สำรวจ
รีวิว
สอบเข้า
ออนไลน์

ครูสอนพิเศษ คุณภาพอันดับ1

หาครูสอนพิเศษตัวต่อตัว คลิกเลย

ค้นหาด้วยเสียง
ค้นหาด้วยเสียงคลิกที่นี่

» » กำหนดการสอบเข้า ม.4 โรงเรียนกำเนิดวิทย์ ปี2562 [KVIS2562]

18 สิงหาคม 2561

กำหนดการสอบเข้า ม.4 โรงเรียนกำเนิดวิทย์ ปี2562 [KVIS2562]

เส้นทางสู่การเป็นนักเรียน KVIS สำหรับการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2562 เปิดรับสมัครออนไลน์ตั้งแต่วันพุธที่ 5 ถึง วันอาทิตย์ที่ 30 กันยายน 2561

กำหนดการสอบเข้า ม.4 โรงเรียนกำเนิดวิทย์ ปี2562 [KVIS2562]


เส้นทางสู่ KVIS

เส้นทางสู่การเป็นนักเรียน KVIS สำหรับการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2562

เปิดรับสมัครออนไลน์ตั้งแต่วันพุธที่ 5 ถึง วันอาทิตย์ที่ 30 กันยายน 2561 

คุณสมบัติ

1. กำลังศึกษาอยู่ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า ในปีการศึกษา 2561
2. มีผลการเรียนดังนี้
เกรดเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน และวิทยาศาสตร์ะนฐาน ชั้นมัธยมปีที่1 และ 2 ตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมทุกวิชา ตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป
หรือผ่านการสอบคัดเลือกรอบแรกโครงการพัฒนาอัจฉริยะภาพทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท)
หรือได้รับรางวัลการแข่งขันคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ระดับชาติ หรือนานาชาติ
3. มีสัญชาติไทย และมีเลขที่ประจำตัวประชาชน
4.มีความขยันหมั่นเพียร มีความประพฤติดีและมีบุคลิกภาพเหมาะสม
5. มีความตั้งใจเข้าเรียนที่โรงเรียนกำเนิดวิทย์ และได้รับการสนับสนุนจากผู้ปกครอง
6. ไม่เป็นโรคที่มีอุปสรรคต่อการศึกษาและการพักในบ้านพักของโรงเรียน
7. สามารถพักในบ้านพักในลักษณะโรงเรียนประจำได้ และยินดีปฏิบัติตามระเบียบของโรงเรียน


รับนักเรียนรวม 72 คน

นักเรียนจากภาคตะวันออก 9 จังหวัด ได้โควต่า 11 คน
 • ระยอง 3คน
 • ชลบุรี 1คน
 • นครนายก 1คน
 • จันทบุรี 1คน
 • สมุทรปราการ 1คน
 • ปราจีนบุรี 1คน
 • ตราด 1คน
 • ฉะเชิงเทรา 1คน
 • สระแก้ว 1คน

นักเรียนจากทั่วประเทศ 61 คน

นักเรียนที่ได้รับคัดเลือกได้รับทุนแบบให้เปล่า ทั้งค่าเล่าเรียน ค่าที่พัก และค่าอาหาร


สอบรอบแรก

 • วันเสาร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2561 9.30-16.00 ตามสนามสอบทั่วประเทศ (กำหนดอีกทีในเว็บไซต์)
 • วิชาคณิตศาสตร์ 9.30-12.00
 • วิชาวิทยาศาสตร์ 13.30-16.00

สนามสอบรอบแรก

 1. โรงเรียนวัฒโนทัย พายัพ เชียงใหม่
 2. โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม พิษณุโลก
 3. โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ขอนแก่น
 4. โรงเรียนสตรีราชูทิศ อุดรธานี
 5. โรงเรียนเบญจมะมหาราช อุบลราชธานี
 6. โรงเรียนสุรนารีวิทยา นครราชสีมา
 7. โรงเรียนวรนารีเฉลิม สงขลา
 8. โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี
 9. โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
 10. โรงเรียนระยองวิทยาคม ระยอง
 11. ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต ปทุมธานี

ประกาศผลสอบรอบแรก วันศุกร์ที่ 28 ธันวาคม 2561 คัดเลือกนักเรียน 300 คน

นักเรียนที่ผ่านรอบแรกต้องส่งข้อมูลและหลักฐานเกี่ยวกับการทำกิจกรรมและผลงานเด่นของนักเรียน เพื่อใช้ประกอบการสอบรอบสอง ภายในวันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2562
1. นักเรียนมีความรัก สนใจและมีศักยภาพสูงในการทำโครงงานด้านคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
2. นักเรียนมีความรัก สนใจและมีศักยภาพในการเรียนรู้สูงทางด้านคณิตศาสตร์
3. นักเรียนมีความรัก สนใจและมีศักยภาพในการเรียนรู้สูงทางด้านวิทยาศาสตร์
4. นักเรียนมีความรัก สนใจและมีศักยภาพในการเรียนรู้สูงทางด้านอื่น เช่น ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคม ศาสนา วัฒนธรรม ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปการแสดง กีฬา
5. นักเรียนได้รับการยอมรับจากเพื่อน มีความเป็นผู้นำ สามารถทำงานเป็นกลุ่มได้ เช่นการเป็นหัวหน้าห้อง เป็นประธานหรือกรรมการนักเรียน
6. นักเรียนเป็นผู้มีจิตสาธารณะ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน มีความมุมานะ


สอบรอบที่สอง

 • วันเสาร์ที่ 19 มกราคม 2562
 • วันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม 2562
 • วิชาคณิตศาสตร์ (เน้นวัดศักยภาพในการเรียนรู้สิ่งใหม่และการแก้โจทย์ปัญหาที่นักเรียนไม่เคยพบมาก่อน)
 • วิชาวิทยาศาสตร์ (สอบภาคปฏิบัติ และสอบวัดศักยภาพในการวางแผนและการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์)

ประกาศผลการสอบรอบสอง คัดเลือกนักเรียน 72 คน วันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562


กำหนดการสอบเข้า ม.4 โรงเรียนกำเนิดวิทย์ ปี2562 [KVIS2562]


รีวิวการสอบปีที่ผ่านมา

https://www.tutorferry.com/2017/06/kvis-m4-2561.html

ดาวน์โหลดเอกสารการรับสมัครได้ที่

https://www.kvis.ac.th/


สมัครสอบได้ที่

https://www.kvis.ac.th/
Total Rating ✔

9.2 stars – 2,789 reviews

More Reviews

แสดงความคิดเห็น

กำหนดการสอบเข้า ม.4 โรงเรียนกำเนิดวิทย์ ปี2562 [KVIS2562]

โรงเรียนกำเนิดวิทย์, kvis, News