สำรวจ
รีวิว
สอบเข้า
ออนไลน์

ครูสอนพิเศษ คุณภาพอันดับ1

หาครูสอนพิเศษตัวต่อตัว คลิกเลย

ค้นหาด้วยเสียง
ค้นหาด้วยเสียงคลิกที่นี่

» » ขั้นตอนการไปทำงานที่เกาหลีอย่างถูกต้อง

11 กันยายน 2561

ขั้นตอนการไปทำงานที่เกาหลีอย่างถูกต้อง

สรุปขั้นตอนการจ้างไปทำงานที่ประเทศเกาหลี 1. สอบผ่าน 2. ลงทะเบียนคนหางาน จัดทำรายชื่อคนหางานและการแนะนำให้กับคนงาน(ไม่กำหนด) 3. การจ้างงาน

ขั้นตอนการไปทำงานที่เกาหลีอย่างถูกต้อง


สรุปขั้นตอนการจ้างไปทำงานที่ประเทศเกาหลี

1. สอบผ่าน2. ลงทะเบียนคนหางาน จัดทำรายชื่อคนหางานและการแนะนำให้กับคนงาน(ไม่กำหนด)3. การจ้างงาน

1. การสอบความสามารถภาษาเกาหลี

คุณสมบัติผู้สมัครสอบความสามารถภาษาเกาหลี
 • อายุตั้งแต่ 18-39 ปี
 • ไม่มีประวัติอาชญากรรม
 • ไม่เคยมีประวัติการถูกเนรเทศออกจากสาธารณรัฐเกาหลี
 • ไม่เป็นผู้ถูกสั่งห้ามเดินทางออกนอกประเทศ
 • ผู้ที่มีเงื่อนไงเหมาะสมตามการตัดสินของทั้งสองประเทศ

การดำเนินการสอบความสามารถภาษาเกาหลี

การดำเนินการของแต่ละประเทศพิจารณาตามรายชื่อคนหางานและการคาดการณ์รายชื่อในเวลานั้น
กำหนดแผนการและรายละเอียดที่ประชาสัมพันธ์อย่างดี
คำถามของข้อสอบความสามารถภาษาเกาหลี

 • การฟัง 25 ข้อ
 • การอ่าน 25 ข้อ
 • รวม 50 ข้อ(เวลาสอบ 70 นาที)ขั้นตอนการไปทำงานที่เกาหลีอย่างถูกต้อง
เรียนภาษาเกาหลีกับครูประสบการณ์ตรง
ครูชัย
สอนวิชา : ภาษาเกาหลี ติวสอบ TOPIK EPS

เรียนและทำงานเกาหลี 10 ปี 
1.หลักสูตรเกาหลีเบื้องต้น - กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
2.รางวัลการเรียนยอดเยี่ยม - ศูนย์ช่วยเหลือชาวต่างชาติชอนั่น
3.หลักสูตรภาษาเกาหลีและวัฒนธรรม - กรมตรวจคนเข้าเมืองเกาหลี
4.หลักสูตรความเหมาะสมในการเปลี่ยนสัญชาติ - กรมตรวจคนเข้าเมืองเกาหลี

5.TOPIK level 2


การประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านความสามารถภาษาเกาหลี

วิธีประกาศ
หลังจากสอบแล้วจะประกาศผู้สอบผ่านในเวปไซต์ตามวันที่ได้กำหนดไว้
เวปไซต์ : 
http://eps.hrdkorea.or.kr
http://epstopik.hrdkorea.or.kr

ประกาศในหน่วยงานที่ส่งออก

เกณฑ์การผ่านสอบ
ผู้ที่ได้คะแนนตั้งแต่ 80คะแนนขึ้นไป (คะแนนเต็มเต็ม 200 คะแนน)เรียงตามลำดับคะแนนผู้สอบได้สูงสุด
เงื่อนไขระยะเวลาการสอบผ่าน
ผลการสอบใช้ได้ตั้งแต่วันที่ประกาศผลสอบไปจนถึง 2 ปี
อื่นๆ

