อยากเข้า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เรียนพิเศษกับพี่ติวเตอร์ มช.

สอนพิเศษโดยพี่ติวเตอร์ มช. คณะแพทยศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาอุตสาหการ คณะเศรษฐศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย คณะเศรษฐศาสตร์ (International) คณะวิจิตร์ศิลป์ คณะฟู้ดซายน์ สาขาวิชาภาษาจีน สาขาศิลปะ วิชาโท ภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษย์ศาสตร์ ภาควิชาภาษาอังกฤษ

ติวเตอร์ ม.เชียงใหม่

สอนพิเศษโดยพี่ติวเตอร์ มช. คณะแพทยศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาอุตสาหการ คณะเศรษฐศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย คณะเศรษฐศาสตร์ (International) คณะวิจิตร์ศิลป์ คณะฟู้ดซายน์ สาขาวิชาภาษาจีน สาขาศิลปะ วิชาโท ภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษย์ศาสตร์ ภาควิชาภาษาอังกฤษ

สอนพิเศษโดยพี่ติวเตอร์ มช.

 • คณะแพทยศาสตร์
 • คณะเทคนิคการแพทย์
 • คณะสัตวแพทยศาสตร์
 • คณะเภสัชศาสตร์
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาอุตสาหการ
 • คณะเศรษฐศาสตร์ 
 • คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์
 • คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย
 • คณะเศรษฐศาสตร์ (International)
 • คณะวิจิตร์ศิลป์
 • คณะฟู้ดซายน์
 • สาขาวิชาภาษาจีน
 • สาขาศิลปะ วิชาโท ภาษาญี่ปุ่น
 • คณะมนุษย์ศาสตร์ ภาควิชาภาษาอังกฤษ

ครูน้ำไนล์ กรกนก ภู่น้อย ( ID : 11283 )

อยากเข้า ม.เชียงใหม่เรียนพิเศษกับพี่ติวเตอร์ มช.

สอนวิชา : ภาษาอังกฤษ
สถานที่ : เชียงใหม่
ค่าเรียน : 200 - 300 บาท / ชั่วโมง
สถาบันการศึกษา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะเทคนิคการแพทย์
เทคนิคการสอน
มีประสบการณ์สอน การสอนเป็นกันเอง ไม่ดุ ใส่ใจน้องๆค่ะ
http://www.tutorferry.com/2017/03/id-11283.htmlครูออดแอด พริ้มพราว จิตบริสทธิพงษ์ ( ID 10290 )

อยากเข้า ม.เชียงใหม่เรียนพิเศษกับพี่ติวเตอร์ มช.

สอนวิชา : 
ชีวะ, ฟิสิกส์ ม.ปลาย
วิทยาศาสตร์ ม.ต้น
สถานที่ :  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ค่าเรียน : 250 - 300 บาท / ชั่วโมง
สถาบันการศึกษา
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เทคนิคการสอน 
มีความรู้ความสามารถในด้านวิทยาศาสตร์ เน้นการสอนที่เข้าใจง่าย ยินดีสอนเกินเวลาโดยไม่คิดเงินเพิ่มหากน้องๆไม่เข้าใจในบทเรียนวันนั้น ตามเป้าหมายที่คาดหวังว่าน้องควรเข้าใจในแต่ละบทเรียน
มนุษยสัมพันธุ์ดี เข้ากับเด็กได้ง่าย ลักษณะการสอนเน้นปรับความรู้พื้นฐานให้แน่น โดยเฉพาะการคำนวณ มีเทคนิคการจำอย่างเป็นเหตุเป็นผลที่หลากหลาย
http://www.tutorferry.com/2015/09/id-10290.htmlครูกิ๊ฟ ธัญชนิตา เทอดปัญญากุล ( ID:11525 )

อยากเข้า ม.เชียงใหม่เรียนพิเศษกับพี่ติวเตอร์ มช.

สอนวิชา : คณิตศาสตร์
สถานที่ : เชียงใหม่ -  มช. สุเทพ ,สวนดอก คณะเเพทย์ ,วัดพระสิงค์ ,สันติธรรม ช้างเผือก
ค่าเรียน : 250 - 300 บาท / ชั่วโมง
สถาบันการศึกษา
ปริญญาตรี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย เชียงใหม่
สอนเทคนิคการสอน
สอนคณิตศาสตร์  
เป็นคนตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบ ตั้งใจสอน 
http://www.tutorferry.com/2017/07/id11525.htmlครูพิชซ่า กานต์พิชชา เกษมสุขไพศาล ( ID 10271 )

อยากเข้า ม.เชียงใหม่เรียนพิเศษกับพี่ติวเตอร์ มช.

