ทำไมต้อง Pretest และ Posttest

ถ้าวิชาที่สอนเป็นวิชาที่ต้องประเมินความรู้ก่อนสอน เช่น จะสอนภาษาอังกฤษ เพื่อการติดต่อสื่อสาร เพื่อการอาชีพ ซึ่งผู้เรียน มาจากสถาบันการศึกษาที่แตกต่างกัน ก็ควรทำการทดสอบก่อนเรียน เพื่อวัดระดับความรู้เดิม ซึ่งไม่เท่าเทียมกัน อาจมีเด็กที่มีความรู้ภาษาอังกฤษดีมากอยู่ในกลุ่มก็ได้ เป็นต้น

การเรียนการสอนที่ควรมีการ Pretest และ Posttest

PRE-TEST / POST-TEST 

การทดสอบก่อนเรียน และการทดสอบหลังเรียน

การเรียนการสอนที่ควรมีการ Pretest และ Posttest

  • ถ้าวิชาที่สอนเป็นวิชาที่ต้องประเมินความรู้ก่อนสอน เช่น จะสอนภาษาอังกฤษ เพื่อการติดต่อสื่อสาร เพื่อการอาชีพ ซึ่งผู้เรียน มาจากสถาบันการศึกษาที่แตกต่างกัน ก็ควรทำการทดสอบก่อนเรียน เพื่อวัดระดับความรู้เดิม ซึ่งไม่เท่าเทียมกัน อาจมีเด็กที่มีความรู้ภาษาอังกฤษดีมากอยู่ในกลุ่มก็ได้ เป็นต้น
  • ถ้าวิชาที่สอนเป็นวิชาที่ต้องอาศัยความรู้จากวิชาที่ผ่านมาแล้วเป็นพื้นฐาน ก็ต้องมีการ ทดสอบก่อนเรียน แต่เป็นการทดสอบความรู้พื้นฐานเดิม แต่ก็ต้องไม่ใช่การทดสอบความรู้ในวิชาที่กำลังจะสอนใหม่
  • ถ้าการสอนต้องการเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ก่อนและหลังการเรียนก็ต้องมีแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน เพื่อศึกษาระดับความก้าวหน้า


การทำ Pretest และ Posttest ช่วยให้สามารถเห็นการพัฒนาความรู้ของนักเรียนได้ชัดเจนเป็นรูปธรรม Tutor Ferry

Author & Editor

รับสอนพิเศษที่บ้าน เรียนพิเศษตัวต่อตัวที่บ้านกับติวเตอร์คุณภาพ รับประกันผลและความพอใจ 100% เรียนก่อนจ่ายทีหลังสะดวกมั่นใจได้

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น