นักเรียนชาย ม.4 มาดูรายละเอียดโครงการช้างเผือก โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช (พร้อมตัวอย่างข้อสอบและเฉลย)

โครงการช้างเผือก โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสรืมและสนับสุนให้นักเรียนชายที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 ที่มีผลการศึกษาดีและสนใจสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนกองทัพอากาศ ได้มีโอกาสทดสอบความรู้ความสามารถทางด้านวิชาการ โดยสมัครเข้าร่วมโครงการช้างเผือก ซึ่งใช้ข้อสอบแนวเดียวกับข้อสอบเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร

โครงการช้างเผือก โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
โครงการช้างเผือก โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

วัตถุประสงค์


เพื่อส่งเสรืมและสนับสุนให้นักเรียนชายที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 ที่มีผลการศึกษาดีและสนใจสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนกองทัพอากาศ ได้มีโอกาสทดสอบความรู้ความสามารถทางด้านวิชาการ โดยสมัครเข้าร่วมโครงการช้างเผือก ซึ่งใช้ข้อสอบแนวเดียวกับข้อสอบเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร ทั้งนี้หากผ่านเกณฑ์ที่กำหนดและได้รับคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนโครงการช้างเผือกจะได้รับสิทธิประโยชน์ดังนี้ 1. ได้รับคะแนนเพิ่มพิเศษ ร้อยละ4 ของคะแนนสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพอากาศ รอบ2
 2. ได้รับเงินรางวัลสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการทำสัญญาเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารชั้นปีที่ 1
 3. ได้รับการยกเว้นค่าสมัครสอบภาควิชาการและค่าใช้จ่ายในการตรวจร่างกายรอบ2
 4. ได้รับการตรวจร่างกายเบื้องต้นก่อนการสอบภาควิชาการ
 5. สามารถสมัครเข้ารับคำแนะนำในการเตรียมตัวสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร

สิทธิประโยชน์นักเรียนโครงการช้างเผือกประเภทสมทบ


 • ได้รับการยกเว้นค่าสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร

การรับสมัคร

1. ประเภทช้างเผือก
 1. เป็นนักเรียนชายที่กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.4มีคะแนนในภาคเรียนที่ 1 ไม่ต่ำกว่า 3.25และมีคะแนนสะสมชั้น ม.1 - ม.3 ไม่ต่ำกว่า 3.25
 2. เป็นผู้ที่เกิดในปี 2543-2545 (สำหรับการสมัคร ปี 2561
 3. มีบิดา มารดา สัญชาติไทยโดยกำเนิด

2. ประเภทสมทบ
 1. เป็นนักเรียนชายที่กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.4 หรือเทียบเท่า มีคะแนนในภาคเรียนที่ 1 ไม่ต่ำกว่า 3.25และมีคะแนนสะสมชั้น ม.1 - ม.3 ไม่ต่ำกว่า 3.25
 2. เป็นผู้ที่เกิดในปี 2543-2545 (สำหรับการสมัคร ปี 2561
 3. มีบิดา มารดา สัญชาติไทยโดยกำเนิด


หลักฐานประกอบการรับสมัคร

 1. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตา ขนาด 1 นิ้ว 2 รูป
 2. ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ (กรอกและลงชื่อ)
 3. สำเนาใบระเบียนการศึกษา (ปพ.1)
 4. สำเนาทะเบียนบ้าน


กำหนดการรับสมัคร

ช่วงเดือนตุลาคมของปีก่อนที่สมัคร (ของปี 2561 รับสมัครช่วง วันที่ 2-31 ต.ค.ค2560)


วิชาที่สอบ (คะแนนเต็ม 700 คะแนน)

 1. วิทยาศาสตร์ (220 คะแนน)
 2. คณิตศาสตร์ (220 คะแนน เกณฑ์ต้องทำได้ไม่ต่ำกว่า 40%)
 3. ภาษาอังกฤษ (160 คะแนน เกณฑ์ต้องทำได้ไม่ต่ำกว่า 40%)
 4. ภาษาไทยและสังคม (100คะแนน)

ตัวอย่างใบสมัคร (ปี2561)โครงการช้างเผือก โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

โครงการช้างเผือก โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราชดาวน์โหลดข้อสอบโครงการช้างเผือก 2553 [พร้อมเฉลย]
===================================

ติวสอบเข้านักเรียนนายเรืออากาศ

กับนักเรียนนายเรืออากาศโดยตรงครูอียอ ธนฉัตร พวงแก้ว ( ID:11957 )

สอนวิชา : คณิตศาสตร์ 

สถานที่ : ปากเกร็ด เซนทรัลเวสเกต เซนทรัลรัตนาธิเบศ ท่าอิฐ ไทรม้า บางหว้า บางแค บางใหญ่ บางบัวทอง
จังหวัด : นนทบุรี - กรุงเทพฯ

ค่าเรียน : 280 - 350 บาท / ชั่วโมง

สถาบันการศึกษา

โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทรกษัตริยาธิราช (สาขาวิศวกรรมอากาศยาน)
โรงเรียนเตรียมทหาร(ทหารอากาศ)
มัธยมศึกษาปีที่4โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(สายวิทย์-คณิต)

สอนเทคนิคการสอน

สอนคณิตศาสตร์ได้ทุกระดับชั้น


ใจดี ชอบสอนแบบสนุกสนานไม่เครียด เน้นให้นักเรียนมองวิชาเรียนในทางบวกก่อนแล้วจะเกิดความเข้าใจเอง ยกตัวอย่างประกอบเป็นหลักในการสอนเพื่อเพิ่มความเข้าใจ 

เรียนคณิตศาสตร์กับครูพี่อียอ คลิกเลย


แอดไลน์ไอดี : tutorferry

โทรเลย
099-823-0343

Tutor Ferry

Author & Editor

รับสอนพิเศษที่บ้าน เรียนพิเศษตัวต่อตัวที่บ้านกับติวเตอร์คุณภาพ รับประกันผลและความพอใจ 100% เรียนก่อนจ่ายทีหลังสะดวกมั่นใจได้

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น