สอนวิชา : คณิตศาสตร์ แคลคูลัส1 วิศวกรรมศาสตร์
สถานที่ :  เซนทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่ มหาวิยาลัยเชียงใหม่
ค่าเรียน : 400 - 500 บาท / ชั่วโมง
สถาบันการศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาอุตสาหการ
http://www.tutorferry.com/2015/09/id-10271.htmlครูฝ้าย ปภาวดี   เจริญชัย ( ID 10752 )

อยากเข้า ม.เชียงใหม่เรียนพิเศษกับพี่ติวเตอร์ มช.

สอนวิชา : คณิตศาสตร์ - Math Gen (206171,206172)  คณะเศรษศาสตร์ ปี 1-ปี 2
สถานที่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,ห้างเมญ่า เชียงใหม่,กาดสวนแก้ว เชียงใหม่
ค่าเรียน : 250 - 350 บาท / ชั่วโมง
สถาบันการศึกษา
ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
เทคนิคการสอน 
มีประสบการณ์การสอน 3 ปี
1. สอนพิเศษคณิตศาสตร์เด็กมัธยมต้นต้น โรงเรียนบ้านหนองนกปีกกา ปี 2555
2. สอนพิเศษคณิตศาสตร์เด็ก ม.4 -ม.5 โรงเรียนเพชรวิทย์จังหวัดตาก ปลายปี 2556
3. สอนพิเศษคณิตศาสตร์ เด็ก ม.4-ม.5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ปลายปี 2557-ปัจจุบัน
4. สอนพิเศษคณิตศาสตร์เด็ก gifted ม.4 โรงเรียนมงฟอร์ด เชียงใหม่ 
5. สอนพิเศษบัญชีเบื้องต้นสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6. สอนพิเศษคณิตศาสตร์ ม.3 โรงเรียนเรยีนา
7. สอนคณิตศาสตร์ ม.5 โรงเรียนปรินส์รอยอล 
8. สอนคณิตศาสตร์ ป.4-6 เตรียมสอบ ม.1 รร. เรยีนา ( ปัจจุบัน)
9. สอนคณิตศาสตร์ ม.1-3 เตรียมสอบ ม.4 รร. พระหฤทัย (ปัจจุบัน) 
10. สอนคณิตศาสตร์ ม.5 โรงเรียนพระหฤทัย เพื่อเตรียมสอบเข้ามหาลัย
11. สอนคณิตศาสตร์ เตรียมสอบ PAT1 ม.6 โรงเรียนโรงเรียนวารีเชียงใหม่ 
12. สอนคณิตศาสตร์เตรียมสอบไล่ ป.3 โรงเรียนดาราวิทยาลัย (ปัจจุบัน)
นิสัยร่าเริง  สอนสนุก เป็นกันเอง  มีเทคนิคทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย  สอนให้ทำความเข้าใจมากกว่าการจำ
http://www.tutorferry.com/2016/03/id-10752.htmlครูพร อัมพร มัคคพันธ์ ( ID:11490 )

อยากเข้า ม.เชียงใหม่เรียนพิเศษกับพี่ติวเตอร์ มช.

สอนวิชา : ฟิสิกส์ - คณิตศาสตร์ - แคลคูลัส
สถานที่ : เชียงใหม่ - เซนทรัลเฟสเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
ค่าเรียน : 250 - 350 บาท / ชั่วโมง
สถาบันการศึกษา
ปริญญาตรี  คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ (ไมเนอร์คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สอนเทคนิคการสอน
สอนวิชาฟิสิกส์- ม.ปลายและระดับอุดมศึกษา (สอนเนื้อหาก่อนเรียน และทบทวนก่อนสอบกลางภาค ปลายภาค หรือสอบเข้าสถาบันอุดมศึกษา)
วิชาคณิตศาสตร์- ม.ปลายและระดับอุดมศึกษา(สอนเนื้อหาก่อนเรียน และทบทวนก่อนสอบกลางภาค ปลายภาค หรือสอบเข้าสถาบันอุดมศึกษา)
แคลคูลัส ระดับอุดมศึกษา(สอนเนื้อหาก่อนเรียน และทบทวนก่อนสอบกลางภาค ปลายภาค)
เน้นให้น้องคิดเป็น ทำโจทย์ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่สอนเป็นหลังจากได้เรียนแล้ว
http://www.tutorferry.com/2017/06/id11490.htmlครูจิว สุภาวินี อัมวาทย์ ( ID : 11332 )

อยากเข้า ม.เชียงใหม่เรียนพิเศษกับพี่ติวเตอร์ มช.

