกส์ ติว PAT3 กับติวเตอร์ป. โท จาก คณะวิศวกรรมศสาตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย 
 • เรียนภาษาเกาหลี กับติวเตอร์คณะจิตวิทยา โทอักษรศาสตร์ ภาษาเกาหลี จุฬาลงกร์มหาวิทยาลัย
 • ติว PAT5 PAT7.6 กับติวเตอร์คณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิชาเอก การสอนภาษาไทย คู่กับ จิตวิทยาฯ
 • เรียนคณิตศาสตร์ กับติวเตอร์คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • เรียนภาษาอังกฤษ กับติวเตอร์คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 • เรียนสังคมศึกษา กับติวเตอร์คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • เรียนภาษาไทย กับติวเตอร์คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • เรียนภาษาญี่ปุ่น กับติวเตอร์คณะอักษรศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ-ญี่ปุ่น จุฬางกรณ์มหาวิทยาลัย
 • เรียนดาราศาสตร์ กับติวเตอร์รุศาสตร์จุฬา สาขามัธยมศึกษาวิทยาศาสตร์ และคอมพิวเตอร์
 • เรียนภาษาฝรั่งเศส กับติวเตอร์คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขาวิชา มัธยมศึกษา (วิชาเอก ภาษาฝรั่งเศส และ วิชาสังคมศึกษา)
 • ติว IELTS TOEIC กับติวเตอร์โท  รัฐศาสตร์  จุฬาฯ (เกียรตินิยม)
 • เรียนภาษาอังกฤษ กับติวเตอร์คณะบัญชี จุฬา ภาคอินเตอร์ เอกการเงิน BBA 
 • เรียนภาษาญี่ปุ่น กับติวเตอร์อักษรศาสตร์ เอกญี่ปุ่น จุฬาลงกรณณ์มหาวิทยาลัย
 • น้องประถมเรียนพิเศษ กับติวเตอร์ครุศาสตรมหาบัณฑิต ประถมศึกษา จุฬาฯ
 • ติว TOEIC TOEFL IELTS กับติวเตอร์คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ ภาคภาษาอังกฤษ (อินเตอร์)
 • เรียนชีววิทยา กับติวเตอร์คณะวิทยาศาสจตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ติวพื้นฐานวิศวะ กับติวเตอร์ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ครูฝ้าย อานนท์ หม้อสุวรรณ ( ID 10270 )

ติวเตอร์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สอนวิชา : ฟิสิกส์ - PAT3 ความถนัดทางด้านวิศวกรรม
สถานที่ :  จุฬา สยาม ลาดพร้าว ลาดปลาเค้า หรือบริเวณใกล้เคียง
สถาบันการศึกษา
ป. โท จาก คณะวิศวกรรมศสาตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย 
ป. ตรี จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สาขา เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เกีตรินิยมอันดับ 1
เทคนิคการสอน 
ได้เป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน ทางด้านวิศวกกรรมกับมหาลัยที่อเมริกา Oklahoma State University
http://www.tutorferry.com/2015/09/id-10270.html


ครูอีฟ พัชรธิดา บุญมาก ( ID 10529 )

ติวเตอร์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สอนวิชา :  ภาษาเกาหลี ตั้งแต่พื้นฐานจนถึงระดับการสอบ TOPIK
สถานที่ : กรุงเทพฯ - สยาม ,จุฬา ,สามย่าน ,บริเวณแนวรถไฟฟ้า BTS
สถาบันการศึกษา
คณะจิตวิทยา โทอักษรศาสตร์ ภาษาเกาหลี จุฬาลงกร์มหาวิทยาลัย
เทคนิคการสอน 
เป็นติวเตอร์พิเศษให้กับเด็กสาธิตจุฬา รักการสอน สอนเข้าใจง่าย อธิบายจนกว่าจะเข้าใจ ใจเย็น มีหนังสือแบบฝึกหัดให้ทำนอกเหนือจากที่เรียน 
เรียนหลักสูตรของมหาวิทยาลัยอีฮวา ประเทศเกาหลี
http://www.tutorferry.com/2015/11/id-10529.htmlครูบอส เกษม กิตติโสภิตวงศ์ ( ID 10431 )