แม้จะสอบผ่านความสามารถภาษาเกาหลี แต่มีคุณสมบัติเพียงแค่สามารถลงทะเบียนรายชื่อคนหางาน ได้เท่านั้น ซึ่งไม่ได้เป็นการรับรองว่าจะได้เข้าทำงานในเกาหลี

2. การลงทะเบียนหางาน

คุณสมบัติในการลงทะเบียนหางาน
 • อายุ18-40ปี
 • เป็นผู้ที่สอบผ่านความสามารถภาษาเกาหลี
 • เป็นผู้ที่เหมาะสมต่อการตรวจสุขภาพโดยรัฐบาลเกาหลี
 • เป็นผู้ทีไม่มีประวัติอาชญากรรม
 • เป็นผู้ที่ไม่เคยถูกเนรเทศออกจากเกาหลี

* ผู้ที่ต้องการลงทะเบียนหางานต้องทำหนังสือเดินทางก่อนที่จะมาลงทะเบียน

วิธีลงทะเบียนหางาน

ส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนหางานและเอกสารที่จำเป็นภายในระยะเวลาของการสอบภาษาเกาหลีผ่าน (2ปี)

ระยะเวบาการลงทะเบียนหางาน

ให้ส่งใบลงทะเบียนและ เอกสารที่หน่วยงานที่ส่งออกภายในระยะเวลาที่สอบผ่าน (2ปี)
※ถ้าระยะเวลาที่สอบผ่าน(2ปี) หมดอายุลง ให้สมัครสอบภาษาเกาหลีและต้องสอบผ่าน
ระยะเวลาลงทะเบียนหางาน : 1ปี นับจากวันที่อนุมัl

※ แต่สำหรับผู้ที่สอบผ่านที่ลงทะเบียนในเวลาที่กำหนดหลังจาก 1 ปีแล้วไม่ได้รับการจ้าง และหมดอายุลงทะเบียน สามารถมาลงทะเบียนอีกครั้งได้

ข้อควรระวัง

ในระบบEPS นายจ้างจะคัดเกลือกคนงานที่ต้องการจากรายชื่อคนหางาน ดังนั้นแม้ว่าจะลงทะเบียนคนหางาน ก็ไม่ได้รับรองว่าจะได้เข้าทำงานในเกาหลี 100 %


3. การเซ็นสัญญาจ้าง

มาตฐานสัญญาจ้าง
เมื่อนายจ้างกับคนงานต่างชาติเซ็นสัญญาจ้าง ใช้มาตฐานสัญญาจ้า
รายละเอียดของสัญญาจ้าง
- ระยะเลาของสัญญาจ้าง
- ที่ทำงานและรายละเอียดของงาน
- เวลาทำงาน, เวลาพัก, วันหยุด
- เงินเดือน, และวิธีการจ่ายเงินเดือน
- เงื่อนไขการจ้างอย่างอื่นที่กำหนดร่วมกันระหว่างนายจ้างกับคนงานต่างชาติ
ระยะเวลาฝึกงานสูงสุด 3 เดือน คนงานอาจได้รับค่าจ้างขั้นต่ำที่หักออกไป 10 % ภายในช่วงที่ฝึกงาน
สัญญาจ้างมีผลตั้งแต่วันที่คนงานต่างชาติเดินทางเข้าประเทศเกาหลี

วิธีเซ็นสัญญาจ้าง

สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เกาหลีจะส่งสัญญาจ้างของคนงานที่ถูกนายจ้างเกาหลีเลือกมายัง หน่วยงานส่งออก
หน่วยงานส่งออกอธิบายรายละเอียดของสัญญาจ้างให้กับคนงาน และยืนยันการเซ็นสัญญาแล้วส่งให้กับ สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เกาหลี

