สำรวจ
รีวิว
สอบเข้า
ออนไลน์

ครูสอนพิเศษ คุณภาพอันดับ1

หาครูสอนพิเศษตัวต่อตัว คลิกเลย

ค้นหาด้วยเสียง
ค้นหาด้วยเสียงคลิกที่นี่

» » เฉลยคณิตศาสตร์โอเน็ต ม.3 ปี 2559 พร้อมวิธีทำ ตอนที่ 1

22 กันยายน 2560

เฉลยคณิตศาสตร์โอเน็ต ม.3 ปี 2559 พร้อมวิธีทำ ตอนที่ 1

ข้อสอบโอเน็ตคณิตศาสตร์ มัธยม3 สอบวันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธฺ 2560 จำนวน 30 ข้อ ตอนที่ 1 ข้อละ 3.2 คะแนน ตอนที่ 2 ข้อละ 4 คะแนน

เฉลยคณิตศาสตร์โอเน็ต ม.3 ปี 2559 พร้อมวิธีทำ

ข้อสอบโอเน็ตคณิตศาสตร์ มัธยม3 ตอน1
สอบวันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธฺ 2560

  • จำนวน 30 ข้อ

ตอนที่ 1 จำนวน 25 ข้อ (ข้อละ3.2 คะแนน)

เฉลยคณิตศาสตร์โอเน็ต ม.3 ปี 2559 พร้อมวิธีทำ ตอนที่ 1
เฉลยตอนที่ 1

โจทย์และเฉลยตอนที่ 1


โจทย์ตอนที่1 ข้อ 1
เฉลยคณิตศาสตร์ โอเน็ต ม.3 ปี 2559 ข้อ 1


โจทย์ตอนที่1 ข้อ 2
เฉลยคณิตศาสตร์ โอเน็ต ม.3 ปี 2559 ข้อ 2


โจทย์ตอนที่1 ข้อ 3
เฉลยคณิตศาสตร์ โอเน็ต ม.3 ปี 2559 ข้อ 3


โจทย์ตอนที่1 ข้อ 4
เฉลยคณิตศาสตร์ โอเน็ต ม.3 ปี 2559 ข้อ 4


โจทย์ตอนที่1 ข้อ 5
เฉลยคณิตศาสตร์ โอเน็ต ม.3 ปี 2559 ข้อ 5


โจทย์ตอนที่1 ข้อ 6
เฉลยคณิตศาสตร์ โอเน็ต ม.3 ปี 2559 ข้อ 6


โจทย์ตอนที่1 ข้อ 7
เฉลยคณิตศาสตร์ โอเน็ต ม.3 ปี 2559 ข้อ 7


โจทย์ตอนที่1 ข้อ 8
เฉลยคณิตศาสตร์ โอเน็ต ม.3 ปี 2559 ข้อ 8


โจทย์ตอนที่1 ข้อ 9
เฉลยคณิตศาสตร์ โอเน็ต ม.3 ปี 2559 ข้อ 9

โจทย์ตอนที่1 ข้อ 10
เฉลยคณิตศาสตร์ โอเน็ต ม.3 ปี 2559 ข้อ 10โจทย์ตอนที่1 ข้อ 11
เฉลยคณิตศาสตร์ โอเน็ต ม.3 ปี 2559 ข้อ 11


โจทย์ตอนที่1 ข้อ 12
เฉลยคณิตศาสตร์ โอเน็ต ม.3 ปี 2559 ข้อ 12โจทย์ตอนที่1 ข้อ 13
เฉลยคณิตศาสตร์ โอเน็ต ม.3 ปี 2559 ข้อ 13


โจทย์ตอนที่1 ข้อ 14
เฉลยคณิตศาสตร์ โอเน็ต ม.3 ปี 2559 ข้อ 14


โจทย์ตอนที่1 ข้อ 15
เฉลยคณิตศาสตร์ โอเน็ต ม.3 ปี 2559 ข้อ 15


โจทย์ตอนที่1 ข้อ 16
เฉลยคณิตศาสตร์ โอเน็ต ม.3 ปี 2559 ข้อ 16


โจทย์ตอนที่1 ข้อ 17
เฉลยคณิตศาสตร์ โอเน็ต ม.3 ปี 2559 ข้อ 17


โจทย์ตอนที่1 ข้อ 18
เฉลยคณิตศาสตร์ โอเน็ต ม.3 ปี 2559 ข้อ 18


โจทย์ตอนที่1 ข้อ 19
เฉลยคณิตศาสตร์ โอเน็ต ม.3 ปี 2559 ข้อ 19


โจทย์ตอนที่1 ข้อ 20
เฉลยคณิตศาสตร์ โอเน็ต ม.3 ปี 2559 ข้อ 20


โจทย์ตอนที่1 ข้อ 21
เฉลยคณิตศาสตร์ โอเน็ต ม.3 ปี 2559 ข้อ 21


โจทย์ตอนที่1 ข้อ 22
เฉลยคณิตศาสตร์ โอเน็ต ม.3 ปี 2559 ข้อ 22


โจทย์ตอนที่1 ข้อ 23
เฉลยคณิตศาสตร์ โอเน็ต ม.3 ปี 2559 ข้อ 23


โจทย์ตอนที่1 ข้อ 24
เฉลยคณิตศาสตร์ โอเน็ต ม.3 ปี 2559 ข้อ 24


โจทย์ตอนที่1 ข้อ 25
เฉลยคณิตศาสตร์ โอเน็ต ม.3 ปี 2559 ข้อ 25

โจทย์และเฉลย ตอนที่ 2 คลิกที่นี่เลย
Total Rating ✔

9.2 stars – 2,789 reviews

More Reviews

แสดงความคิดเห็น

เฉลยคณิตศาสตร์โอเน็ต ม.3 ปี 2559 พร้อมวิธีทำ ตอนที่ 1

เฉลยแนวข้อสอบ, ติว ONET, แนวข้อสอบ, โอเน็ต, test