ติวเตอร์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สอนวิชา :  
GAT ไทยเชื่อมโยง
PAT5 ความถนัดทางวิชาชีพครู
PAT 7.6 ความถนัดทางภาษาบาลี
สถานที่ :  กรุงเทพฯ - สยาม แนว BTS
สถาบันการศึกษา
ปริญญาตรี  คณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิชาเอก การสอนภาษาไทย คู่กับ จิตวิทยาฯ
เทคนิคการสอน 
- ที่ 1 ระดับจังหวัดการแข่งขันวัดความสามารถภาษาไทยระดับ ม.2 
- สอบเข้าได้ที่ 4 (ห้องคิง) ชั้นม.4 แผนการเรียนวิทย์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ กรุงเทพมหานคร 
- ชมเชยเพชรยอดมงกุฎภาษาไทย ระดับ ม.ปลาย 
- ที่ 2 สอบแข่งขันความรู้ภาษาไทยระดับ ม.ปลาย จัดโดยโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 
- ที่ 3 สอบวัดความรู้ทางวิชาการ จัดโดย โรงเรียนสตรีวิทยา
-ตัวแทนในการแข่งขันวัดความสามารถทางภาษาไทย ของโรงเรียนเทพศิรินทร์
- สอบติดรับตรง สาขาวิชาภาษาไทย คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร 
- เหรียญทองวิชาภาษาไทย ของสถาบันกวดวิชาดาว้องส์์ 
- คะแนน GAT เชื่อมโยงภาษาไทย 150 เต็มทั้ง 2 รอบ 
- คะแนนแกทครั้งที่ 1 = 249ครั้งที่ 2 = 270 
- สอบติดคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
- สอบได้วิชาเอกภาษาไทยขั้นสูง คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ 
- สอบได้วิชาเอกสังคมขั้นสูง คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ 
http://www.tutorferry.com/2015/10/id-10431.htmlครูน้ำ ธนัชชา บุญญะ ( ID : 11425 )

ติวเตอร์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สอนวิชา : คณิตศาสตร์
สถานที่ : กรุงเทพฯ - จุฬาฯ ,สยาม ,สามย่าน
สถาบันการศึกษา
ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เทคนิคการสอน
สอนพื้นฐานคณิตศาสตร์ เพิ่มเกรดใน รร ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น
เป็นคนคุยง่าย สบายๆ ไม่เครียด ไม่ดุ คุยกันได้ค่า ชอบแลกเปลี่ยนความคิด สอนเนื้อหาแล้วต่อด้วยการทำโจทย์
http://www.tutorferry.com/2017/05/id-11425.htmlครูวิน ภีมชัย เสวกสุริยวงศ์ ( ID : 11369 )

ติวเตอร์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สอนวิชา : ภาษาอังกฤษ
สถานที่ : กรุงเทพฯ - สายไหม , ดอนเมือง, , บีทีเอส พญาไท
สถาบันการศึกษา
-รร.สาธิตจุฬา ป.1-- ม.6 (ประเภท สอบเข้าเรียน)
-ผ่านการสอบเข้าเรียนสาย คณิต-วิทย์ รร.เตรียม  อุดมศึกษา ชั้น ม.4
-ผ่านการสอบเข้าเรียน คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รอบรับตรง
เทคนิคการสอน
ผลงานด้านการเรียนภาษาอังกฤษ
เข้ารอบเพชรยอดมงกุฎ รางวัลชมเชย รอบ50 คนสุดท้าย ระดับ ม.ปลาย ตั้งแต่เรียนชั้น ม.4 และ ม.5
ผลสอบ ielts 8 
ผลสอบ cu-tep 107
กำลังจะเข้าศึกษาต่อในคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในปี2560 นี้ 
รู้เทคนิคในการเรียนภาษาอังกฤษอย่างไรให้สนุกและชอบ ถ้าชอบแล้วจะเรียนได้ดีเอง
http://www.tutorferry.com/2017/04/id-11369.htmlครูหงส์ ปนิดา แซ่โค้ว ( ID : 11363 )

ติวเตอร์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สอนวิชา : คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคม ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย
สถานที่ : กรุงเทพฯ - จามจุรีสแควร์ จุฬา สามย่าน สยาม พญาไท ราชเทวี
สถาบันการศึกษา
ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เทคนิคการสอน
สอนวิชาคณิต ไทย วิทย์ สังคม อังกฤษ ระดับประถมถึงมัธยมต้น
อัธยาศัยดี สอนให้เข้าใจได้ง่าย
http://www.tutorferry.com/2017/04/id-11363.htmlครูเมย์ สุภัชชา สัจจาภิรัตน์ ( ID : 11143 )

ติวเตอร์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สอนวิชา : ภาษาไทย - คณิตศาสตร์ - การบ้านทั่วไป
สถานที่ : กรุงเทพ - สยาม จุฬา สนามกีฬา ตามแนว bts ทุกสถานี 
สถาบันการศึกษา
ปริญญาตรีที่ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เทคนิคการสอน
ใจดี สอนสนุก มีเทคนิคการสอน เข้าใจเด็ก มีประสบการณ์การสอนมากมาย ทั้งโรงเรียนรัฐบาล เอกชน สาธิต นานาชาติ สอนทั้งติวการบ้าน เพิ่มเกรด ติวสอบ และสอบเข้า ม.1
http://www.tutorferry.com/2016/11/id-11143.htmlครูฝน วริษา ลุประสงค์ ( ID : 11066 )

ติวเตอร์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สอนวิชา : ภาษาญี่ปุ่น
สถานที่ : กรุงเทพฯ - แนวรถไฟฟ้า BTS, MRT
สถาบันการศึกษา
ปริญญาตรี คณะอักษรศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ-ญี่ปุ่น จุฬางกรณ์มหาวิทยาลัย
เรียนภาษาญี่ปุ่นที่ประเทศญี่ปุ่นเป็นเวลา2 ปี 
เทคนิคการสอน
สอนภาษาญี่ปุ่น ตั้งแต่ไม่มีพื้นฐาน-สอบวัดระดับ
มีประสบการณ์ทำงานในบริษัทที่ประเทศญี่ปุ่น ปัจจุบันทำงานเป็นล่ามในบริษัทญี่ปุ่นในไทย
http://www.tutorferry.com/2016/10/id-11066.htmlครูแพรว พัชรี รื่นเริง ( ID : 11016 )

ติวเตอร์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สอนวิชา : ภาษาเกาหลี - วิทยาศาสตร์ - ดาราศาสตร์
สถานที่ : กรุงเทพฯ
สถาบันการศึกษา
ป.ตรีจากครุศาสตร์จุฬา สาขามัธยมศึกษาวิทยาศาสตร์ และคอมพิวเตอร์
ป.โท คณะ educational technolgy ที่ Konkuk university (Seoul)
จบหลักสูตรระดับ6 korean language and culture program ที่ Seoul National University (Seoul)
เทคนิคการสอน
สอนภาษาเกาหลี และสอนวิทยาศาสตร์พื้นฐานได้เหมือนกันค่ะ เช่น โลกและดาราศาสตร์ ธรณีวิทยา 
ใช้เทคนิคการสอนหลายๆแบบค่ะ เพราะเคยเป็นครูสอน ทั้งมัธยมวิชาวิทยาศาสตร์และคอมพิวเตอร์ รวมถึงสอนพิเศษภาษาเกาหลี และสอนภาษาไทยให้คนเกาหลีมาก่อน บางทีจะมีแทรก
ประสบการณ์ที่เคยใช้ชีวิตอยู่ที่เกาหลีมา4ปี เรื่องที่คนไทยสนใจเกี่ยวกับเกาหลีแทบทุกอย่างแทรกให้นร.ด้วยค่ะ
http://www.tutorferry.com/2016/09/id-11016.htmlครูแอร์ ฑิตยาภา  อรรถพูลทรัพย์ ( ID 10906 )

ติวเตอร์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สอนวิชา : ภาษาอังกฤษ - ภาษาฝรั่งเศส - ภาษาญี่ปุ่น - สังคมศึกษา
สถานที่ : กรุงเทพฯ - สถานที่ที่มีรถไฟฟ้าหรือรถไฟใต้ดินไปถึง - พระราม 2 - สุขุมวิท - สมุทรปราการ
สถาบันการศึกษา
จบคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขาวิชา มัธยมศึกษา (วิชาเอก ภาษาฝรั่งเศส และ วิชาสังคมศึกษา)
เทคนิคการสอน
ภาษาฝรั่งเศส - ทุกระดับชั้น
ภาษาอังกฤษ - ประถม และมัธยมต้น
สังคมศึกษา - ทุกระดับชั้น
ภาษาญี่ปุ่น - เบื้องต้น
เคยฝึกสอนที่โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ โรงเรียนพุทธจักรวิทยา และโรงเรียนนนทรีวิทยา ทั้งสองวิชา รวมถึงได้สอนพิเศษในวิชาต่าง ๆ ตลอด 2 ปี ปัจจุบันเป็น พนักงานตอนรับบนเครื่องบิน รักเด็ก ชอบสอน ยิ้มง่าย
http://www.tutorferry.com/2016/07/id-10906.htmlครูกุ้ง sirinporn techarattanaprasert ( ID 10817 )

