สำรวจ
รีวิว
สอบเข้า
ออนไลน์

ครูสอนพิเศษ คุณภาพอันดับ1

หาครูสอนพิเศษตัวต่อตัว คลิกเลย

ค้นหาด้วยเสียง
ค้นหาด้วยเสียงคลิกที่นี่

» » สอบทุนนักบิน Student Pilot เส้นทางสูการเป็นนักบิน อาชีพในฝันของหลายๆคน

15 กรกฎาคม 2561

สอบทุนนักบิน Student Pilot เส้นทางสูการเป็นนักบิน อาชีพในฝันของหลายๆคน

อาชีพทุกอาชีพล้วนมีความแตกต่างกัน อาชีพนักบินถือเป็นอีก 1 อาชีพพิเศษโดยเฉพาะหากเป็นนักบินพาณิชย์ที่ต้องมีหน้าที่ควบควมเครื่องบินมูลค่าหลายล้านบาทและยังรับผิดชอบชีวิตผู้โดยสารนับร้อยชีวิต ดังนั้นนักบินจึงต้องใช้กระบวนการคิดและทักษะการทำงานโดยการแยกส่วนประสาทพร้อมกัน ภายใต้ความกดดันต่างๆทั้งความเสี่ยง เวลา สภาพแวดล้อมรวมถึงปัญหาเฉพาะหน้าทั้งบนพื้นดินและบนอากาศ เพราะนักบินคือผู้ที่ต้องตัดสินใจโดยใช้ทักษะ สติ ข้อมูลเฉพาะหน้าและความรู้ในการแก้ปัญหาเหล่านั้นให้การเดินทางเป็นไปอย่างราบรื่นและปลอดภัย

สอบทุนนักบิน Student Pilot เส้นทางสูการเป็นนักบิน อาชีพในฝันของหลายๆคน

นักบิน (Pilot)

อาชีพทุกอาชีพล้วนมีความแตกต่างกัน อาชีพนักบินถือเป็นอีก 1 อาชีพพิเศษโดยเฉพาะหากเป็นนักบินพาณิชย์ที่ต้องมีหน้าที่ควบควมเครื่องบินมูลค่าหลายล้านบาทและยังรับผิดชอบชีวิตผู้โดยสารนับร้อยชีวิต ดังนั้นนักบินจึงต้องใช้กระบวนการคิดและทักษะการทำงานโดยการแยกส่วนประสาทพร้อมกัน ภายใต้ความกดดันต่างๆทั้งความเสี่ยง เวลา สภาพแวดล้อมรวมถึงปัญหาเฉพาะหน้าทั้งบนพื้นดินและบนอากาศ เพราะนักบินคือผู้ที่ต้องตัดสินใจโดยใช้ทักษะ สติ ข้อมูลเฉพาะหน้าและความรู้ในการแก้ปัญหาเหล่านั้นให้การเดินทางเป็นไปอย่างราบรื่นและปลอดภัย


เมื่อรู้จักอาชีพนักบินกันมากขึ้นแล้ว เราในฐานะผู้ที่สนใจในการสมัครเป็นศิษย์การบิน (Student Pilot) ควรจะทราบถึงบุคลิกภาพของนักบินที่สำคัญว่ามีอะไรบ้างเพื่อดูว่าเรามีความเหมาะสมที่จะเป็นนักบินพาณิชย์หรือไม่หรือควรเตรียมตัวอย่างไรในการเตรียมตัวเป็นนักบินฝึกหัด Student Pilot


นิยามอาชีพนักบิน

ผู้ปฏิบัติงานอาชีพนี้ ได้แก่ผู้ขับเครื่องบิน ผู้ควบคุมการบิน ในระหว่างทำการบินรวมถึงการขับเครื่องบินที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสาร ไปรษณีย์ภัณฑ์หรือสินค้า การขับเครื่องบินเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ เช่นทดสอบ ส่งมอบ ฉีดยาฆ่าแมลงหรือยาป้องกันแมลง สำรวจทางอากาศ ถ่ายภาพทางอากาศ และสอนนักบินฝึกหัดการควบคุมเส้นทางบินของการบิน การดูแลเครื่องบินระหว่างทำการบิน และให้คำแนะนำ นักบินอื่นๆ เกี่ยวกับการบินและเส้นทางการบิน


