โครงการทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัยกับสหพัฒน์ ครั้งที่ 20

โครงการทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัยกับสหพัฒน์ จัดให้มีการถ่ายทอดสัญญาณบรอดแบนด์ จากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ไปยังโรงเรียนที่สมัครเข้าร่วมโครงการ (โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย)

ถ่ายทอดสดผ่านอินเตอร์เน็ต จากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยไปยังโรงเรียนทั่วประเทศติวสด 2-7 ต.ค.60 เวลา 08.00 - 17.00 น.

ที่ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และถ่ายทอดสัญญาณบรอดแบนด์ไปยังโรงเรียนทั่วประเทศ


ตอบโจทย์ทุกสนามสอบ


เนื้อหาแนวข้อสอบทั้ง O-Net, GAT, PAT และสอบตรงวิชาสามัญ

พิเศษสุด มากกว่าทุกงาน • นอกจากหนังสือคู่มือติว รับเอกสารเพิ่มเติม! เก็งข้อสอบและรวมสุดยอดเทคนิคพิชิตข้อสอบแต่ละวิชา ที่หน้างาน
 • ติวสดที่ ม.หอการค้าไทย รับหนังสือคู่มือติวในแต่ละวัน ท้ายวิชารับเอกสารเก็งข้อสอบ
 • ติวที่ รร.บรอดแบนด์ ดาวน์โหลดคู่มือติวจากหน้าเว็บ และรับไฟล์เอกสารเก็งข้อสอบที่อาจารย์
 • พบกับ กิจกรรมแนะแนวสายอาชีพ ที่ ม.หอการค้าไทย (ช่วงพัก)
 • บูธแนะแนวอาชีพ และ การสอบแต่ละสาขา ตามวิชาที่เรียนแต่ละวัน (รับคำปรึกษาฟรี)
 • เวทีบอกเล่าประสบการณ์จาก “รุ่นพี่ไอดอล” ตามสายอาชีพ
 • บูธ “ค้นหาตัวตน” ทำแบบทดสอบค้นหาอาชีพที่ใช่และชอบ

จากการที่ทางกระทรวงศึกษาธิการ ได้ปรับเปลี่ยนระบบการคัดเลือกเพื่อสอบเข้าสถาบันอุดมศึกษาจากแอดมิชชั่นระบบเดิม มาเป็นแอดมิชชั่นระบบใหม่ ในปี 2554 ที่ผ่านมานั้น ทำให้มีการสอบทั้งระบบ O-Net, GAT และ PAT โดยรูปแบบข้อสอบได้เน้นในส่วนของการคิดวิเคราะห์เชื่อมโยงมากขึ้น รวมทั้งปี 2559 นี้ กระทรวงศึกษาธิการ ได้เพิ่มระบบรับตรงผ่านเคลียริ่งเฮาส์ เพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ทำให้นักเรียนต้องสอบวิชาสามัญเพิ่มอีก 9 วิชา คือ ภาษาไทย, สังคมศึกษา, ภาษาอังกฤษ, คณิตศาสตร์, ฟิสิกส์, เคมี และชีววิทยา ส่งผลให้นักเรียนต้องเตรียมตัวในการสอบมากขึ้น

อีกทั้ง ปัจจุบันประเทศไทยมีการแข่งขันทางเศรษฐกิจสูง การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จึงมีความสำคัญในการสร้างความได้เปรียบคู่แข่งทางเศรษฐกิจ ปัญหาสำคัญในการพัฒนาการศึกษาของไทยประการหนึ่งคือ ความเหลื่อมล้ำโอกาสทางการศึกษา โดยเฉพาะในส่วนภูมิภาคของประเทศ ยังขาดโอกาสทางการศึกษาเมื่อเปรียบเทียบกับประชากรในกรุงเทพมหานครและประชากรในเขตเมือง ด้วยการศึกษามีส่วนสำคัญในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

