จบปริญญาเอกตอนอายุ 23 ปี ทำได้อย่างไร?

เริ่มด้วยการจบ ป.ตรี ตอนอายุ 19 ด้วยระบบ Pre Degree เรียนเก็บหน่วยกิตระดับปริญญาตรีได้ตั้งแต่ตอนจบ มัธยมศึกษาปีที่ 3และเมื่อจบชั้น ม.6 ก็สามารถเทียบโอนหน่วยกิตมาใช้ได้เลย

เริ่มด้วยการจบ ป.ตรี ตอนอายุ 19

Pre Degree

มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดโอกาสทางการศึกษาให้ผู้ที่ต้องการได้รับโอกาสที่ดีทั้งทางด้านการเรียนและการทำงาน ด้วยระบบ Pre Degree เรียนเก็บหน่วยกิตระดับปริญญาตรีได้ตั้งแต่ตอนจบ มัธยมศึกษาปีที่ 3และเมื่อจบชั้น ม.6 ก็สามารถเทียบโอนหน่วยกิตมาใช้ได้เลยการเรียนในระบบ Pre Degree 


 • สามารถจบระดับปริญญาตรีได้หลังจากจบ ม.6 แล้วแค่ 1 เทอม หรือ 1 ปีการศึกษาเท่านั้น
 • มีทางเลือกในการเรียนต่อและประกอบอาชีพได้เมื่ออายุยังน้อย
 • ทำให้การเรียน ม.ปลายมีคุณภาพมากขึ้น
 • ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

ค่าใช้จ่ายในการเรียน Pre Degree


 1. ค่าสมัคร 500 บาท
 2. ค่าขึ้นทะเบียนเข้าศึกษา 300 บาท
 3. ค่าบัตร นศ 60 บาท
 4. ค่าบำรุงมหาวิทยาลัย 300 บาท
 5. ค่าสมชิก นสพ.ข่าวรามคำแหง 100 บาท
 6. ค่าหน่วยกิต 50 บาท/หน่วยกิต (เริ่มต้น 18 หน่วยกิตเป็นเงิน 900 บาท)

* ค่าใช้จ่ายอาจมีการเปลี่ยนแปลง

หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร


 1. ใบ รบ.1 หรือใบประกาศนียบัตร จบ ม.3
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน
 3. สำเนาบัตรประชาชน
 4. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ หรือเปลี่ยนนามสกุล (ถ้ามี)
 5. ใบสมัครแลัใบขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา (ม.ร.2)
 6. รูปถ่าย 2 นิ้ว
 7. แผ่นระบายระเบียนประวัตินักศึกษา (ม.ร.25)


Pre Degree

ที่มา : http://www.ru.ac.th/th/

ติดตามข่าวสารการศึกษาได้ง่ายๆที่แอพพลเคชั่น คลิกเพื่อติดตั้ง

Tutor Ferry

Author & Editor

รับสอนพิเศษที่บ้าน เรียนพิเศษตัวต่อตัวที่บ้านกับติวเตอร์คุณภาพ รับประกันผลและความพอใจ 100% เรียนก่อนจ่ายทีหลังสะดวกมั่นใจได้

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น