บุคลิก 10 ข้อที่เหมาะกับอาชีพนักบิน

 1. นักบินควรมีบุคลิกภาพที่ดี
 2. นักบินควรพูดจามีเหตุมีผล
 3. นักบินควรมีลักษณะความเป็นผู้นำและบุคลิกท่าทางน่าเชื่อถือ
 4. นักบินควรมีผลการเรียนดี
 5. นักบินควรสามารถเรียนรู้และเข้าใจสิ่งต่างๆได้ง่ายและไว
 6. นักบินควรสามารถถ่ายทอดหรืออธิบายสิ่งต่างๆให้คนอื่นเข้าใจได้ง่าย
 7. นักบินควรมีจิตใจชอบช่วยเหลือผู้อื่น
 8. นักบินควรสามารถโน้มน้าวผู้อื่นได้อย่างนุ่มนวล
 9. นักบินควรมองปัญหาได้หลายมุมมอง รอบด้าน
 10. นักบินควรเป็นคนเคารพกฎ กติกา อย่างเคร่งครัด

สมัยก่อนอาชีพนักบินเป็นอะไรที่พอพูดถึงแล้วดูไกลตัวมากๆ เนื่องจากว่าคนที่จะเป็นนักบินได้นั้น ส่วนใหญ่จะมาจากนักบินทหารหรือกองทัพอากาศเป็นหลัก แต่ในปัจจุบันเส้นทางการเป็นนักบินอาชีพนั้นเปิดกว้างมากๆ ซึ่งนอกเหนือจากนักบินทหารแล้ว บุคคลอื่นๆที่สนใจก็สามารถก้าวขึ้นมาเป็นนักบินได้ มีอยู่ 2 ทางหลักค่ะ  1.Student Pilot นักเรียนการบิน เป็นนักเรียนการบินของแต่ละสายการบิน ใช้ระยะเวลาเรียน 1 ปี เรียนจบการันตรีมีงานทำ และ 2. Qualified Pilot คือการสอบสำหรับผู้ที่มีใบอนุญาตนักบินพาณิชย์ข้นต้นหรือที่เรียกว่า “ใบอนุญาตนักบินพาณิชย์ตรี” ซึ่งในช่องทางนี้อาจจะมีทั้งนักบินใหม่และนักบินที่เคยมีประสบการณ์มาแล้วเข้าร่วมสอบเพื่อเปลี่ยนสายการบิน


สอบทุนนักบิน Student Pilot เส้นทางสูการเป็นนักบิน อาชีพในฝันของหลายๆคนนักบินมีหน้าที่อะไรบ้าง?

หน้าที่หลักของนักบิน ก็ตามชื่อเรียกเลยค่ะ นั่นคือการขับเครื่องบินโดยนักบินจะต้องกำหนดตารางในแต่ละเดือนนักบินจะต้องกำหนดตาราการบินว่าจะบินที่ไหนบ้าง ซึ่งปกติแล้วกฎสากลของนักบินจะถูกกำหนดไว้แล้วว่า 1 สัปดาห์บินได้ไม่เกิน 34 ชั่วโมง./4สัปดาห์ (28วัน) บินได้ไม่เกิน 110 ชั่วโมง และ 1 ปีบินได้ไม่เกิน 1,000 ชั่วโมง และหน้าที่อื่นๆที่ต้องควบคู่ไปกับการขับเครื่องบินตามตารางแล้วก็จะต้องตรวจสอบสภาพเครื่องทั้งภายในและภายนอกว่าพร้อมสำไหรับการบินหรือไม่ คอยสังเกตเครื่องวัดมิเตอร์ และเครื่องวัดประกอบการบินอื่นๆที่ใช้ควบคุมอากาศยาน ตรวจสอบความผิดปกติต่างๆ รวมไปถึงการเตรียมความพร้อมกับหน่วยควบคุมการบินทั้งภายในและต่างประเทศก่อนทำการบินอีกด้วย


คุณสมบัติของอาชีพนักบิน

นอกเหนือจากคุณสมบัติทั่วไป (การศึกษา,อายุ,ส่วนสูง ฯลฯ) ที่ทางสายการบินแต่ละที่กำหนดขึ้นมาเพื่อรับสมัครนักบินแล้ว คุณสมบัติอื่นๆของการจะเป็นนักบินนั้น จะต้องเป็นคนที่มีปฎิภาณไหวพริบในการแก้ปัญหาหรือสถานการณ์ต่างๆได้ดี มีความใจเย็นเพื่อที่จะสามารถจัดลำดับความสำคัญได้ มีการตัดสินใจที่ดีและอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลที่เป็นจริงตามการวิเคราะห์หรือประเมินสถานการณ์เพื่อแก้ปัญหาต่างๆ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของลูกเรือเป็นสำคัญ