สอนวิชา : ภาษาไทย
สถานที่ : เชียงใหม่ - มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, อำเภอเมืองเชียงใหม่,อำเภอเเม่เหียะ, อำเภอหางดง
ค่าเรียน : 250 - 350 บาท / ชั่วโมง
สถาบันการศึกษา
ปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เทคนิคการสอน
สอนภาษาไทย  ทุกระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่1 จนถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ บุคคลทั่วไปที่ต้องการเรียนเพิ่มเติม รับสอนตั้งแต่ปรับพื้นฐาน เนื้อหาตามระดับชั้น หรือติวสอบต่างๆ รวมถึง getภาษาไทย และคณิตศาสตร์ ทุกระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่1 จนถึง มัธยมศึกษาปีที่ 3  
รับสอนตั้งแต่ปรับพื้นฐาน เนื้อหาตามระดับชั้น หรือติวสอบต่างๆ
เป็นคนร่าเริง สดใส ใจเย็น เข้าใจความแตกต่างของบุคนลแต่ละช่วงวัย
วิเคราะห์ผู้เรียนในคาบแรกที่เริ่มสอน เพื่อเลือกวิธีการสอนที่เหมาะสมกับผู้เรียนแต่ละคน ซึ่งผู้เรียนแต่ละคนก็จะใช้รูปแบบการสอนที่แตกต่างกันไป เพื่อให้ง่ายต่อการเรียนรู้และเข้าใจ และผู้เรียนเป็นไปตามวัตถุประสงค์ให้มากที่สุด
http://www.tutorferry.com/2017/04/id-11332.htmlครูน้ำ วริศรา  แก้วไชย ( ID 10101 )

อยากเข้า ม.เชียงใหม่เรียนพิเศษกับพี่ติวเตอร์ มช.

สอนวิชา :  PAT1 คณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถม - มัธยมปลาย
สถานที่ :  
อำเภอเมืองเชียงใหม่
บริเวณมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
บริเวณมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
บริเวณมหาวิทยาลัยแม่โจ้
ค่าเรียน 200 - 300 บาท / ชั่วโมง
สถาบันการศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เอกคณิตศาสตร์ โทจิตวิทยา (เกียรตินิยมอันดับ1)
เทคนิคการสอน 
สอนเป็นกันเอง  เข้าใจธรรมชาติของเด็กและวัยรุ่น  ใจเย็น อารมณ์ดี ปรับการสอนตามพื้นฐานของนักเรียน  เน้นการทำความเข้าใจเนื้อหา  และฝึกวิเคราะห์ทำโจทย์
http://www.tutorferry.com/2015/08/id-10101.htmlครูเกล้า ณิชาภัทร สุปินะ ( ID:11496 )

อยากเข้า ม.เชียงใหม่เรียนพิเศษกับพี่ติวเตอร์ มช.

สอนวิชา : ภาษาอังกฤษ - ภาษาเยอรมัน
สถานที่ : เชียงใหม่ - มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ค่าเรียน : 250 - 350 บาท / ชั่วโมง
สถาบันการศึกษา
ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ (International) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สอนเทคนิคการสอน
เป็นกันเองกับทุกคน ใจเย็น เข้ากับบุคลอื่นได้ง่าย
http://www.tutorferry.com/2017/06/id11496.htmlครูไอออน สวรรยา ทาเขียว ( ID : 11461 )

อยากเข้า ม.เชียงใหม่เรียนพิเศษกับพี่ติวเตอร์ มช.

สอนวิชา : ศิลปะ การใช้สี เส้น ประดิษฐ์ต่างๆ
สถานที่ : เชียงใหม่  - คูเมือง, ใกล้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, แม่เหียะ, ช้างเผือก
ค่าเรียน : 250 - 350 บาท / ชั่วโมง
สถาบันการศึกษา
ปริญญาตรี คณะวิจิตร์ศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เทคนิคการสอน
สอนวิชาศิลปะ การใช้สี เส้น ประดิษฐ์ต่างๆ ระดับประถม
http://www.tutorferry.com/2017/06/id-11461.htmlครูปาล์ม นันทรัตน์ บุญเลา ( ID 10565 )

อยากเข้า ม.เชียงใหม่เรียนพิเศษกับพี่ติวเตอร์ มช.