ข้อควรระวังในการเซ็นสัญญาจ้าง

ถ้าการเซ็นสัญญาถูกยกเลิกโดยคนงานต่างชาติการลงทะเบียนหางานจะจำกัดไว้1 ปี
ถ้าคนงานต่างชาติไม่พอใจในรายละเอียดของสัญญาจ้าง ผู้หางานสามารถปฏิเสธการเซ็นสัญญาได้ เพียงแค่ 1 ครั้ง และถ้าปฏิเสธในครั้งที่ 2 การลงทะเบียนหางานจะถูกจำกัดไว้ 1 ปี

การอบรมภาษาเกาหลีก่อนเดินทาง

ผู้ที่เข้ารับการอบรมภาษาเกาหลีก่อนเดินทาง
คนงานต่างชาติที่เซ็นสัญญาจ้างกับนายจ้างชาวเกาหลี

ระยะเวลาอบรมภาษาเกาหลีก่อนเดินทาง

45 ชั่วโมง สำหรับคนงานที่ไม่มีเวลาฝึกงาน

เนื้อหาที่อบรม

 • การเรียนภาษาเกาหลี
 • ความเข้าใจในวัฒนธรรมเกาหบี
 • ความเข้าใจในระบบอนุญาติการจ้างงาน (EPS)
 • การอบรมเรื่องความปลอดภัยในที่ทำงานเบื้องต้น
 • การอบรมตามแต่ละประเภทงาน

หน่วยงานอบรมภาษาเกาหลีก่อนเดินทาง

การอบรมภาษาเกาหลีก่อนเดินทาง สามารถจัดการได้โดยสถาบันของรัฐตามงบประมาณแห่งชาติ และตามหน่วยงานที่ได้รับการตรวจสอบจากรัฐบาล
หน่วยงานฝึกอบรมที่อนุมัติโดยกระทรวงแรงงานเกาหลีท่ามกลางองค์กรที่ได้รับการรับรองโดยประเทศผู้ส่งออก


การเข้าประเทศเกาหลี

การลงทะเบียนขอหมายเลขวีซ่า(CCVI) และ VISA

เมื่อนายจ้างกับคนงานต่างชาติได้ตัดสินใจเซ็นสัญญาจ้าง นายจ้างสามารถขอหมายเลขวีซ่าสำหรับ การทำงานได้ที่กระทรวงยุติธรรม หลังจากตรวจสอบแล้วจะออกหมายเลขวีซ่าให้
คนงานที่ได้รับหมายเลขวีซ่าแล้วให้ไปขอวีซ่าที่สถานทูตเกาหลีในประเทศของตนผ่านทางหน่วยงานที่ส่งออก
กำหนดการเดินทางเข้าประเทศสาธารณรัฐเกาหลี

ผู้ที่ได้รับวีซ่าแล้วจะเตรียมตัวเดินทางเข้าเกาหลี ในวันเวลาที่กำหยดโดยสถาบันพัฒนา ทรัพยากรมนุษย์เกาหลีตามการจองตั๋วเครื่องบิน
ก่อนการเข้าเกาหลีจำเป็นต้องเตรียมสัญญาจ้างและใบรับรองการตรวจสุขภาพ
การเข้าประเทศสาธารณรัฐเกาหลีและการอบรมการทำงาน

เมื่อเข้าเกาหลีแล้วคนงานต่างชาติต้องใสยูนิฟอร์มและแขวนป้ายชื่อที่หน่วยงานส่งออกเตรียมให้
คนงานที่เข้าประเทศตามวันที่กำหนดจะได้ถูกพาไปยังศูนย์อบรมการทำงานอย่างเป็นการโดย การแนะนำของสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เกาหลี
คนงานต่างชาติต้องเข้ารับการอบรมการทำงาน 20 ชั่วโฒง (3วัน 2คืน) หลังจากเดินทางเข้าประเทศเกาหลีTotal Rating ✔

9.2 stars – 2,789 reviews

More Reviews

แสดงความคิดเห็น

ขั้นตอนการไปทำงานที่เกาหลีอย่างถูกต้อง

เรียนภาษาเกาหลี, News