คุณสมบัติการเป็นนักบินพาณิชย์

การศึกษา
คุณสมบัติการเป็นนักบินพาณิชย์ในเรื่องการศึกษา ปัจจุบันในประเทศไทย ผู้สอบคือผู้ที่จบปริญญาตรีคณะใดก็ได้ เพียงใช้วุฒิปริญญาตรีเท่านั้นโดยคณะสายคำนวณจะได้เปรียบบ้าง ดังนั้นจึงตอบคำถามที่ว่า ถ้าจบปริญญาตรีแต่ไม่ได้อยู่สายคำนวณจะสอบทุนนักบินได้ไหม? นั่นก็คือสามารถสอบได้นั่นเอง แต่อาจจะต้องเน้นเรื่องคำนวณมากขึ้นหน่อยในการเตรียมสอบทุนนักบิน

ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษสำหรับการสอบนักบิน  ภาษาอังกฤษสำหรับนักบินจำเป็นไหม เรียนนักบินจำเป็นต้องเก่งอังกฤษไหม??

ต้องบอกว่าจำเป็นในเรื่องของภาษาอังกฤษสำหรับการสอบทุนนักบิน Student Pilot เพราะหนังสือหรือตำราส่วนใหญ่ รวมถึงกฎข้อบังคับต่างๆเป็นภาษาอังกฤษ การติดต่อสือสารกับหน่วยงานต่างๆ เช่น ATC ก็เป็นภาษาอังกฤษ
โดยในปัจจุบันการสอบชิงทุนนักบินสายการบินต่างๆได้กำหนดคะแนนภาษาอังกฤษในการสอบนักบิน Student Pilot ดังนี้

 • Toeic  650 คะแนนขึ้นไป
 • Toefl 550
 • Ielts 5.5 ขึ้นไป
 • THAI TEP 63 ขึ้นไป (สำหรับการบินไทย)

สายตา
สายตาสั้นเป็นนักบินได้ไหม  ใส่แว่นเป็นนักบินได้ไหม สายตานักบินต้องมีกฎเกณฑ์อย่างไร
คุณสมบัติการเป็นนักบินพาณิชย์ในเรื่องสายตา หากเรามีสายตาสั้นไม่เกิน 300 สามารถสอบได้เลย แต่ถ้าสายตาสั้นอยู่ระหว่าง 300 – 500 ต้องทำเลสิกและต้องรออย่างน้อย 1 ปี หลังจากผ่าน การทำเลสิคมาแล้ว 1 ปีสามารถนำใบรับรองมาตรวจร่างกาย ทั้งนี้แต่ละสายการบินอาจมีข้อกำหนดทางสายตาสำหรับผู้สอบทุนนักบินแตกต่างกัน หรืออาจแตกต่างกันในแต่ละปี ผู้สอบทุนนักบิน Student Pilot จึงควรหาข้อมูลให้พร้อมเพื่อการเตรียมตัวในการสอบทุนนักบินพาณิชย์ Student Pilot

ส่วนสูง
ส่วนสูงนักบินส่วนใหญ่กำหนดให้นักบินควรมีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 165 cm

เพศ
เป็นผู้หญิงสอบนักบินได้ไหม สายการบินใดรับนักบินหญิงบ้าง
คุณสมบัติการเป็นนักบินพาณิชย์ในเรื่องเพศ การสอบทุนนักบินพาณิชย์ Student Pilot ยังมีหลายสายการบินที่รับเฉพาะผู้ชาย แต่ในปัจจุบันก็มีหลายสายการบินที่เปิดรับ Student Pilot หญิง หรือนักบินหญิง


สอบทุนนักบิน Student Pilot เส้นทางสูการเป็นนักบิน อาชีพในฝันของหลายๆคนสายการบินพาณิชย์ที่เปิดรับนักบินหญิงมีดังนี้
 • สายการบินไทย แอร์เอเชีย
 • สายการบินบางกอก แอร์เวย์
 • สายการบินนกแอร์
 • สายการบินไทยไลอ้อนแอร์