สอนวิชา : เคมี
สถานที่ : เชียงใหม่ - ตัวเมืองและมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ค่าเรียน : 250 - 300 บาท / ชั่วโมง
สถาบันการศึกษา
จบปริญญาตรี คณะฟู้ดซายน์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.tutorferry.com/2015/12/id-10565.htmlครูด้าย กรฎา เกตุเมธาวิทย์ ( ID 10257 )

อยากเข้า ม.เชียงใหม่เรียนพิเศษกับพี่ติวเตอร์ มช.

สอนวิชา : ภาษาอังกฤษ  ติวสอบTOEIC
สถานที่ :  จ. เชียงใหม่ อ.เมือง อ.สันกำแพง และบริเวณรอบนอกเมืองเชียงใหม่
ค่าเรียน : 250 - 400 บาท / ชั่วโมง
สถาบันการศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะเศรษฐศาสตร์
เทคนิคการสอน 
ลักษณะการสอน จะเป็นกันเอง สนุกๆ ไม่เครียด เน้นให้เข้าใจ มากกว่าท่องจำ เพราะวิชาภาษาอังกฤษ ถ้าเราเข้าใจเเล้ว เราจะสมารถนำไปประยุกต์กับเรื่องอื่นๆได้ค่ะ
http://www.tutorferry.com/2015/09/id-10257.htmlครูบ๊อบ ธนพนธ์ ทองถนอม ( ID 10205 )

อยากเข้า ม.เชียงใหม่เรียนพิเศษกับพี่ติวเตอร์ มช.

สอนวิชา : ภาษาจีน
สถานที่ :  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,ถนนนิมมานเหมินทร์ ,บริเวณภายในคูเมืองเชียงใหม่ ,โรงพยาบาลมหาราช(สวนดอก)
ค่าเรียน : 350 - 450 บาท / ชั่วโมง
สถาบันการศึกษา
ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาจีน จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เทคนิคการสอน 
บรรยากาศในการเรียนจะไม่เคร่งเครียดแน่นอน เพราะเราจะไม่จำกัดการเรียนแค่การท่องและอ่านในหนังสือหรือตำรา การสอดแทรกความรู้ในเนื้อหาบทเรียนต่างๆลงไปในการทำกิจกรรมอะไรสักอย่างหนึ่งที่ลูกศิษย์ได้เข้าร่วม จะทำให้การซึมซับเนื้อหาของภาษาจีนดียิ่งขึ้น เข้าใจลึกซึ้งมากขึ้น รวมถึงช่วยเพิ่มความอยากเรียนภาษาจีนมากขึ้นไปอีกด้วย
http://www.tutorferry.com/2015/08/id-10205.htmlครูน้ำหวาน ศิรภัสสร หมื่นบาล ( ID 10204 )

อยากเข้า ม.เชียงใหม่เรียนพิเศษกับพี่ติวเตอร์ มช.

สอนวิชา : ภาษาอังกฤษ ได้ทุกระดับชั้นตั้งแต่อนุบาลถึงมัธยมปลาย ทั้งpart reading grammar vocabulary และสามารถสอนเพื่อเตรียมตัวสอบ สอบแข่งขัน สอบเข้ามหาวิทยาลัยได้
สถานที่ :  จังหวัดเชียงใหม่ในเขตอำเภอเมือง ศูนย์การค้าเมย่า ,ถนนนิมมานเหมิน ,มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ค่าเรียน : 250 - 300 บาท / ชั่วโมง
สถาบันการศึกษา
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เทคนิคการสอน 
สอนให้เด็กเข้าใจและนำไปใช้ได้จริง และยังสอนนักเรียนเพื่อสอบแข่งขันและสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้และยังสามารถสอนวิชาคณิตศาสต์. ฟิสิกส์ได้เป็นอย่างดีเช่นเดียวกับวิชาภาษาอังกฤษเป็นคนใจเย็น. ใจดี เข้าใจธรรมชาติของเด็กแต่ละวัย สอนให้เด็กเน้นการเข้าใจ. สามารถนำไปใช้ได้จริง มีสื่อการสอนที่ดีทำให้นักเรียนสนุกและเพลิดเพลินไปกับการเรียนภาษาอังกฤษ
http://www.tutorferry.com/2015/08/id-10204.htmlครูโอชิน สาริสา ธรรมลังกา ( ID:11491 )

อยากเข้า ม.เชียงใหม่เรียนพิเศษกับพี่ติวเตอร์ มช.