ดังนั้น บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ เนชั่น ทีวี โดยบริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) จัดโครงการ "ทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัยกับสหพัฒน์ ครั้งที่ 20" ขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียนที่กำลังเตรียมตัวเข้าสู่มหาวิทยาลัย และเพื่อเปิดโอกาสความเท่าเทียมทางการศึกษาในทุกภาคส่วนของประเทศ โครงการจึงถ่ายทอดสัญญาณบรอดแบนด์ไปยังโรงเรียนต่างๆ ทั่วประเทศที่สมัครเข้าร่วมโครงการ โดยได้รับการสนับสนุนการถ่ายทอดสัญญาณบรอดแบนด์จากบริษัท ดาต้าโปร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด (DCS) ซึ่งในปีที่ผ่านมาได้ถ่ายทอดสัญญาณบรอดแบนด์ ครบทั้ง 77 จังหวัด มีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการกว่า 800 โรงเรียน

ระยะเวลาการจัดโครงการฯ ( 6 วัน )
วันที่ 2-7 ตุลาคม 2560  เวลา 08.00 - 17.00 น.
สถานที่  : มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
พิเศษสุด มากกว่าทุกงาน
1. นอกจากหนังสือคู่มือติว รับเอกสารเพิ่มเติม ! เก็งข้อสอบและรวมสุดยอดเทคนิคพิชิตข้อสอบแต่ละวิชา ที่หน้างาน
ติวสดที่ ม.หอการค้าไทย รับหนังสือคู่มือติวในแต่ละวัน ท้ายวิชารับเอกสารเก็งข้อสอบ
ติวที่ รร.บรอดแบนด์ ดาวน์โหลดคู่มือติวจากหน้าเว็บ และรับไฟล์เอกสารเก็งข้อสอบที่อาจารย์

2. พบกับ กิจกรรมแนะแนวสายอาชีพ ที่ ม.หอการค้าไทย (ช่วงพัก)
บูธแนะแนวอาชีพ และ การสอบแต่ละสาขา ตามวิชาที่เรียนแต่ละวัน (รับคำปรึกษาฟรี)
เวทีบอกเล่าประสบการณ์จาก “รุ่นพี่ไอดอล” ตามสายอาชีพ
บูธ “ค้นหาตัวตน” ทำแบบทดสอบค้นหาอาชีพที่ใช่และชอบ 

วันที่ : บูธ 


2 ต.ค.60 : อังกฤษ อักษรศาสตร์  : นักแปล,มัคคุเทศก์,ล่าม,Import Export/ จนท.ฝ่ายต่างประเทศ ฯ /จนท. องค์การระหว่าง ปท./แอร์โอสเทสฯ 
3 ต.ค.60 : คณิต พาณิชยศาสตร์และการบัญชี/เศรษฐศาสตร์ : (การบริหาร  การจัดการ การตลาดฯ) / คณิตศาสตร์และสถิติ / ศิลปกรรม /  ออกแบบ/ กราฟิกดีไซน์/เทคโนโลยีสารสนเทศ ฯ 
4 ต.ค.60 : ไทย นักเขียน/นักนิเทศศาสตร์สาขาต่างๆ /ศิลปะการละคร ฯ
5 ต.ค 60 : สังคม นิติศาสตร์/ รัฐศาสตร์/โบราณคดี/ศึกษาศาสตร์ ฯ 
6 ต.ค.60 : ฟิสิกส์ วิศวกร สาขาต่างๆ (โยธา/ไฟฟ้า/เครื่องกล/คอมพิวเตอร์/ การบิน/หุ่นยนต์ ฯ)  นักวิทยาศาสตร์ สาขาต่าง ๆ เช่น ธรณีวิทยา ฯ / สถาปนิก ฯ
7 ต.ค.60 : เคมี ชีวะ แพทย์ /ทันตะ/เภสัชฯ/สัตวแพทย์/สาธารณสุข/ กายภาพบำบัด/พยาบาลฯ/  วิทยาศาสตร์การอาหาร/เคมีอุตสาหกรรม/ นักสิ่งแวดล้อมฯ

การถ่ายทอดผ่านสัญญาณบรอดแบนด์ 


โครงการทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัยกับสหพัฒน์ จัดให้มีการถ่ายทอดสัญญาณบรอดแบนด์ จากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ไปยังโรงเรียนที่สมัครเข้าร่วมโครงการ (โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย) 