ส่วนสายการบินที่ยังไม่ได้เปิดรับนักบินหญิงมี 2 สายการบินคือ

 • การบินไทย
 • ไทยสมายล์


====================================

หนังสือเตรียมสอบ Student Pilot


คอร์สเรียน Student Pilot


====================================

แนวทางการศึกษาต่อเพื่อเข้าสู่อาชีพ

การจะเป็นนักบินพานิชย์ได้หลังจากจบ ม.6 มีอยู่ 3 เส้นทางหลักๆเลย คือ

1.เรียนปริญญาตรีในมหาวิทยาลัย คณะที่เกี่ยวกับการบินจนได้ใบอนุญาตนักบินพาณิชย์ตรี แล้วสอบ Qualified pilot

2.เรียนปริญญาตรีสาขาใดก็ได้ จากนั้นเรียนการบินในสถาบันการบินเองเพื่อให้ได้ใบอนุญาตนักบินพาณิชย์ตรี Qualified pilot

ในปัจจุบันสถาบันการบินในเมืองไทยมีอยู่ราว 11 แห่ง ได้แก่


 1. สถาบันการบินพลเรือน Civil Aviation Training Center
 2. วิทยาลัยการบินนานาชาติ (International Aviation College : IAC) มหาวิทยาลัยนครพนม
 3. โรงเรียนการบินกรุงเทพ บริษัท บางกอกเอวิเอชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด
 4. สถาบันการบิน มหาวิทยาลัยรังสิต
 5. มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาบริหารกิจการการบิน
 6. โรงเรียนการบินศรีราชา บริษัท ศรีราชาเอวิเอชั่น จำกัด หลักสูตรนักบินส่วนบุคคล (PPL)
 7. สถาบันเทคโนโลยีการบิน ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การบิน (รัฐบาลที่เดียวในประเทศไทย)
 8. มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ คณะวิศวกรรมการบิน Major CPL (Commercial Pilot License)
 9. มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ คณะวิศวกรรมการบิน Major MPL (Multi Crew Pilot License)
 10. โรงเรียนการบินกำแพงแสน ซึ่งจะผลิตเฉพาะนักบินที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากโรงเรียนนายเรืออากาศเท่านั้น ปัจจุบันผลิตปีละ 50 คน
 11. สถาบันการบิน Royal Sky Aviation Center


3.เรียนปริญญาตรีสาขาใดก็ได้ จากนั้นมาสอบชิงทุน Student Pilot

การสอบชิงทุนของสายการบิน คุณสมบัติเบื้องต้น คือ จบปริญญาตรี สาขาใดก็ได้ อายุไม่เกิน 28 ปี ไม่มีประวัติอาชญากรรม พ้นพันธะทางทหาร ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 165 หรือ 168 ซม.แล้วแต่สายการบิน ซึ่งหลังจากเรียนจากจบสถาบันการบินจะได้ License PPL : Private Pilot License หลักสูตรนักบินส่วนบุคคล (40 ชั่วโมง) และ CPL : Commercial Pilot License นักบินพาณิชย์ (200 ชั่วโมง)


สายการบินที่เปิดรับ Student Pilot ในปัจจุบัน อาจจะเปิดทุกปี หรือมีการเว้นปีบ้าง โดยประมาณมีช่วงเวลารับสมัคร และสอบ ดังนี้ • สายการบิน การบินไทย รับสมัครช่วงเดือน มีนาคม / สอบ เมษายน-ธันวาคม
 • สายการบิน ไทยแอร์เอเซีย รับสมัครช่วงเดือน เมษายน / สอบ กรกฎาคม-มกราคม
 • สายการบิน ไทยสมายล์ รับสมัครช่วง เดือน มิถุนายน / สอบ กรกฎาคม-ธันวาคม
 • สายการบิน บางกอกแอร์ รับสมัครช่วงเดือน พฤศจิกายน / สอบ ธันวาคม – กุมภาพันธ์
 • สายการบิน ไทยไลออนแอร์ รับสมัครช่วงเดือน สิงหาคม / สอบ กันยายน-เมษายน
 • สายการบิน นกแอร์ รับสมัครช่วงเดือนพฤศจิกายน / สอบ ธันวาคม-เมษายนผลตอบแทนที่นักบินได้รับ (เงินเดือนนักบินพาณิยช์)

และก็เป็นหัวข้อที่หลายคนสนใจเป็นหัวข้อแรกๆเลยก็คือ เงินเดือนนักบิน โดยบินก็ถือเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่มีเงินเดือนค่อนข้างสูงในปัจจุบัน โดยปัจจุบันนักบินใหม่จะมีเงินเดือนอยู่ที่ 60,000 + 30,000 ค่าเบี้ยเลี้ยง ในขณะที่ผู้ช่วยนักบินจะสูงขึ้นมาอีกโดยอยู่ที่ 160,000 – 180,000 บาท รายได้ที่ได้รับไม่เกี่ยวกับการบินจำนวนมากเพื่อให้มีรายได้เพิ่มขึ้นเนื่องจาก 80%ของรายได้มาจากเงินเดือนขั้นพื้นฐาน ส่วนรายได้จากการบินมีเพียง 20% เท่านั้น

