น้องๆประถม 6 ที่เชียงใหม่สมัครโครงการเรียนดี ปี2561 ชั้น ม.1 และ ม.4 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกันหรือยัง?

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนต่อม.1และม.4 ประเภท โครงการเรียนดี ปีการศึกษา 2561

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนต่อม.1และม.4 ประเภท โครงการเรียนดี ปีการศึกษา 2561




โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนต่อม.1และม.4 ประเภท โครงการเรียนดี ปีการศึกษา 2561

(ระเบียบการสอบ โครงการเรียนดีฉบับเต็มด้านล่าง)

ระดับชั้นมัธยม 1 โครงการเรียนดี ประจำปี 2561

จำหน่ายระเบียบการ

วันจันทร์ที่ 21 สค. - วันอาทิตย์ที่ 17 กย. 2560

รับสมัคร

วันพุธที่ 13 กย. - วันอาทิตย์ที่ 17 กย. 2560

ประกาศที่นั่งสอบ

วันพฤหัสบดีที่ 21 กย. 2560

วันสอบ

วันเสาร์ที่ 23 กย. 2560

ประกาศผลการสอบคัดเลือก

วันอาทิตย์ที่ 1 ตค. 2560

รายงานตัวและขึ้นทะเบียนเป็นนักเรียน

วันเสาร์ที่ 7 ตค. 2560


ระดับชั้นมัธยม 4 โครงการเรียนดี ประจำปี 2561

จำหน่ายระเบียบการ

วันจันทร์ที่ 21 สค. - วันอาทิตย์ที่ 17 กย. 2560

รับสมัคร

วันพุธที่ 13 กย. - วันอาทิตย์ที่ 17 กย. 2560

ประกาศที่นั่งสอบ

วันพฤหัสบดีที่ 21 กย. 2560

วันสอบ

วันอาทิตย์ที่ 24 กย. 2560

ประกาศผลการสอบคัดเลือก

วันอาทิตย์ที่ 1 ตค. 2560

รายงานตัว

วันเสาร์ที่ 7 ตค. 2560

ขึ้นทะเบียนเป็นนักเรียน

วันอาทิตย์ที่ 8 ตค. 2560


ข้อมูลโรงเรียนเบื้องต้น

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย โรงเรียนรัฐบาลประจำจังหวัดแห่งแรกของเชียงใหม่เปิดสอน ม.1-ม.6 เป็นโรงเรียนขนาดใหญ๋มีนักเรียนประมาณ 3800 คน 

ข้อมูลโรงเรียนเบื้องต้น


แผนการเรียนของโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

 1. ห้องเรียนโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program)
 2. ห้องเรียนสำหรับนักเรียนหลักสูตรปกติ
 3. ห้องเรียน Smart YRC
 4. ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
 5. ห้องเรียนสำหรับนักเรียนหลักสูตรปกติ
 6. ห้องเรียน international program


ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

 1. ห้องเรียนสำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ และนักเรียนทุนโครงการ พสวท. (ผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
 2. แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ และ นักเรียนความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์
 3. แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ และ นักเรียนความสามารถพิเศษด้านภาษาอังกฤษ
 4. แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ และ นักเรียนความสามารถพิเศษด้านภาษาไทย
 5. แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
 6. แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์พิเศษ (SMART YRC)
 7. ห้องเรียนสำหรับนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาคสมทบ (โครงการ พสวท.สมทบ)
 8. แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
 9. แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์
 10. แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาฝรั่งเศส
 11. แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน
 12. แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาญี่ปุ่น
 13. ห้องเรียนโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program)


แผนการเรียนพิเศษของโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

 1. โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล(World-Class Standard School)
 2. โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program)
 3. โครงการหลักสูตรนานาชาติ (International Program)
 4. โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
 5. โครงการส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (โครงการ พสวท.) ประจำภาคเหนือ
 6. โครงการส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาคสมทบ (โครงการ พสวท.สมทบ)
 7. โครงการส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และภาษาไทย










ระดับชั้นมัธยม 1 โครงการเรียนดี ประจำปี 2561

ระดับชั้นมัธยม 4 โครงการเรียนดี ประจำปี 2561






Ferry Group

Author & Editor

รับสอนพิเศษที่บ้าน เรียนพิเศษตัวต่อตัวที่บ้านกับติวเตอร์คุณภาพ รับประกันผลและความพอใจ 100% เรียนก่อนจ่ายทีหลังสะดวกมั่นใจได้

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น