เรียนภาษาจีน ติวสอบ HSK1-3 ติวสอบ Pat 7.4 กับครูหลินหลิน ( ID:11776 )

เรียนภาษาจีน ติว HSK1-3 ติวสอบ Pat 7.4ที่บ้านย่านพระราม2 โลตัสพระราม2 เซ็นทรัลพระราม2 เดอะมอลล์บางแค เรียนก่อนจ่ายที่หลังมั่นใจได้ สอนพิเศษที่บ้านโดยทีมติวเตอร์คุณภาพ รับประกันผลและความพอใจ 100%

หาครูสอนภาษาที่บ้าน ต้องการเรียนภาษาที่บ้านเรียนตัวต่อตัว Tutor Ferryรับสอนภาษาที่บ้าน

ครูหลินหลิน ประภาพิมพ์ ฐิติพิทักษ์ธรรม ( ID:11776 )

สอนวิชา : ภาษาจีน ติว HSK1-3 ติวสอบ Pat 7.4


สถานที่ : พระราม2 โลตัสพระราม2 เซ็นทรัลพระราม2 เดอะมอลล์บางแค
จังหวัด : กรุงเทพฯ

ค่าเรียน : 300 - 400 บาท / ชั่วโมง

สถาบันการศึกษา

ปริญญาตรี มหาวิทยาลยัสวนดุสิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลกัสูตร ภาษาจีน

สอนเทคนิคการสอน

เป็นนักเรียนทุนของสถาบันขงจื่อไปแลกเปลี่ยนที่ประเทศจีน 1 ปี Guangxi University Chinese Language----- Certificate of completion 
ประกาศณียบัตรและรางวัล         
สถาบันขงจื้อ มหาวิทยาลัยสวนดุสิตสุพรรณบุรี
“Descendants of Dagon Museum” 
เกียรติบตัร สถาบันขงจื้อ มหาวิทยาลัยสวนดุสิตสุพรรณบุรี
“ Talent show on Chinese Culture” 
เกียรติบตัรรางวลัที่1 สถาบนัขงจื้อมอบทุนการศึกษา 1 ปี ที่  Guangxi University ณ ประเทศจีน
International Education College Guangxi University----- Certificate of completion                 
International Education College Guangxi University----- Certificate of completion

บุคลิกภาพที่ดี ร่าเริงสดใส ใจเยน็ มองโลกในแง่ดี ?สามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่นและเด็กๆได้ดี ดิฉนัมีความ อดทนและตรงต่อเวลา ดิฉันมีใจรักและมีความตั้งใจในการทา งานและมีจิตสาธารณะ

เรียนภาษาจีน ติวสอบ HSK1-3 ติวสอบ PAT7.4 กับครูพี่หลินหลิน คลิกเลย


แอดไลน์ไอดี : tutorferry

โทรเลย
099-823-0343Tutor Ferry Application

Ferry Group

Author & Editor

รับสอนพิเศษที่บ้าน เรียนพิเศษตัวต่อตัวที่บ้านกับติวเตอร์คุณภาพ รับประกันผลและความพอใจ 100% เรียนก่อนจ่ายทีหลังสะดวกมั่นใจได้

1 ความคิดเห็น:

MAM กล่าวว่า...

เหล่าซือสอนดีคะ ^^

โพสต์ความคิดเห็น