สำรวจ
รีวิว
สอบเข้า
ออนไลน์

ครูสอนพิเศษ คุณภาพอันดับ1

หาครูสอนพิเศษตัวต่อตัว คลิกเลย

ค้นหาด้วยเสียง
ค้นหาด้วยเสียงคลิกที่นี่

» » จบปริญญาเอกตอนอายุ 23 ปี ทำได้อย่างไร?

13 มิถุนายน 2560

จบปริญญาเอกตอนอายุ 23 ปี ทำได้อย่างไร?

เริ่มด้วยการจบ ป.ตรี ตอนอายุ 19 ด้วยระบบ Pre Degree เรียนเก็บหน่วยกิตระดับปริญญาตรีได้ตั้งแต่ตอนจบ มัธยมศึกษาปีที่ 3และเมื่อจบชั้น ม.6 ก็สามารถเทียบโอนหน่วยกิตมาใช้ได้เลย

เริ่มด้วยการจบ ป.ตรี ตอนอายุ 19

Pre Degree

มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดโอกาสทางการศึกษาให้ผู้ที่ต้องการได้รับโอกาสที่ดีทั้งทางด้านการเรียนและการทำงาน ด้วยระบบ Pre Degree เรียนเก็บหน่วยกิตระดับปริญญาตรีได้ตั้งแต่ตอนจบ มัธยมศึกษาปีที่ 3และเมื่อจบชั้น ม.6 ก็สามารถเทียบโอนหน่วยกิตมาใช้ได้เลยการเรียนในระบบ Pre Degree 


 • สามารถจบระดับปริญญาตรีได้หลังจากจบ ม.6 แล้วแค่ 1 เทอม หรือ 1 ปีการศึกษาเท่านั้น
 • มีทางเลือกในการเรียนต่อและประกอบอาชีพได้เมื่ออายุยังน้อย
 • ทำให้การเรียน ม.ปลายมีคุณภาพมากขึ้น
 • ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

ค่าใช้จ่ายในการเรียน Pre Degree


 1. ค่าสมัคร 500 บาท
 2. ค่าขึ้นทะเบียนเข้าศึกษา 300 บาท
 3. ค่าบัตร นศ 60 บาท
 4. ค่าบำรุงมหาวิทยาลัย 300 บาท
 5. ค่าสมชิก นสพ.ข่าวรามคำแหง 100 บาท
 6. ค่าหน่วยกิต 50 บาท/หน่วยกิต (เริ่มต้น 18 หน่วยกิตเป็นเงิน 900 บาท)

* ค่าใช้จ่ายอาจมีการเปลี่ยนแปลง

หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร


 1. ใบ รบ.1 หรือใบประกาศนียบัตร จบ ม.3
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน
 3. สำเนาบัตรประชาชน
 4. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ หรือเปลี่ยนนามสกุล (ถ้ามี)
 5. ใบสมัครแลัใบขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา (ม.ร.2)
 6. รูปถ่าย 2 นิ้ว
 7. แผ่นระบายระเบียนประวัตินักศึกษา (ม.ร.25)


Pre Degree

ที่มา : http://www.ru.ac.th/th/

ติดตามข่าวสารการศึกษาได้ง่ายๆที่แอพพลเคชั่น คลิกเพื่อติดตั้ง

Total Rating ✔

9.2 stars – 2,789 reviews

More Reviews

แสดงความคิดเห็น

จบปริญญาเอกตอนอายุ 23 ปี ทำได้อย่างไร?

News