หมายเหตุ :


โรงเรียนที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการรับสัญญาณบรอดแบนด์ สามารถติดต่อ ผ่านทาง    Facebook : sahapat admission ระบุชื่อโรงเรียน จังหวัด โทรศัพท์ Email ในการติดต่อ 

สถานที่จัดงาน  


มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กรุงเทพฯ (หอประชุมมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และ อาคารเรียนต่างๆ)

รูปแบบโครงการฯ


จัดทบทวนความรู้ 6 วันต่อเนื่อง 4 ภาค พร้อมกัน โดยโครงการ "ทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัยกับสหพัฒน์ ครั้งที่ 19" ได้ปรับปรุงรูปแบบโครงการฯ ให้ทันสมัย เน้นการติวข้อสอบ โดยเก็งข้อสอบ พร้อมเฉลย จากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิของแต่ละวิชา และติวเตอร์ผู้มีความรู้ ความสามารถ ซึ่งนักเรียนสามารถนำไปใช้สอบได้ทุกระบบ คือ สามารถนำไปใช้สำหรับการสอบ O-Net, GAT, PAT และวิชาสามัญ ของระบบรับตรงผ่านเคลียริ่งเฮาส์  ดั้งนั้น โครงการฯ จึงจัดให้มีการติวทั้งหมด 9 วิชา ดังนี้

 1.  วิชาคณิตศาสตร์ (O-Net, PAT 1 และสามัญ คณิตศาสตร์)
 2. วิชาภาษาไทย (O-Net, GAT ภาษาไทย และสามัญ ภาษาไทย)
 3. วิชาภาษาอังกฤษ (O-Net และ GAT ภาษาอังกฤษ และสามัญ อังกฤษ)
 4. วิชาสังคมศึกษา (O-Net และสามัญ สังคมศึกษา)
 5. วิชาวิทยาศาสตร์ (O-Net)
 6. วิชาฟิสิกส์ (PAT 2 ฟิสิกส์ และ ฟิสิกส์สามัญ)
 7. วิชาเคมี (PAT 2 เคมี และเคมีสามัญ)
 8. วิชาชีววิทยา (PAT 2 ชีววิทยา และชีววิทยาสามัญ)
 9. วิชาความถนัดทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ (PAT 3)


สิ่งที่นักเรียนจะได้รับ


1. เอกสารประกอบการบรรยายทุกวิชา 
2. เข้าร่วมโครงการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

กำหนดการรับสมัคร


 วันที่  15 กรกฎาคม - 25 กันยายน 2560 


วิธีการรับสมัคร


สมัครผ่านทางเว็บไซด์  www.sahapatadmission.com


การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ร่วมโครงการ


วันที่ 27 กันยายน 2560 ทาง www.sahapatadmission.com

นักเรียนพิมพ์ barcode เพื่อเป็นบัตรลงทะเบียนหน้างาน


การลงทะเบียนน้องนักเรียนที่ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ ให้ Print barcode  บัตรผู้เข้าร่วมติว เพื่อลงทะเบียนเข้างาน (ผ่านระบบ บาร์โค้ด) โดยนำบัตรผู้เข้าติว มาลงทะเบียนที่หน้างาน ก่อนเริ่มเวลาเรียนอย่างน้อย 30 นาที

พิเศษ: โครงการทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัยกับสหพัฒน์ สามารถดูทบทวนย้อนหลังได้ ระยะเวลา 1 ปี ผ่านทาง  www.sahapatadmission.com


ติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่


Facebook : sahapat admission ขอขอบคุณ ผู้สนับสนุนโครงการ   • บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท ดาต้าโปร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด

ถ่ายทอดสดผ่านอินเตอร์เน็ต จากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยไปยังโรงเรียนทั่วประเทศ

Ferry Group

Author & Editor

รับสอนพิเศษที่บ้าน เรียนพิเศษตัวต่อตัวที่บ้านกับติวเตอร์คุณภาพ รับประกันผลและความพอใจ 100% เรียนก่อนจ่ายทีหลังสะดวกมั่นใจได้

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น