สอนวิชา : ภาษาญี่ปุ่น ติวสอบ N4 N5 - ศิลปะ
สถานที่ : เชียงใหม่
ค่าเรียน : 300 - 400 บาท / ชั่วโมง
สถาบันการศึกษา
ปริญญาตรี สาขาศิลปะ วิชาโท ภาษาญี่ปุ่น และ ปริญญาโทสาขา ศิลปะ ทั้งสองจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สอนเทคนิคการสอน
สอนภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น บทสนทนา ติวสอบ N4 N5 สอนให้ชาวไทยและต่างชาติได้ สอนศิลปะสำหรับเด็กเล็ก ถึงประถมเป็นลูกครึ่ง ไทยญี่ปุ่น เกิด และโต ในประเทศญี่ปุ่นช่วงวัยเด็ก ย้ายถิ่นฐานตามครอบครัวและใช้ชีวิต ช่วงประถมและมัธยม ในสหรัฐจบอเมริกา พูดได้สามภาษา ไทย ในระดับเจ้าของภาษา ญี่ปุ่นและอังกฤษ ในระดับคล่องแคล่ว
อายุ 30 ปี รุปร่างสันทัด บุคลิคกภาพดี  พุดจากฉะฉานไม่ติดขัด (เคยผ่านงานพิธีกร ร้องเพลง และการพากย์เสียง)
เริ่มสอนพิเศษภาษาญี่ปุ่น ตั้งแต่อายุ 18 ให้กลุ่มเพื่อนและรุ่นน้อง และเข้าทำงานกับบริษัทญี่ปุ่น ในกรุงเทพ รวมทั้งประสบการการใช้ชีวิตในการศึกษาแลกเปลี่ยน ณ ประเทศญี่ปุ่น เป็นเวลา หนึ่งปี  ทำงานล่ามอิสระ และเดินทางไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่น บ่อยครั้ง  ปัจจุบันเป็นล่ามอิสระ และติวเตอร์ ตามสถาบันกวดวิชา ต่าง และนักวิจัยอิสระด้านศิลปะวัฒนธรรม   
สอนโดนออกแบบบทเรียน ที่เข้าใจง่าย อธิบายโดยใช้ภาพประกอบและบทสนทนาที่ใช้สำเนียงเจ้าของภาษา มีอารมณ์ขันและสนุกสนาน เน้นบรรยากาศที่เป็นกันเอง และเน้นการใช้งานได้จริง
http://www.tutorferry.com/2017/06/id11491.htmlครูข้าวฟ่าง สกลุสภา นาพันธุ์ ( ID:11522 )

อยากเข้า ม.เชียงใหม่เรียนพิเศษกับพี่ติวเตอร์ มช.

สอนวิชา : ภาษาอังกฤษ
สถานที่ : เชียงใหม่
ค่าเรียน : 250 - 350 บาท / ชั่วโมง
สถาบันการศึกษา
ปริญญาตรี คณะมนุษย์ศาสตร์ ภาควิชาภาษาอังกฤษ  ม.เชียงใหม่
นักศึกษาทุนเรียนดีต่อเนื่อง
สอนเทคนิคการสอน
เข้ากับคนง่าย มองโลกในแง่ดี นักเรียนที่เรียนด้วยทุกคนมีความสุข สนุกไปกับการสอน ทั้งสอนตามความต้องการของผู้เรียน และมักจะแนะนำความรู้ เทคนิคการใช้ภาษาอังกฤษที่สามารถใช้ในชีวิตประจำวันได้เสมอ
http://www.tutorferry.com/2017/07/id11522.html


แอดไลน์ไอดี : tutorferry

โทรเลย
099-8230343


Ferry Group

Author & Editor

รับสอนพิเศษที่บ้าน เรียนพิเศษตัวต่อตัวที่บ้านกับติวเตอร์คุณภาพ รับประกันผลและความพอใจ 100% เรียนก่อนจ่ายทีหลังสะดวกมั่นใจได้

0 ความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น