ติวเตอร์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สอนวิชา : ภาษาอังกฤษ - ติวสอบ IELTS, SAT, TOEIC, O-Net
สถานที่ : เชียงใหม่
สถาบันการศึกษา
ปริญญาตรี-โท  รัฐศาสตร์  จุฬาฯ (เกียรตินิยม)
เทคนิคการสอน
เชี่ยวชาญการสอนภาษาอังกฤษทุกระดับชั้น ชอบติวน้องๆที่พื้นฐานภาษาอังกฤษไม่แน่นให้เก่ง 
รวมถึงเชี่ยวชาญติวข้อสอบ IELTS, SAT, TOEIC, O-Net  ถนัดสอน? Grammar, Reading, Writing และ สนทนาภาษาอังกฤษ เป็นพิเศษ 
ประสบการณ์
อดีตล่ามและผู้ช่วยวิจัย ของ ดร.สตีฟ ที่ SIM University, Singapore 
อาจารย์สอนภาษาอังกฤษโรงเรียนกวดวิชาชั้นนำหลายแห่งในกรุงเทพฯ (Group & Private) 
ประสบการณ์ใช้ชีวิตต่างประเทศที่ อังกฤษ  นอร์เวย์  อิตาลี  เยอรมัน และสวีเดน (ทุกครั้งจะพักหลายเดือน)
เป็นทั้งติวเตอร์, ที่ปรึกษา รักการสอน เข้าใจนักเรียน และนักเรียนที่สอนทุกคนประสบความสำเร็จในการเรียนภาษาอังกฤษและการสอบ
http://www.tutorferry.com/2016/05/id-10817.htmlครูเมเฮ่ ชนัญชิดา บัญชานุรัตน์ ( ID 10802 )

ติวเตอร์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สอนวิชา : ภาษาอังกฤษ
สถานที่ : กรุงเทพฯ - ทุกเส้นทาง BTS/MRT ,สยาม, จามจุรีสแควร์, วงเวียนใหญ่, กรุงธนบุรี ,TERMINAL 21, Silom Complex, ศาลาแดง, สีลม, ช่องนนทรี
สถาบันการศึกษา
ปริญญาตรีบัญชี จุฬา ภาคอินเตอร์ เอกการเงิน BBA 
นักเรียนแลกเปลี่ยนประเทศฟินแลนด์ (ใช้ภาษาอังกฤษตลอดเวลา) เป็นเวลา 6 เดือน
เทคนิคการสอน
- ทำงานที่อเมริกา ติดต่อลูกค้า ประชาสัมพันธ์ 3 เดือน
- เป็นไกด์ให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติทัวร์กรุงเทพฯ กลุ่มเล็ก 2 เดือน 
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรทำอาหารไทยและตะวันตก วิทยาลัยดุสิตธานี 
เป็นคนร่าเริง ตลก เฮฮา และมีใจรักภาษาอังกฤษมาก เมเลยอยากนำความบันเทิงมาผสมผสานกับการสอนภาษาอังกฤษแบบสนุกสนาน ไม่เครียด แต่ได้เนื้อหาสาระไปด้วย 
ไม่จำเป็นต้องท่องแกรมม่าให้จบทั้งเล่ม ไม่ต้องท่องศัพท์ได้ทั้งดิกชันนารี สำเนียงก็ไม่ต้องเป๊ะเหมือนเจ้าของภาษา เพราะเมเชื่อว่าสุดท้ายแล้วการสื่อสารคือหัวใจสำคัญของภาษา แค่สื่อสารรู้เรื่องก็พอแล้ว
http://www.tutorferry.com/2016/04/id-10802.htmlครูฝ้าย ปริยาภัทร อุดมนิทัศน์ ( ID 10617 )

