#DEK62 สอบ TCAS เข้ามหาวิทยาลัยรูปแบบจะเปลี่ยนไปอย่างไรมาดูต้นแบบกันก่อนของจริงครับ

โมเดลต้นแบบ TCAS’62 จากที่ประชุม ทปอ. ก่อนประชาพิจารณ์ (ณ วันที่ 6 ก.ค. 2561)

#DEK62 สอบ TCAS เข้ามหาวิทยาลัยรูปแบบจะเปลี่ยนไปอย่างไรมาดูต้นแบบกันก่อนของจริงครับ

โมเดลต้นแบบ TCAS’62 จากที่ประชุม ทปอ.

ก่อนประชาพิจารณ์ (ณ วันที่ 6 ก.ค. 2561)สรุปจากที่ประชุม ทปอ. ได้ดังนี้


  1. ลดระยะเวลาของการคัดเลือกให้สั้นลงจาก 10 เดือน ระหว่างเดือน ตุลาคม - กรกฏาคม เหลือเพียง 4 เดือน ระหว่างเดือน กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม
  2. รอบ 3 การรับตรงร่วมกัน ให้เปลี่ยนจาก 4 ตัวเลือกที่ไม่มีลำดับ เป็น 4 ตัวเลือกที่มีลำดับ และประกาศผลเพียงสิทธิ์เดียวเท่านั้น เช่นเดียวกับรอบ 4 Admission
  3. สาขาวิชาที่เคยรวมกลุ่มในตัวเลือกของ กสพท จะถูกนับเป็นตัวเลือกหนึ่ง เหมือนกับสาขาวิชาที่อยู่นอกกลุ่ม กสพท
  4. เมื่อมีการยืนยันสิทธ์แล้ว การสละสิทธิ์เพื่อสมัครและยืนยันสิทธิ์ในรอบต่อไปทำได้เพียงหนึ่งครั้ง เพื่อไม่ให้กระทบสิทธิ์ของผู้อื่น


#DEK62 สอบ TCAS เข้ามหาวิทยาลัยรูปแบบจะเปลี่ยนไปอย่างไรมาดูต้นแบบกันก่อนของจริงครับ


Tutor Ferry

Author & Editor

รับสอนพิเศษที่บ้าน เรียนพิเศษตัวต่อตัวที่บ้านกับติวเตอร์คุณภาพ รับประกันผลและความพอใจ 100% เรียนก่อนจ่ายทีหลังสะดวกมั่นใจได้

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น