แน่นอนว่าอาชีพนักบินเป็นอีกอาชีพที่มีผลตอบแทนค่อนข้างสูง รวมไปถึงความเครียดและความรับผิดชอบที่สูงขึ้นตามผลตอบแทนอีกด้วย สิ่งที่ตามมานั้นคือผลของสุขภาพ เนื่องจากนักบินจะต้องทำงานอยู่ในอากาศที่มีออกซิเจนค่อนข้างน้อยเป็นระยะเวลานานอาจทำให้เกิดอาการอ่อนเพลีย เหนื่อยล้าและแก่เร็ว จึงเป็นสิ่งที่นักบินต้องแลกกับรายได้ดังกล่าว

ส่วนผลกระทบต่อครอบครัวและคนรอบข้างก็จะเป็นในเรื่องเวลาที่ไม่ตรงกันเพราะนักบินไม่ได้มีกำหนดพักตายตัวเหมือนอาชีพอื่นๆที่หยุดพักเสาร์-อาทิตย์ ก็อาจจะทำให้มีเวลาให้กับครอบครัวน้อยกว่าคนในอาชีพอื่นๆ

กว่าจะก้าวเข้าสู่อาชีพนักบินจะต้องผ่านการทดสอบมากมายหลายขั้นตอนเพื่อพิสูจน์ว่าคุณมีความสามารถทำหน้าที่นี้ได้เพราะชีวิตของผู้โดยสารทุกคนอยู่ในความดูแลของคุณตลอดการเดินทาง และการส่งผู้โดยสารให้ถึงจุดหมายโดยปลอดภัยคือสิ่งที่เป็นความภาคภูมิใจของนักบินทุกคน


โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพนักบิน

 เป้าหมายสูงสุดในอาชีพนักบิน คือ โอกาสความก้าวหน้าในตำแหน่งกัปตันซึ่งเป็นตำแหน่งสูงสุดและจะมักเป็นที่ต้องการของสายการบินอื่นๆ เนื่องจากมีประสบการณ์ในการบินมามาก อาชีพนักบินจะเริ่มต้นการทำงานเป็นนักบินที่ 3 หรือต้นหน System Operator ( สำหรับเครื่องบินขนาดเล็ก 737 / 747 ซึ่งปัจจุบันเครื่องบินรุ่นใหม่ไม่ใช้นักบินที่ 3 หรือต้นหน) และใช้เวลาปฏิบัติงานประมาณ 4 ปีจึงจะได้เป็นนักบินที่ 2 หรือ Co-pilot และนักบินที่ 2 ต้องมีความชำนาญประมาณ 8 ปี จึงเป็นกัปตันหรือนักบินที่ 1 ได้

ผู้ประกอบอาชีพ “นักบิน” จะมีโอกาสก้าวหน้าอย่างยิ่งในด้านเงินเดือนที่ได้รับเพิ่ม โดยเฉพาะความสามารถ และความชำนาญในการบินจะเป็นเครื่องวัดความก้าวหน้าของนักบินนั้นๆ ผู้เป็นนักบินในหน่วยงานของทางราชการ หรือองค์การต่างๆ นอกจากจะได้รับเงินเดือนตามปกติแล้วยังได้รับเงินพิเศษจากการบินด้วย

ในด้านการศึกษา อาจไปศึกษาและฝึกอบรมเพิ่มเติมในต่างประเทศได้ เพื่อให้เกิดความรู้ความชำนาญเพิ่มขึ้น เช่นการบินกับเครื่องบินหลายเครื่องยนต์ เป็นต้น

นอกจากนี้นักบินยังมีโอกาสได้ท่องเที่ยวไปในประเทศต่างๆ ทั่วโลก และนับว่าเป็นอาชีพที่มีเกียรติอาชีพหนึ่งของสังคม

Total Rating ✔

9.2 stars – 2,789 reviews

More Reviews

แสดงความคิดเห็น

สอบทุนนักบิน Student Pilot เส้นทางสูการเป็นนักบิน อาชีพในฝันของหลายๆคน

บทความจาก TutorFerry, สอบทุนนักบิน, News, Student Pilot