ติวเตอร์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สอนวิชา : ภาษาญี่ปุ่น
สถานที่ : กรุงเทพฯ ติดแนวรถไฟฟ้า BTS
สถาบันการศึกษา
มัธยม สายศิลป์ ญี่ปุ่น เตรียมอุดมศึกษา
ปริญญาตรี อักษรศาสตร์ เอกญี่ปุ่น จุฬาลงกรณณ์มหาวิทยาลัย
นักเรียนทุกวิจัย Osaka University สาขาcomparative literature
เทคนิคการสอน 
สอนภาษาญี่ปุ่นและภาษาอังกฤษ เน้นพื้นฐาน จนถึงติวข้อสอบ และสอนสนทนา
ประสบการณ์สอน เป็นอาจารย์สอนภาษาไทยให้ชาวญี่ปุ่นที่ Himawari language school เป็นล่ามภาษาญี่ปุ่น มีประสบการณ์ทั้งทำงานที่ไทยและต่างประเทศ
นิสัย้ป็นมิตร คุยเก่ง เข้ากับคนง่าย ใจเย็น คิดบวก ให้กำลังใจเสมอ และไม่เครียด เน้นเรียนสนุก เข้าใจและไม่กดดัน เป็นเพื่อนคุยได้  และสอนให้ตรงตามความต้องการของนักเรียนอยากเน้นตรงไหนสามารถบอกเพื่อปรับเปลี่ยนได้ตลอด
http://www.tutorferry.com/2015/12/id-10617.htmlครูแหม่ม อัญชลี ธะสุข ( ID 10478 )

ติวเตอร์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สอนวิชา : วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ระดับประถมถึงมัธยม
สถานที่ : อ.เมือง ภูเก็ต
สถาบันการศึกษา
ครุศาสตรมหาบัณฑิต ประถมศึกษา จุฬาฯ
วิทยาศาสตรบัณฑิต ชีววิทยา. มช.
เทคนิคการสอน 
ติวเตอร์โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์ ฝ่ายประถม 
เป็นกันเอง สนุกสนาน เน้นความเข้าใจ
http://www.tutorferry.com/2015/11/id-10478.htmlครูแคท เนรัญชลา จันสีดา ( ID 10334 )

ติวเตอร์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สอนวิชา : ภาษาอังกฤษ TOEFL - TOEIC - IELTS - TU GET - CU TEP
สถานที่ :  กรุงเทพฯ - สยาม ตามแนว BTS - MRT
สถาบันการศึกษา
จบจากคณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ ภาคภาษาอังกฤษ (อินเตอร์)
เทคนิคการสอน 
ความถนัด : Grammar เพิ่มเกรด writing reading speaking conversation
เรียนอินเตอร์มาตั้งแต่เด็ก รับรองสำเนียง และเทคนิคการออกเสียงดีขึ้นแน่นอนค่ะ ส่วนด้านแกรมม่าและการเขียนก็จะมีเคล็ดลับการจำและการใช้แบบไม่ยากให้
http://www.tutorferry.com/2015/10/id-10334.html

ครูเบนซ์ กาญจนา กุศลกิตติวงศ์ ( ID 10127 )

ติวเตอร์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สอนวิชา :  ชีววิทยา 
สถานที่ :  สยาม วงเวียนใหญ่ ม.จุฬา จ.สมุทรสาคร ตามเส้นทางบีทีเอส
สถาบันการศึกษา
 คณะวิทยาศาสจตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เทคนิคการสอน 
เน้นพื้นฐานเด็กเป็นหลัก  เสริมจุดด้อยของเด็ก
http://www.tutorferry.com/2015/08/id-10127.htmlครูวิล สุรกมล แซ่ลี้ ( ID 10518 )

ติวเตอร์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สอนวิชา :  
PAT 3 พื้นฐานวิศวะ
คณิตศาสตร์
ฟิสิกส์
สถานที่ : กรุงเทพฯ - โซนสยาม จุฬา และตามแนว BTS
สถาบันการศึกษา
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
http://www.tutorferry.com/2015/11/id-10518.html


แอดไลน์ไอดี : tutorferry

โทรเลย
099-8230343


Ferry Group

Author & Editor

รับสอนพิเศษที่บ้าน เรียนพิเศษตัวต่อตัวที่บ้านกับติวเตอร์คุณภาพ รับประกันผลและความพอใจ 100% เรียนก่อนจ่ายทีหลังสะดวกมั่นใจได้

0 ความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น