สำรวจ
รีวิว
สอบเข้า
ออนไลน์

ครูสอนพิเศษ คุณภาพอันดับ1

หาครูสอนพิเศษตัวต่อตัว คลิกเลย

ค้นหาด้วยเสียง
ค้นหาด้วยเสียงคลิกที่นี่

» » อยู่เชียงใหม่มาทดสอบภาษาอังกฤษกับ CMU-eTEGS และมาดูตัวอย่างข้อสอบกัน

04 กรกฎาคม 2560

อยู่เชียงใหม่มาทดสอบภาษาอังกฤษกับ CMU-eTEGS และมาดูตัวอย่างข้อสอบกัน

Chiang Mai University Electronic Test of English for Graduate Studies เป็นการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ได้พัฒนาขึ้นอย่างเป็นระบบมีมาตรฐานสากลและเชื่อถือได้ เหมาะสำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษาหรือบุคคลทั่วไปที่ต้องการทดสอบภาษาอังกฤษของตนเอง

Chiang Mai University Electronic Test of English for Graduate Studies

สอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ได้พัฒนาขึ้นอย่างเป็นระบบมีมาตรฐานสากลและเชื่อถือได้ เหมาะสำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษาหรือบุคคลทั่วไปที่ต้องการทดสอบภาษาอังกฤษของตนเอง

เป็นการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ได้พัฒนาขึ้นอย่างเป็นระบบมีมาตรฐานสากลและเชื่อถือได้ เหมาะสำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษาหรือบุคคลทั่วไปที่ต้องการทดสอบภาษาอังกฤษของตนเอง 

ผู้สนใจสามารถสอบได้

 • ทุกวันพฤหัสบดี(เวลา 09.00-12.00 น. หรือ 13.00-16.00 น.)
 • วันเสาร์ (เวลา 09.00-12.00 น. หรือ 13.00-16.00 น.) 
 • วันอังคารรอบบ่าย(เวลา 13.00-16.00 น.)

 ***ให้สมัครสอบก่อนล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน เพราะที่นั่งมีจำนวนจำกัด

วิธีการสมัครสอบ

สมัครสอบด้วยตนเองที่สถาบันภาษาฯ โดยกรอกใบสมัครพร้อมจ่ายเงินค่าสมัครสอบ โดยมีอัตราค่าสมัครสอบดังนี้
 • นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ค่าสมัครสอบ 400 บาท
 • นักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ค่าสมัครสอบ 800 บาท
 • นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ค่าสมัครสอบ 800 บาท
 • บุคคลากร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ค่าสมัครสอบ 800 บาท
 • นักเรียน/นักศึกษาสถาบันอื่น ค่าสมัครสอบ 1,000 บาท
 • บุคคลทั่วไป ค่าสมัครสอบ 1,500 บาท

เกณฑ์คะแนนสอบ

เพื่อผ่านเงื่อนไขความรู้ภาษาต่างประเทศที่บัณฑิตวิทยาลัยกำหนดไว้  มีดังนี้
 • 60 คะแนนขึ้นไป สำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษาหลักสูตรปกติ
 • 65 คะแนนขึ้นไป สำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษาหลักสูตรนานาชาติ
 • บางหลักสูตร/สาขาวิชา อาจมีเงื่อนไขคะแนนความรู้ภาษาต่างประเทศไม่ตรงตามเกณฑ์นี้  นักศึกษาบัณฑิตศึกษา ควรตรวจสอบข้อมูลเงื่อนไขความรู้ภาษาต่างประเทศกับภาควิชา/คณะอีกครั้ง


แนวข้อสอบ

ข้อสอบ CMU-eTEGS แบ่งออกเป็น 5 พาร์ทคือ

 • Part1 Vocabulary Test

อยู่เชียงใหม่มาทดสอบภาษาอังกฤษกับ CMU-eTEGS และมาดูตัวอย่างข้อสอบกัน

 • Part2 Structure Test

อยู่เชียงใหม่มาทดสอบภาษาอังกฤษกับ CMU-eTEGS และมาดูตัวอย่างข้อสอบกัน

 • Part3 Listening Test

อยู่เชียงใหม่มาทดสอบภาษาอังกฤษกับ CMU-eTEGS และมาดูตัวอย่างข้อสอบกัน

 • Part4 Reading Test

อยู่เชียงใหม่มาทดสอบภาษาอังกฤษกับ CMU-eTEGS และมาดูตัวอย่างข้อสอบกัน
อยู่เชียงใหม่มาทดสอบภาษาอังกฤษกับ CMU-eTEGS และมาดูตัวอย่างข้อสอบกัน

 • Part5 Writing Test

อยู่เชียงใหม่มาทดสอบภาษาอังกฤษกับ CMU-eTEGS และมาดูตัวอย่างข้อสอบกัน
อยู่เชียงใหม่มาทดสอบภาษาอังกฤษกับ CMU-eTEGS และมาดูตัวอย่างข้อสอบกัน


ดาวน์โหลดใบสมัครสอบคลิกที่นี่เลย

สำหรับผู้สมัครที่อยู่ต่างจังหวัดสามารถโอนเงินค่าสมัครสอบผ่านธนาคาร โดยโทรศัพท์มาตรวจสอบที่นั่งว่างได้ที่ 053-943-751~3 แล้วกรอกใบสมัครพร้อมโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารสถาบันภาษา มช. ตามรายละเอียดบัญชีดังนี้
ธนาคาร: ธนาคารกรุงเทพ  สาขามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประเภทบัญชี: สะสมทรัพย์  
ชื่อบัญชี: สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
เลขที่บัญชี: 667 – 003389 – 0 
เมื่อโอนเงินเรียบร้อยแล้ว  ผู้สมัครจะต้องแฟกซ์ใบสมัครและหลักฐานการโอนเงินมาพร้อมกันที่ 053-943-754 หรือส่งอีเมล์มาที่[email protected]  และกรุณาตรวจเช็คอีเมล์ยืนยันการสมัครจากเจ้าหน้าที่ด้วย
เมื่อผู้สมัครได้ทำการชำระค่าสอบเรียบร้อยแล้ว หากผู้สมัครประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงวันและเวลาสอบ กรุณาเข้ามาติดต่อที่ออฟฟิตเท่านั้น และผู้สมัครจะต้องเเจ้งล้วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทำการ พร้อมชำระค่าธรรมเนียมเป็นจำนวนเงิน 200 บาท
หากผู้สมัครต้องการยกเลิกการสมัครสอบ สถาบันภาษา จะไม่คืนเงินค่าสมัครสอบให้ทุกกรณี
กระบวนการสอบ CMU-eTEGS

สมัครและเข้าสอบตามวัน – เวลา ที่กำหนด
รับใบรับรองผลการสอบได้ทันทีที่เสร็จสิ้นการสอบ
นักศึกษาที่คะแนนสอบผ่านเกณฑ์ของบัณฑิตศึกษาแล้วให้ถ่ายเอกสารใบคะแนนสอบ 2 ชุด  และดำเนินการส่งเอกสารที่
ห้องงานบัณฑิตศึกษา ชั้น 2 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย
คณะ/ภาควิชา ที่นักศึกษากำลังศึกษาอยู่
Total Rating ✔

9.2 stars – 2,789 reviews

More Reviews

แสดงความคิดเห็น

อยู่เชียงใหม่มาทดสอบภาษาอังกฤษกับ CMU-eTEGS และมาดูตัวอย่างข้อสอบกัน

test