สำรวจ
เรตติ้ง
สอบเข้า
ออนไลน์

ครูสอนพิเศษ คุณภาพอันดับ1

» » ข้อมูลการรับสมัคร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

10 พฤศจิกายน 2560

ข้อมูลการรับสมัคร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

แพทย์ศาสตร์บัณฑิต วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ รับจำนวนทั้งหมด 32 ที่เท่านั้น

ข้อมูลการรับสมัคร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล


แพทย์ศาสตร์บัณฑิต

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

รับจำนวนทั้งหมด 32 ที่เท่านั้น

รอบ 1 Portfolio

รับจำนวน 9 ที่
กำหนดรับสมัคร วันที่ 22-26 ธันวาคม 2560

รอบ 2 โควต้า


รับจำนวน 3 ที่
กำหนดรับสมัคร วันที่ 28 มีนาคม - 4 เมษายน 2561


รอบ 3 รับตางร่วม

รับจำนวน 20 ที่
กำหนดรับสมัคร วันที่ 9 - 13 พฤษภาคม 2561

สอบเฉพาะของ กสพท


ข้อมูลการรับสมัคร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดลTotal Rating ✔

9.2 stars – 2,789 reviews

More Reviews

แสดงความคิดเห็น

ข้อมูลการรับสมัคร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล