การสอบแข่งขัน สสวท. ปี 2560 การสมัครและตารางสอบ พร้อมโจทย์และเฉลย สสวท. 2559

เนื้อหาวิชาที่ใช้ในการสอบ สสวท วิชาวิทยาศาสตร์ ความรู้วิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีที่ 6 และความรู้พื้นฐานในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์สำหรับผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ วิชาคณิตศาสตร์ ความรู้คณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีที่ 6 และความรู้พื้นฐานในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์สำหรับผู้มีความสามารถพิเศษทาง คณิตศาสตร์

การสอบแข่งขัน สสวท. ปี 2560 การสมัครและตารางสอบ พร้อมโจทย์และเฉลย สสวท. 2559

ดาวน์โหลดข้อสอบ สสวท. ปี 2559 วิชาคณิต วิทย์ พร้อมเฉลยด้านล่างเลยครับ


วิชาที่รับสมัคร รับสมัครสอบ 2 วิชา คือ

  1. วิชาวิทยาศาสตร์
  2. วิชาคณิตศาสตร์

เนื้อหาวิชาที่ใช้ในการสอบ สสวท.

วิชาวิทยาศาสตร์

ความรู้วิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีที่ 6 และความรู้พื้นฐานในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์สำหรับผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์

วิชาคณิตศาสตร์

ความรู้คณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีที่ 6 และความรู้พื้นฐานในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์สำหรับผู้มีความสามารถพิเศษทาง คณิตศาสตร์


คุณสมบัติของผู้สมัคร

กำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ในปีการศึกษาที่สมัครนักเรียนชั้น ป.1 – 3 มีสิทธิ์สมัครสอบวิชาวิทยาศาสตร์ และ / หรือ วิชาคณิตศาสตร์ ชั้น ป.3 สำหรับนักเรียนชั้น ป.4 – 6 มีสิทธิ์สมัครสอบวิชาวิทยาศาสตร์ และ / หรือ วิชาคณิตศาสตร์ ชั้น ป.6
มีสัญชาติไทย


กำหนดการรับสมัครสอบ สสวท.

การสอบแข่งขัน สสวท. ปี 2560 การสมัครและตารางสอบ พร้อมโจทย์และเฉลย สสวท. 2559


วิธีการสมัครสอบ สสวท.

ผู้สมัครสอบสามารถเข้ามาสมัครสอบออนไลน์ทางเว็บไซต์ https://genius.ipst.ac.th/
สมัครออนไลน์ที่ https://test.ipst.ac.th/FMainScreen.aspx


สิ่งที่นักเรียนในโครงการจะได้รับ

นักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าโครงการจากการสอบคัดเลือกในรอบที่ 1 ของแต่ละวิชา จำนวนชั้นละ 1,000 คน สสวท. จะส่งเกียรติบัตร และสื่อการเรียนให้นักเรียนเพื่อศึกษานอกเวลาเรียนและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

นักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าโครงการจากการสอบคัดเลือกในรอบที่ 2 ของแต่ละวิชา จำนวนชั้นละ 100 คน จะได้รับเหรียญรางวัลเหรียญทอง เหรียญเงิน และเหรียญทองแดง และจะได้ร่วมกิจกรรมเสริมประสบการณ์ทางด้านวิชาการ ทัศนศึกษา และนันทนาการร่วมกันในค่ายวิทยาศาสตร์และค่ายคณิตศาสตร์
Tutor Ferry

Author & Editor

รับสอนพิเศษที่บ้าน เรียนพิเศษตัวต่อตัวที่บ้านกับติวเตอร์คุณภาพ รับประกันผลและความพอใจ 100% เรียนก่อนจ่ายทีหลังสะดวกมั่นใจได้

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น